Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen

Aktørene skylder nå 1,9 milliarder kroner i skatter og avgifter i den gamle betalingsutsettelsesordningen. I den nye midlertidige utsettelsesordningen for skatte- og avgiftskrav som forfalt i perioden 1. januar til 31. mars 2022 er det i tillegg innvilget utsettelser for 916 millioner kroner.

Enklere å søke om redusert foreldrebetaling

Nå har alle kommuner i Norge mulighet til å gjøre jobben enklere både for seg selv og foreldre som søker om redusert betaling til barnehage og SFO.

Du kan fortsatt oppgi kryptoverdier i skattemeldingen

Har du glemt å føre opp opplysninger om kryptoverdier i skattemeldingen? Du kan fortsatt endre skattemeldingen selv inntil tre år tilbake i tid uten å risikere straff.

Tverretatlig a-krimsamarbeid: – Tidlig innsats hindrer kriminelle

Innsatsen for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet blir stadig mer kunnskapsstyrt og treffsikker, men etatene trenger flere muligheter til å dele informasjon seg imellom.

Tverretatlig a-krimprosjekt avdekker arbeidslivskriminalitet i verftsindustrien 

A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal: En ny rapport fra a-krimsamarbeidet avdekker utnyttelse av arbeidstakere og annen arbeidslivskriminalitet i deler av verftsindustrien i Møre og Romsdal.

Rapporteringsplikt for Airbnb og andre utleiere synliggjør milliardinntekter

Airbnb-utleiere og andre formidlere av utleie tjente over 6 milliarder kroner i utleieinntekter i fjor. Tallene viser hvor viktig det var å få på plass rapporteringsplikten.

To dager før leveringsfristen har 500.000 ennå ikke åpnet skattemeldingen

Lørdag 30. april er innleveringsfristen for skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Selv om mange allerede har både levert og fått utbetalt skatt til gode, er det mange som ikke engang har åpnet skattemeldingen. – Det er ditt ansvar å sjekke at opplysningene er riktige, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

2,7 millioner ligger an til å få skatt til gode når skattemeldingene er behandlet

Skattemeldingen er nå sendt ut til cirka fem millioner personer. – Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Nå får du både lån og håndverker-råd av banken 

BN Bank og Skatteetaten samarbeider for å få bankkundene til å velge seriøse håndverkere når de skal pusse opp eller bygge på. I prosjektet Tettpå boligkjøper tar BN Bank samfunnsansvar på alvor med en ny og aktiv rolle for et  bærekraftig arbeidsliv.  

Statens store inntektskilde får endelig ny drakt: Fristen nærmer seg!

Merverdiavgift er statens viktigste inntektskilde og dagens ordning ble innført i 1970. Selv om det har kommet nye skjemaer, leveringsmåte og IT-systemer siden den gang, var det på tide med en modernisering.

Oppdatert prinsipputtalelse om skattemessig vurdering av aksjeincentivmodell

Skattedirektoratet har gjennomgått prinsipputtalelsen om den skattemessige behandlingen av en type aksjeincentivmodell, avgitt 1. januar 2022, og publiserer i dag en oppdatert uttalelse.

Slik endrer du boligverdien din dersom den er for høy

Mange kommuner benytter Skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatt. Hvis du mener at du betaler for mye i eiendomsskatt, kan du ha krav på å få verdien satt ned.

Søk om lønnsstøtte for januar og februar frå 18. mars

Frå 18. mars kan arbeidsgivarar søkje om lønnsstøtte for januar og februar 2022. Søknadsportalen opna 10. februar for søknader for desember 2021. No opnar vi i tillegg for søknader om lønnsstøtte for januar og februar tidlegare enn planlagt.

I dag får de første skattemeldingen – du får beskjed når din er tilgjengelig

Fra i dag og frem til 4. april sender Skatteetaten ut skattemeldingen til cirka fem millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Nytt i år er at alle personlig næringsdrivende får en ny og forenklet skattemelding.

Nyttig informasjon for pressen om skattemeldingen for 2021

Skattemeldingen for 2021 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 4. april. Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten. De fleste mottar et e-postvarsel.  Skattemeldingen på papir blir også sendt ut mellom 16. mars og 4. april.

Skatteetaten advarer mot ny bølge med svindel: - Ikke la deg lure

Før skattemeldingen blir tilgjengelig for 4,9 millioner personer, går Skatteetaten ut og advarer mot svindlere. – Skatteetaten sender aldri lenker uoppfordret. Dette er svindel! Det sier sikkerhetsdirektør Ragna Fossen i Skatteetaten.

