RSS

Kurz zimního ledolezení ve Vysokých Tatrách

V termínu 19.-21.2. se uskuteční metodický seminář - zimní ledolezení pro členy ČHS, ve Vysokých Tatrách na Slovensku.   Na kurzu budou probrány základy pohybu a bezpečnosti při ledolezení, tvorba postupového jištění a štandů pro vícedélkové lezení atd... Ledové túry povedou na ledopády - Závojový led, Ledy do Malej Zmrzlej doliny, Led Bielej vody, Ledy pod Svišťovkou. Více informací naleznete v dokumentu propozice zimní ledolezení   Přihlášení je možné do 7. února 2020. Prosíme, aby se zájemci registrovali na ČHS e-mailem na kristyna.smidova@horosvaz.cz Do předmětu uveďte Ledolezení Vysoké Tatry. Do textu napište jméno, příjmení a datum narození.   Platbu je nutné provést do 7 dní po potvrzení o přijetí na seminář bankovním převodem na účet 1727209504/0600 Moneta Money Bank, variabilní symbol 1902, do zprávy uvést jméno, příjmení a datumnarození   Kristýna Šmídová, sekretariát ČHS

Nové povolení lezení pro pravý břeh Labe

Správa Národního parku České Švýcarsko vydala na základě jednání s Českým horolezeckým svazem nové povolení pro lezení na území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe, tj. na pravém břehu Labského údolí.    Povolení, kterým Správa NPČŠ vyhrazuje místa pro provozování horolezectví, bylo vydáno formou opatření obecné povahy, které nabývá právní moci na konci ledna 2021, a je platné do konce roku 2030.   Za horolezectví, které je povoleno, se považuje "výstup na skalní objekt technikou volného lezení". Povoleny nejsou přeskoky a slackliny. Zákaz používání Mg a jiných chemických či minerálních látek zvyšujících tření je zásadním limitujícím faktorem pro bouldering.    Časové a územní vymezení Upozorňujeme, že časové a místní vymezení bylo oproti dosavadnímu povolení změněno, výraznější změna se týká okolí Španělské stěny! Na části území, které je v mapě vyznačeno červeně, je možno lézt od 1.7. do 31.1. následujícího kalendářního roku (omezení kvůli ochraně hnízdění): - od Blokové stěny (která není na území NPR) ke skále Cestář Kabourek - od Pyramidy k Penzionu svět - od Hladké věže k Dolní věži Částí území označené zeleně jsou otevřeny celoročně: - od Ztraceného kamaráda ke skále Pod marínou - od Kardinála po Piskořův (Houserův) pilíř - od Jižní stěny po Vzkříšenou stěnu Nadále jsou zcela uzavřeny věže Doutník a Čihadlo.    Další podmínky vychází z platných pravidel pískovcového lezení a jsou stanoveny takto:  - Lezci jsou povinni dodržovat zásady šetrného chování v přírodě, tj. tak, aby nedocházelo k poškozování skal, porostu na skalách apod., jsou povinni zachovávat klid a pořádek a respektovat případná omezení stanovená Správou NPČŠ.  - Je zakázáno rušit hnízdící ptáky. - Přístup ke skalám je možný po značených stezkách nebo tak, aby nedocházelo k poškozování půdního krytu a eroze.  - Lezení je povoleno jen na suchých skalách a za denního světla. - Platí zákaz používání Mg a jiných minerálních či chemických látek. - Při lezení nesmí docházet poškozování skal např. nevhodnou manipulací s lanem, používáním jisticích prostředků poškozujících skálu (kovové vklíněnce, friendy),popisováním skal apod.  - Lezci jsou povinni po ukončení výstupu odstranit své jisticí prostředky.    Pro prvovýstupy platí tato omezení: - Na 30 vyjmenovaných skal jsou prvovýstupy zcela zakázány. Jde např. o Klárku, Želvu, Stážce Dolního žlebu, Trůn (úplný výčet je v OOP). - Prvovýstupy na dalších 19 skalních objektů jsou podmíněny souhlasem Správy NPČŠ (např. Titanik, Karlova stěna...).   Informace v databázi Skály ČR budou aktualizovány v nejbližší době. skály v databázi   NPR Kaňon Labe - OOP 2021-2030 NPR Kaňon Labe - OOP - mapa Pravidla lezení v pískovcových oblastech v Čechách   Pravý břeh Labe patří do působnosti Oblastní vrcholové komise Labské pískovce.    Národní přírodní rezervace je území s nejvyšším stupněm ochrany přírody - prosíme lezce, aby stanovené podmínky skutečně dodržovali.    B. Valentová, ČHS.

