Pressemeldinger og nyheter

Husk attest hvis du skal gifte deg i sommer

Sommeren er høysesong for bryllup, og det er mange ting å tenke på for de som planlegger å gifte seg. Før vielsen må paret søke Skatteetaten om en prøvingsattest som viser at de oppfyller kravene i ekteskapsloven.  

I dag går leveringsfristen ut: 140 000 næringsdrivende risikerer tvangsmulkt

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper går ut fredag 31. mai. Så langt har rundt 610 000 enten levert eller fått utsettelse.

En milepæl for næringslivet

Sammen med de skattepliktige næringsdrivende og deres interesseorganisasjoner har Skatteetaten utviklet en helt ny skattemelding for næringsdrivende. I år er første gang alle tar den i bruk, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Samarbeidsavtale skal redusere arbeidslivskriminalitet i telekombransjen 

Eltel har inngått en samarbeidsavtale med Skatteetaten for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samarbeidsavtalen er den første i sitt slag innen telekombransjen. 

Skattemelding for næringsdrivende: Én uke før fristen har 6 av 10 enkeltpersonforetak levert

Få dager før fristen går ut har 195 000 enkeltpersonforetak levert skattemeldingen. Det er over 20 000 flere enn i fjor på samme tid.

I dag er siste frist for å levere skattemeldinga – dette skjer viss du ikkje leverer

Ved midnatt tysdag 30. april går fristen ut for å levere skattemeldinga. Så langt har 2,9 millionar allereie levert, og statistikk viser at kan vere lønnsamt for mange å sjekke tala i skattemeldinga.

Tysdag 30. april går leveringsfristen ut: No skal skattemeldinga leverast

Over 2,6 millionar har levert skattemeldinga og 1,6 millionar har fått skatteoppgjeret sitt. – Eg oppmodar no alle som ikkje har opna og sjekka skattemeldinga om å gjera dette innan fristen, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Fra papir til digitalt: Slik har skattemeldingen blitt enklere

Husker du sene og hektiske kveldstimer med skjemaer, penn og kalkulator? Lange køer for å levere konvolutten med selvangivelsen nær fristen ved midnatt? Nå har det heldigvis blitt enklere. Du kan levere skattemeldingen på nett eller mobil med digital hjelp underveis.

48 155 har oppgitt at de eier kryptovaluta – Skatteetaten tror mange ikke er klar over at det skal føres i skattemeldingen

I fjor rapporterte 48 155 personer inn i skattemeldingen at de eier kryptovaluta. Året før var tallet 43 440. – Vi vet at det er langt flere som faktisk eier kryptovaluta. Husk at du selv må føre inn opplysninger om kryptovaluta i skattemeldingen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Felles årsrapport - arbeidslivskriminalitet 2023

Det tverretatlige a-krimsamarbeidet har kartlagt og kontrollert en rekke bransjer og virksomheter i 2023. Det ble også iverksatt flere tiltak for å styrke styring, samhandling og kunnskapsbygging.

Plar du å leige ut hytta? Hugs å sjekke at det vert rett i skattemeldinga

Påskeferien er høgsesong for utleige av hytter i fjellet. Sidan 2019 har det vore ein sterk vekst i kor mange som oppgir inntekter frå utleige i skattemeldinga. Det har også vore ein auke i innrapportering av utleige via utleigefirma som Airbnb.

Skatteetaten med storkontroll av fiskerinæringen

Skatteetatens skattepatrulje har de to siste ukene kontrollert 24 fiskebruk i Troms og Finnmark. 

Skattemeldingene sendt ut: 3,5 millioner har allerede sjekket

Skatteetaten blir fredag 22. mars ferdig med å sende ut alle skattemeldingene for inntektsåret 2023. Til sammen er omtrent 5,1 millioner skattemeldinger sendt ut, og de første har allerede fått skatteoppgjøret sitt.  

5500 verksemder fekk besøk av skattepatruljen frå Skatteetaten 

Den mobile rettleiings- og kontrolleininga i Skatteetaten har dei to siste åra besøkt verksemder over heile landet.    

Formuesverdi i skattemeldingen: 4 000 manglet informasjon

Samme dag som Skatteetaten begynte å sende ut skattemeldingene, oppdaget vi at rundt 125 000 personer ikke hadde fått opplysninger om alle sine aksjer i skattemeldingen.

Nå blir det enklere å være verge

42.000 mennesker er avhengig av hjelp fra verge for å holde kontakt med Skatteetaten og andre instanser. I år er første gang vergene kan hjelpe til med skattemeldingen uten papirfullmakt. Det betyr bedre personvern for de som har verge, og mindre tidsbruk for vergene. 

