İlk Tematik BİGG Çağrısı “BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı” Açılıyor

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı başvuruları açılmıştır.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu - Ticaretin Kolaylaştırılması ve Elektronik İşlemler Merkezi (UNCEFACT) 37. Forum Toplantısı

UNCEFACT 37. Forumu Toplantısı’na Birliğimizi temsilen katılım sağlanmış olup, toplantıda gerçekleştirilen sunumda Birliğimiz ve Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) hakkında bilgi verilmiştir.

Ankara Sanayi Odası’nda Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Yapıldı

7 Ekim 2021 tarihinde Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM ve OSBÜK koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından ihracatçı firmalara devlet destekleri anlatıldı.

Cezayir’De Gümrük Tarife Cetvelinde “Diğerleri” Başlığında Yer Alan Mallar İçin İthalat İzni Verilmeyecek

Cezayir Bankalar Birliği tarafından Cezayir’de mukim bankalara iletilen 07.10.2021 tarihli bir yazı ile, gümrük tarife cetvelinde “Diğerleri” başlığı altında yer alan mallar için bundan sonra bankalar tarafından ithalat dosyası açılamayacağı, ancak alınan kararın kamu kurum ve kuruluşları ile ilaç ve tıbbi malzeme ithalatı için uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Rusya Federasyonu GSP Sistemi

Avrasya Ekonomik Komisyonunun 05.03.2021 tarihli ve 17 no.lu Konsey Kararı uyarınca;

Hindistan’da Şırınga İhracatı Durduruldu

Hindistan'dan yapılan iğneli veya iğnesiz şırınga ihracatı 4 Ekim 2021 tarihinde yapılan değişiklikle durdurulmuştur.

Türkiye-EFTA Revize Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi

Türkiye-EFTA Revize Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi nedeniyle İthalat Rejimi Kararının l, II ve III sayılı listelerinde değişiklikler yapılmıştır; Bazı tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin İsviçre ve Lihtenştayndan ithalatında uygulanacak gümrük vergilerinde indirime gidilmiş ve I sayılı listede EFTA ve Faroe Adaları; AB sütunundan çıkarılarak diğer ülke sütununa alınmıştır.

Dış Ticaret Müdürlüğü İstişare Toplantısı

Oda/Borsa çalışanlarına yönelik Dış Ticaret Müdürlüğü İstişare Toplantısı 22 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’de yapıldı. Toplantıda Dış Ticaret Müdürlüğü görev alanı hakkında bilgi verilerek, katılımcıların soruları cevaplandı.

Singapur Ulusal Çevre İdaresi Tarafından Boyalarda Kurşun Kontrolü Genişletilecektir

Singapur Ulusal Çevre İdaresi 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren boyalardaki kurşun kontrollerinin genişletileceğini duyurmuştur.

Light+Building 2022 Fuarı

Frankfurt/Almanya'da iki yılda bir düzenlenen Light+Building Fuarı Türkiye Milli İştiraki'nin, 2018 yılı itibariyle İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Etiyopya Maliye Bakanlığı Bazı Temel Mallarda Vergi Muafiyeti Hk.

Enflasyonun toplum üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Maliye Bakanlığı, 21 Eylül tarihinden itibaren ithal edilen tüm buğday, yağ, şeker ve pirinçten vergi muafiyetini açıkladı. Bakanlık, ayrıca her türlü makarna ve yumurtadan alınan KDV'yi de kaldırdı.

Özbekistan’da Gümrük Prosedürlerinin Basitleştirilmesi

Özbekistan’da "Gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve devlet gümrük hizmeti yapısının daha da iyileştirilmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (PF-6310, 10.09.2021) kabul edildi.

Irak/İbrahim Halil Hudut Kapısında PCR Testi ve Aşı Kartı Hakkında

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 29 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İbrahim Halil Hudut Kapısı üzerinden Irak'a girişlerde ücret mukabili zorunlu test şartıyla giriş izni uygulamasına son verildiği, ülkemizin iki doz aşı kartının veya 48 saatlik PCR test sonucunun kağıt ortamında ibraz eden yolcuların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'ne giriş yapabileceği ve söz konusu belgelerden en az birini sunamayan yolcuların ise ücret mukabili test şartıyla girişlerine izin verilmeye devam edileceği bildirilmiştir.

UKCA İşareti Geçiş Süreci

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan e-postada, Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında AB'de ve Türkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dahil) onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen CE İşareti'nin, 1 Ocak 2022 tarihine kadar Birleşik Krallık (BK) tarafından kabul edileceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yalnızca UKCA İşaretinin dikkate alınacağının BK tarafından daha önce resmi olarak bildirildiği vurgulanmıştır.

IKBY'de Alçı İthalat Vergisinde Artış

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) "alçı" cinsi eşyanın ithalatına uygulanan vergi tarifesinin, 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ton başına 12-15 $'dan 70 $'a yükseltildiği bildirilmektedir.

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi(MEDOS) İstişare Toplantısı

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi(MEDOS) ve menşe ispat/dolaşım belgeleri mevzuatı konuları hakkında 25 Ağustos 2021 tarihinde Odalarımızın ilgili çalışanlarının katılım sağladığı bir istişare toplantısı düzenlenmiştir.

