Nyheder fra DTU Aqua

Ph.d.-forsvar om anvendelse af sort soldaterflue i fiskefoder

Fra Kylian Manon Eggink's ph.d.-projekt
Den 4. april 2023 forsvarer Kylian Manon Eggink sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Hirtshals eller online.

Kom med ind i visionen for Danmarks nye forskningsskib

Dana V konceptdesign
Danmark er i gang med at planlægge, designe og bygge et nyt ocean- og arktisgående forskningsskib, Dana V, til marin og maritim videnskab og til uddannelse både i konstruktionsfasen og på det færdige skib i drift. Det er en stor og kompleks affære at konstruere sådan et skib, der bliver unikt i sin klasse – den detaljerede designfase begynder efter planen i april.

Teknologisk præcision skal tegne fremtidens fiskeri

Forsøgsfiskeri i SELEKT-projektet. Foto: Jonas Palder
Et bæredygtigt fiskeri handler blandt andet om at undgå bifangst i trawl. Det skal et nyt nationalt projekt i 2023, SELEKT, udvikle nye teknologiske redskaber til i et samarbejde mellem DTU Aquas forskere og fiskerne. SELEKT er nu skudt i gang med første test af ny metode til blandet artsfiskeri. 

Tang og skaldyr skal booste klimavenlig fødevareproduktion

foto Peter Schmedes, DTU Aqua
Opdræt af tang og skaldyr har stort naturgivent potentiale i Danmark og kan blive fremtidens klimavenlige fødevarer. Nyt stort, internationalt projektsamarbejde over de næste fire år skal booste indsatsen for de blå fødevarer, der kan rykke noget i den grønne omstilling.

Ny videnguide skal gøre udgravning og klapning på havbunden mere skånsom

Foto: Jakob Hjelmager Jensen
Anlægsarbejder på havbunden skal og kan håndteres mere skånsomt og miljørigtigt. En ny undersøgelse udarbejdet for Miljøministeriet om alternative klapteknikker kommer hele vejen rundt om klapning og lister en best practise.

Ph.d.-forsvar om lette fiskeredskabers påvirkning af havbunden

Traditionelt tobistrawl. Tegning: Neil Bromhall
Den 17. marts 2023 forsvarer Katrina Bromhall sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Seks spørgsmål til professoren – mød Marja Koski

Marja Koski privat
Marja Koski fra DTU Aqua er blevet udnævnt til professor og holder fredag 3. marts sin tiltrædelsesforelæsning. Hun er ekspert i plankton og marine miljøeffekter og udvider med sit professorat området til miljøeffekter af skibsfart. Mød Marja Koski gennem hendes svar på seks spørgsmål om professorrollen, forskningsområdet, og hvor det hele begyndte.

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

Fot Anne Trap-Lind
Der er i danske farvande kun meget lidt plast i stumper, der er så små, at vandlopper kan spise dem. Hvis vandlopperne får mikroplast i munden, spytter de som oftest partiklerne ud. Det viser forskning fra DTU. Forskerne bag kalder fundene glædelige, fordi de tilbageviser frygten for, at mikroplast ophober sig i fødekæden via vandlopper.

Nu skal livets bevægelser i havet i hele Europa kortlægges

STRAITS
Beskyttelse og forvaltning af livet i havet kræver indgående viden om biologi og havets økosystemer. Et nyt EU-projekt, STRAITS, hvor DTU Aqua er med, skal over de næste 4 år styrke den viden ved at tracke livet i havet inden for Europas fire hjørner.

To nye professorer holder tiltrædelsesforelæsning

Dansk kyst. Foto: COLOURBOX
Professorerne Patrizio Mariani og Marja Koski, begge fra DTU Aqua, holder tiltrædelsesforelæsning 3. marts 2023.

Powered by RSS 2 HTML