Niet los te koop: afl. 79 van Heelige Schrift TV over de betekenis van het twintigste Apocalyptische hoofdstuk

Niet los te koop: afl. 78 van Heelige Schrift TV over de betekenis van het negentiende Apocalyptische hoofdstuk

Pateo Nieuwsbrief over de samenkomst van Geschiedkunde en Mythologie

0NZE V0RIGE Z0NNEN - Pateo-middag op 22-O2-2O2O centraal in Nederland

Niet los te koop: afl. 77 van Heelige Schrift TV over de betekenis van het achttiende Apocalyptische hoofdstuk