İhracat Destek Ofisleri Tecrübe Paylaşım Toplantısı

Birliğimiz koordinasyonunda İhracat Destek Ofisi bulunan Oda/Borsalarımız arasında Tecrübe Paylaşım Toplantısı 19 Ağustos 2021 saat 10.30-12.00 arasında çevrimiçi olarak yapılmıştır.

AB'nin Import One Stop Shop (IOSS) KDV Sistemi

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe konacağıyla ilgili daha önce bilgi verilmişti.

Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışmasına Başvurular Başladı

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın (EU-OSHA) ‘2020-2022 Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas- İskelet Sistemi Hastalıkları’ kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği iyi uygulama ödülleri yarışmasına ülkemizden başvurular kabul edilmeye başladı.

Teknik Müşavirlik Destekleri ve İhracatta Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi

Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile Oda/Borsa çalışanlarımıza yönelik Teknik Müşavirlik Destekleri ve İhracatta Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi çevrimiçi olarak saat 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.30-12.00 arasında gerçekleştirilmiştir.

AB'nin Yeni KDV Sistemi

Ticaret Bakanlığı’nda alınan bir yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe konacağı belirtilerek, AB'ye yönelik gerçek değeri 150 Avro'yu aşmayan sevkiyatlarda da geçerli olacak yeni sistem kapsamında, 22 Avro'nun altındaki değerler için uygulanan KDV muafiyetinin tamamen kaldırılacağı açıklanmıştır.

TOBB2B platformu tanıtım

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 30 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, TOBB Dış Ticaret Müdürlüğü tarafından Uluslararası İşbirliği Portalı TOBB2B tanıtılarak, meclis üyelerine firmalarını nasıl üye yapabilecekleri konusunda ön eğitim verilmiştir.

Mısır’ın Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID) Uygulaması

Ticaret Bakanlığı’nda alınan bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen Mısır'daki iş çevrelerinin ve çok uluslu şirketlerin talepleri doğrultusunda, Mısır Maliye Bakanlığı tarafından 23/06/2021 tarihli ve 2021/328 sayılı Karar'ın yayımlandığı ifade edilerek, ACI-ACID uygulaması başlama tarihinin 3 ay ertelendiği belirtilmiştir.

AB Teknik Mevzuatı Uyumu Çalışmaları Eğitimi

Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile Oda/Borsa çalışanlarımıza yönelik AB Teknik Mevzuatı Uyumu Çalışmaları ve Uluslararası Gözetim Şirketlerine İlişkin Bilgiler Eğitimi çevrimiçi olarak saat 22 Haziran 2021 tarihinde saat 10.30-12.00 arasında gerçekleştirilmiştir.

Dış Ticaret Genel Bilgilendirme Eğitimleri

Oda ve Borsa çalışanlarımıza yönelik “Dış Ticaret Genel Bilgilendirme Eğitimleri” 16 Haziran 2021 tarihinde başlamıştır.

2021 Yılı Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimleri

Sayın Sigorta Eksperi,

İhracatta Ticari Kalite Denetimleri Eğitimi

Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle Oda/Borsa çalışanlarımıza yönelik İhracatta Ticari Kalite Denetimleri, Genel Ticaret ve Alım Heyeti Programları eğitimleri 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 10.30-12.00 arasında çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 4-6 Mayıs 2021 tarihlerinde “Pandemi Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliğinde Etkin İşbirliği” temasıyla 10 ana oturum ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı “Pandemide İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Getirilen Küresel Çözümler” paneli ile çevirimiçi yapılacaktır.

Ufuk Avrupa Tanıtım Etkinlikleri: Gıda, Biyoekonomi, Çevre | Kültür, Yaratıcılık, Kapsayıcı Toplumlar | Sağlık | Yeşil ve Dijital Dönüşüm

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikçilik faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlamaktadır.

Asya Verimlilik Teşkilatı’nın Etkinlik ve Faaliyetleri

Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri,

Eksper Atama Rehberi Videsou

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden araç Değer Kaybı Eksper Atama Rehberi hakkında, Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği tarafından hazırlanan “Eksper Atama Rehberi Videosu.

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu İle İlgili Sorular ve Cevapları

7256 sayılı Kanun gereğince SGK primlerini, gecikme cezalarını ve idari para cezalarını yapılandıranların haklarını kaybetmemeleri için peşin ödemelerini veya taksitlendirmeye ilişkin birinci taksitlerini 31 Mart 2021 tarihine kadar yatırmaları gerekmektedir.

Energy Efficiency Activity – Şirketlerin Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eğitimi

“Energy Efficiency Activity – Şirketlerin Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eğitimi” için başvurular başlamıştır..

İŞKUR Akademik Çalışma Programı

Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programı olup, 15 Mart-14 Nisan 2021 tarihlerinde başvuru yapabileceklerdir. Program hakkında detaylı bilgi

Sigorta Ekspertiz Raporlarının düzenlenmesi hakkında duyuru

Değerli Meslektaşımız, Malumlarınız olduğu üzere, Motorlu Araç Sigortalarında ekspertiz raporunun ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanması, hazırlanan raporların elektronik/mobil olarak imzalanması ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmesi gerekmektedir.