Setkání s mládežnickými oddíly

Dlouho plánované tradiční setkání se zástupci mládežnických klubů se nakonec uskutečnilo formou on-line konference dne 9. ledna. Setkání, zaměřené převážně na téma podpora klubu, závody a vzdělávání, mělo poměrně velkou účast, zhruba 46 přihlášených.   Akce, kterou pravidelně organizuje Komise mládeže, se tentokrát zúčastnily i některé velké oddíly. Prezentovaná témata, informace o změnách a novinkách, naleznete v přiloženém dokumentu Prezentace - setkání s oddíly   Kristýna Šmídová, sektretariá ČHS

ZRUŠENÍ skialpinistických závodů

Z důvodů epidemiologických opatření v aktuálním stupni 5 (dle systému PES) byly zrušeny tyto skialpové závody ze seriálu Českého poháru:   -  16.1. 2021    Jeseníky Ramzová   -  6.2.  2021    Skialp and ski race Kraličák, Hynčice pod Sušinou   Naopak, pořadatelé skialpových závodů O dřevěného Krakonoše v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších, se rozhodli závod pořádat v plánovaném termínu 30.1. 2021 a to v "nezávodním formátu". Takovýto formát se neshoduje se závodním systémem, proto se nebude započítávat do seriálu Českého poháru. - Podrobnosti k závodu najdete v Kalednáři domácích závodů - ve druhé polovině ledna, kdy budou známy aktuální epidemiologické podmínky a související opatření.   Děkujeme za pochopení i za vaši přízeň.   Ivana Palasová sekretariát ČHS

Vychází poslední číslo Zpravodaje ČHS za rok 2020

Vychází nové číslo Zpravodaje ČHS. Najdete v něm novinky z hor, lezení i dění v ČHS za poslední čtvrtletí, tj. říjen - prosinec 2020. Zpravodaj ČHS - 4.Q 2020.pdf   Zpravodaj rozesíláme prostřednictvím e-mailu všem, kdo si jej objednali, a také všem předsedům oddílů.   K odběru zpravodaje se můžete přihlásit prostřednictvím našeho webu. Na stejné stránce se můžete přihlásit i k automatickému odběru novinek z webu ČHS, popř. odhlásit zasílání Zpravodaje.   Starší čísla Zpravodaje jsou na webu - Zpravodaj ČHS - archiv

Pozvánka na metodický seminář skialpinismus a laviny

Aktualizace ke dni 22.12. Dochází ke změně termínu konání metodického semináře. Nový termín je stanoven na 10.-14. února 2021. Na akci je možné se přihlásit nejpozději do konce ledna. Blíže viz Propozice skialpinismus, nový termín   V termínu 13.-17. ledna 2021 se uskuteční metodický seminář - Skialpinismus a lavinová problematika. Seminář se koná v oblasti Uttendorf v Rakousku. Je určen pouze pro členy ČHS a zdatné lyžaře. Je zaměřen na lavinovou problematiku, práci s vyhledávačem, skialpové túry s praxi v terénu atd. Bližší informace naleznete viz propozice skialpinismus   Cena za kurz je 8.500,- Kč (obsahuje ubytování a polopenzi) Přihlášení je možné do 31.12.2020!!   Zájemci se registrují na e-mailu  Kristýna Šmídová (Český horolezecký svaz). Do předmětu uvést "Metodická akce Skialpinismus a lavinová problematika" Platbu je nutné provést do 5ti dnů po potvrzení o přijetí na seminář na účet 1727209504/0600, VS 1301, do zprávy jméno, příjmení, datum narození. Akce se koná pouze za předpokladu, umožní-li to vládní nařízení a nebude-li požadován pro přestup hranic PCR test, nebo nástup do karantény.   Kristýna Šmídová, sekretariát ČHS

