Har du kontroll på reglene for overføring av feriedager?

Her er en oversikt over reglene som gjelder ved overføring av feriedager.

Forbered deg til årsoppgjøret 2021

God planlegging er nøkkelen. Systematisk arbeid med en årsoppgjørsplan gjør det mulig å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.

Bedriftenes sjekkliste til årsoppgjøret

Regnskap Norges sjekkliste gjør årsoppgjøret enklere – for bedrifter og regnskapsførerne.

Budsjettforlik om statsbudsjettet 2022 : Ytterligere skatteøkninger

Budsjettforliket med SV inneholder ytterligere skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten.

Regnskap Norge-podden: – Bort med regler som ikke kan etterleves

Det sier ukens gjest, Nils Fossum. Han er opptatt av forenklinger, særlig for de små virksomhetene.

Takseringsregler for 2021

Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2021 er publisert.

Enklere liv med Microsoft To-Do

Har du mye du skal huske? Dette lille programmet kan gjøre livet enklere for deg.

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag.

Utbytte før årsskiftet?

Økt utbytteskatt for personlige aksjonærer fra 2022 innebærer at utbytte bør vurderes vedtatt før årsskiftet.

Import av varer – hva med fradragsrett for mva?

Fradragsrett for inngående mva ved kjøp av varer fra utlandet må vurderes på samme måte som for kjøp i Norge. Et sentralt vilkår for fradragsrett er at varen er anskaffet til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Ny MVA-melding 2022

Ny MVA-melding trer i kraft fra 01.01.2022 og skal baseres på SAF-T MVA-koder.

Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Kalkulatoren er nå oppdatert med tilskuddsperioden september og oktober 2021. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. I denne artikkelen finner du i tillegg avtalemaler.

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?

Julebordsesongen er i full gang. Husker du reglene?

Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.

Slik fungerer halvt skattetrekk

Halv skatt betyr at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.

Regnskap Norge-podden: – Regnskapsfører er hoffleverandøren av teknologi til AS Norge, sier Visma Software-direktøren

Oppkjøp, prising og samarbeid med kunden i sanntid er tema når administrerende direktør i Visma Software gjester Regnskap Norge-podden.

Lønnsstatistikk for autoriserte regnskapsførere 2021 (+)

Statistikken bygger på Regnskap Norges årlige lønnsundersøkelse, sist gjennomført høsten 2021.

Positiv markedsutvikling i regnskapsbransjen

Den årlige analysen viser en bransje i vekst. Samlet årlig omsetning per 2020 utgjør over 18,5 milliarder kroner.

Økt skatt på formue og aksjeinntekter fra 2022

Her er Støre-regjeringens endringsforslag i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2022.

Regjeringen har vedtatt å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året

Koronaordninger for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og selvstendig næringsdrivende er forlenget ut 2021.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder

Regnskap Norge lanserer en ny forenklingsrapport med 39 tiltak til regjeringen.

Ny plikt fra 1. november 2021: Oversikt over reelle rettighetshavere

Selskap, foreninger, stiftelser og andre omfattes av ny lov om å identifisere og dokumentere reelle rettighetshavere.

Regnskap Norge-podden: Finans Norge-sjefen om statsbudsjettet 2022

– Statsbudsjettet er disiplinert og fritt for snubletråder, sier Idar Kreutzer.

Regjeringen forlenger regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger

De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningene er forlenget til og med 31. desember 2021.

Regnskap Norge bidrar i nordisk bærekraftrevolusjon

Nylig ble en ny nordisk bærekraftstandard for små- og mellomstore bedrifter lansert. – Vi er stolte av den nye standarden vi har utviklet sammen med nordiske kollegaer. Dette vil bidra til å erstatte «grønnvasking» med reell bærekraftrapportering, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny skattemelding for næringsdrivende

Er du regnskapsfører og leverer skattemeldingen på vegne av en kunde? Da er det viktig at du kjenner til hvilke endringer som kommer for innlevering av skattemeldingen til neste år.

Vil ha oppgjør med millimeterrapportering knyttet til reise og diett

Kan gi 550 millioner kroner i reduserte kostnader

Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler

Å innføre mva. på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv.

Ny fagbok: Utsatt skatt-modellen

Regnskap Norges kursleder gjennom mange år, Jan Sørbø, har skrevet bok om midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Høyesterett om transaksjonskostnader – tilbake til start

Høyesterett har avsagt en ny dom om fradragsretten for mva. på transaksjonskostnader. Etter mange hypoteser om hva som gjelder på dette området, synes dommen å bringe oss tilbake til lovens grunnleggende vilkår for fradragsrett.

Regnskap Norge-podden: – Bedrifter som ikke leverer på bærekraft kan forsvinne

Sjefen i Revisorforeningen er sikker i sin sak; bærekraft er et konkurransefortrinn.

Ny standard for bærekraftsrapportering utvider tjenestepekteret til regnskapsbransjen

– Regnskapsførerne fører allerede det finansielle regnskapet for kundene. Hvorfor ikke også føre regnskap over ikke-finansiell informasjon, spør Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Hurdalsplattformen – Ap og Sps regjeringserklæring

Ap/Sps nye regjeringsplattform (Hurdalsplattformen) løfter frem forenklinger og rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter som en satsning. Samtidig varsles økt skattetrykk på formue og høyere inntekter, mens inntektsskatten skal reduseres for de med inntekter under 750 000 kroner.

