Nyheder fra DTU Aqua

Ph.d.-forsvar om torskens bevægelsesmønster

Torsk. Illustration: Elisabeth Karlsson
Den 6. december 2022 forsvarer Regitze Benedicte Carlstedt Lundgreen sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Økosystemskifte i Arktis bliver sandsynligvis permanent

Af GRID Arendal
Forskere har opdaget uventet mange fin- og pukkelhvaler i de tidligere isfyldte farvande i Østgrønland. Det tyder nu på et vendepunkt i havets økosystem fra et regime til et andet, som kan være uafvendeligt.

Forskning på dybt vand

Sinja Rist
Alvin, en 58 år gammel, berømt ubåd spiller en hovedrolle i at hjælpe havforskere med at finde svar på spørgsmål om livet i dybhavet - hvordan hænger det sammen over store afstande? En forsker fra DTU Aqua fik chancen for at se nærmere på havbunden dybt nede.

Ph.d.-forsvar om rekruttering til fiskebestande og marinøkologiske forudsigelser

Tobis. Foto: DTU Aqua
Den 21. november 2022 forsvarer Christian Kiær sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Ph.d.-forsvar om populationsøkologi hos mesopelagiske fisk

En udbredt mesopelagisk fiskeart, laksesilden (Maurolicus muelleri). Foto: Kjetil Gjeitsund Thorvaldsen.
Den 18. november 2022 forsvarer Kjetil Gjeitsund Thorvaldsen sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Havets tusmørke gemmer på oceaner af liv, men risikoen for overfiskeri er stor

Foto af Svanhildur Egilsdottir, MFRI
Én af løsningerne på verdens fødevaremangel findes muligvis 200-1.000 meter under havets overflade. Her vrimler det med liv, og forskere er nu i gang med at undersøge, om det kan udnyttes bæredygtigt.

Ph.d.-forsvar om størrelses- og vækststrategiers betydning for udviklingen i havets økosystemer

Afkommets størrelsesstrategier for fem marine grupper: muslinger, benfisk, bruskfisk, vandlopper og havpattedyr. Figur fra Rémy Denéchères ph.d.-afhandling
Den 26. oktober 2022 forsvarer Rémy Denéchère sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Ålegræs og tang i storstilet indsats for de danske kystfarvande

Af Mikael Van Deurs
Kan ålegræs og tang fjerne kvælstof i havet og bidrage til en forbedret miljøtilstand? Spørger Miljøministeriet, der nu har søsat et stort forskningsprojekt i samarbejde med flere danske videninstitutioner, herunder DTU Aqua, til undersøgelse af sagen. 

Lyt til havforskerne: To podcasts går både dybt og kystnært

Foto Mikael Van Deurs
Hvordan ville en verden uden vandlopper være? Kan kunstige stenrev bevare både vores kyster og livet i havet? To aktuelle spørgsmål i havforskningen, som bliver besvaret af to af DTU Aquas forskere i hver deres nye podcasts fra dels IDA Bioscience, dels Velux Fonden.

Kystbeskyttelse med kunstige rev skal testes på Samsø


Samsø er valgt som forsøgskommune i DTU-projektet BARREEF. Projektet undersøger, om nye stenrev i havet kan beskytte kysterne mod erosion og samtidig skabe bedre levesteder for livet i havet.

Powered by RSS 2 HTML