Nyheder (DTU Aqua)

DTU Aqua på Naturmødet

DTU-Aqua-Naturmødet-off.-forsidebillde-web
Hør debatten Hvorfor bundtrawler vi i dansk farvand, og hvad ved vi om effekten af fiskeriet? Oplæg om Fiskeri og biodiversitet og om green washing ved hav og kyst, når DTU Aqua i år deltager på Naturmødet i Hirtshals i dagene 23.-25. maj. Besøg os i DTU’s telt eller følg med på Aquas Linkedin, hvis du ikke lige kommer til Hirtshals.

Kend forskel på hajer og på rokker - første danske guide kan hjælpe

Cover-gudie-hajer-og-rokker-foto DTU Aqua
Selv biologer kan have svært ved at kende forskel på visse arter af hajer og rokker. Det kan en ny illustreret guide til hajer og rokker fra eksperterne på feltet fra DTU Aqua og fra KU nu hjælpe med.

Østersjagten på Mors samlede folk og forskere

foto Colin Seymour
Den årlige østersjagt fra skaldyrshovedstaden Nykøbing Mors var i år både tilrettelagt som den store kulinariske dag og som et citizen science-event, hvor borgerne hjælper forskerne.

Ph.d.-forsvar om udvikling af bundtrawl med lavere miljøpåvirkning og energiforbrug

Trawlskovle. Foto:Morteza Eighani
Den 23. maj 2024 forsvarer Morteza Eighani sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU Hirtshals Campus. 

Snæblen er sin egen

Snæbel. Finn Sivebæk/DTU Aqua
Den sjældne, danske fisk med den markante snude er en gammel, ganske særlig art. Det hævder et nyt studie, som DTU Aqua har deltaget i, trykt i Molecular Ecology. Og det er vilde nyheder, efter forskere  i årtier har diskuteret, om snæblen var lige så meget en helt. Artsbestemmelse har stor betydning for arbejdet med bevarelse af arter. 

Historiske data viser os, hvor mange fisk man kunne fange i fjordene i gamle dage

AF mik
100 år gamle fiskeridata bekræfter det, mange har sagt i årevis: Mængden af fisk i danske fjorde er faldet markant. DTU Aqua har set på særligt bestanden af skrubber i de historiske data, fordi skrubben betragtes som en indikator for at vurdere miljøtilstanden i kystområder.

EU tager ambitiøst skridt til at styrke dyrs sundhed og trivsel

hypoxiprojektet-6-foto af Sune-Riis-Sørensen
DTU Aqua vil bidrage med forskning og ekspertise til et stort nyt 7-årigt europæisk partnerskab af forskere og fonde, der skal hjælpe med at forbedre dyrenes sundhed og velfærd. DTU Aqua skal stå i spidsen for forskningspakker med fokus på fiskesygdomme og akvakultur.

Muslingefiskeri i Limfjorden videnskabeligt fortalt

Muslinger-på-havbunden af Mikael van Deurs
I anledning af den seneste tids medieomtale af muslingefiskeri i Limfjorden har DTU Aqua samlet sin eksisterende viden på feltet i et notat. Her kan man læse om fakta og forskning om muslingefiskeriet ift. til arter, redskaber, fiskeri, lovgivning og miljøpåvirkning

DR ombord på Dana i Østersøen for at lede efter torsken

RIe-på-Dana-DR-Jorden-Kalder-web
DTU Aqua har gennem årtier foretaget forskningstogter til blandt andet Østersøen med forskningsskibet Dana for at overvåge fiskebestande og foretage diverse målinger af havmiljøet. På det seneste togt i år var DR's klimakorrespondent med DTU Aquas forsker ude for at undersøge, hvad der er sket med havet og torsken, der er ved at forsvinde fra ØStersøen. 

Det kræver viden at bedrive skånsomt catch and release-lystfiskeri

Lystfiskeri af Timon Thimme
Hvis lystfiskere følger eksperternes råd til håndtering af fisken i catch and release-lystfiskeri, så kan de genudsatte fisk overleve og trives. Det viser en ny DTU Aqua-rapport, der samler eksisterende viden og giver en række anbefalinger til skånsom håndtering af fisken.

Powered by RSS 2 HTML