Pressemeldinger og nyheter

Skal du gifte deg i sommer? Her er rådene fra Skatteetaten

Sommeren er bryllupssesongen fremfor noen. Det er mye å tenke på når man skal planlegge et bryllup. Før du kan gifte deg må du blant annet søke om en prøvingsattest fra Skatteetaten. Uten denne får du nemlig ikke giftet deg.

Utsettelse av skattemeldingsfrist for oppdrettere

Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret og som søker om utsettelse for levering av skattemeldingen, får innvilget dette. De vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt om de ikke rekker fristen for levering 31. mai.

Skattemelding for næringsdrivende: Snart går fristen ut

Onsdag 31. mai går fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende ut. En knapp uke før fristen har over 172 000 enkeltpersonforetak levert skattemeldingen. Det er litt færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Start byggeprosjektet med Tettpå-veilederen

Våren er tid for oppussing og byggeprosjekter på hus og hytter. I mai kjøres kampanjen “Seriøs håndverker eller seriøse problemer?” som skal hjelpe forbrukere å velge håndverkere - trygt, seriøst og lønnsomt. Seriøse håndverkere er en fordel for forbrukere, byggebransjen og samfunnet.

Fristen for skattemeldingen går ut ved midnatt 

Det siste døgnet har skattemeldingstjenesten fungert som normalt og over 100.000 leverte skattemeldingen 1. mai. Skatteetaten har derfor besluttet å opprettholde leveringsfristen.

Skatteetaten vil vurdere å forlenge skattemeldingsfristen

Søndag og mandag har det vært ustabilitet ved innlogging på skattemeldingen. Fristen for å sende inn skattemeldingen kan bli forlenget dersom det fortsatt er tekniske problemer tirsdag 2. mai.

Har du fått med deg alle frådraga? Sjekk skattemeldinga før søndag

Fristen for å levere skattemeldinga for lønstakarar og pensjonistar går ut søndag 30. april. – Har du ikkje sjekka at opplysningane i skattemeldinga stemmer, bør du gjere det så snart som mogleg, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Ho oppfordrar alle til å bruke frådragsrettleiaren til Skatteetaten for å sjekke at skattemeldinga blir riktig.

Skatteetaten kritisk til flere av skatteutvalgets forslag

Skatteetaten fraråder å innføre vanskelige regler for folk og næringsliv. Det vil øke risikoen for å gjøre feil.

Forventer at kryptovaluta for milliarder rapporteres i skattemeldingen

I skattemeldingen for 2021 rapporterte nordmenn 9,8 milliarder kroner i inntekt og 23 milliarder kroner i formue fra investeringer i virtuelle verdier. Det er en kraftig økning fra året før. Samtidig utsettes stadig flere for kryptosvindel.

Flere får igjen mer på skatten

Skatteetaten har nå sendt ut de siste skattemeldingene for 2022 og i år er det uvanlig mange som har store beløp til gode.

Mange oppgir ikke gevinst når de videreselger boligkontrakter

Stikkprøvekontroller viser at videresalg av boligkontrakter i stor grad unndras skatt. Nå varsler Skatteetaten en tettere oppfølging. - Unnlater du å oppgi dette, risikerer du tilleggsskatt, sier Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Mange har spørsmål om boligen i skattemeldingen - dette må du sjekke 

Hvert år henvender mange seg til Skatteetaten for å spørre om hvordan de skal fylle ut opplysninger om boligen sin i skattemeldingen. Feil i opplysningene om bolig kan gjøre at du betaler for mye eller for lite skatt, og det kan gi feil eiendomsskatt. Dette er de vanligste spørsmålene – og svarene.  

Forlik om momskompensasjon for badeanlegg i Alstahaug

Staten har inngått forlik med Alstahaug kommune i Nordland som gir kommunen merverdiavgiftskompensasjon for badeanlegget, også for publikumsbading mot betaling.

I dag får de første skattemeldingen sin – du får beskjed når din er tilgjengelig

Fra 14. mars og frem til og med 31. mars sender Skatteetaten ut skattemeldingen til cirka fem millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. De foreløpige tallene viser at 2,9 millioner ligger an til å få skatt til gode.

Nyttig informasjon om skattemeldingen for inntektsåret 2022

Skattemeldingen for 2022 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 14. mars og 31. mars. Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten. De fleste mottar et e-postvarsel. Du må være registrert som elektronisk bruker for å kunne få varsel på e-post eller SMS om at du har fått skattemeldingen.

