Pressemeldinger og nyheter

A-krimsenteret i Oslo: Varebilbransjen i Oslo og omegn er preget av arbeidslivskriminalitet

A-krimsenteret i Oslo har gjennom 2022 gjennomført jevnlige kontroller i varebilbransjen i Oslo og omegn. En ny rapport viser en bransje som er preget av regelverksbrudd.

Rekord for petroleumsskatten

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli 884 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

1,8 millionar har ikkje sjekka skattekortet – slik kan du endre opplysningane dine

Med små grep kan du unngå å betale for mykje eller for lite i skatt. 

Skatteetaten advarer om SMS-svindel

Skatteetaten og Statens innkrevingssentral har i det siste fått en del henvendelser fra personer som har mottatt SMS med lenke som de bes klikke på for å lese mer.

Bruk av differensiert arbeidsgiveravgift og varsel om mulige krav

EØS-avtalen forplikter Norge å følge opp bruken av differensiert arbeidsgiveravgift. Skatteetaten har ansvaret for oppfølgingen, og har sendt ut varsler om mulige krav om etterbetaling.

Høgare rente kan gje lågare skatt - sjekk skattekortet for 2023 no

Skjer det store endringar i livet ditt? Då bør du endre skattekortet ditt for å unngå å betale for mykje skatt. I 2023 kan dette bli ekstra viktig. 

Skatteoppgjør for 1 057 milliarder – nå kommer skattelistene

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2021 er nå ferdig for 4,9 millioner personer og 393 000 selskaper. Skattelistene blir tilgjengelige 7. desember.  

Færre enn nokon gong seier at dei kjøper svart

Aldri før har så få oppgjeve at dei kjøper tenester svart, viser ei spørjeundersøking. I år er talet på berre seks prosent.  

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

En ny kampanje skal hjelpe forbrukere å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus og hytte. Seriøse håndverkere er en fordel for forbrukere, byggebransjen og samfunnet.

Pendlerboligsakene: Det viktige er likebehandling og at riktig skatt blir betalt

Hovedprinsippene i pendlerregelverket er klare og gjelder for alle. Skatteetaten har ansvaret for å behandle alle likt og at riktig skatt blir betalt.

Skatteetaten vant anerkjent digitaliseringspris: Har bidratt til enklere og riktigere pensjon for tusenvis av arbeidstakere

Skatteetatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon gir resultater for både arbeidstakere, arbeidsgivere og pensjonsselskaper. – Det er en stor anerkjennelse at arbeidet har blitt hedret med en pris som denne, sier leder for divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten, Torstein Hoem.  

Skatteetaten endrer arbeidsgiveravgift og skatt for pendlerboliger som Stortinget og Statsministerens kontor har tildelt

Skatteetaten har avsluttet sine kontroller av Stortingets og Statsministerens kontors (SMK) pendlerboligsaker. Det er fattet vedtak om endring av arbeidsgiveravgift og skatt i totalt 40 saker.

Statens innkrevingssentral og Skatteetaten: Misbrukes i utbredt e-postsvindel

De siste ukene er det mange som har tatt kontakt med Statens innkrevingssentral og Skatteetaten etter at de har fått SMS eller e-post der de har fått beskjed om å klikke på en lenke for å enten lese et brev i Digipost eller for å få «importrefusjon».

Skattesmell av 39 kroner per dag?

Fordelen ved å bo på brakke er i skattereglene satt til 39 kroner per dag. Satsen er et gunstig unntak fra regelen om markedsverdi. 39 kroner er gunstig sammenlignet med egen bolig.

Dette bør du vite om flytting til hytta

Vurderer du å melde flytting til hytta for å få strømstøtte? Da bør du lese dette.

Høgare rente kan gje lågare skatt – du bør sjekke skattekortet ditt

Den kraftige renteauken kan gjere at mange betalar for mykje skatt i år. – Alle som er påverka av renteauken, bør sjekke skattekortet sitt nøye, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Ragndi Robøle er ny HR-direktør i Skatteetaten

Ragndi Robøle overtar nå det overordnede ansvaret for rekruttering og medarbeiderutvikling i Skatteetaten. En etat hun lenge har beundret fra sidelinjen.