Slik henger eiendomsskatten sammen med verdien av boligen din i skattemeldingen

Mange kommuner benytter Skatteetatens beregnede markedsverdi som grunnlag for eiendomsskatten. Hvis du mener at du betaler for mye i eiendomsskatt, kan du ha krav på å få verdien satt ned.

Vil ikke skattlegge strøm fra solceller i private hjem 

Skatteetaten vil ikke skattlegge inntekter ved salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger for inntektsåret 2023 og tidligere år.  

Otne sáddejuvvojit vuosttaš vearrodieđáhusat – 70 proseantta dáidet oaččut ruđa buorrin

Otná beaivve rájes de sádde Vearroetáhta vearrodieđáhusa sullii 5,1 miljovnna bargiide, pensionisttaide ja ovttaolbmofitnodagaide. Gaskaboddosaš logut čájehit ahte 2,7 miljovnna dáidet oaččut vearu buorrin. 

I dag blir dei første skattemeldingane sende ut – 70 prosent ligg an til å få att pengar

Frå og med i dag byrjar Skatteetaten å sende ut skattemeldingane til om lag 5,1 millionar lønnstakarar, pensjonistar og enkeltpersonføretak. Dei førebelse tala viser at 2,7 millionar ligg an til å få skatt til gode.

Høysesong for svindlere: — Skatteetaten sender ikke lenker

Svindlere prøver igjen å lure folk ved å utgi seg for å være Skatteetaten. Svindelforsøkene blir stadig mer avanserte og troverdige.

Det er ikke et luftslott

Den anonyme varsleren i «Norge bak Fasaden» gir et feilaktig bilde av jobben som gjøres for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, skriver Ole Johan Heir, leder av styringsgruppen for det tverretatlige a-krimsamarbeidet.

400 000 selskap skal levere ny skattemelding i år

Fra og med i dag kan alle norske aksjeselskap og andre selskap levere skattemeldingen. I år må skattemeldingen leveres på en helt ny måte.

Det er et samfunnsproblem at økonomisk kriminalitet får for lav prioritet

Digital manipulasjon, grenseløse kriminelle og bestillingsforbrytelser. Hvordan skal samfunnet bekjempe økonomisk kriminalitet og skatte- og avgiftskriminalitet? 

Ønsker seg bedre løsninger for å se hvem som eier hva i Norge

Dagens registre og løsninger dekker ikke myndighetenes behov for å vite hvem som eier hva her i landet. Det viser en kartlegging gjennomført av Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Kartverket, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

Endring i terminskatt for 2023

Petroleumsskatten for 2023 ventes å bli 465 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Viktig arbeid for å sikre global minimumsskatt ledes fra Stavanger

Norge er blant over 140 land som er blitt enige om en global minimumsskatt for store konsern. Målet er å hindre at internasjonale selskaper flytter overskuddet til land med lav skatt. Skatteetaten har etablert et eget fagmiljø, som ledes fra Stavanger, for å sikre at regelverket følges, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark i denne kronikken.

Fant feil hos over halvparten av serveringsstedene

Skatteetaten fant feil hos 77 av 149 kontrollerte serveringssteder. 

Rekordmange har sjekka skattekortet 

Aldri før har så mange sjekka skattekortet sitt, viser tal frå Skatteetaten. Det er òg veldig mange som har endra skattekortet sitt. Det er særleg tre opplysningar folk endrar.  – Det er svært positivt at mange tenkjer gjennom økonomien sin og skatten dei skal betale, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten. 

Ollugat leat dárkkistan vearrokoarta

Eai leat goassege ná ollugat dárkkistan iežat vearrokoartta, čájehit vearroetáhtta logut. Máŋggas maiddái rievdadit vearrokoartta, erenoamážit golbma dieđuid.    – Lea hui miellagiddevaš ahte ollugat leat diđolaččat iežas ekonomiijii ja dan verrui maid galget máksit, dadjá Vearroetáhta divišuvdnadirektevra Marta Johanne Gjengedal. 

Skatteetaten advarer om nye svindelforsøk

Det pågår for tiden svindelforsøk med e-poster som kan se ut som de kommer fra skattedirektøren. Skatteetaten advarer om å være på vakt mot slike meldinger.

Digitalt informasjonsmøte om ny skattemelding for selskaper

RF-skjemaene for skatt er historie og denne våren må alle selskap levere den nye skattemeldingen gjennom et regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram. I den forbindelse inviterer Skatteetaten til et digitalt informasjonsmøte. 

