Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Frivillige fra projekt ”Kysthjælper” planter ålegræs for at fremme biodiversiteten

Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
En studerende har undersøgt dyrelivet i et nyt ålegræsområde, som ’kysthjælperne’ står bag. Resultaterne tyder på, at ålegræsset lokker fisk til, og at især de helt små torsk er glade for ’kysthjælpernes’ indsats.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2023

Laksekvoter 2023. Foto Nils Folmer Jørgensen
DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Nyt studie dokumenterer skarvprædation på voksne havørreder

Skarv har fanget en havørred
Skarver æder også voksne havørreder.

Nu skal livets bevægelser i havet i hele Europa kortlægges

STRAITS
Beskyttelse og forvaltning af livet i havet kræver indgående viden om biologi og havets økosystemer. Et nyt EU-projekt, STRAITS, hvor DTU Aqua er med, skal over de næste 4 år styrke den viden ved at tracke livet i havet inden for Europas fire hjørner.

Forstå, hvordan naturgenopretning i havet kan lykkes

Foto af Mikael Van Deurs
Med tre nye overordnede guides om naturgenopretning i havet kan beslutningstagere, aktører og interessenter nu gå til sagen med øget succes for både havnaturen, økosystemtjenesterne og det budget, det kræver at genoprette natur. Det er nyt Nationalt Center for Marin Naturgenopretning med bidrag fra DTU Aqua, der udarbejder guiderne.

Overraskende høj strejfrate blandt havørreder i Mariager Fjord

Dansk vandløb
Havørreder vandrer på forskellige tidspunkter i deres livscyklus. Selvom de kan vandre flere hundrede kilometer ude i havet, er de kendte for med høj præcision at vende tilbage til deres oprindelsesvandløb for at gyde. DTU Aquas seneste undersøgelser viser dog et andet billede fra tilløb til Mariager Fjord.

Opgang af laks i Skjern Å 2022

Ronnum Bæk i Skjern Å-systemet - vandranunkler giver stor fysisk variation til gavn for smådyr og fisk
I Skjern Å-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 7.553 laks.

Opgangen af laks i Storå i 2022

Kommuner og frivillige udlægger grusstryg til gavn for fisk og smådyr. Her har laks i Storå-systemet gydt i det udlagte gydegrus.
I Storå-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 5.119 laks.

Projekt Coastal Life skal bringe banker af muslinger og østers ​tilbage til Limfjorden

Af Mikael Van-Deurs
DTU Aqua er med i det landsdækkende 6-årige projekt Coastal Life, som Limfjordsrådet har søsat i et partnerskab med seks kommuner, fire universiteter, to statslige styrelser og store private aktører. Aquas opgave er at genetablere banker af muslinger og østers.

Tænk langsigtet og tag forskningen alvorligt

Martin-Lindegren-privatphoto-web
Seniorforsker ved DTU Aqua Martin Lindegren efterlyser handling i dette 3. interview under overskriften ’hvad er biodiversitet?’ Dyk ned i ’funktionel biodiversitet’, EU-projektet B-USEFUL og hvorfor beskyttelse af naturen er afgørende.

Powered by RSS 2 HTML