Pressemeldinger og nyheter

400 000 selskap skal levere ny skattemelding i år

Fra og med i dag kan alle norske aksjeselskap og andre selskap levere skattemeldingen. I år må skattemeldingen leveres på en helt ny måte.

Det er et samfunnsproblem at økonomisk kriminalitet får for lav prioritet

Digital manipulasjon, grenseløse kriminelle og bestillingsforbrytelser. Hvordan skal samfunnet bekjempe økonomisk kriminalitet og skatte- og avgiftskriminalitet? 

Ønsker seg bedre løsninger for å se hvem som eier hva i Norge

Dagens registre og løsninger dekker ikke myndighetenes behov for å vite hvem som eier hva her i landet. Det viser en kartlegging gjennomført av Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Kartverket, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

Endring i terminskatt for 2023

Petroleumsskatten for 2023 ventes å bli 465 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Viktig arbeid for å sikre global minimumsskatt ledes fra Stavanger

Norge er blant over 140 land som er blitt enige om en global minimumsskatt for store konsern. Målet er å hindre at internasjonale selskaper flytter overskuddet til land med lav skatt. Skatteetaten har etablert et eget fagmiljø, som ledes fra Stavanger, for å sikre at regelverket følges, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark i denne kronikken.

Fant feil hos over halvparten av serveringsstedene

Skatteetaten fant feil hos 77 av 149 kontrollerte serveringssteder. 

Rekordmange har sjekka skattekortet 

Aldri før har så mange sjekka skattekortet sitt, viser tal frå Skatteetaten. Det er òg veldig mange som har endra skattekortet sitt. Det er særleg tre opplysningar folk endrar.  – Det er svært positivt at mange tenkjer gjennom økonomien sin og skatten dei skal betale, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten. 

Ollugat leat dárkkistan vearrokoarta

Eai leat goassege ná ollugat dárkkistan iežat vearrokoartta, čájehit vearroetáhtta logut. Máŋggas maiddái rievdadit vearrokoartta, erenoamážit golbma dieđuid.    – Lea hui miellagiddevaš ahte ollugat leat diđolaččat iežas ekonomiijii ja dan verrui maid galget máksit, dadjá Vearroetáhta divišuvdnadirektevra Marta Johanne Gjengedal. 

Skatteetaten advarer om nye svindelforsøk

Det pågår for tiden svindelforsøk med e-poster som kan se ut som de kommer fra skattedirektøren. Skatteetaten advarer om å være på vakt mot slike meldinger.

Digitalt informasjonsmøte om ny skattemelding for selskaper

RF-skjemaene for skatt er historie og denne våren må alle selskap levere den nye skattemeldingen gjennom et regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram. I den forbindelse inviterer Skatteetaten til et digitalt informasjonsmøte. 

Bankene i «pole position» for å hindre arbeidslivskriminalitet i byggebransjen  

Bankene finansierer en stor andel av byggeprosjektene i Norge og har den beste posisjonen for å hjelpe kundene sine med å velge seriøse håndverkere. I bankpiloten «Tettpå boligkjøper» har BN Bank og Skatteetaten samarbeidet for å få bankkundene til å ta gode valg når de skal pusse opp eller bygge på.  

Mange småbedrifter sliter med å ha oversikt over skatt og avgift som skal betales

Nå er det like før bedrifter får skatte- og avgiftskravene direkte inn i mobil- eller nettbanken sin, noe som gjør det enda enklere å få oversikt og å gjøre opp for seg.

Avviser at alle inntekter fra solcelleanlegg skal skattlegges 

Skatteetaten planlegger ikke å skattlegge alle med solceller som næringsdrivende. – Strøm som produseres og brukes fortløpende av eieren, er ikke skattepliktig, sier Lene M. Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten.  

Nyttig info om skattekortet

Skattekortet for inntektsåret 2024 ble sendt ut fra 15. desember 2023. Her finner du nyttig informasjon om skattekortet. 

Sjekk om tallene er rett: Skattekort for 2024 er klart

I dag sendes 4,4 millioner skattekort ut. Etter store renteøkninger er det viktig å sjekke skattekortet for 2024.

Småjobber hjemme eller på hytta kan være skattefrie

Trenger du hjelp til snømåking eller andre forefallende ting i hjemmet eller på hytta? Du kan betale en person inntil 6 000 kroner skattefritt for å hjelpe deg.

Forsøk på å svindle næringsdrivende

De siste dagene har Skatteetaten fått inn mange meldinger om at personer som driver eget foretak har blitt forsøkt svindlet via e-post.

Nå blir det merverdiavgift på all netthandel fra utlandet

Fra 1. januar 2024 må du også betale merverdiavgift og eventuell toll på kjøp under 350 kroner fra utenlandske nettbutikker.