Skatteetaten advarer mot stadig flinkere svindlere: - Ikke la deg lure

Før skattemeldingen blir tilgjengelig for vel 5 millioner personer, går Skatteetaten ut og advarer mot svindlere. – Skatteetaten sender aldri lenker uoppfordret. Dette er svindel! Det sier sikkerhetsdirektør Ragna Fossen i Skatteetaten.

Frokostseminar om virkelighetens EXIT

Den økonomiske kriminaliteten som presenteres i siste sesong av NRK-serien Exit er høyt prioritert av Skatteetaten. Derfor arrangerer etaten sammen med Økokrim frokostseminar som handler om skjulte formuer i skatteparadis, svindel med statlige støtteordninger og brukt av kryptovaluta for å skjule pengeoverføringer.

Enklere vei til bryllup i utlandet

Valentines Day står på trappene, og er du i det ekstra romantiske hjørnet i år har det aldri vært enklere å gifte seg på en kritthvit strand i Thailand eller i en blomsterhage i Roma. Nå er det bare noen tastetrykk mellom deg og beviset på at du oppfyller vilkårene for å gifte deg i utlandet.

A-krimsenteret i Oslo: Varebilbransjen i Oslo og omegn er preget av arbeidslivskriminalitet

A-krimsenteret i Oslo har gjennom 2022 gjennomført jevnlige kontroller i varebilbransjen i Oslo og omegn. En ny rapport viser en bransje som er preget av regelverksbrudd.

Rekord for petroleumsskatten

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli 884 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

1,8 millionar har ikkje sjekka skattekortet – slik kan du endre opplysningane dine

Med små grep kan du unngå å betale for mykje eller for lite i skatt. 

Skatteetaten advarer om SMS-svindel

Skatteetaten og Statens innkrevingssentral har i det siste fått en del henvendelser fra personer som har mottatt SMS med lenke som de bes klikke på for å lese mer.

Bruk av differensiert arbeidsgiveravgift og varsel om mulige krav

EØS-avtalen forplikter Norge å følge opp bruken av differensiert arbeidsgiveravgift. Skatteetaten har ansvaret for oppfølgingen, og har sendt ut varsler om mulige krav om etterbetaling.

Høgare rente kan gje lågare skatt - sjekk skattekortet for 2023 no

Skjer det store endringar i livet ditt? Då bør du endre skattekortet ditt for å unngå å betale for mykje skatt. I 2023 kan dette bli ekstra viktig. 

Skatteoppgjør for 1 057 milliarder – nå kommer skattelistene

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2021 er nå ferdig for 4,9 millioner personer og 393 000 selskaper. Skattelistene blir tilgjengelige 7. desember.  

Færre enn nokon gong seier at dei kjøper svart

Aldri før har så få oppgjeve at dei kjøper tenester svart, viser ei spørjeundersøking. I år er talet på berre seks prosent.  

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

En ny kampanje skal hjelpe forbrukere å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus og hytte. Seriøse håndverkere er en fordel for forbrukere, byggebransjen og samfunnet.

Pendlerboligsakene: Det viktige er likebehandling og at riktig skatt blir betalt

Hovedprinsippene i pendlerregelverket er klare og gjelder for alle. Skatteetaten har ansvaret for å behandle alle likt og at riktig skatt blir betalt.

Skatteetaten vant anerkjent digitaliseringspris: Har bidratt til enklere og riktigere pensjon for tusenvis av arbeidstakere

Skatteetatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon gir resultater for både arbeidstakere, arbeidsgivere og pensjonsselskaper. – Det er en stor anerkjennelse at arbeidet har blitt hedret med en pris som denne, sier leder for divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten, Torstein Hoem.  

Skatteetaten endrer arbeidsgiveravgift og skatt for pendlerboliger som Stortinget og Statsministerens kontor har tildelt

Skatteetaten har avsluttet sine kontroller av Stortingets og Statsministerens kontors (SMK) pendlerboligsaker. Det er fattet vedtak om endring av arbeidsgiveravgift og skatt i totalt 40 saker.

Statens innkrevingssentral og Skatteetaten: Misbrukes i utbredt e-postsvindel

De siste ukene er det mange som har tatt kontakt med Statens innkrevingssentral og Skatteetaten etter at de har fått SMS eller e-post der de har fått beskjed om å klikke på en lenke for å enten lese et brev i Digipost eller for å få «importrefusjon».

