Kryptovaluta for milliarder av kroner rapporteres i skattemeldingen

I disse dager rapporterer flere tusen personer at de eier eller har solgt kryptovaluta i 2020. Det er også over tusen som har korrigert skattemeldinger for tidligere år slik at de nå betaler riktig skatt.

Næringsdrivende kan søke om forlenget leveringsfrist for skattemeldingen

Søker du utsettelse av fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende for 2020, blir leveringsfristen i år automatisk forlenget fra 31. mai til 20. august 2021. Du søker om utsettelse på vanlig måte.

Nå er skattemeldingen sendt til alle – 3 av 4 ligger an til å få penger igjen

Skattemeldingen er nå sendt ut til fem millioner personer. – Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 

Fylkes- og kommunestatistikk om foreløpig skatteberegning for inntektsåret 2020

Her kan du se foreløpig skatteberegning for alle landets fylker og kommuner.

Unngå skattefeil når du leier ut

Skatteetaten får flere opplysninger om hvor mye du tjener på å leie ut hytta eller bolig. Du må selv skrive inntektene i skattemeldingen.

Fakta og nyanser om frivillig retting

Dagens Næringsliv belyser viktige problemstillinger knyttet til frivillig retting. Men det er behov for å gi et mer nyansert og faktabasert bilde av ordningen.

Venter du på skattemeldingen i postkassen? Sjekk på nett!

640 000 personer mottar årets skattemelding på papir og mange venter i disse dager spent på å få den i postkassen. Skatteetaten starter utsending 7. april, men de fleste kan allerede sjekke skattemeldingen, digitalt.

Gir utenlandske arbeidstakere d-nummer på grensen

Skatteetaten oppretter "skattekontor" på grenseoverganger for å tildele d-nummer til utenlandske arbeidstakere når de testes for covid-19 ved ankomst til Norge. Løsningen er midlertidig og skal hjelpe helsesektoren i smittesporingsarbeidet.

Nesten halvparten vet ikke at inntekt og formue i utlandet skal føres i skattemeldingen

I disse dager mottar alle skattemeldingen for 2020, men bare halvparten sier de vet hva de skal gjøre om de har økonomiske forhold i utlandet.

A-kriminnsatsen i annerledesåret

Det tverretatlige samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim). Innsatsen mot sentrale trusselaktører og arbeidet med utenlandske arbeidstakeres rettigheter og plikter gir resultater. Utviklingen av prosesser knyttet til kunnskaps- og informasjonsinnhenting går fremover.

Dette er kravene som må oppfylles for å bli registrert som bosatt i Folkeregisteret

Med dagens innreiseregelverk er hovedregelen at utenlandske statsborgere må være registrert som bosatt i Folkeregisteret for å få lov til å komme inn i landet. Her er kravene som må oppfylles for å bli registrert som bosatt.

Fra i dag blir skattemeldingen sendt ut på forskjellige dager – du får beskjed når din er tilgjengelig

Fra 16. mars til 7. april blir skattemeldingen sendt ut til 5 millioner lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. – Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post fra Skatteetaten. Det er ingen grunn til å logge seg inn før du får beskjed fra oss, forteller skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

Nyttig informasjon om skattemeldingen 2020

Skattemeldingen for 2020 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 7. april. Du får beskjed når skattemeldingen din er tilgjengelig. De fleste mottar et e-postvarsel. De som ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos Skatteetaten er ikke elektroniske brukere og mottar skattemeldingen på papir. 

Ny undersøkelse: Over 100 000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene

Selv om stadig flere nordmenn benytter seg av sikrere løsninger for å identifisere seg, sier fremdeles over 100 000 nordmenn at de har vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene.

4,1 milliarder kroner i skjulte formuer meldt inn til Skatteetaten

I 2020 tok 212 personer kontakt med Skatteetaten for å melde om uoppførte inntekter og formuer. I løpet av fjoråret ble det behandlet totalt 304 saker med verdier på over fire milliarder kroner som ikke var innrapportert.