Skattelistene har eksistert siden 1600-tallet

Den norske praksisen med offentlige lister over enkeltpersoners skattbare inntekt og formue, og hva de betaler i skatt, strekker seg langt tilbake. Helt siden rundt 1660 er det dokumentert at oversikter over hva myndighetene mente den enkelte skattyter skulle betale i skatt ble slått opp på offentlig sted i byene.

Rekordhøye skatter i 2022 - skattelistene tilgjengelige fra i dag

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2022 er nå ferdig for 5 millioner personer og 405 000 selskaper, og tallene viser at det til sammen ble betalt over 1 700 milliarder kroner i skatt i 2022. Skattelistene blir tilgjengelige 6. desember. 

Slik kan vi bruke kunstig intelligens på en sikker og ansvarlig måte

Skatteetaten skal være i front teknologisk. Det er ikke et spørsmål hvorvidt vi skal bruke kunstig intelligens, men på hvilken måte. Nå har vi innført en egen policy for bruk av denne teknologien, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark i denne kronikken.

Flere rapporterer inn kryptovaluta i skattemeldingen

Flere rapporterer virtuelle eiendeler som kryptovaluta i skattemeldingen i år enn tidligere. For første gang er tapene større enn gevinstene.

Rekordhøy petroleumsskatt på 883 milliarder kroner for 2022

Høye olje- og gasspriser og svak norsk krone ga ny rekord for petroleumsskatten, viser nye tall fra Skatteetaten.  

Vi må sikre at folk forstår

I skyggen av sakene om NRKs presseetiske vurderinger var det en annen debatt som forsvant etter dokumentaren om «Bamsegutt»: At alle skal ha mulighet til å finne og forstå informasjon fra det offentlige og få til det som kreves av dem. Det er en diskusjon vi tar på dypeste alvor, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten har økt kontrollen av verdier i utlandet

Riksrevisjonen har undersøkt Skatteetatens arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekter og formuer i utlandet for årene 2017-2021. Skatteetaten støtter de viktigste anbefalingene og har allerede økt antallet kontroller. 

IT-problemer løst

Skatteetatens IT-systemer fungerer som normalt igjen tirsdag morgen etter en feil som først ble varslet natt til mandag.

Ustabilitet i Skatteetatens IT-systemer

Skatteetaten har de siste timene (mandag 2. oktober 2023) hatt ustabilitet i sine IT-systemer. Det betyr at det kan være vanskelig å få logget på skatteetaten.no og være vanskelig å få levert opplysninger til etaten.

Vi må vite hvem som eier hva i Norge

Skatteetaten og samfunnet for øvrig må vite hvem som eier hva i Norge. Nå skal vi sammen med flere etater kartlegge nye måter å sikre denne kunnskapen på, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Fant feil hos over halvparten av kontrollerte utesteder i Oslo 

Skatteetaten har kontrollert 48 serveringssteder i Oslo. Det ble avdekket brudd på regelverket hos 31 av dem. 

Rentehopp har gjeve dobling i skattekortendringar

Når rentene aukar er det viktig å sjekke at du har rett skattetrekk. Så langt i år har om lag 700 000 personar gjort endringar i skattekortet sitt - det er ei dobling frå 2022. Skatteetaten oppfordrar særleg personar med fastrentelån til å sjekke skattekortet ekstra i år. 

Ny svindelbølge med «Skatteetaten» som avsender

Skatteetaten minner om at de aldri sender lenker uoppfordret i e-post eller SMS.

Tverretatlig samarbeid skal forebygge arbeidslivskriminalitet i store utbyggingsprosjekter

Tett samarbeid og hyppig informasjonsdeling mellom Skatteetaten, A-krimsenteret i Vestland og Statens vegvesen skal forebygge og redusere risikoen for arbeidslivskriminalitet.

Ikke nødvendig å betale for å melde flytting

Det finnes kommersielle aktører som gjennom nettsider tilbyr tjenesten å melde flytting. Skatteetaten erfarer at du ikke alltid kan stole på at disse melder adressen videre til Folkeregisteret. – Den beste og billigste måten å melde flytting på, er å bruke offentlige nettsider, som skatteetaten.no, sier Roar Sellevoll, avdelingsdirektør i Skatteetaten. – Da melder du gratis og direkte til oss.

Hvor du som student velger å ha adresse kan påvirke dine rettigheter

Skal du flytte hjemmefra for å studere? Som student kan du velge om du vil beholde adressen din i Folkeregisteret eller ikke. Valget kan ha betydning for rettighetene dine. 