– Ikke kjøp håndverkertjenester på døren

– Sier du ja til slike tilbud kan det bli en dyr affære, i tillegg risikerer du å bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen per august

I ordningen for utsatte skatte- og avgiftskrav har Skatteetaten 4851 avtaler med aktører som skylder totalt 1,35 milliarder kroner, inkludert forsinkelsesrenter.

Skatteetaten har fått tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Statsministerens kontor

Skatteetaten kan bekrefte at vi i dag har mottatt tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Statsministerens kontor. Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret.

Skatteetaten har fått tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Stortinget

Skatteetaten kan bekrefte at vi i dag har mottatt tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Stortingets administrasjon. Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret.

Flere oppgir kryptoverdier i skattemeldingen

Antall personer som oppgir kryptoverdier i skattemeldingen har økt fra 15.000 til 41.000. Skatteetaten ønsker at det skal bli pliktig for tilbydere av vekslingstjenester å rapportere om transaksjoner og eiere.

Nasjonalt ID-kort: Sårbare grupper blir ekskludert

Nasjonalt ID-kort må gis til alle som har et fødsels- eller d-nummer i Norge. Det vil forebygge arbeidslivskriminalitet, og bidra til at sårbare grupper inkluderes i samfunnet. 

Arendalsuka: Skatteetaten setter søkelyset på kryptovaluta, digital dødsfall-melding, ID-bevis og forenkling

Bransjen, banknæringen, Skatteetaten, Finanstilsynet og Økokrim samles til åpent møte om kryptovaluta. Dette og mer står på Skatteetatens program for Arendalsuka.

Har du husket frikort eller skattekort i forbindelse med sommerjobben?  

Forventer du å tjene mer enn 65 000 kroner i løpet av året bør du vurdere å bestille et skattekort. Hvis ikke blir det trukket 50 prosent skatt på den delen som er over 65 000 kroner.

Siste skatteoppgjer før sommaren er sendt ut – neste moglegheit er i august

Nesten 9 av 10 lønnstakarar og pensjonistar har no fått skatteoppgjeret sitt. Det kan vere fleire årsaker til at akkurat du ikkje har fått ditt.

Søknad om utvidet frist for levering av skattemeldingen for næringsdrivende klienter

Regnskapsførere og revisorer kan søke om utvidelse av leveringsfristen for skattemeldingen til 20. august.

Forlenger utsatt leveringsfrist

De med utsatt frist kan levere skattemeldingen til og med 4. juli 2022.

Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen per juni

Skatteetaten har 5650 avtaler med aktører som skylder totalt 2,24 milliarder kroner, inkludert forsinkelsesrenter, i ordningen for utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen.   

Rekord for petroleumsskatten i 2022

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli over 700 milliarder kroner. Det viser tall fra oljeskattekontoret i Skatteetaten. - Den store økningen skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Stor auke i planlagde bryllaup

Ferske tal frå Skatteetaten viser at talet på utferda prøvingsattestar har auka med nesten 30 prosent hittil i år, samanlikna med før pandemien. Etaten har gode råd om kva de bør hugse på når de skal gifte dykk.

Skatteetaten varsler endring av arbeidsgiveravgiften for Stortinget

Skatteetaten har gjennomført kontroller av Stortingets pendlerboligsaker. Nå er det sendt ut varsel om endring av arbeidsgiveravgift for Stortingets administrasjon knyttet til 28 representanter for perioden 2017-2020.

Skatteetaten varsler endringer av arbeidsgiveravgiften for Statsministerens kontor

Skatteetaten har gjennomført kontroller av Statsministerens kontors (SMK) pendlerboligsaker. Nå er det sendt ut varsel om endring av arbeidsgiveravgift til SMK knyttet til 17 politikere for perioden 2017-2020.

Problemer med levering av mva-meldingen 10. juni

På fredag 10. juni hadde vi tekniske problemer som gjorde at ikke alle fikk sendt inn mva-meldingen. Problemene er nå løst. Vi kommer ikke til å gi tvangsmulkt eller beregne forsinkelsesrenter til og med mandag 13. juni.

Utsettelse av skattemeldingsfrist for oppdrettere

Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret og som søker om utsettelse for levering av skattemeldingen få innvilget dette, de vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt om de ikke rekker fristen for levering 31. mai.

