Aktuality

Prázdninová škola tradičných techník – 14. Ročník

1.turnus Prázdninovej školy

Záverečný účet obce

Zverejnili sme záverečný účet obce za rok 2018

5. zasadnutie 24.6.2019 – uznesenie

5. zasadnutie 24.6.2019 – zápisnica

Projekt "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov"

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

ŠPANROCKFEST – 6.ročník

Festival rockovej a hardrockovej hudby

Pozvánka - Inaugurácia obnoveného barokového organa

S veľkou radosťou Vás chcem pozvať na inauguráciu posledného slovenského barokového organa do Španej Doliny dňa 27. júla 2019.

Tekvicová zábava a fakľový sprievod “FAKELCÚG”

Tekvicová zábava a fakľový sprievod

ŠPAN DIV – 16.ročník divadelný festival

Medzinárodný festival ochotníckych divadiel

Prázdninová škola tradičných techník – 14. ročník

2.turnus Prázdninovej školy

Suvenírová bankovka ŠPANIA DOLINA

Nepremeškajte možnosť získať túto unikátnu zberateľskú bankovku! Už 29.06.2019 od 9:00 v Španej Doline.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o začatí obstarávania konceptu územnoplánovacej dokumentácie

4. zasadnutie 26.3.2019 – zápisnica

4. zasadnutie 26.3.2019 – uznesenie

Termíny zberu druhového odpadu na rok 2019

TERMÍNY ZBERU DRUHOVÉHO ODPADU - ROK 2019 ZBER ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ : Apríl: od 24.04. do 29.04. Júl : od 11.07. do 16.07. August: od 14.08. do 19.08. Október: od 04. 10. do 08.10. Elektroodpad odovzdávajte vo vyššie uvedených termínoch z bočnej strany ObÚ (vchod do drevárne). ZBER ŽELEZA Kontajner na železo bude pristavený na námestí (Láf) v mesiacoch apríl až október ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU Máj: od 09.05. do 12.05. Júl: od 04.07. do 08.07. August: od 15.08. do 20.08. Október: od ...