Nye tall: 150 000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste årene

ID-tyveri skjer oftest i forbindelse med netthandel, men ID-tyveri i sosiale medier er noe stadig flere opplever. Det viser en fersk spørreundersøkelse.

Snart kommer omfattende forenklinger for næringslivet

I år går startskuddet for nye forenklinger for norsk næringsliv. - Vi har tidligere forenklet skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister. Nå er det næringslivets tur, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

To millioner har ikke sjekket skattekortet sitt

To måneder etter at skattekortet var klart, er det fortsatt mange som ikke har sjekket at opplysningene stemmer. – Hvis du vil være sikker på at du betaler rett skatt, er det viktig å sjekke at informasjonen vi bruker er riktig, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Frokostseminar om den nye skattemeldingen for næringsdrivende

Skatteetaten inviterer til frokostseminar fredag 4.mars om ny skattemelding for næringsdrivende. Se hvordan skattemeldingen blir, og hva næringslivet selv tenker.

Skylder 2,4 milliarder i skatt og avgift

Ved årsskiftet hadde Skatteetaten nesten 5000 aktive nedbetalingsavtaler med virksomheter og personer om utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen. Det utestående beløpet aktørene skylder i skatter og avgifter er omtrent 2,4 milliarder kroner.

Søk om lønnsstøtte frå 10. februar 

Arbeidsgivarar kan frå 10. februar søkje om lønnsstøtte for desember 2021. Lønnsstøtteordninga gjeld skattepliktige føretak som har fall i omsetning grunna smitteverntiltak, og ordninga skal bidra til at tilsette ikkje vert permitterte. 

Rekord for petroleumsskatten

Petroleumsskatten for 2021 blir oppjustert fra 114 milliarder kroner til rekordhøye 295 milliarder kroner. – Den store økningen kan særlig tilskrives de svært høye gassprisene i andre halvår, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten skjerper innsatsen mot skjulte kryptoverdier

Verdier for titalls milliarder kroner i kryptovaluta oppgis ikke til beskatning. Skatteetaten styrker nå ekspertgruppen som jobber med kryptovaluta for å veilede og kontrollere mer.

Ikke bli lurt i en travel førjulstid

– Skatteetaten sender aldri lenker uoppfordret. Dette er svindel! Det sier sikkerhetsdirektør Ragna Fossen i Skatteetaten. Hver gang skattekortet offentliggjøres og ved andre viktige skattedatoer er det svindlere som forsøker å få innbyggerne til å gi fra seg sensitiv informasjon.

Skatteetatens kommentar til Grette-rapporten

– Vi registrerer at advokatfirmaet Grette har en annen vurdering av skatteplikten. Vår forståelse er godt forankret i lovtekst siden 1927, i forarbeider og langvarig ligningspraksis, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skattekortet er tilgjengelig: Slik unngår du restskatt for 2022

I år måtte én million personer i gjennomsnitt betale 34.300 kroner hver i restskatt. Fra og med i dag kan du sjekke og eventuelt endre skattekortet for 2022 og unngå å få restskatt neste år.

Kunder straffet for kjøp av svarte tjenester

Flere kunder har fått forelegg for å kjøpe svarte tjenester innenfor bygg/anlegg- og verkstedtjenester. En kunde er også dømt til fengsel.

Skatteoppgjør for 621 milliarder kroner i 2020

Skatteoppgjøret for 4,9 millioner personer og 360 000 selskaper er nå ferdig. Skattelistene blir tilgjengelige 8. desember.

Skatteetaten ber Statsministerens kontor om opplysninger om pendlerboliger 

Skatteetaten ber Statsministerens kontor (SMK) om opplysninger om alle som har fått pendlerbolig, fem år tilbake.   

Skatteetaten ber Stortingets administrasjon om opplysninger om pendlerboliger 

Skatteetaten ber Stortingets administrasjon om opplysninger om alle som har fått pendlerbolig, fem år tilbake.  

Negativ petroleumsskatt på netto 21,4 milliarder for 2020

Midlertidige skatteregler og lavere olje- og gasspriser førte til at petroleumsskatten falt med 133 milliarder kroner i fjor.

Skjerper inn praksis for politikere som disponerer bopel i foreldrehjemmet

Politikere som er folkeregistrert i sitt foreldrehjem vil fra inneværende stortingsperiode ikke ha krav på å motta skattefri pendlerbolig fra arbeidsgiver. Det er fordi Skatteetaten anser at de ikke har utgifter til disponibel bolig i foreldrehjemmet.

