Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Tunprojektet fik royalt besøg af H.K.H. Kronprins Frederik

Blåfinnet tun
Tunmærkningen har igen haft besøg af H.K.H. Kronprins Frederik, som i går kom og hjalp med mærkningen og fik lejlighed til at høre om resultaterne fra netop den tun, han selv var med til at mærke ved besøget i projektet i august 2021.

Ny nøglefiskerrapport: De traditionelle fisk er næsten væk

Foto af Mikael van Deurs
Traditionelle danske fisk som skrubber og ålekvabber er gået stærkt tilbage. Det dokumenterer den nyeste nøglefiskerrapport, hvor DTU Aqua i samarbejde med frivillige fiskere gennem 20 år har overvåget, hvordan det står til med fiskene i vores fjorde og kystnære farvande.

Brakvandsgedder og brakvandsaborrer ved Sydsjælland skal have det meget bedre

Brakvandsgedde
Nye anbefalinger beskriver, hvordan man kan genskabe store livskraftige bestande af gedder og aborrer i brakvandsområderne omkring Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Anbefalingerne er udarbejdet af myndigheder, sportsfiskere og forskere i fællesskab.

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

Tusindvis af kilometer vandløb stadig uden faunapassage

Opstemningen ved Rind Å, som er et tilløb til Skjern Å. Spærringen skal fjernes i den nye Vandplansperiode som er 2021-2027.
Der er stadig mere end 3.500 fysiske spærringer i vandløbene i Danmark, som hindrer fri faunapassage og dermed succesfuld genoprettelse af blandt andet naturlige fiskebestande.

Pas godt på laksen i Ribe Å – den skal nu klare sig uden støtteudsætninger

Flads Å har på denne strækning de naturlige gyde- og opvækstområder bevaret
Fra og med 2023 bliver der ikke længere udsat opdrættede laks i Ribe Å-systemet. Ribe Å er således nu det andet vandsystem i Danmark, hvor den naturlige produktion af laks er på et niveau, hvor det mangeårige program for udsætninger af ½-års laks kan ophøre.

Fiskene er skrubbet af i de østjyske fjorde

Skrubbe. Foto: Claus Hellerøe
En gruppe fritidsfiskere og undervandsjægere fiskede efter skrubber ved Juelsminde og i Horsens og Vejle Fjord, men fangede kun meget få fisk. 

Ph.d.-forsvar om strejfende havørreder i Mariager Fjord

Havørred. Foto: Kristi Källo
Den 3. juli 2023 forsvarer Kristi Källo sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges på DTU i Silkeborg eller online.

Ph.d.-forsvar om den genetiske struktur hos limfjordsøsters

Hands helding flat oyster. Photo: DTU Aqua
Den 4. juli 2023 forsvarer Homère J. Alves Monteiro sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller på DTU i Silkeborg.

Havørreder vender tilbage til åen på samme tid år efter år

Havørred på gydevandring i vandløb
Ny forskning viser, at flergangsgydende havørreder vandrer ind og ud af vandløbene på samme tid hvert år. Voksne havørreder afvejer vækst og overlevelse i forbindelse med opholdet i havet, hvilket afspejles i deres valg af livshistorie.

Powered by RSS 2 HTML