Sloop stadskantoor nadert einde

De sloop van de hoogbouw is bijna klaar. Waar de laagbouw heeft gestaan kunt u nu al de contouren van de kelderbak zien.

Stand van zaken 'Cityplan' Heerlen

Na de inloopavonden in maart zijn er reacties binnen gekomen op het voorontwerp van het bestemmingsplan.

Maaien langs beken en in regenwaterbuffersbuffers

Te veel begroeiing en slib op de oevers zorgt ervoor dat beken en regenwaterbuffers niet voldoende water kunnen verwerken. Dat kan leiden tot wateroverlast en in de zomer tot blauwalg, stank en vissterfte. Daarom is…

Sportformateur Gioya Kamphuis van Tongeren aan de slag

Gioya Kamphuis van Tongeren gaat de komende maanden samen met de lokale partijen aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord.

Meepraten over windenergie in Parkstad-Zuid

De gemeenten Heerlen, Simpelveld en Kerkrade onderzoeken samen de mogelijkheden van windenergie in het gebied Parkstad-Zuid. Inwoners in dit gebied krijgen een rol in deze zoektocht, waarbij het ook gaat over manieren waarop inwoners financieel…

Startklassen voor basisonderwijs Parkstad

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten in de regio Parkstad Limburg ‘startklassen’. Een startklas is een plek voor 4 jarige kinderen die een specifieke onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Behalve de schoolbesturen INNOVO en…

Heerlen start Europees onderzoekstraject ouderen

Heerlen is lead partner geworden van een nieuw URBACT traject. De EU heeft het voorstel vorige week met de kwalificatie ‘Excellent’ goedgekeurd. Dit betekent dat Heerlen het traject, waaraan 9 andere Europese steden meedoen, leidt…

Ondernemersfonds Heerlen is een feit!

Gemeente Heerlen en de Stichting Ondernemersfonds Heerlen tekenen vandaag, vrijdag 5 juli 2019 het convenant om te starten met het eerste Ondernemersfonds van Limburg. Doel van het fonds is via een opslag op de onroerendzaak…

Regeling ruimte voor Ondernemerschap aangepast

De subsidieregeling Ruimte voor Ondernemerschap wordt aangepast. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten op 2 jul 2019. De regeling is een subsidie voor ondernemers die een nieuwe zaak openen in een leegstaand…

Onderzoek bevestigt noodzaak programma Kansrijk van Start

Door de gegevens van kinderen, vaders en moeders van verschillende databronnen te koppelen heeft het Urban Data Center de situatie van alle in 2016 in Heerlen geboren kinderen in kaart gebracht.