ID-kort til alle

E24/Aftenposten hadde nylig en sak om Aso Ibrahimi som ikke får bankkonto av DNB fordi han tross arbeidstillatelse i Norge står uten sikker dokumentasjon på hvem han er. Slik bør det ikke være.

Fiskebruk må betale skatt og avgift utanlandske selskap har unndratt

Ni fiskebruk i Nord-Noreg må betale millionbeløp for unndratt forskotstrekk og arbeidsgivaravgift etter at fiskebruka leigde inn arbeidskraft frå selskap i Aust-Europa.

A-krimsenteret i Oslo: Kontroller hos dekkskiftefirmaer

Det er høysesong for dekkskift. Kontrollører fra A-krimsenteret i Oslo øker derfor nå kontrollinnsatsen mot bransjen.

Nå kan du erklære farskapet digitalt

Med elektronisk farskapsmelding på plass har de mest brukte tjenestene som nybakte foreldre må sende inn til NAV og Skatteetaten blitt heldigitale.

31. oktober er første forfall i utsettelsesordningen

Fra og med 30. juni var det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter, avgifter og en del andre krav etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen. Det utsatte beløpet kan betales over 12 avdrag.

Skatteetaten inngår samarbeidsavtale med Fair Play Bygg

Samarbeidsavtalen mellom Skatteetaten og Fair Play Bygg skal bidra til å styrke forebyggingen og bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

Økende risiko for økonomisk kriminalitet 

En ny trusselvurdering fra Skatteetaten peker på en økende risiko for arbeidslivskriminalitet, digitalisering som gir kriminelle større handlingsrom og tilretteleggere som kan ha fått styrket sin posisjon i samfunnet.

Søk om lønnsstøtte frå 1. september

Søknadsportalen for lønnsstøtte opnar igjen onsdag 1. september. Arbeidsgivarar kan søkje om lønnsstøtte for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsfristen for denne støtteperioden er 30. september i år.

Kompensasjonsordningen: Frist for å sende inn bekreftelse er 31. august

31. august er fristen for å sende inn bekreftelser på søknader for foretak som fikk utbetalt støtte for perioden mars-august 2020 i kompensasjonsordningen for næringslivet. Foretak som ikke leverer bekreftelse innen fristen vil motta krav om tilbakebetaling.

Valgmanntallet til sametingsvalget vil bli rettet: – Vi jobber tett sammen med Skatteetaten og Valgdirektoratet for å rydde opp, sier Sametingsdirektør Inger Marit Eira- Åhrèn

Sametingets administrasjon har etter en rutinekontroll oppdaget at valgmanntallet til høstens sametingsvalg ikke er fullstendig. Sametinget, Valgdirektoratet og Skatteetaten har hatt et avklaringsmøte i dag og jobber nå tett sammen for å rydde opp slik at det ikke får konsekvenser for valget.

Arendalsuka: Skatteetaten setter søkelyset på økonomisk kriminalitet

Kampen mot økonomisk kriminalitet. Multinasjonale selskaper og skatt i Norge. Fremveksten av gig-økonomien. Det står på Skatteetatens program for Arendalsuka.

Flere planlegger å gifte seg i år: Dette må dere huske på før de sier ja

Samfunnet åpner endelig gradvis opp igjen – og mange planlegger å gi sin utkårede et rungende ja i løpet av året. Her er hva du må huske på før den store dagen.

Siste skatteoppgjør før sommeren er klart – neste mulighet er 12. august

De fleste lønnstakere og pensjonister har nå fått skatteoppgjøret sitt. Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått ditt.

Leier du ut bolig eller hytte? Sjekk skattereglene!

I år oppgir de fleste at de skal ha sommerferie i eget land og det betyr at mange ser muligheten for ekstra inntekter ved å leie ut huset sitt eller hytta. For å unngå feil er det alltid viktig å gjøre seg kjent med skattereglene, og i noen tilfeller kan du også bli ansett for å være næringsdrivende.

Skatteetaten anbefaler å skjerpe inn reglene for skatteamnesti

Skatteetaten foreslår innstramminger i ordningen om frivillig retting (skatteamnesti).

A-krimsenteret i Oslo: Slik jukser de kriminelle i bygg- og anleggsbransjen

En ny rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 aktører innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn utnytter utenlandske arbeidstakere og begår andre former for arbeidslivskriminalitet.

Midlertidig ordning om betalingsutsettelse opphører 30. juni 2021

Fra og med 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter, avgifter og en del andre krav etter den midlertidige ordningen som ble opprettet i forbindelse med Covid-19. Det er imidlertid fortsatt mulig å søke om betalingsutsettelse på ordinære vilkår.

Powered by RSS 2 HTML