Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

I sommeren 2024 bliver der udsat 1.412.500 små ål i fersk- og saltvand

Udsætning af sætteål
Formålet med at udsætte ål er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Vindmølleparker producerer grøn strøm, men kan de også producere torsk?

Torsk. Foto:www.idus.dk
En gang kunne man fange torsk langs næsten alle de danske kyster. Dette er ikke længere tilfældet; torsken er forsvundet de fleste steder. DTU Aqua vil gerne bidrage til at vende denne udvikling. Derfor undersøger vi, hvordan forskellige tiltag kan påvirke lokale forekomster af torsk. F.eks. undersøger vi lige nu, hvordan vindmølleparker påvirker torsk.

Fjæsing er i fremgang flere steder i landet i de kystnære områder

Fjæsing
Læs mere om fjæsingens biologi, hvad man som badegæst bør være opmærksom på, og hvad man kan gøre, hvis uheldet først er ude.   

Hummer - få mere viden om sort hummerens biologi og regler for fangst af sort hummer

Stort Hummer (Homarus gammarus)
Sort hummeren er en populær fangst blandt fiskere og undervandsdykkere.

Stor artsrigdom og mange ørreder på Gudenåens naturlige stryg

Det lavvandede og brede stryg ved Vilholt undersøges ved elektrofiskeri
Siden fjernelsen af spærringen ved Vilholt Mølle i 2008 har DTU Aqua dokumenteret, at der er kommet mange vilde ørreder i Gudenåen. Foruden ørreden trives en række andre fiskearter også på de naturlige stryg i Danmarks længste vandløb.

Første danske guide til hajer og rokker i farvandene omkring Danmark

Hajguide og Rokkeguide - Nærbillede af dværgskade Dipturus batis. Foto DTU Aqua
Ny guide fra DTU Aqua skal forbedre artsbestemmelsen af hajer og rokker de i danske og tilstødende farvande.

Lille effekt af åleudsætning i øvre Gudenå

Ål - sætteål klar til udsætning i danske vandløb og søer
DTU Aqua har igennem næsten 20 år fulgt små sætteål som blev udsat opstrøms Vestbirk Vandkraft i Gudenåen. Kun 2,5 % af de små, ål der blev sat ud, ser ud til at have nået en alder, hvor de vandrer mod havet. I andre undersøgelser vurderes det, at 15-20 % udvandrer til havet.

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

Skaller
Søhåndbogen på fiskepleje.dk er nu opdateret med tal for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære fiskearter i vore søer i 2023.

Laksekonference 2024

Laks - Laksekonferencen 2024
Invitation til laksekonference den 14. juni 2024.

Snæblen er sin egen

Snæbel. Finn Sivebæk/DTU Aqua
Den sjældne, danske fisk med den markante snude er en gammel, ganske særlig art. Det hævder et nyt studie, som DTU Aqua har deltaget i, trykt i Molecular Ecology. Og det er vilde nyheder, efter forskere  i årtier har diskuteret, om snæblen var lige så meget en helt. Artsbestemmelse har stor betydning for arbejdet med bevarelse af arter. 

Powered by RSS 2 HTML