Nová povolení lezení pro Bořeň a Váňův kámen

Od začátku ledna platí nové povolení provozování horolezecké činnosti pro Národní přírodní památku Bořeň v Českém středohoří.  Povolení bylo vydáno na základě žádosti ČHS a má formu opatření obecné povahy, takže se vztahuje na všechny lezce, a platí do konce roku 2030.    Základní podmínky lezení jsou stejné jako dosud: - v době od 1.7. do 31.1. následujícího roku je povoleno lezení v úseku od Kramlové cesty po Pravý severní pilíř (cesta Metla), mimo prostor Severního komína (zde je celoroční zákaz - celoroční lezení je možné na ostatních skalách Bořně.    Na celém území Bořně platí zásady šetrného chování v přírodě, pohyb výhradně po značených a přístupových stezkách, lezení jen za denního světla, zákaz poškozování skal a vegetace atd.  Prvovýstupy jsou podmíněny souhlasem správce skal, který si vyžádá souhlas orgánu ochrany přírody.  Povolení neplatí pro bouldering, drytooling, pro slackline a highline! NPR Bořeň - OOP 2021-2030 Všechny informace včetně opatření obecné povahy najdete v databázi Skály ČR - Bořeň   Od nového roku platí také nové povolení lezení v Přírodní památce Váňův kámen v Moravskoslezském kraji. Také toto povolení je vydáno ve formě opatření obecné povahy a platí do konce roku 2030. Podmínky jsou stručné jako dosud, tj. možnost celoročního lezení a zákaz používat zimní výstroj či jiné lezecké pomůcky poškozující skálu.  PP Váňův kámen - OOP 2013 -2020 Kompletní informace najdete v databázi Skály ČR - Váňův kámen   Prosíme všechny lezce, aby stanovené podmínky dodržovali.    B. Valentová, ČHS

Dočasné zrušení úředních hodin

S ohledem na zpřísněná opatření kvůli koronavirové epidemii rušíme do odvolání úřední hodiny. Půjčování či vracení knih, popř. jiné neodkladné záležitosti, lze na sekretariátu po telefonické domluvě vyřídit. K vyřizování členských průkazů, pojištění i Tria využijte prosím e-shop, distribuci průkazů budeme zajišťovat.  Děkujeme za pochopení a doufáme, že se situace brzy zlepší.M. Košatková, ČHS

Zrušení pobočných spolků ČHS

V prosinci se konečně podařilo dokončit likvidaci pobočných spolků ČHS, které byly od roku 2014 zapsány ve spolkovém rejstříku v rozporu s faktickým stavem i s platnými stanovami.   Děkujeme předsedům dotčených pobočných spolků za součinnost a vyzýváme je, aby kontaktovali sekretariát, pokud mají zájem o zaslání příslušného rozhodnutí. Pište na adresu romana.plischkova@horosvaz.cz a do zprávy nezapomeňte uvést jméno pobočného spolku, o který se jedná.    R. Plischková, ČHS

ISMF světový pohár ve skialpinismu Ponte di Legno

Premiérový start závodů světového poháru ve skialpinismu hostilo ve dnech 19. - 20. 12. 2020 italské Ponte di Legno. Závodilo se ve dvou dnech v disciplínách sprint a vetrikal. Na tento závodní víkend se sjela celá světová špička napříč všemi kategoriemi. Českou republiku reprezentovali dva juniorští závodníci - Filip Matějovič a Michal Strejc.V sobotu 19. 12. byl na programu sprint na velmi obtížné trati, závodníci museli absolvovat výstup strmou sjezdovkou, desítky vysokých schodů a skikros se závěrečným skokem. Trať byla dlouhá 600 m s převýšením 80 m. Filip Matějovič skončil na 25. místě a Michal Strejc se umístil na svém premiérovém sprintu na 28. místě.Vertikal byl naplánován na neděli 20. 12. 2020.  Závodilo se na mimořádně náročné trati, prudký svah vyžadoval hrubou sílu a cíl byl umístěn přibližně ve 2000 metrech nad mořem. Vzhledem k velmi komplikované současné situaci (sněhové podmínky v ČR a současná pandemická omezení), které ovlivnily přípravu českých závodníků dokončil vertikal dlouhý 2,5 km a 650 výškových metrů Michal Strejc na 29. místě a Filip Matějovič na 31. místě ve světové konkurenci.Následující plánované starty našich reprezentantů proběhnou v rámci závodů českého poháru. Příští porovnání se světovou špičkou proběhne třetí únorový víkend v disciplínách sprint a individuál v závodě Marmotta Trophy 2021 v italském Martell.   Karolína Grohová, komise závodního skialpinismu