Feil om Skatteetatens kontrollarbeid

Under den lite dekkende overskriften «Over halvparten må tilbakebetale støtte», skriver Aftenposten om etterkontrollene i kompensasjonsordningen for næringslivet. I saken står det blant annet at Skatteetaten kun kontrollerer støtte-utbetalingene i etterkant. Det er feil. Vi har stanset utbetalinger for 1,9 milliarder kroner automatisk og manuelt allerede før utbetalingene ble gjort.

Bedre tjenester med statlig-kommunalt samarbeid

Kommuner kan nå hente inntekts- og skatteopplysninger direkte fra Skatteetaten for tjenester knyttet til barnehage og skolefritidsordning. Det vil føre til at innbyggere med lave inntekter slipper å dokumentere egen inntekt når de søker om tjenester på disse områdene.

Koronakrisen: Tilliten til Skatteetaten har økt

Tilliten til Skatteetaten og andre myndigheter har økt gjennom den pågående koronakrisen. I tillegg oppgir flere næringsdrivende at de opplever det som enklere å orientere seg om sine skatte- og avgiftsplikter. Det er også flere som mener regelverket nå er enkelt å forstå.

Rekordmange tipset Skatteetaten

I løpet av fjoråret mottok Skatteetaten 7 641 tips om skatte- og avgiftsunndragelser. Aldri før har etaten mottatt flere tips i løpet av et år.

Over halvparten har ikke sjekket skattekortet

Det har kanskje aldri har vært viktigere å sjekke skattekortet, men det er fortsatt opptil 2,5 millioner personer som ikke har sjekket opplysningene.

Søk om lønnstilskudd fra 1. februar

Søkeportalen for lønnstilskudd åpner mandag 1. februar. Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor. Søkefrist er 1. mars.

Skatteinnkreving under koronakrisen

Skatteetaten har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter i tråd med gjeldende regelverk. I 2019 krevde vi inn 1351 milliarder kroner i skatter og avgifter på vegne av staten. Vanligvis er det vi som sender flest konkursbegjæringer i Norge, men 2020 ble et annerledes år – også i Skatteetaten. Der vi vanligvis begjærer konkurs, gir vi nå ofte betalingsutsettelser isteden.

Formuesskatt og bostedsregistrering: Slik er regelverket

Hovedregelen er at du skal være registrert bosatt i den kommunen og på den adressen der du overnatter mest.

Søkeportalen for lønnstilskudd åpner for ny periode 1. februar

Arbeidsgivere som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 kan fra 1. februar sende inn søknad om lønnstilskudd for oktober, november og desember.

Nå kommer skattetrekksmeldingen (skattekort) for 2021

– Har kanskje aldri vært viktigere å sjekke. Nå kan du sjekke og eventuelt endre hva du skal betale i skatt for 2021. I år kan det være spesielt viktig å sjekke at opplysningene stemmer.

Mange rapporterer kryptovaluta feil i skattemeldingen

Nær 2000 eiere av kryptovaluta får i disse dager brev fra Skatteetaten. I brevet blir de oppfordret til å sjekke om de har rapportert riktig i skattemeldingen.

Skattedirektøren utnevnt som styremedlem i OECDs skatteforum

Norges skattedirektør Nina Schanke Funnemark ble tirsdag utnevnt som styremedlem i OECDs skatteforum FTA.

Kjøp og salg fra kaikanten kan føre til urettferdig konkurranse

Store mengder fisk og annen sjømat omsettes i dag ulovlig via sosiale medier. Brudd på regelverket kan være straffbart.

Skatteoppgjør for 637 milliarder kroner i 2019

Skatteoppgjøret for 4,9 millioner personer og 345 000 selskaper er nå ferdig. Skattelistene blir tilgjengelige 8. desember.

Husk at det nå er mva på julenetthandel fra utlandet

I 2020 ble avgiftsfritaket, den såkalte "350-kronersgrensen" for kjøp av varer fra utlandet, fjernet. Det betyr at du nå skal betale merverdiavgift for alt du netthandler fra utlandet, uansett verdi.

Petroleumsskatt på 116 milliarder kroner for 2019

– 24 selskaper betalte til sammen 116 milliarder kroner i petroleumsskatt i 2019, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Feil om kompensasjonsordningen og svindel

I Dagbladets leder onsdag 11. november hevdes det at kompensasjonsordningen for næringslivet «som ble administrert av skatteetaten, viste seg å være sårbar for svindel. Det har blant andre Dagbladet/Børsen vist i en rekke artikler».

