College luistert naar ingediende zienswijzen

Op 18 februari heeft het college besloten het bestemmingsplan 'Schinkelkwadrant-Zuid 2019' en het exploitatieplan 'Schinkelkwadrant-Zuid 2019' in gewijzigde vorm ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Beleidsmedewerker Riolering & Water

Voor het team Beleid Ruimte zoeken wij een beleidsmedewerker Riolering & Water (1 fte)

Teamleider Handhaving

Voor het team Handhaving zoeken wij een Teamleider (1 fte)

Gemeentelijke belastingaanslag valt binnenkort in de bus

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen.

Trots dat 'Dag van de Stad' kiest voor Heerlen

"Het is goed nieuws dat Heerlen gaststad mag zijn van de 'Dag van de Stad' in 2020 in Heerlen," stelt burgemeester Emile Roemer. "Samen met IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad en de provincie Limburg heeft Heerlen…

Dag van de Stad 2020 in Heerlen

Welke Nederlandse stad kent zijn oorsprong als Romeinse nederzetting en heeft ongekende veerkracht getoond toen de lucratieve mijnbouw in de jaren zestig verdween en veel werkgelegenheid met zich meenam? En welke stad zette die heropleving…

Medewerker Ondernemershuis

Voor het team Beleid Economie zoeken wij een medewerker Ondernemershuis (0,8 fte)

Heerlense vlag bestaat 54 jaar

De blauwe gemeentevlag met gele adelaar is jarig vandaag. Daarom trokken scholieren van het Sintermeertencollege er op uit om de vlag te bezorgen bij instellingen, scholen en verenigingen in Heerlen.

Lieve Schouterden, waarnemend gemeentesecretaris / algemeen directeur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen heeft mevrouw Lieve Schouterden benoemd tot gemeentesecretaris / algemeen directeur a.i.

Blauwe zone in Burgemeester Waszinkstraat

De blauwe zone in Bekkerveld wordt uitgebreid met de Burgemeester Waszinkstraat.