Endringer i kompensasjonsordningen

Finansdepartementet har i dag forlenget kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet nå endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Nå kan bedrifter og organisasjoner få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober.

Er bryllupet utsatt? Dette må dere huske på før dere endelig går til alters

Sommermånedene er høysesong for bryllup – men i år har mange sett seg nødt til å utsette gifteplanene i lys av koronautbruddet. Her er hva dere må dobbeltsjekke når dere setter ny bryllupsdato.

Koronatiltak: Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent for mai og juni

Arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng for mai og juni, og betalingsfristen utsettes til 15. oktober. Soner med null i arbeidsgiveravgift får utbetalt et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for samme periode.

Skal du leie ut huset, hytta eller bobilen – dette må du vite

Markedet for utleie er kanskje større enn noensinne denne sommeren, og før du leier ut bør du kjenne til skattereglene.

Dette må du vite om kompensasjonsordningen i sommer

Søknader om tilskudd for juni og juli fra kompensasjonsordningen blir behandlet samlet tidlig i august. Søknadsfrist for perioden mars-mai er 31. juli mens fristen for juni-august er 30. september.

9 av 10 har no fått skatteoppgjeret sitt

I dag, måndag 22. juni, får om lag 2,2 millionar lønnstakarar og pensjonistar skatteoppgjeret sitt. Med det har i overkant av 4 millionar fått skatteoppgjeret for 2019.

Endringsetaten: 7 år – 7 typer endring

Den Skatteetaten jeg forlater i august, er langt fra den samme som jeg kom til for syv år siden. Det skyldes blant annet endringer i verden rundt oss, en finansminister med reformappetitt og en endringsdyktig etat.

Ny rapport: - Deler av bilpleiebransjen preges av useriøse aktører

Kyniske rollehavere og aksjonærer som utnytter sårbare mennesker, forurenser, unndrar skatt og avgifter og bedrar NAV er den nedslående oppsummeringen etter at 37 virksomheter i Oslo og daværende Akershus ble kontrollert i 2019.

Nå kan enda flere bedrifter få tilskudd fra kompensasjonsordningen

Bedrifter som hadde omsetningsfall på minst 30 prosent i mai kan fra og med i dag søke om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen. Egenandelen fjernes og sesongbedrifter kan få etterbetalt ekstra kompensasjon.

Har du fått deg sommerjobb? Ikke glem skattekortet!

Tjener du under 55 000 kroner i året slipper du å betale skatt, men du må likevel bestille frikort hos Skatteetaten.

NHH oppretter nytt innovasjonssenter og Skatteetaten er med som samarbeidspartner

Norges Handelshøyskoles nye forskningssenter DIG har som mål å bli Norges fremste forskningsmiljø på innovasjon. Senteret skal samarbeide med 15 ledende virksomheter og har oppstart i september.

Skatteetaten og KS inngår avtale om deling av data

Onsdag 10. juni signerer skattedirektør Hans Christian Holte og administrerende direktør i Kommunenes organisasjon (KS), Lasse Hansen, avtalen som gir KS ansvaret for å distribuere folkeregisteropplysninger til kommunal sektor.

Fikk utbetalt for mye og for lite fra kompensasjonsordningen

531 foretak har på grunn av en beregningsfeil fått utbetalt til sammen 2,2 millioner kroner for mye fra kompensasjonsordningen. 100 foretak kan ha fått utbetalt 400.000 kroner for lite.

Forenklet søknad om betalingsutsettelser for skatt og avgift

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått en forenklet og mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse for skatt og avgift for de som er rammet økonomisk av virusutbruddet. Ordningen kan også benyttes for merverdiavgift som forfaller 10. juni.

Skatteetaten opnar fleire skattekontor

Frå og med i dag vil nesten alle skattekontor der du kan få gjennomført ID-kontroll vere opne for publikum som har bestilt time.

Mange næringsdrivende har alt levert skattemeldingen

Fristen for å levere skattemeldingen for 2019 for næringsdrivende og selskaper, er utsatt fra 31. mai til 31. august. Likevel har 4 av 10 (270 000) allerede levert skattemeldingen.