Saksbehandlingsfeil hos Skatteetaten ved gjeldsordning

Skatteetaten har ikke overholdt tidsfristen for å sette ned pensjonsgivende inntekt for personer som har vært i en gjeldsordning. – Vi beklager denne saksbehandlingsfeilen og rydder nå opp, sier Lene Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.

Skatteetaten oppleves som en attraktiv arbeidsgiver

Stadig flere ser på Skatteetaten som en attraktiv arbeidsgiver og et sted de kan vurdere å søke jobb. Dette fremgår av den siste undersøkelsen fra Universum. Både jurister, økonomer og folk med kompetanse innen IT rangerer Skatteetaten høyere nå enn i tilsvarende undersøkelser de siste fem årene.

Innfører påbud om munnbind ved oppmøte hos Skatteetaten

Fra og med mandag 9.november må publikum som møter opp i Skatteetatens lokaler ha på munnbind. 

Nytt drosjeregelverk, samme skatteregler

1. november kom det et nytt regelverk for drosjenæringen. Endringen er et ledd i et større arbeid for å revidere drosjeregelverket.

Historisk samling av skatt og avgift i éin etat

Skatteoppkrevjinga i Noreg er no overført frå kommunane til Skatteetaten. Det betyr at Skatteetaten har fått eit samla ansvar for skatt og avgift, inkludert innkrevjing av restskatt og utbetaling av skatt til gode.

Søknadsfristen for lønnstilskudd er 5. november

Arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august kan sende inn søknad om lønnstilskudd til og med 5. november.

Kompensasjonsordningen – siste frist for å søke er 31. oktober

Bedrifter med stort omsetningsfall kan søke om tilskudd for månedene juni, juli og august. Det er ikke mulig å søke om støtte gjennom kompensasjonsordningen etter 31. oktober.

All skatteveiledning på ett sted

Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november. Det betyr at alle henvendelser om skatt skal rettes til Skatteetaten.

Ny skattedirektør på plass

I dag starter Nina Schanke Funnemark (50) i Skatteetaten. Hun vil prioritere at Skatteetaten skal utvikle seg i takt med, og helst i forkant av, endringer i samfunnet. 

Norges digitalisering har fått en ny grunnmur

Folkeregisteret er modernisert og det er lagt til rette for digitalisering av nye tjenester, i privat såvel som i offentlig sektor. Et sentralt folkeregister har en stor verdi for Norge som grunnmur for utvikling av nye innovative løsninger.   

Samarbeider mot arbeidslivskriminalitet med Viken fylkeskommune

Skatteetaten og Viken fylkeskommune inngår samarbeidsavtale som skal gi Viken et bedre beslutningsgrunnlag for å velge seriøse leverandører og underleverandører.

Nå kan arbeidsgivere søke om lønnstilskudd

Fra i dag kan arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august sende inn søknad om lønnstilskudd.

Færre enn noensinne oppgir at de kjøper svart

Bare åtte prosent av nordmenn har handlet svart de siste to årene, viser en ny spørreundersøkelse. I flere utsatte bransjer er det en nedgang i kjøp av svarte tjenester.

Finansministeren åpnet det nye Folkeregisteret: – Mange land ser til Norge

– Det nye og moderniserte Folkeregisteret vil gjøre registrering og deling av opplysninger enklere for oss innbyggere, og mer effektivt for offentlige og private virksomheter, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da han offisielt åpnet det nye Folkeregisteret tirsdag.

Ny skattedirektør utnevnt

Nina Schanke Funnemark (50) er i statsråd i dag utnevnt til skattedirektør for en periode på seks år. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Lånekassen og er utdannet jurist.

Skatteunndragelser og krisetid

I krisetid endres holdningene våre. Flere mener det er greit med skatteunndragelser når inntektene synker og arbeidsplasser står på spill.

Slik unngår du korona-restskatt

Mange har fått en annerledes arbeidshverdag på grunn av koronasituasjonen, og dette kan få konsekvenser for skattetrekket. Du risikerer å få en uventet restskatt neste år hvis du ikke sjekker skattekortet ditt.