Nyheder fra Fangstjournalen

Undersøgelse af udsatte ørredsmolt

Lystfiskeri på kysten
Fangstjournalen er omdrejningspunkt for en undersøgelse der skal skabe større viden om, hvad der kommer ud af de mange tusinde ørreder, der bliver udsat i Danmark hvert år.

Fangstjournalen, status for 2023

Lystfiskeri på kysten
Fangstjournalen er gået ind i sit ottende leveår og vi præsenterer her nogle nøgletal for 2023.

Få overblik over regler og kvoter for laksefiskeri i de vest- og sønderjyske vandløb

Laks - genudsætning
Laksefiskeriet i de jyske åer er i fuld gang.

Sæson for fladfisk

Fladfisk fanget ved kysten
Maj måneder er højsæson for lystfiskeri efter fladfisk.

Nyt hornfiskebarometer

Nyt kort fortæller hvor man kan fange hornfisk
Hornfiskebarometeret i Fangstjournalens app er netop blevet opdateret med nyt layout og det viser, at sæsonen er i fuld gang.

Kysthavørreder, genudsatte og hjemtagne

Havørred fanget på kysten
Bliver der hjemtaget flere kyst-havørreder end tidligere?

Sæson for at fange torsk fra kysten

Torsk. Foto:www.idus.dk
April er den måned, hvor der er flest ture efter torsk.

Fangstjournalen varmer op til laksesæsonen

Laks - indrapportering af laks
Fangstjournalen fungerer nu som platform for indrapportering i alle 8 sammenslutninger, der organiserer laksefiskeriet i de vestvendte vandløb.

Smoltvagter og Fangstjournalen

Fangstjournal-lystfiskeri-fangster
Fangstjournalens tidsserier om fiskeri og fangster er vigtige, hvis man i fremtiden vil have mulighed for, at kunne dokumentere ændringer i fiskebestandene.

Tre foreninger med fiskevand ved Gudenå har indledt samarbejde med Fangstjournalen omkring dataindrapportering

Fangstjournalen - Lystfiskeri i Gudenå
Foreningerne AROS, Hadsten Lystfiskerforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening samarbejder nu med Fangstjournalen om indsamling af data omkring lystfiskernes fisketure. Foreningerne får derved mere viden om deres fiskevand og de tilhørende fiskebestande.

Powered by RSS 2 HTML