Nyheder fra DTU Aqua

Fiskebørnehaverne i Naturpark Lillebælt virker

Havkarusse_Biohut / Naturpark Lillebælt
Dobbelt så mange fisk. Sådan lyder det positive resultat, der er kommet ud af at etablere 56 fiskebørnehaver i Naturpark Lillebælt i 2022. Undersøgelser og resultater er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra DTU Aqua, Naturpark Lillebælt, studerende og frivillige borgere.

DTU indvier ny campus i Hirtshals

Departementschef Hanne Meldgaard klipper 'den røde snor' - her i form af et fiskenet - ved indvielsen af DTU Hirtshals Campus. Foto: Louise Dybbro
Hirtshals er en af Danmarks vigtigste fiskeribyer med et erhvervsliv i rivende udvikling inden for fiskeri og akvakultur. Nu er byen også en universitetsby, for fredag d. 22. september indviede DTU en ny campus i samarbejde med Nordsøen Forskerpark.

Ny nøglefiskerrapport: De traditionelle fisk er næsten væk

Foto af Mikael van Deurs
Traditionelle danske fisk som skrubber og ålekvabber er gået stærkt tilbage. Det dokumenterer den nyeste nøglefiskerrapport, hvor DTU Aqua i samarbejde med frivillige fiskere gennem 20 år har overvåget, hvordan det står til med fiskene i vores fjorde og kystnære farvande.

Ph.d.-forsvar om fødesøgning i havets mikrounivers

Flagellaten laver en strøm i vandet ved at slå med pisketråden (flagellen) og trækker derved fødeemner tættere på for at fange og spise dem.
Den 26. september 2023 forsvarer Sei Suzuki-Tellier sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan overværes på DTU Lyngby Campus eller online.

Ph.d.-forsvar om biodiversitetens betydning for fiskesamfunds modstandsdygtighed

Fiskestime set op mod havoverfladen. Foto: Colourbox.com / Daniel Lamborn
Den 15. september 2023 forsvarer Louise C. Flensborg sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges på DTU i Lyngby eller online.

Marin naturgenopretning og redskabsudvikling er DTU Aquas specialer

Af Mikael Van Deurs
Det kræver indgående viden om naturgenopretning og nytænkning i fiskeriredskaber at leve op til de miljøkrav, der er lagt op til i EU’s biodiversitetsstrategi og Marine Action Plan. Områder som DTU Aqua har lang erfaring og solide forskningskompetencer inden for. Vi har her i sommeren kigget lidt på egne hylder.  

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

Unikt samarbejde over 10 år giver nu ret præcise tal for bifangst af marsvin

Marsvin-phoeneco-phoeneco-af-Knud-Erik-Christensen
Et unikt samarbejde mellem havforskere og garnfiskere over 10 år har nu gjort det muligt at sætte ret præcise tal på bifangst af marsvin – tal der er væsentligt mindre end antaget for godt 20 år siden. Samtidig leverer de 10 års undersøgelser ny, solid viden til, hvordan den nuværende regulering påvirker bifangsterne.

25.000 tobiser giver input til et bæredygtigt fiskeri

TRUST-tobiser-ombord-på-dæk-foto-Kasper-Schaltz-WEB
I foråret passerede DTU Aquas mærkning af den lille fisk tobis 25.000 stk. Mærkningen, genfangst og bestandsundersøgelser foregår i EHFF-projektet TRUST – et resultat af Fisker-Forsker-Netværket, søsat i 2016. I år afsluttes både TRUST og Fisker-Forsker-samarbejdet for et bæredygtigt fiskeri.

Ph.d.-forsvar om strejfende havørreder i Mariager Fjord

Havørred. Foto: Kristi Källo
Den 3. juli 2023 forsvarer Kristi Källo sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges på DTU i Silkeborg eller online.

Powered by RSS 2 HTML