Skattesmell av 39 kroner per dag?

Fordelen ved å bo på brakke er i skattereglene satt til 39 kroner per dag. Satsen er et gunstig unntak fra regelen om markedsverdi. 39 kroner er gunstig sammenlignet med egen bolig.

Dette bør du vite om flytting til hytta

Vurderer du å melde flytting til hytta for å få strømstøtte? Da bør du lese dette.

Høgare rente kan gje lågare skatt – du bør sjekke skattekortet ditt

Den kraftige renteauken kan gjere at mange betalar for mykje skatt i år. – Alle som er påverka av renteauken, bør sjekke skattekortet sitt nøye, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Ragndi Robøle er ny HR-direktør i Skatteetaten

Ragndi Robøle overtar nå det overordnede ansvaret for rekruttering og medarbeiderutvikling i Skatteetaten. En etat hun lenge har beundret fra sidelinjen.

– Ikke kjøp håndverkertjenester på døren

– Sier du ja til slike tilbud kan det bli en dyr affære, i tillegg risikerer du å bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen per august

I ordningen for utsatte skatte- og avgiftskrav har Skatteetaten 4851 avtaler med aktører som skylder totalt 1,35 milliarder kroner, inkludert forsinkelsesrenter.

Skatteetaten har fått tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Statsministerens kontor

Skatteetaten kan bekrefte at vi i dag har mottatt tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Statsministerens kontor. Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret.

Skatteetaten har fått tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Stortinget

Skatteetaten kan bekrefte at vi i dag har mottatt tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Stortingets administrasjon. Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret.

Flere oppgir kryptoverdier i skattemeldingen

Antall personer som oppgir kryptoverdier i skattemeldingen har økt fra 15.000 til 41.000. Skatteetaten ønsker at det skal bli pliktig for tilbydere av vekslingstjenester å rapportere om transaksjoner og eiere.

Nasjonalt ID-kort: Sårbare grupper blir ekskludert

Nasjonalt ID-kort må gis til alle som har et fødsels- eller d-nummer i Norge. Det vil forebygge arbeidslivskriminalitet, og bidra til at sårbare grupper inkluderes i samfunnet. 

Arendalsuka: Skatteetaten setter søkelyset på kryptovaluta, digital dødsfall-melding, ID-bevis og forenkling

Bransjen, banknæringen, Skatteetaten, Finanstilsynet og Økokrim samles til åpent møte om kryptovaluta. Dette og mer står på Skatteetatens program for Arendalsuka.

Har du husket frikort eller skattekort i forbindelse med sommerjobben?  

Forventer du å tjene mer enn 65 000 kroner i løpet av året bør du vurdere å bestille et skattekort. Hvis ikke blir det trukket 50 prosent skatt på den delen som er over 65 000 kroner.

Siste skatteoppgjer før sommaren er sendt ut – neste moglegheit er i august

Nesten 9 av 10 lønnstakarar og pensjonistar har no fått skatteoppgjeret sitt. Det kan vere fleire årsaker til at akkurat du ikkje har fått ditt.

Søknad om utvidet frist for levering av skattemeldingen for næringsdrivende klienter

Regnskapsførere og revisorer kan søke om utvidelse av leveringsfristen for skattemeldingen til 20. august.

Forlenger utsatt leveringsfrist

De med utsatt frist kan levere skattemeldingen til og med 4. juli 2022.

Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen per juni

Skatteetaten har 5650 avtaler med aktører som skylder totalt 2,24 milliarder kroner, inkludert forsinkelsesrenter, i ordningen for utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen.   

Rekord for petroleumsskatten i 2022

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli over 700 milliarder kroner. Det viser tall fra oljeskattekontoret i Skatteetaten. - Den store økningen skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Stor auke i planlagde bryllaup

Ferske tal frå Skatteetaten viser at talet på utferda prøvingsattestar har auka med nesten 30 prosent hittil i år, samanlikna med før pandemien. Etaten har gode råd om kva de bør hugse på når de skal gifte dykk.

Skatteetaten varsler endring av arbeidsgiveravgiften for Stortinget

Skatteetaten har gjennomført kontroller av Stortingets pendlerboligsaker. Nå er det sendt ut varsel om endring av arbeidsgiveravgift for Stortingets administrasjon knyttet til 28 representanter for perioden 2017-2020.

Powered by RSS 2 HTML