Registrering i Føretaksregisteret innan årsskiftet

Innlegget Registrering i Føretaksregisteret innan årsskiftet dukket først opp på Brønnøysundregistrene.

Frist for årsregnskapet

Innlegget Frist for årsregnskapet dukket først opp på Brønnøysundregistrene.

Nytt krav til d-nummer

Innlegget Nytt krav til d-nummer dukket først opp på Brønnøysundregistrene.

Maskinell tilgang til signatur og prokura

Innlegget Maskinell tilgang til signatur og prokura dukket først opp på Brønnøysundregistrene.

Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

Innlegget Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt dukket først opp på Brønnøysundregistrene.

Kompensasjonsordning for næringslivet

Innlegget Kompensasjonsordning for næringslivet dukket først opp på Brønnøysundregistrene.

Status om koronasituasjonen

Innlegget Status om koronasituasjonen dukket først opp på Brønnøysundregistrene.

Svak utvikling blant kvinnelige styreledere

Innlegget Svak utvikling blant kvinnelige styreledere dukket først opp på Brønnøysundregistrene.

Mange virksomheter har fått nytt kommunenummer

Innlegget Mange virksomheter har fått nytt kommunenummer dukket først opp på Brønnøysundregistrene.

Lars Peder brekk fortsetter som direktør

Innlegget Lars Peder brekk fortsetter som direktør dukket først opp på Brønnøysundregistrene.