En milliard er «usynlige»

En milliard mennesker er «usynlige», uten muligheter til å identifisere seg. Uten identitetsbevis i Norge, risikerer du å ikke få tilgang til tjenester og rettigheter vi tar for gitt.

Skatteetaten opnar gradvis skattekontor

Skatteetaten startar no ei gradvis gjenopning av tenestetilbodet. Frå 18. mai vil 18 skattekontor vere opne for tenester som krev fysisk oppmøte.

Flere foretak kan søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen

Foretak med betydelig omsetningsfall i april kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen. Det kommer samtidig noen justeringer av ordningen.

Kontrollerte byggeplasser i Oslo, Bergen og Stavanger

Skatteetaten har den siste uka gjennomført kontroller på byggeplasser en rekke steder i landet. – Vi er ute og kontrollerer på en trygg og sikker måte, og kommer til å være aktivt ute i tiden fremover, sier divisjonsdirektør Eve V. Bergli. 

Trenger bedre fiskerikontroll

Undersøkelser viser at mange i fiskerinæringen kjenner til kriminalitet. Det avdekkes likevel få alvorlige lovbrudd.

Kompensasjonsordningen: Skatteetaten undersøker flere saker, men lite tyder på utbredt svindel

Skatteetaten er i full gang med å gjennomføre kontroller som kan avdekke svindelforsøk i kompensasjonsordningen for næringslivet. – Noen saker peker seg ut, men ingenting tyder så langt på at juks er utbredt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Korona-effekten i 2025

Vi er tvunget til å løse mange av arbeidsoppgavene våre på nye måter for tiden, hvis vi er så heldige at vi fortsatt er i jobb. Men hvilke endringer bør vedvare når vi en dag er tilbake i en tilnærmet normalsituasjon, om et år eller kanskje lengre? Hvilke erfaringer bør føre til at vi jobber, samarbeider, leder på andre måter, når vi en virkelig vakker dag kommer ut på andre siden?

Husk leveringsfrist for skattemeldingen

Er du i rute med skattemeldingen? Siste frist for å levere skattemeldingen er torsdag 30. april. Husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige.

Innsynsløsning for kompensasjonsordningen blir åpen for alle – nå er den klar

En ny innsynsløsning vil gi opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordningen: 10 000 virksomheter har søkt om støtte

Lørdag 18. april åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet under navnet kompensasjonsordning.no. Siden åpningen har 10 000 virksomheter søkt om støtte.

Slik rapporterer du riktig om eiendom i skattemeldingen

Skatteetaten skriver i disse dager til over 70.000 boligeiere som må fylle opplysninger om sin eiendom inn i skattemeldingen. Uten fullstendig informasjon om eiendom kommer det ikke skatteoppgjør.

Kompensasjonsordning.no åpner i morgen

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner i morgen. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først. 

Utsatt leveringsfrist for skattemeldingen for næringsdrivende

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

Har du aksjer? Dette må du sjekke i aksjeoppgaven.

I år kom det nye regler for formuesverdier i nystiftede ikke-børsnoterte aksjeselskap. - Du bør følge ekstra nøye med hvis selskapet du har aksjer i har blitt stiftet, har kjøpt egne aksjer eller hatt kapitalendringer i 2019, oppfordrer Skatteetaten.

Skatteetaten: Åpenhet om kompensasjonsordningen for næringslivet

Skatteetaten tar sikte på at opplysninger om virksomheter som mottar kompensasjon, vil bli tilgjengeliggjort kort tid etter at ordningen trer i kraft.

Derfor er det viktig med full åpenhet om kompensasjonsordningen til næringslivet

Tillit, åpenhet og kontroll. Det er viktige byggesteiner i vår skatteforvaltning. Det må også være grunnmuren for kompensasjonsordningen for næringslivet.

Kontantstøtten for næringslivet skal være enkel å bruke, men vanskelig å misbruke

Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, har skrevet innsiktsfullt om kompensasjonsordningen for bedrifter under tittelen "Vi betaler ut milliarder først, og spør etterpå. Slik må det nesten bli".

"Det er sikkert omtrent riktig?" Ikke betal for mye skatt – sjekk skattemeldingen din grundig!