Arendalsuka: Skatteetaten setter søkelyset på økonomisk kriminalitet og statens største digitaliseringsprogram

Skatteetaten, politiet og Økokrim samles til åpent møte om bekjempelsen av skattekriminalitet. Vi spør også om statens største digitalsatsing kan hjelpe folk og næringsliv når de sliter med å betale. 

Siste skatteoppgjer før sommaren er sendt ut

95 prosent av lønnstakarar og pensjonistar fekk skatteoppgjeret sitt innan 1. juli. Resten må vente til august. Det kan vere fleire årsaker til at du ikkje har fått skatteoppgjeret ditt enno.

Fortsatt høye skatteinntekter fra oljeselskapene 

Petroleumsskatten for 2023 ventes å bli om lag 433 milliarder kroner. Det viser tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten. 

Regnskapsførere, rådgivere og revisorer kan søke om utvidet utsettelse for kunder

Skatteetaten har besluttet at regnskapsførere og revisorer kan søke om ytterligere utsettelse for levering av skattemelding på vegne av alle sine kunder.

Utvidet utsatt frist for levering av skattemeldingen for kunder

Regnskapsførere og revisorer kan søke om ytterligere utsettelse for levering av skattemelding på vegne av inntil 10 prosent av kundene. Dette gjelder bare for kunder som allerede har fått utsatt frist til 30. juni. Fristen for å søke er satt til 30. juni klokken 12.00, og ny frist for å levere blir da 21. august.

Skatteetaten: – Ikke kjøp håndverkertjenester på døren!

– Sier du ja til slike tilbud risikerer du å bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet. I tillegg kan det bli en dyr affære, advarer skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.  

Ferske tall: Flere eldre rammes av ID-tyveri

Antall nordmenn som oppgir at de har vært rammet av ID-tyveri over siste toårsperiode, ligger stabilt på rundt 150.000, og har frem til i år vært uavhengig av alder. I årets undersøkelse ser vi imidlertid en økning blant de eldre i befolkningen. Nå jobbes det med tiltak som kan beskytte sårbare grupper mot svindlerne.

Skal du gifte deg i sommer? Her er rådene fra Skatteetaten

Sommeren er bryllupssesongen fremfor noen. Det er mye å tenke på når man skal planlegge et bryllup. Før du kan gifte deg må du blant annet søke om en prøvingsattest fra Skatteetaten. Uten denne får du nemlig ikke giftet deg.

Utsettelse av skattemeldingsfrist for oppdrettere

Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret og som søker om utsettelse for levering av skattemeldingen, får innvilget dette. De vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt om de ikke rekker fristen for levering 31. mai.

Skattemelding for næringsdrivende: Snart går fristen ut

Onsdag 31. mai går fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende ut. En knapp uke før fristen har over 172 000 enkeltpersonforetak levert skattemeldingen. Det er litt færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Start byggeprosjektet med Tettpå-veilederen

Våren er tid for oppussing og byggeprosjekter på hus og hytter. I mai kjøres kampanjen “Seriøs håndverker eller seriøse problemer?” som skal hjelpe forbrukere å velge håndverkere - trygt, seriøst og lønnsomt. Seriøse håndverkere er en fordel for forbrukere, byggebransjen og samfunnet.

Fristen for skattemeldingen går ut ved midnatt 

Det siste døgnet har skattemeldingstjenesten fungert som normalt og over 100.000 leverte skattemeldingen 1. mai. Skatteetaten har derfor besluttet å opprettholde leveringsfristen.

Skatteetaten vil vurdere å forlenge skattemeldingsfristen

Søndag og mandag har det vært ustabilitet ved innlogging på skattemeldingen. Fristen for å sende inn skattemeldingen kan bli forlenget dersom det fortsatt er tekniske problemer tirsdag 2. mai.

Har du fått med deg alle frådraga? Sjekk skattemeldinga før søndag

Fristen for å levere skattemeldinga for lønstakarar og pensjonistar går ut søndag 30. april. – Har du ikkje sjekka at opplysningane i skattemeldinga stemmer, bør du gjere det så snart som mogleg, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Ho oppfordrar alle til å bruke frådragsrettleiaren til Skatteetaten for å sjekke at skattemeldinga blir riktig.

Skatteetaten kritisk til flere av skatteutvalgets forslag

Skatteetaten fraråder å innføre vanskelige regler for folk og næringsliv. Det vil øke risikoen for å gjøre feil.

Forventer at kryptovaluta for milliarder rapporteres i skattemeldingen

I skattemeldingen for 2021 rapporterte nordmenn 9,8 milliarder kroner i inntekt og 23 milliarder kroner i formue fra investeringer i virtuelle verdier. Det er en kraftig økning fra året før. Samtidig utsettes stadig flere for kryptosvindel.

Powered by RSS 2 HTML