Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) - Nieuwsberichten

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur publiceert jaarplan 2024

In het jaarplan 2024 staan onze focuspunten voor dit jaar. We bespreken de thema’s netwerksamenwerking, AI, digitale weerbaarheid, de twin transition  (samenhang digitale transitie en energietransitie) en een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur. Per onderwerp schetsen we de context, omschrijven we risico’s, delen we onze focuspunten en het effect daarvan op de maatschappij. 

RDI start met haar taak als Nationale Cybersecurity Certificerings Autoriteit (NCCA)

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft als Nationale Cybersecurity Certificerings Autoriteit (NCCA) de taak om toezicht te houden op de cybersecuritycertificering in Nederland, vanuit de Cybersecurity Act (CSA). De eerste Europese cyberbeveiligingscertificeringsregeling is gepubliceerd door de Europese Commissie. Deze regeling wordt ook wel een certificeringsschema genoemd en komt voort uit de CSA. Door de publicatie wordt het certificeringsschema van kracht.

Aanvraagperiode 5G-veiling begint op 15 februari 2024

Veiling start naar verwachting nog voor de zomer Geïnteresseerde partijen uit binnen- en buitenland kunnen vanaf donderdag 15 februari 2024 een aanvraag indienen voor deelname aan de frequentie-veiling voor 5G in de 3,5 GHz band. De veiling zelf start naar verwachting nog voor de zomer. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur voert de veiling uit, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Resultaten BCM-inspecties netbeheerders

In 2022 en een deel van 2023 voerde de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) BCM-inspecties uit bij de landelijke en regionale netbeheerders van elektriciteit en gas. BCM (Business Continuity Management) is een set maatregelen die een organisatie helpt adequaat te reageren op (digitale) verstoringen. Er zijn geen structurele tekortkomingen vastgesteld. Om van elkaar te leren zijn de overkoepelende resultaten van de BCM-inspecties en de aangetroffen succesvolle werkmethodes gedeeld in een sessie met Netbeheer Nederland.

Veel animo voor lokale digitale radio

Binnenkort is voor het eerst in heel Nederland lokale digitale radio mogelijk. Ruim 200 lokale publieke omroepen ontvangen namelijk vandaag hun vergunning voor DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Meer dan 90% van alle lokale publieke radiozenders kan vanaf september 2024 uitzenden via digitale radio. Dit geeft luisteraars meer keuze in het luisteraanbod.

Rectificatie eerdere berichtgeving van RDI over aroma diffuser

Op 23 januari 2024 t/m 2 februari 2024 heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) op haar website een nieuwsbericht geplaatst over een aroma diffuser van Kapimex en op 24 januari 2024 heeft RDI meegewerkt aan een item van Editie NL. Aanleiding voor het nieuwsbericht is dat uit technisch onderzoek van de RDI is gebleken dat de aroma diffuser de wettelijke eisen voor elektromagnetische eisen overschrijdt. In het nieuwsbericht werden echter mededelingen gedaan, dan wel suggesties gewekt over storingen in de praktijk, die de RDI niet heeft vastgesteld met betrekking tot deze aroma diffuser van Kapimex en/of die tot verwarring hebben kunnen leiden. Een lezer zou bijvoorbeeld de indruk kunnen hebben gehad na onze berichtgeving dat de betreffende aroma diffuser de bereikbaarheid van 112 zou kunnen storen. Dat is echter niet het geval. Het gebruik van deze aroma diffuser heeft namelijk geen invloed op het belverkeer en ook niet op de bereikbaarheid van noodnummers. Het eerdere nieuwsbericht is daarom van de website verwijderd. In de plaats daarvan geldt enkel onderstaand bericht:

RDI opent Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft op 1 januari 2024 het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 geopend, in lijn met de aanbevelingen uit de 'Kamerbrief over Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112'. Deze stap is cruciaal voor het verkrijgen van inzicht in de mobiele bereikbaarheid van het noodnummer 112. Het informatiepunt biedt niet alleen tips om de bereikbaarheid te optimaliseren, maar nodigt burgers ook uit om situaties te melden waarin 112 met een mobiele telefoon onbereikbaar was.

Indieningstermijn VOA 450 MHz-band

Op 12 januari 2024 heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de 450 MHz-band. Deze frequentieband is aangewezen voor ‘verdeling op afroep’.

De RDI start verdeling op afroep van één vergunning in 450-470 MHz-band

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geeft via het verdeelinstrument ‘verdeling op afroep’ (VOA) één vergunning af voor het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. Bedrijven kunnen met deze vergunning mobiele communicatie aanbieden. Denk dan aan spraak- en dataverkeer of portofoonverkeer of om gegevens digitaal over te brengen bijvoorbeeld voor slimme energiemeters. De vergunninghouder mag zelf bepalen voor welke dienst ze de frequentie willen gebruiken zolang deze past binnen de bestemming van de frequentieband in het NFP. Partijen die een vergunning willen verwerven, kunnen vanaf 8 januari een aanvraag indienen.