To av tre har levert skattemelding for næringsdrivende, 215.000 risikerer tvangsmulkt

Fristen for å levere skattemeldingen for 2021 for næringsdrivende og selskaper er 31. mai. En dag før fristen viser oppdaterte tall at hver tredje ennå ikke har levert skattemeldingen. De som ikke leverer eller søker om utsettelse innen fristen risikerer tvangsmulkt.

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for næringsdrivende klienter

Regnskapsførere og revisorer kan i 2022 for inntektsåret 2021 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen på vegne av alle sine næringsdrivende klienter.

Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen

Aktørene skylder nå 1,9 milliarder kroner i skatter og avgifter i den gamle betalingsutsettelsesordningen. I den nye midlertidige utsettelsesordningen for skatte- og avgiftskrav som forfalt i perioden 1. januar til 31. mars 2022 er det i tillegg innvilget utsettelser for 916 millioner kroner.

Enklere å søke om redusert foreldrebetaling

Nå har alle kommuner i Norge mulighet til å gjøre jobben enklere både for seg selv og foreldre som søker om redusert betaling til barnehage og SFO.

Du kan fortsatt oppgi kryptoverdier i skattemeldingen

Har du glemt å føre opp opplysninger om kryptoverdier i skattemeldingen? Du kan fortsatt endre skattemeldingen selv inntil tre år tilbake i tid uten å risikere straff.

Tverretatlig a-krimsamarbeid: – Tidlig innsats hindrer kriminelle

Innsatsen for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet blir stadig mer kunnskapsstyrt og treffsikker, men etatene trenger flere muligheter til å dele informasjon seg imellom.

Tverretatlig a-krimprosjekt avdekker arbeidslivskriminalitet i verftsindustrien 

A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal: En ny rapport fra a-krimsamarbeidet avdekker utnyttelse av arbeidstakere og annen arbeidslivskriminalitet i deler av verftsindustrien i Møre og Romsdal.

Rapporteringsplikt for Airbnb og andre utleiere synliggjør milliardinntekter

Airbnb-utleiere og andre formidlere av utleie tjente over 6 milliarder kroner i utleieinntekter i fjor. Tallene viser hvor viktig det var å få på plass rapporteringsplikten.

To dager før leveringsfristen har 500.000 ennå ikke åpnet skattemeldingen

Lørdag 30. april er innleveringsfristen for skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Selv om mange allerede har både levert og fått utbetalt skatt til gode, er det mange som ikke engang har åpnet skattemeldingen. – Det er ditt ansvar å sjekke at opplysningene er riktige, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

2,7 millioner ligger an til å få skatt til gode når skattemeldingene er behandlet

Skattemeldingen er nå sendt ut til cirka fem millioner personer. – Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Nå får du både lån og håndverker-råd av banken 

BN Bank og Skatteetaten samarbeider for å få bankkundene til å velge seriøse håndverkere når de skal pusse opp eller bygge på. I prosjektet Tettpå boligkjøper tar BN Bank samfunnsansvar på alvor med en ny og aktiv rolle for et  bærekraftig arbeidsliv.  

Statens store inntektskilde får endelig ny drakt: Fristen nærmer seg!

Merverdiavgift er statens viktigste inntektskilde og dagens ordning ble innført i 1970. Selv om det har kommet nye skjemaer, leveringsmåte og IT-systemer siden den gang, var det på tide med en modernisering.

Oppdatert prinsipputtalelse om skattemessig vurdering av aksjeincentivmodell

Skattedirektoratet har gjennomgått prinsipputtalelsen om den skattemessige behandlingen av en type aksjeincentivmodell, avgitt 1. januar 2022, og publiserer i dag en oppdatert uttalelse.

Slik endrer du boligverdien din dersom den er for høy

Mange kommuner benytter Skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatt. Hvis du mener at du betaler for mye i eiendomsskatt, kan du ha krav på å få verdien satt ned.

Søk om lønnsstøtte for januar og februar frå 18. mars

Frå 18. mars kan arbeidsgivarar søkje om lønnsstøtte for januar og februar 2022. Søknadsportalen opna 10. februar for søknader for desember 2021. No opnar vi i tillegg for søknader om lønnsstøtte for januar og februar tidlegare enn planlagt.

Powered by RSS 2 HTML