Regnskap Norge

Lønn og arbeidstid – hva gjelder ved bevegelige helligdager?

Her får du en oversikt over de viktigste reglene knyttet til såkalte «røde dager».

Alt du må vite om uttaksmerverdiavgift i egenregiprosjekter

Hvilke virksomheter må beregne uttaksmerverdiavgift? Hva utløser uttaksplikt? Og hvordan beregne merverdiavgiftsgrunnlaget? Dette og mer får du svar på her.

Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer

Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge.

Hvordan lykkes med rekruttering – og slik får du jobben!

Skal du rekruttere regnskapsførere? Eller søker du jobb? Få tips av hodejegeren!

Skattemeldingen 2023 – Slik skal du rapportere internprising

Tidligere rapporteringsskjema RF-1123 er erstattet med temaet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværende». Temaet har flere felt enn det selskapene skal bruke for inntektsåret 2023. Enkelte felter er frivillig å fylle ut.

Utsetter vedtak om EUs åpenhetslov etter uventet u-sving

EUs aktsomhetsdirektiv Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD eller CS3D) skulle endelig vedtas 9. februar 2024, men ble brått utsatt etter tyske og italienske innvendinger.

Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?

Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.

Regnskap Norge - kundesjekk

Hvem jobber med anti-hvitvaskingsarbeid i deres regnskapsforetak?

Det er ikke bare hvitvaskingsansvarlig som har ansvar for hvitvaskingsarbeidet. Her får du en oversikt over de ulike rollenes ansvar.

Ny skattemelding: Slik skal du rapportere på «Bruk av bil»

Skatteetaten har i ny skattemelding gått fra vedleggsskjema til næringsspesifikasjon. Dette betyr det for informasjon som tidligere ble rapportert via skjema RF-1125.

Husk å beregne årlig justering

Fristen for å foreta årlig justering av inngående merverdiavgift er 10. februar. For skattepliktige som har fått innvilget årstermin er fristen 10. mars.

NAV sender post til norske virksomheter digitalt

Fra og med 15. januar sender NAV i de fleste tilfeller post til norske virksomheter digitalt, og ikke på papir.

Husk å starte ferieplanlegging tidlig

Å fastsette ferietidspunkt i god tid gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.

Kalkulasjonsfaktoren for inntektsåret 2023 endelig kunngjort

Flere viktige presiseringer og avgrensninger følger av den tilhørende veiledningen.

Denne uken kan du levere skattemeldinger for selskaper

8. februar og 11. mars er de mest sentrale datoene å merke seg.

Når er utleie av fritidsboliger mva-pliktig?

Hvorvidt utleie av fritidsboliger er mva-pliktig, beror på en konkret vurdering av flere forhold. Her belyser vi de viktigste vurderingstemaene.

Trenger regnskapsbransjen en Petter Stordalen?

Ukens podcast-gjest skulle absolutt ikke følge pappas fotspor. Allikevel endte Charlotte Søvik opp som statsautorisert regnskapsfører.

EU utsetter sektorspesifikke bærekraftsrapporteringsstandarder

Europaparlamentet utsetter innføringen av bærekraftsrapporteringsstandarder for visse sektorer i to år for at virksomheter skal kunne fokusere på de generelle standardene.

Hvilke økonomisystemer har de mest fornøyde brukerne, eller tilbyr lavest pris?

Dette og mer til finner du svar på i resultatene fra årets teknologi- og prisundersøkelse.

Er du forberedt til årets årsoppgjør?

Vi gir deg ulike tips og triks du kan ta med deg inn i årets årsoppgjør. Se vårt opptak fra webinaret 25. januar.

Dette tjener ferske regnskapsførere

Startlønnen til ferske regnskapsførere er i gjennomsnitt 514 140 kroner.

Er du rustet mot cyberangrep?

Hvordan forhindre cyberangrep? Hva skal du gjøre hvis du blir angrepet? Og hvorfor er det viktig å politianmelde? Regnskap Norges ekspert på IT-sikkerhet svarer!

Dette er fristene for tredjepartsrapportering

En rekke bedrifter og organisasjoner må levere tredjepartsopplysninger til Skatteetaten. Her får du en oversikt over fristene i 2024.

Beskytt deg mot svindel på e-post

E-post blir i stadig økende grad misbrukt av hackere for å svindle bedrifter. Det finnes en enkel løsning som styrker IT-sikkerheten, og som koster lite! Til tross har kun 3 av 10 bedrifter i Norge tatt denne i bruk.

Derfor bytter ikke regnskapsførerne jobb

Regnskap Norges lønnsundersøkelse viser at 63 % regnskapsførerne IKKE vurderte å bytte jobb i 2023. Trivsel, fleksibilitet og godt arbeidsmiljø er årsaken.

Slik blir firmaturen skattefri

Nå kan også reiser med mer enn 2 overnattinger være fritatt skatt.

Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Nå blir skillet tydeligere! Fra og med 2024 kan flere få arbeidstakerstatus, og derved flere rettigheter etter bl.a. arbeidsmiljøloven, ferieloven, OTP loven og en rekke andre lover.

Veiledende pensjonsforutsetninger pr. 31. desember 2023

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert NRS (V) Pensjonsforutsetninger.

Bli med på informasjonsmøte om ny skattemelding for selskap

Skatteetaten inviterer til digitalt informasjonsmøte 23. januar. Etaten vil her gå i dybden på temaer som er relevant for regnskapsfører.