Nesten alle sjekker skattemeldingen, men halvparten innrømmer at de enten bare ser raskt gjennom tallene eller stoler helt på det som er forhåndsutfylt. To av fem nordmenn oppgir at de sjekker skattemeldingen grundig. – Går du glipp av fradrag du har rett på, betaler du for mye skatt. Husk derfor å ta deg tid til å sjekke ordentlig, lyder oppfordringen fra divisjonsdirektør i Skatteetaten Marta Johanne Gjengedal.

Skatteetaten får ansvaret for å forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten oppdraget med å forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet. – Vi må lage ordningen slik at den er rask og enkel å bruke, men ikke enkel å misbruke, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Nå er skattemeldingen sendt til alle – 8 av 10 ligger an til å få skatt til gode

Skatteetaten har nå sendt skattemeldingen til 4,9 millioner personer. –  Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Hans Christian Holte. 

Påvirker koronakrisen din privatøkonomi? Nå kan det være lurt å sjekke skattekortet

Du kan enkelt sjekke og endreskattekortet ditt på skatteetaten.no. – Slik kan du unngå restskatt neste år, eller for høy skatt i tiden som kommer, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 1. november 2020

Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.

Økt kunnskap og innsats mot a-krim

I 2019 ble det gjennomført nærmere 80 aksjoner og over 1500 virksomheter ble kontrollert gjennom det tverretatlige a-krimsamarbeidet. De syv a-krimsentrene rapporterer også om bedre treffsikkerhet som følge av økt satsning på kunnskapsbygging og etterretning som grunnlag for prioritering av innsatsen.

Skatteetaten lemper på sanksjoner for næringslivet

I lys av koronavirus-situasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertidig.

Svindlarane prøver seg igjen: — Vi sender ikkje lenker

No er svindlarane igjen i gang med å prøve å lure nordmenn ved å utgi seg for å vere Skatteetaten. Kvart år når det nærmar seg tid for skattemeldinga, byrjar merkelege e-postar å florere. Med falske løfter om pengar til gode og med logo og avsendar som gjer det lett å tru at Skatteetaten er avsendar.

Regjeringens tiltakspakker

Regjeringens tiltakspakker betyr endringer i både satser, avgifter og frister:

Skattemeldingen blir sendt ut på forskjellige datoer – du får beskjed når din er tilgjengelig

Skatteetaten vil som planlagt sende ut skattemeldingen på forskjellige datoer, fra i dag av og frem til 31. mars. Tiltakene for å bekjempe koronaviruset kan imidlertid få konsekvenser for kvalitet og tilgjengelighet på veiledningen til befolkningen.

Skatteetaten har innført flere tiltak i forbindelse med koronaviruset

For å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset og samtidig sørge for at Skatteetaten så godt som mulig opprettholder sine kritiske tjenester, innføres det flere tiltak.

Flypassasjeravgiften foreslås opphevet for perioden 1. januar 2020 tom. 31. oktober 2020

Regjeringen har idag lagt fram forslag for Stortinget om å oppheve flypassasjeravgiften for flyginger i perioden januar til og med oktober 2020.

350-kronersgrensen avvikles

Fra 1. april 2020 fjernes avgiftsfritaket på varer med lav verdi fra utlandet. Det betyr at varer kjøpt over nett vil ilegges samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.

Å bygge tillit er viktig, men kontroll trengs

Norge er trolig et av verdens mest tillitsbaserte samfunn. Skatteetaten har derfor dreid mye av innsatsen mot det som er mest effektivt, nemlig forebygging, gode digitale løsninger, internasjonal informasjonsutveksling og god dialog med borgere og næringsdrivende.

Behandling av NAV-saker: Skatteetaten har ryddet opp i feil

I november 2019 ble det avdekket en feil som handlet om at personer som har tilbakebetalt en ytelse til NAV, ikke hadde fått korrekt skatteberegning. Skatteetaten har nå ryddet opp i feilen. – Vi har behandlet alle sakene og sendt nye skatteoppgjør, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Digital utsending av stadfesting på vigsel

Frå 1. mars vil du som nygift få stadfesting på vigsel digitalt frå Folkeregisteret i staden for å få ein vigselsattest på papir i postkassen.