Landelijke uitrol lokale digitale radio

Tot nu toe zenden de meeste lokale publieke omroepen hun programma's uit via de oude vertrouwde FM-frequentie. Met de snelgroeiende populariteit en mogelijkheden van digitale radio, hebben deze omroepen vanaf september 2024 de kans om hun bereik uit te breiden door gebruik te maken van DAB+ (Digital Audio Broadcasting).

RDI lid van Forum Standaardisatie

Tijdens het ECP Jaarfestival op 16 november heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) aangegeven lid te worden van het Forum Standaardisatie. Hiermee onderstreept de RDI het belang van het toepassen van breed gedragen open standaarden. Isabel van der Leij is manager Digitale Weerbaarheid van de RDI en neemt zitting in het Forum.

Nieuwe vergunningen voor lokale, private 5G-netwerken

Vanaf 1 december 2023 zijn nieuwe vergunningen beschikbaar voor lokale, private 5G-netwerken. Partijen kunnen daarop bijvoorbeeld hun eigen bedrijfsprocessen draaien.

Zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd

Op 18 oktober is de zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd, die in nauwe afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders, door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is ontwikkeld voor heel ondernemend Nederland. Wie de zelf-evaluatie invult, weet of zijn organisatie onder de NIS2-richtlijn valt. Ook wordt duidelijk of de organisatie volgens de NIS2-richtlijn wordt gezien als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie.

Hoe wordt de gemeente een goede opdrachtgever voor graafwerk?

Webinar veilig graven voor gemeenten: 2 november 9.00 uur Volgens de RDI, het Kabel en Leiding Overleg (KLO) en het Gemeente Platform Kabels & Leidingen (GPKL) nemen veel gemeenten nog onvoldoende hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor graafwerkzaamheden. Gemeenten kunnen én moeten veel meer doen om het aantal graafschades in hun gemeente terug te dringen.

UNESCO-EC-Netherlands AI Supervision Collaboration

Designing Institutional Frameworks for the Ethical Governance of AI in the Netherlands 5th of October 2023, the Hague, the Netherlands. UNESCO’s Social and Human Sciences Sector, the European Commission and the Dutch Authority for Digital Infrastructure are launching a project Supervising AI by Competent Authorities, financed through the European Commission’s Technical Support Instrument (TSI).

RDI start samenwerking met Unesco en de Europese Commissie bij toezicht op AI

De RDI gaat bij haar toezicht op AI samenwerken met Unesco en de Europese Commissie. Deze ochtend bekrachtigden de betrokken organisaties deze samenwerking in de Grote Kerk in Den Haag. Doel is het Europees toezicht op AI verder te versterken.

RDI onderzoekt toepassing kwantumsensoren in radiotechnologie

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) volgt de ontwikkeling rondom kwantumtechnologie en wil weten hoe kwantumsensoren praktisch toepasbaar zijn in radiotechnologie. Dialogic heeft in opdracht van de RDI onderzoek gedaan naar de stand van de techniek en de mogelijke ontwikkelingen. De onderzoekers concluderen dat het werkveld volop in ontwikkeling is, maar ook dat kwantumsensoren de komende 5 tot 10 jaar waarschijnlijk geen betekenisvolle impact zullen hebben op het gebruik van frequentieruimte.

iPhone 12: straling overschrijdt norm, geen sprake van acuut gezondheidsrisico

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft bij Apple aanvullende informatie opgevraagd over de iPhone 12, als aanvulling op het eerdere onderzoek van de Franse toezichthouder ANFR. Daaruit bleek dat de straling bij gebruik van de iPhone 12 de norm overschrijdt, maar ook dat er geen acuut gezondheidsrisico is.  

Nieuwe FM- en DAB-indeling landelijke commerciële radiostations van start

De negen landelijke commerciële radiostations die afgelopen zomer via een veiling FM- en DAB-vergunningen hebben verkregen, kunnen vanaf vandaag daadwerkelijk gaan uitzenden op hun nieuwe frequentie(s).

Samenwerking Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Raad voor Accreditatie (RvA)

De RDI en de RvA gaan intensiever samenwerken op het gebied van cybersecurity certificering. Door deze samenwerking kan meer informatie gedeeld worden en is uitwisseling van expertise mogelijk. Ook kunnen de RvA en de RDI beide effectiever en efficiënter besluiten op de aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de instanties die een accreditatie en autorisatie aanvragen, sneller een beslissing ontvangen.

Powered by RSS 2 HTML