Skattedirektøren: Ny digital skattemelding og økonomisk kriminalitet

Hva er nytt med ny skattemelding? Hvilke erfaringer har Skatteetaten fra innleveringen i fjor? Og hvordan blir innleveringen for inntektsåret 2023? Det svarer skattedirektøren på i denne ukens podcast-episode.

Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Fra 1. januar må alle mellomstore og store selskaper ha 40 % kjønnsbalanse i styrer.

Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr som følge av problemene med skattemeldingen.

Regelverksendringer fra 1. januar 2024 fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har laget en oversikt over noen av de viktigste regelverksendringene på sitt ansvarsområde.

Nye rutiner i KS Komplett

KS Komplett er nå oppdatert med nye rutiner og sjekklister. De siste rutinene publiseres før jul og i starten av januar.

Åpningstider julen 2023

Regnskap Norge holder åpent i romjulen. Se åpningstidene her!

Forbered deg til årsoppgjøret 2023

Få oversikt over hva som er viktig når du forbereder deg til årsoppgjøret. I tillegg får du en sjekkliste som du kan sende til kundene dine.

Selv julenissen har en regnskapsfører!

Hør hvordan det er å være regnskapsføreren til selveste julenissen i Regnskap Norge-poddens julespesial.

Nye regler for verneombud fra 2024

Fra 1.1.2024 skal det velges verneombud når virksomheten har 5 eller flere arbeidstakere.

EFRAG godkjenner utkast til frivillig standard for bærekraftsrapportering

EFRAG Sustainability Reporting Board har enstemmig godkjent et utkast til den frivillige ESRS-standarden for ikke-børsnoterte SMB-er. Utkastet vil om kort tid være åpent for høring.

Ta del i Norges største fellesskap for regnskapsførere

Enda flere regnskapsfolk kan nå dra nytte av de faglige ressursene og fordelene ved å være medlem i Regnskap Norge.

Forsinkelsesgebyr Regnskapsregisteret – oppfølging

Regnskap Norge har bedt Regnskapsregisteret om fornyet vurdering vedrørende ettergivelse av forsinkelsesgebyr som følge av problemene med skattemeldingen.

Julebord – hvilke skatteregler gjelder?

Julebordsesongen 2023 er i full gang. Husker du reglene?

Takseringsreglene for 2023

Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2023 er publisert.

Statsbudsjettet 2024 - Regjeringens budsjettforlik med SV

Opprettholder ekstra arbeidsgiveravgift på høye lønnsinntekter

Møt regnskapsstudenten som ble leder for bærekraftstjenester

Hør ukens podcast-gjest fortelle om veien fra regnskapsstudiene til stillingen som leder for bærekraftstjenester i ett av landets største regnskapsforetak.

Aksjonærregisteroppgaven 2023 – brevmal og sjekkliste

Leveringsfristen er onsdag 31. januar 2024.

Nye terskelverdier for små foretak

Finansdepartementet har foreslått foreløpige nye terskelverdier for små foretak basert på inflasjonsjusterte terskelverdier fra EU.

Husk fristen for å rapportere om offentlig støtte 1. desember

Fristen for å rapportere om mottatt offentlig støtte nærmer seg. Bruk skjema RF-1354.

Nå kan du abonnere på endringer i KS Komplett

Ny endringslogg for KS Komplett gjør det enkelt å holde deg oppdatert.

Alle kan lage podkast!

Podkast er en effektiv måte å dele dine interesser og kunnskap med andre på, samtidig som du bygger deg opp som en profilert ekspert. Og det er faktisk enklere enn du tror!

Nye regler for arbeidsmiljøutvalg

Fra 2024 skal alle virksomheter med mer enn 30 arbeidstakere opprette Arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Har du kontroll på reglene for overføring av feriedager?

Her er en oversikt over reglene som gjelder ved overføring av feriedager.

Innfører regler om skattlegging av multinasjonale konsern

Omforente regler om global minimumsbeskatning skal begrense flytting av overskudd og sikre at store konserner betaler minst 15 prosent skatt.

Ny skattemelding - start årsoppgjøret allerede nå

Årsoppgjøret i 2024 blir utfordrende. Start forberedelser tidlig!

Kapitalendring kan redusere formuesskatten på næringseiendom

Økt kalkulasjonsfaktor for næringseiendom gir mulighet for lavere formuesverdier.

Hørt om inkassoselskapet som prøver å unngå inkasso?

Kredinor er opptatt av økonomisk helse og bærekraftig inkasso, forteller ukens podcast-gjest. Hva betyr det? Og hvordan kan regnskapsfører bistå kunden med å få betalt?

Redusert tilleggsskatt ved lang saksbehandlingstid

Finansdepartementet med forslag til nye prinsipper for utmåling av redusert tilleggsskatt ved lang saksbehandlingstid.

Forbrukertilsynet: Én av fem mangler redegjørelse på sine nettsider

100 av 500 kontrollerte virksomheter bryter åpenhetsloven krav om offentliggjøring av redegjørelse på sine nettsider.

Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak.

Digital selskapsetablering – En sammenhengende tjeneste for registering av aksjeselskap

Ny heldigitalisert løsning skal gjøre det enklere og raskere å etablere nye selskaper.

Powered by RSS 2 HTML