Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Ny rapport samler oplysninger om de vilde laksebestande i Danmark

Karstoft Å kort før den løber ud i Skjern Å
Hvor store kan de danske laksebestande blive og hvad er status nu?

Status for bestandene af vilde lakseungfisk


Den naturlige produktion af laks i Skjern Å og Storå blev undersøgt i 2023. Der var et markant fald i produktion af laks i Storå.

Ny rapport samler viden om fisks trivsel og overlevelse efter genudsætning i forbindelse med lystfiskeri

Skånsom genudsætning af laks. Foto: Timon Thimme
Overlevelsen og trivslen for genudsatte fisk afhænger af, om fisken bliver behandlet skånsomt i forbindelse med fangst og håndtering – DTU Aqua har samlet en række anbefalinger til skånsomt catch and release-lystfiskeri.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2024

Laksekvoter 2024. Foto Nils Folmer Jørgensen
DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Hvordan står det til med fiskene i de indre danske farvande?

Forskningsskibet Havfisken er et af de skibe, der indsamler data om fiskebestandene i de indre danske farvande. Foto: Mikael van Deurs
DTU Aqua arbejder på at gøre data om forekomsten af fisk tilgængelige for alle interesserede. Den første prototype af det lille program FishTrends er ude nu.

Fiskeplejen på det 22. Havforskermøde

DTU Aquas direktør Fritz Köster byder velkommen til Dansk Havforskermøde 2024. Foto: Anne Trap-Lind
Fiskeplejens to citizen science-projekter, Fangstjournalen og Nøglefiskerprojektet, blev præsenteret på videnskabelige plakater på det 22. Danske Havforskermøde på DTU i Lyngby.

Flere små torsk i ålegræs end på sandbund

Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
DTU-studerende har sammenlignet livet på en ålegræseng og et stykke sandbund i Aarhusbugten.

Mange vandløb får undersøgt fiskebestanden i 2024

Danmarks kort viser med grønt de kommuner hvor fiskebestanden bliver undersøgt i 2024. Undevandsfotoet viser en ½-års ørred som er naturlig produceret i vandløbet.
I 2024 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i otte vandløbsområder fordelt på 12 kommuner. Andre fiskearter registreres også i undersøgelsen, som foregår i august og september.

Havørreder fra vandløb ved Mariager Fjord er genetisk ens, men ørestenene afslører, at der alligevel er forskel på ørredstammerne i de enkelte vandløb

Mariager Fjord ved Bramslev Bakker set fra vest mod øst. Foto Kristi Kälo
Havørrederne fra vandløbene i Mariager Fjord strejfer så meget, at man ikke kan se forskel genetisk. Nye analyser af den kemiske sammensætning af fiskenes øresten afslører, at der er forskelle, som kan vise, hvilke vandløb ørrederne kommer fra.

Opgangen af laks i Skjern Å i 2023

Skjern Å opstrøms Albæk
Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2023 estimeret til 4.662 stk. Dette er et fald på 38% i forhold til undersøgelsen i 2022, hvor opgangen blev estimeret til 7.553 laks.

Powered by RSS 2 HTML