Bankene i «pole position» for å hindre arbeidslivskriminalitet i byggebransjen  

Bankene finansierer en stor andel av byggeprosjektene i Norge og har den beste posisjonen for å hjelpe kundene sine med å velge seriøse håndverkere. I bankpiloten «Tettpå boligkjøper» har BN Bank og Skatteetaten samarbeidet for å få bankkundene til å ta gode valg når de skal pusse opp eller bygge på.  

Mange småbedrifter sliter med å ha oversikt over skatt og avgift som skal betales

Nå er det like før bedrifter får skatte- og avgiftskravene direkte inn i mobil- eller nettbanken sin, noe som gjør det enda enklere å få oversikt og å gjøre opp for seg.

Avviser at alle inntekter fra solcelleanlegg skal skattlegges 

Skatteetaten planlegger ikke å skattlegge alle med solceller som næringsdrivende. – Strøm som produseres og brukes fortløpende av eieren, er ikke skattepliktig, sier Lene M. Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten.  

Nyttig info om skattekortet

Skattekortet for inntektsåret 2024 ble sendt ut fra 15. desember 2023. Her finner du nyttig informasjon om skattekortet. 

Sjekk om tallene er rett: Skattekort for 2024 er klart

I dag sendes 4,4 millioner skattekort ut. Etter store renteøkninger er det viktig å sjekke skattekortet for 2024.

Småjobber hjemme eller på hytta kan være skattefrie

Trenger du hjelp til snømåking eller andre forefallende ting i hjemmet eller på hytta? Du kan betale en person inntil 6 000 kroner skattefritt for å hjelpe deg.

Forsøk på å svindle næringsdrivende

De siste dagene har Skatteetaten fått inn mange meldinger om at personer som driver eget foretak har blitt forsøkt svindlet via e-post.

Nå blir det merverdiavgift på all netthandel fra utlandet

Fra 1. januar 2024 må du også betale merverdiavgift og eventuell toll på kjøp under 350 kroner fra utenlandske nettbutikker.

Skattelistene har eksistert siden 1600-tallet

Den norske praksisen med offentlige lister over enkeltpersoners skattbare inntekt og formue, og hva de betaler i skatt, strekker seg langt tilbake. Helt siden rundt 1660 er det dokumentert at oversikter over hva myndighetene mente den enkelte skattyter skulle betale i skatt ble slått opp på offentlig sted i byene.

Rekordhøye skatter i 2022 - skattelistene tilgjengelige fra i dag

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2022 er nå ferdig for 5 millioner personer og 405 000 selskaper, og tallene viser at det til sammen ble betalt over 1 700 milliarder kroner i skatt i 2022. Skattelistene blir tilgjengelige 6. desember. 

Slik kan vi bruke kunstig intelligens på en sikker og ansvarlig måte

Skatteetaten skal være i front teknologisk. Det er ikke et spørsmål hvorvidt vi skal bruke kunstig intelligens, men på hvilken måte. Nå har vi innført en egen policy for bruk av denne teknologien, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark i denne kronikken.

Flere rapporterer inn kryptovaluta i skattemeldingen

Flere rapporterer virtuelle eiendeler som kryptovaluta i skattemeldingen i år enn tidligere. For første gang er tapene større enn gevinstene.

Rekordhøy petroleumsskatt på 883 milliarder kroner for 2022

Høye olje- og gasspriser og svak norsk krone ga ny rekord for petroleumsskatten, viser nye tall fra Skatteetaten.  

Vi må sikre at folk forstår

I skyggen av sakene om NRKs presseetiske vurderinger var det en annen debatt som forsvant etter dokumentaren om «Bamsegutt»: At alle skal ha mulighet til å finne og forstå informasjon fra det offentlige og få til det som kreves av dem. Det er en diskusjon vi tar på dypeste alvor, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten har økt kontrollen av verdier i utlandet

Riksrevisjonen har undersøkt Skatteetatens arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekter og formuer i utlandet for årene 2017-2021. Skatteetaten støtter de viktigste anbefalingene og har allerede økt antallet kontroller. 

IT-problemer løst

Skatteetatens IT-systemer fungerer som normalt igjen tirsdag morgen etter en feil som først ble varslet natt til mandag.

Ustabilitet i Skatteetatens IT-systemer

Skatteetaten har de siste timene (mandag 2. oktober 2023) hatt ustabilitet i sine IT-systemer. Det betyr at det kan være vanskelig å få logget på skatteetaten.no og være vanskelig å få levert opplysninger til etaten.

Vi må vite hvem som eier hva i Norge

Skatteetaten og samfunnet for øvrig må vite hvem som eier hva i Norge. Nå skal vi sammen med flere etater kartlegge nye måter å sikre denne kunnskapen på, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Powered by RSS 2 HTML