Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Fritidsfiskere og undervandsjægere vil samarbejde om skrubbeudsætninger

Stemningsbilleder fra møde i Vejle Bådelaug 17. november 2022
Lokale ildsjæle fra det østlige Jylland går sammen om at opfiske moderfisk til produktion af skrubbeyngel til udsætning.

Nye ”Planer for fiskepleje” i ørredvandløb

Planer for fiskepleje omfatter undersøgelser af vandløb i 22 kommuner som blev undersøgt i 2021.
Syv nye ”Planer for fiskepleje” fortæller om den fiskeøkologiske tilstand og mulige forbedringer i Sønderjylland samt en række vandløb i Nord- og Midtjylland.

Mere ørredyngel fra gydning - men ikke flere ældre ørreder

Bækørred
I de jyske ørredvandløb, der blev undersøgt i 2021, var der generelt ikke kommet flere ældre ørreder i de sidste 8-10 år.

DTU Aqua vil mærke et stort antal skrubbeyngel

Skrubbe på målebræt. Foto: Mette K. Schiønning
Ved at anvende et farvestof håber Fiskeplejen, at det bliver muligt at mærke skrubbeyngel i stort tal og mere effektivt end i dag, inden fiskene udsættes i Limfjorden. Det vil give bedre mulighed for at undersøge effekten af udsætningerne.

Hvad kommer der ud af ørredudsætninger? - en ny undersøgelse på Fyn skal gøre os klogere

Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden
DTU Aqua har indgået et samarbejde med Havørred Fyn og Fyns Laksefisk omkring et stort mærkningsforsøg af ørreder. Fra og med foråret 2023 vil ALLE udsatte ørredsmolt på Fyn og øerne omkring Fyn være mærket. I samarbejde med lystfiskere vil vi herefter indsamle data om de mærkede ørreder og på den måde skabe ny indsigt i udsætningernes effekt.

6.000 pighvarrer udsat i Kerteminde Bugt

Små pighvarrer til udsætning. Foto: Mette K. Schiønning
Udsætningen af 6.000 små pighvarrer er Fiskeplejens hidtil største udsætning baseret på yngel fra lokale moderfisk.

Udsætninger af ørredsmolt

Ørredsmolt bliver blanke og trækker fra vandløb og ud i havet. Foto Bernt Rene
Udsætninger af ørredsmolt har en lang historie i Danmark. Praksis og forudsætninger har ændret sig en del gennem tiden.

Pighvarrer og skrubber opfører sig forskelligt i Roskilde Fjord

Pighvarrer. Foto: Mads Christoffersen
Undersøgelser foretaget af lokale fiskere og DTU Aqua tyder på, at pighvarrer og skrubber i Roskilde Fjord foretager forskellige gydevandringer.

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere


DTU Aqua afholder genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere, der elfisker i forbindelse med indfangning af moderfisk.

Kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere og andre, der opdrætter laksefisk til udsætning


DTU Aqua afholder kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere og andre, der opdrætter laksefisk til udsætning.

Powered by RSS 2 HTML