Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Lystfiskere kan være med til at mindske spredningen af fiskesygdommen IHN

IHN-sygdom forekommer på dambrug i Danmark. Fotoet viser guldørreder på i et dambrug.
IHN-virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med redskaber, der har været i direkte berøring med syge fisk eller vand med syge fisk.

Tunen er tilbage i Danmark, og nu er der nyt om dens adfærd

Blåfinnet tun
De første resultater fra mærkningen af blåfinnet tun i danske farvande viser, at de kæmpestore fisk foretager lange vandringer i Atlanterhavet, og at det sandsynligvis er de samme tun, der vender tilbage til vores farvande år efter år.

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

I sommeren 2022 bliver der udsat 1.793.000 små ål i fersk- og saltvand.

Udsætning af ål i 2022
Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Lystfiskeri i Københavns Havn – muligheder og begrænsninger

Københavns Havn byder på fiskeri mange steder og efter mange fiskearter
Københavns Havn byder på mange muligheder for lystfiskeri, og der er i dag kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Det er dog bestemt, at bundfiskene ål og skrubbe samt arterne aborre sild og torsk skal genudsættes. De kan være usunde at spise grundet indhold af tungmetaller. Samtidig er bundmede forbudt.

Hedebølge og iltsvind er en farlig cocktail for havørred

Havørred
Klimaforandringer giver flere hedebølger i Danmark. Det påvirker også livet i havet. For fisk kan hedebølger betyde farligt høje temperaturer, især i den øvre del af vandsøjlen. Samtidig bidrager varmen til alvorligt iltsvind ved havbunden. Kombinationen med varmt overfladevand og bundvand med iltsvind kan gøre nogle af vores fjordområder til farlige levesteder for havørreder.

Plakater om marin fiskepleje i Danmark

Fire plakater om marin fiskepleje
Fire nye plakater fortæller om spændende projekter i den marine fiskepleje. Lokale foreninger og andre er velkomne til at bruge plakaterne til havnedage m.v.

Klimakrise og biodiversitetskrise hænger sammen

Karen Timmermann. Foto: Andreas Frommelt
Karen Timmermann, professor og ekspert i næringsstoffers betydning for det kystnære hav og udpeget til regeringens Biodiversitetsråd kommenterer spørgsmålet: Hvad er biodiversitet?  

”Den der klarer sig bedst, er den der er opvokset vildt”

Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua
Hvad er biodiversitet? Det taler vi med professor og populationsgenetiker Einar Eg om i dette første interview i en serie med førende forskere på området. 

Årets pighvarstrygning er sat i gang

Pighvarstrygning på havn
I starten af juni blev de første gydemodne pighvarrer strøget som et led i en større pighvarudsætning på flere udvalgte lokaliteter i Danmark.

Powered by RSS 2 HTML