Regnskap Norge om regjeringserklæringen: – Viktige løfter om forenkling, men bekymringsfull varsel om nye byrder

I den nye regjeringsplattformen legges det vekt på forenkling for næringslivet, med forpliktelser om å redusere næringslivets kostnader med 11 milliarder kroner innen 2025.

Statsbudsjettet 2022: Momsplikt for akupunktører – unntak for naprapater og osteopater

Det legges opp til alminnelig mva-plikt på akupunktur, samt et kronglete og delvis midlertidig unntak for osteopater og naprapater.

Statsbudsjettet 2022: Endringer på lønn- og HR-området

Midlertidig feriepengeordning, endring i differensiert arbeidsgiveravgift, avvikling av særregler om dagpenger og unntak fra begrensning for arbeidsavklaringspenger.

Kompensasjonsordning 2 og 3 - husk søknadsfristen 15. oktober

Søknadsfristen 15. oktober 2021 gjelder tilskuddsperioder fra september 2020 til og med juni 2021.

Forslag til statsbudsjett 2022: Skatte- og avgiftsopplegget

Redusert skatt på arbeidende kapital samt ny opsjonsskatteordning er noe av det regjeringen foreslår. Her er vår oppsummering.

Regjeringen forvansker forenklingen for næringslivet

I statsbudsjettet for 2022 foreslås bevilgninger til et register som innebærer nye administrative byrder for næringslivet.

Flere koronatiltak er avviklet fra og med 1. oktober 2021

Nå som vi går tilbake mot «normale» tider avsluttes flere koronatiltak.

Regnskap Norge-podden: – En stille krig mellom regnskap-, bank- og softwarebransjen

Intunor-sjefen beskriver en krig mellom tre bransjer. Han mener regnskapsførerne stiller svakt i kampen mot bankene og ERP-systemene.

Stadig behov for forenkling!

Debattantene under Forenklingskonferansen var enige om at god samhandling er viktig for vellykket digitalisering i det offentlige, og at de som berøres må involveres i lovgivningsprosessene.

Oppdatering – Lav sats i mva-meldingen for 5. termin 2021

Regnskap Norge har fått opplyst at det ikke skal komme feilmelding når avgiftsbeløpet i post 5 baserer seg på to mva-satser.

Regnskap Norge effektiviserer fagsupporten

Fra og med 4. oktober tar vi imot henvendelser til fagsupporten vår via et webskjema.

Regnskap Norge advarer: Fare for inndragning av flere hundre millioner koronakroner

Nærmere 2 500 bedrifter risikerer å måtte tilbakebetale koronastøtte som følge av at de ikke har oppfylt kravet om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor.

Tilskuddsordning innreisekarantene - husk søknadsfristen 30. september

Søknadsfristen 30. september 2021 gjelder tilskuddsperiodene mellom 1. november 2020 - 30. april 2021.

Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges

Særreglene som forlenges får i første omgang varighet ut oktober 2021.

Kompensasjonsordning 3 - kravet til omsetningsfall økes til 40 %

Endringen får virkning for september-oktober 2021, som er den siste perioden kompensasjonsordningen vil virke.

Ny regjering må fullføre revidering av forskriften om hjemmekontor

For små og mellomstore bedrifter kan rettigheter rundt fysisk arbeidsmiljø på hjemmekontor bli økonomisk utfordrende.   

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Den midlertidige lave satsen endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Bransjen bør være oppmerksom på de praktiske utfordringene dette medfører.

Regnskap Norge-podden: VIEW Ledger-sjefen om regnskapsbransjens utvikling

Sjefen i VIEW Ledger er sikker i sin sak; bransjen må innføre fastpris, regnskapsføreren må ta mer plass og eie rådgiverrollen – også når det gjelder bærekraft.

Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

Enkelte særregler om permittering og dagpenger forlenges frem til 1. november i år.

Enda viktigere å innrapportere pensjon riktig!

Informasjon og råd til arbeidsgivere om pliktig innrapportering av tjenestepensjon etter endringen i januar i år.

1 100 deltok på Norges viktigste regnskapskonferanse

Rekordmange deltakere samlet seg onsdag på Overskudd 2021 for faglig påfyll, inspirasjon og kompetanseheving.

Bransjeprisen Årets Overskudd 2021 til Yassin Azari

Yassin Azari, COO og partner i ECIT Hønefoss, mottok prisen under regnskapskonferansen Overskudd.

Årets Overskudd 2021: Her er finalistene!

Kundeorientering, teknologiforståelse og gode ideer som gjennomføres er stikkord som kjennetegner årets finalister.

Regnskap Norge-podden: Formuesskatt svekker små og mellomstore bedrifter

For at små og mellomstore bedrifter skal fortsette å eksistere, så må det gjøres noe med formuesskatten på arbeidende kapital, sier ukens gjest Julie Brodtkorb.

Kompensasjonsordning 1 - regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer

For foretak som mangler bekreftelse, er det kun foretakene selv som mottar purringen i Altinn.

Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene

Årsaken skyldes økt pågang og manglende kapasitet hos Brønnøysundregistrene.

Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet

Utvalget skal foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet.