Aktuality

Eures

EURES (Európske služby zamestnanosti)

predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

   

Po kliknutí na obrázok nižšie sa dostanete na webovú stránku Eures

Sieť EURES pozostáva z verejných služieb zamestnanosti členských krajín a tvoria ju vyškolení EURES poradcovia a EURES asistenti. Na európskej úrovni je činnosť siete EURES metodicky riadená Európskou komisiou, na Slovensku funguje EURES na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom:

Uchádzači alebo záujemcovia o zamestnanie - EURES poradcovia a asistenti sú nápomocní pri hľadaní a sprostredkovaní zamestnania na základe pracovných ponúk uverejnených na národnej webovej stránke  www.eures.sk a európskom portáli EURES http://eures.europa.eu. Najdôležitejšou úlohou zamestnancov EURES je pomoc s umiestnením záujemcov na voľné pracovné miesta v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska a informovanie o životných a pracovných podmienkach v daných krajinách. Poradcovia pomôžu pri výbere zamestnania, ako aj pri príprave na výberový pohovor, upozornia na čo by ste nemali zabudnúť pred odchodom do zahraničia a pri návrate na Slovensko, poskytnú informácie o situácii na trhu práce v danej krajine. EURES organizuje pre zahraničných zamestnávateľov aj výberové pohovory, na ktoré sú pozývaní vybraní uchádzači.

Študenti - EURES poskytne poradenstvo pri výbere štúdia v krajinách EÚ/EHP a pri voľbe budúceho povolania, informácie o podmienkach podnikania v EÚ/EHP.

Zamestnávatelia – slovenskému zamestnávateľovi EURES pomôže pri zverejnení ponuky voľného pracovného miesta na európskom portáli http://eures.europa.eu a národných portáloch EURES a pri výbere zahraničných pracovníkov. Zahraničným zamestnávateľom, ktorí majú záujem o slovenských pracovníkov, EURES umiestni ponuku voľných pracovných miest na národnej web stránke www.eures.sk a zrealizuje výberové konanie podľa požiadaviek zamestnávateľa.

Sieť EURES každoročne organizuje medzinárodnú burzu práce za účasti zahraničných zamestnávateľov a partnerov siete a burzy práce a informácií pre cieľové skupiny záujemcov o zamestnanie. V dňoch 18. – 19. apríla 2013 v Nitre, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES zorganizuje svoj najväčší veľtrh práce pod názvom Job Expo 2013. Bližšie informácie nájdete aj na www.jobexpo.sk. V spolupráci so študujúcou mládežou EURES uskutočňuje pravidelné návštevy na základných, stredných a vysokých  školách. Na európskej úrovni EURES poradcovia organizujú náborové projekty v spolupráci s EURES poradcami z krajín EÚ/EHP, kde je dopyt po našich pracovníkoch, s cieľom priniesť čo najviac pracovných miest pre slovenských občanov.

Informačným a komunikačným nástrojom siete EURES Slovensko je už spomínaný národný portál www.eures.sk, kde záujemca v sekcii „Uchádzači o zamestnanie“ nájde  databázu voľných pracovných miest do krajín  EÚ/EHP a Švajčiarska, informácie o pripravovaných podujatiach a výberových pohovoroch ako aj dôležité informácie o životných a pracovných podmienkach v EU/EHP a Švajčiarsku.

Psychosociálne centrum - Komunitné centrum

Nové zberné dvory

Projekt FOR SOC – lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér

Projekt FOR SOC – lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér


Projekt FOR SOC – lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér,

financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu je zameraný na rozvoj regiónu formou zážitkovej ekoturistiky a lesnej pedagogiky. V rámci tohto projektu, ktorého žiadateľom je Národné lesnícke centrum a partnerom Mestské lesy Košice sa vybudovalo v lesoparku na Furči  niekoľko nových zón s altánkami, lavičkami, náučnými tabuľami a cvičebnými prvkami. Veríme, že lesopark získal na ďalšej atraktivite a výsledok projektu si všetci budeme ceniť a chrániť, ďakujeme

Hlásenie porúch na verejnom osvetlení

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (DPMK) bude zabezpečovať od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach až do skončenia verejnej súťaže na koncesiu  na poskytovanie služieb verejného osvetlenia.

Nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení je pre občanov možné 24 hodín denne na tel. č. +421 55 640 73 45.

 

Hlinený dukát

Zrušenie správneho poplatku

Zrušenie správneho poplatku
Oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 15.03.2018 je zrušený správny poplatok v položke 17 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti vo výške 10 eur.

Uvedené je zverejnené v zbierke zákonov v zákone NR SR č. 52/2018 Z. z. v čl. III bod 1:

Nové workoutové ihrisko

Nové workoutové ihrisko

Z úplne nového workoutového ihriska sa môžu tešiť športuchtiví obyvatelia našej mestskej časti. Je určené všetkým, ktorí obľubujú cvičenie s vlastnou váhou svojho tela.

Ihrisko je umiestnené na priestranstve medzi ulicami Povstania českého ľudu a Maurerova. O jeho výstavbu sa najviac zaslúžili členovia občianskeho združenia Športom za Slovensko, ktorí sa práve workoutovým cvičeniam venujú. Na moderné cvičebné stredisko prebudovali niekdajšie málo využívané asfaltové ihrisko s investíciou vyše 17-tisíc eur. Prevažnú časť financií poskytla miestna časť Košice - Dargovských hrdinov a využili aj dotáciu z ministerstva financií.

Slovenský pohár MTB/BMX

Deň Furče 2018 - Fotogaléria

Family Sport Day

Oznam - Spoločenské centrum - kultúrne stredisko

Zisťovanie štatistického úradu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku MČ

Fotografická súťaž

Fotografická súťaž
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s občianskym združením Furča 04022 vyhlasuje fotografickú súťaž. Vyzývame Furčanov, ktorí vo voľnom čase radi fotografujú a zaujali ich na našom sídlisku rôzne zaujímavé momenty či zákutia, aby sa zapojili do súťaže. Svoje fotografie posielajte najneskôr do konca augusta 2019 spolu s kontaktnými údajmi na mailovú adresu m-urad@kosice-dh.sk. Každý súťažiaci sa môže zapojiť jednou fotografiou. Zábery najlepších snímok budú uverejnené v priestoroch miestneho úradu, pre ich autorov sú pripravené zaujímavé ceny. Výstava vybraných fotografií sa uskutoční aj v závere leta v lokalite pod mostom pri Pošte 22.

Knižnica na Furči má vo svojom fonde až 14 500 knižných jednotiek

Knižnica na Furči má vo svojom fonde až 14 500 knižných jednotiek

V obchodnom centre Torysa na Jaltskej 2 sídli na Furči pobočka Verejnej knižnice Jána Bocatia. Toto kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja má vo svojom fonde až 14 500 knižničných jednotiek.

Ide o typickú sídliskovú knižnicu s univerzálnym fondom, kde aj náročnejší čitateľ si môže uspokojiť svoje čitateľské a informačné potreby. Je tam voľný výber literatúry, pričom knihy a časopisy si môžete požičiavať domov alebo si ich čítať v priestoroch knižnice. Za symbolický poplatok vám tak Verejná knižnica Jána Bocatia vo svojich pobočkách ponúka lacný, príjemný a užitočný spôsob trávenia voľného času, spoľahlivý zdroj informácií, kultivovanú a profesionálnu komunikáciu. Mimochodom, vedeli ste, že počiatky Verejnej knižnice Jána Bocatia siahajú až do 17. storočia, do obdobia vzniku Košickej univerzity ?

KONTAKT NA FURČIANSKU POBOČKU
Telefón: 055/671 71 46
e-mail: kniznicafurca@vkjb.sk

VÝPOŽIČNÝ ČAS

Pondelok:  9.30 – 18.00
Utorok:  zatvorené
Streda: 9.30 – 18.00
Štvrtok:  8.00 – 16.30
Piatok:  8.00 – 16.30

Obedňajšia prestávka:

13.00 – 13.30

Snehuliak Cup nezastavilo ani počasie

V sobotu 15. decembra sa v areáli Základnej školy Krosnianska 4 uskutočnil už 4. ročník futbalového turnaja Snehuliak Cup, ktorý organizovala partia furčianskych športových nadšencov. Aktérov vydareného podujatia neodradilo ani chladné počasie. Na turnaji sa zúčastnilo osem mužstiev a celkovo až 60 hráčov. V dramatickom finále po penaltovom rozstrele zvíťazil tím Smečka „A“ nad mužstvom Haraburdy 3:2. Najlepším hráčom podujatia bol Marián Šuľa, najlepším strelcom sa stal s 19 gólmi Martin Bakši. Na turnaji hral aj futbalista ligového Ružomberka a košický odchovanec Michal Jonec, jeho otec Mikuláš bol počas celého dňa rozhodcom všetkých zápasov. Podujatie popri viacerých partneroch (Autoškola Drajv, Pizzeria Kamikadze, spoločnosť Korekt plus, TKV) podporil aj starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák, riaditeľka Základnej školy Krosnianska 4 Danka Daneshjoová a šéf reštaurácie Cerberos Marek Maťaš. Dušou futbalového turnaja Snehuliak Cup je Peter Fenčák, ktorý sa aj tentoraz po každej stránke postaral o jeho perfektný priebeh, pomohli mu páni Galajda, Dravecký, Jasinský, Šimkulák, Barto a Bakši.

Vedeli ste o špeciálnom označení kastrovaných mačiek?

Vedeli ste o špeciálnom označení kastrovaných mačiek?

Túlavé mačky to vonku nemajú ľahké. Hynú od hladu, choroby, často ich zrazí auto alebo im ublížia ľudia. Nie, nemyslite si, že príroda sa postará...


Mačkám treba pomáhať, veď predsa čistia naše prostredie a zbavujú nás hlodavcov. Ako sa im dá pomocť?
1. Odchytom a kastráciou.
2. Vypustením späť na pôvodné miesto.
3. Kŕmením a podaním vody (kravské mlieko sa neodporúča).
4. Zhotovením polystyrénových búdok so senom na zimu.

Kastrované a veterinárne ošetrené mačky neroznášajú medzi sebou choroby Fiv a Felv. Nebijú sa tak medzi sebou ako nekastrované, netúlajú sa, nie sú vychudnuté a majú viac síl chytať hlodavce. Odchyt mačiek a ich premiestnenie na iné miesto nemá význam.


Prečo? Lebo prídu ďalšie, nekastrované a neošetrené. Kastrované mačky si nepustia do svojho teritória cudzie, preto je dobré nechať ich na pôvodnom mieste. Kastrované mačky sú označené zastrihnutím ušnice, ktoré je bezbolestné, v podobe vystrihnutého trojuholníka na okraji uška – ide o celosvetové označenie kastrovaných mačiek.

Zákon o zákaze kŕmenia mačiek neexistuje, nikto vám to zakázať nemôže. Je tu len zákon, ktorý hovorí o znečisťovaní prostredia,  preto po kŕmení odpracte misky či nádoby do smetného koša.

Prečo vypúšťať mačky späť? Kastrovaná zdravá mačka sa nemnoží, nepustí nové nekastrované mačky na svoje územie, neroznáša choroby a parazity. Práve naopak – čistí prostredie od myší a potkanov, robí ulice zdravšími a krajšími. Preto takýmto mačkám neubližujte, prikrmujte ich a poskytnite im vodu. Len sýta a zdravá mačka chytá hlodavce. Máme na výber: buď kastrované, prikrmované mačky alebo hlodavce ! Čo si vyberieme ?

Už 16. ročník Furčianskeho maratónu sa uskutoční 13. apríla

Už 16. ročník Furčianskeho maratónu sa uskutoční 13. apríla


Už 16. ročník Furčianskeho maratónu sa uskutoční 13. apríla

V sobotu 13. apríla sa uskutoční už 16. ročník Furčianskeho maratónu – Memoriálu Štefana Semana. Preteky organizuje rovnako ako po minulé roky O5 Bežecký klub Furča, ktorý založili v roku 2004. Jeho členom patrí poďakovanie za tradične výbornú organizáciu tohto podujatia od jeho vzniku. Túto športovú akciu už pravidelne podporuje aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov.

Štart pretekov bude tradične pred budovou Stavebného bytového družstva III na Furčianskej 60 ráno o 10. hodine, ešte predtým sa uskutoční slávnostné otvorenie. Súťažiť sa bude v maratóne a štafetovom maratóne dvojčlenných družstiev na trati v lesoparku po promenádnom chodníku na Zelený dvor a späť. Víťaz v mužskej kategórii sa stane držiteľom Putovného pohára Memoriálu Štefana Semana, víťazka v ženskej kategórii sa stane držiteľkou Pohára starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Štefan Seman počas svojej bežeckej kariéry zabehol 49 maratónov, 100-kilometrovú trať zvládol 8-krát, bežeckú 12-hodinovku absolvoval 2-krát, 24-hodinovku odbehol šesťkrát. Tento dlhoročný bežecký nadšenec, žijúci na Furči aj so svojou rodinou – manželkou Zlaticou a tromi deťmi – tragicky zahynul vo februári 1997 počas tréningového behu na trase vo Vysokých Tatrách.

Víťazom minuloročného 15. ročníka Furčianskeho maratónu sa stal v traťovom rekorde (2:35:27 h) slovenský reprezentant Jozef Urban, v ženskej kategórii triumfovala Zlatica Semanová (3:59:36 h), vdova po Štefanovi Semanovi.

Prihlásiť sa za zvýhodnených podmienok môžete do nedele 17. marca.

Registrácia: http://www.maratonfurca.sk/memorial-registracia

Propozície: http://www.maratonfurca.sk/memorial-propozicie

Foto: www.maratonfurca.sk, Martin Matula

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2019

Pozvánka na zaujímavú výstavu na Furči

Pozvánka na zaujímavú výstavu na Furči


Pozvánka na zaujímavú výstavu na Furči

Verejná knižnica Jána Bocatia-pobočka na Furči vás srdečne pozýva na prehliadku výstavy fotografií Ing. Igora Šimka „Vertikalizmus – Gotika“. Výstavu môžete navštíviť do 14. mája 2019 vo výpožičnom čase v priestoroch pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia na Jaltskej 2 v obchodnom centre Torysa.

Jarné upratovanie zmenilo niektoré lokality na Furči na nepoznanie

Jarné upratovanie zmenilo niektoré lokality na Furči na nepoznanie

Od pondelka 18. marca do stredy 20. marca prebiehalo jarné upratovanie organizované  mestskou častou Košice-Dargovských hrdinov a spoločnosťou KOSIT v oblasti pod Benadovou a Bašťovanského ulicou, rovnako bol uprataný aj neporiadok v mulde pod Lidickým námestím.

V piatok 22. marca pokračovalo upratovanie v oblasti Stará Sečovská, v pondelok 25. marca prišiel na rad svah, les a cesta od Adlerovej ulice po Moňok potok. V utorok 26. marca sa aj za pomoci mechanizmov čistila skládka v oblasti Moňok potok, no a v stredu 27. marca sa práce ukončili v oblasti muldy medzi Kurskou ulicou a Lidickým námestím. Upratalo sa aj okolie chodníka zo zadnej strany Kurskej 1-7, výbežisko pre psov aj jeho celé okolie na Kurskej ulici a okolie chodníka na Lidickom námestí 3-9.

V apríli bude pokračovať upratovanie, tentoraz pôjde o prechodové chodníky od Penziónu Fontána po obchodné centrum Torysa až k obchodnému centru Laborec.

Do akcie sa zapojilo 20 aktivačných pracovníkov našej mestskej časti a tých občanov, ktorí si odrábajú dávku v hmotnej núdzi. Patrí im vďaka za perfektný prístup a nasadenie. Pracovné rukávy si vysúkalo aj niekoľko občanov našej mestskej časti, ktorí sa zapojili do tejto dobrovoľníckej akcie s cieľom podporiť upratovanie verejných priestranstiev v našej mestskej časti.

Koordinátorkou projektu za Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bola referentka oddelenia životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti Mária Jokeľová a za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Štefánia Berešová s Ľuboslavou Tomkovou.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Mestská časť ocenila 18 učiteľov z furčianskych škôl

Mestská časť ocenila 18 učiteľov z furčianskych škôl

S prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším. Deň učiteľov pripadá v kalendári na 28. marca, teda v deň narodenia Jána Amosa Komenského, učiteľa všetkých národov.

Pri tejto príležitosti boli v stredu 10. apríla 2019 v sobášnej miestnosti miestneho úradu starostom našej mestskej časti Jozefom Andrejčákom, zástupcom starostu Dominikom Babušíkom a poslancom miestneho zastupiteľstva Marekom Antošom ocenení 18 učitelia škôl nachádzajúcich sa na Sídlisku Dargovských hrdinov. Pozvanie prijali aj riaditelia jednotlivých škôl (gymnázia, základných i materských škôl), ktorým starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák vyjadril vďaku za ich prácu, poprial im pevné zdravie, veľa úspechov a odovzdal kvietok i milú pozornosť, knižnú publikáciu „Furča-sídlisko na kopci“. Slávnostný program spestrili zaujímavými hudobnými a recitačnými vystúpeniami študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici.

Povolanie učiteľa je jedným z najušľachtilejších na svete. Práca učiteľa je poslaním a všetci pedagógovia si zaslúžia úctu i poďakovanie za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu. Všetkým pedagógom prajeme pevné zdravie, veľa úspechov v náročnom poslaní i veľa šikovných žiakov a študentov.

Kaľavský a Vargová triumfovali na 16. ročníku Furčianskeho maratónu

Kaľavský a Vargová triumfovali na 16. ročníku Furčianskeho maratónu

V sobotu 13. apríla sa uskutočnil už 16. ročník Furčianskeho maratónu – Memoriálu Štefana Semana. Preteky zorganizoval rovnako ako po minulé roky O5 Bežecký klub Furča. Túto športovú akciu už pravidelne podporuje aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov.

Súťažilo sa v maratóne a štafetovom maratóne dvojčlenných družstiev na trati v Lesoparku po promenádnom chodníku na Zelený dvor a späť. Na štart tohto podujatia sa v chladnom a daždivom počasí postavilo 116 bežcov.

Július Kaľavský, najlepší v mužskej kategórii, zvíťazil na Furčianskom maratóne už po 4-krát v kariére (tentoraz vďaka času 2:47:30 h) a stal sa držiteľom Putovného pohára Memoriálu Štefana Semana. Na druhom mieste skončil Jozef Čurlej a tretie miesto obsadil Pavol Dubovský.

Medzi ženami už po 3-krát za sebou triumfovala Maďarka Ildikó Vargová (dosiahla výkon 3:46:14 h) a stala sa držiteľkou Pohára starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Na druhom mieste dobehla Danica Božová a tretia priečka pripadla Eve Markovej.

Štefan Seman bol dlhoročný bežecký nadšenec, žijúci na Furči aj so svojou rodinou – manželkou Zlaticou a tromi deťmi. Tragicky zahynul vo februári 1997 počas tréningového behu na trase vo Vysokých Tatrách.

Foto: www.maratonfurca.sk

Aktivační pracovníci upratali lokalitu na Sečovskej ceste

Aktivační pracovníci upratali lokalitu na Sečovskej ceste

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so Správou mestskej zelene Košice mala na stredu 24. apríla naplánované upratovanie lokality na Sečovskej ceste smerom zo sídliska v oblasti pod čerpacou stanicou Oktan a v okolí odpočívadla pre vodičov. „Keď sme tam s našimi aktivačnými pracovníkmi začali upratovať, zistili sme, že nám na to jeden deň nebude stačiť, taký neporiadok sme tam našli,“ poukázala referentka oddelenia životného prostredia výstavby a podnikateľskej činnosti Mária Jokeľová na neuveriteľnú bezcitnosť ľudí voči prírode. Vzhľadom na túto situáciu pokračovala brigáda i na druhý deň vo štvrtok 25. apríla, k čomu napomohla aj ústretovosť magistrátu mesta Košice, ktorý ponechal k dispozícii veľkokapacitný kontajner. Podarilo sa tak vypratať a skultúrniť celú spomenutú oblasť. Otázka znie: dokedy?

Zamestnanci miestneho úradu a firmy Labaš upratovali na Furči

Zamestnanci miestneho úradu a firmy Labaš upratovali na Furči

Košice sú v poradí šiestym európskym mestom, ktoré získalo titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Rok 2019 sa teda v našom meste nesie v znamení dobrovoľníctva, ktoré má v Košiciach dlhoročnú tradíciu. V stredu 24. apríla a vo štvrtok 25. apríla sa aj na našom sídlisku uskutočnili dve dobrovoľnícke brigády zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov spolu so zamestnancami spoločnosti Labaš. Upratovalo sa okolie obchodných centier Laborec a Hornád.

„Boli to dve veľmi vydarené akcie. Spoločnosť Labaš aj vedenie miestneho úradu na Furči dali dokopy pracovne nadšené partie svojich zamestnancov. Miestny úrad zabezpečil pracovné a technické pomôcky, my sme doniesli občerstvenie, bola to prirodzená spolupráca. Väčšina podnikateľských aktivít našej spoločnosti je sústredená do Košíc, nie je nám teda ľahostajné naše okolie. Žijeme, pracujeme a pohybujeme sa v tomto prostredí, takže nám na ňom záleží. Popri množstve charitatívnych aktivít našej spoločnosti prichádzame tento rok s novinkou, v duchu nášho motta ‚Dobrovoľne za krajšie Košice‘ organizujeme pracovné brigády. Naši zamestnanci sa na nich snažia na dobrovoľnom komunitnom upratovaní zveľadiť košické sídliská, na ktorých sa nachádzajú naše supermarkety. Počas tohto kalendárneho roka máme v pláne rovnakú kooperáciu s viacerými mestskými časťami v Košiciach, chceli by sme prejsť, upratať a upraviť viacero lokalít. S pilotným projektom na Furči sme boli veľmi spokojní,“ pochvaľoval si Miroslav Labaš mladší, riaditeľ PR divízie spoločnosti Labaš, ktorý sa rovnako aktívne zapojil do brigády.

Pracovné rukávy si vyhrnul aj starosta Furče Jozef Andrejčák. „Uvítal som túto aktivitu spoločnosti Labaš. Naša mestská časť sa veľmi rada zapojí aj do ďalších podobných projektov, ktoré budú smerovať k tomu, že naša Furča bude krajšia a čistejšia,“ poznamenal starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Oslava 650. výročia Košíc kráľovskou hrou nadchla Košičanov

Oslava 650. výročia Košíc kráľovskou hrou nadchla Košičanov

Deň víťazstva nad fašizmom a oslavu 650. výročia Košíc v rámci dňa mesta Košice si Košičania uctili FIDE BLITZ turnajom, VIP simultánkou majstra sveta Viktora Gažíka s osobnosťami Košíc a Slovenska i veľkým živým šachom na Dolnej bráne v rámci CASSOVIA OPEN 2019. Partnerom podujatia bola aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov.

Oslavy v dňoch 27. 4. - 9. 5. 2019 patria k najzaujímavejšiemu festivalu Košíc, keď sa pripomína udelenie prvého mestského erbu Košiciam (7. máj 1369). Celé mesto žilo remeslami, podujatiami ako CASSOVIA OPEN 2019, City Run, koncertmi, rytierskymi slávnosťami, otvorením ZOO Košice. Uskutočnilo sa tradičné prebúdzanie parnej lokomotívy Katky, ktorá v lete premáva na Detskej železnici. Súčasťou festivalu je aj prehliadka vlastnoručne vyrobených plavidiel pod názvom Košické Benátky, jazda historických automobilov Cassovia Retro alebo rekonštrukcia historických bojov spojená s historickým sprievodom.

Mesto Košice, Košický krajský šachový zväz, poslanec mesta Košice Vladislav Stanko a generálny partner EUROPEAN INSTITUTE usporiadali 8. mája na Dolnej bráne v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka ku Dňu Víťazstva nad fašizmom a v rámci osláv Dňa mesta Košice 1. ročník FIDE BLITZ šachového turnaja o pohár primátora Košíc, VIP šachovú simultánku osobností Košíc a SR s majstrom sveta Viktorom Gažíkom, veľký živý šach za účasti skupiny historického šermu a koncert slovenskej skupiny ICONITO. Celým programom sprevádzala pôvabná moderátorka, speváčka a herečka Petra Maxin.

FIDE BLITZ šachový turnaj o pohár primátora Košíc, ktorý sa konal na Dolnej bráne v unikátnom archeologickom komplexe ukrývajúcom časť mestského opevnenia z 13. storočia vyhral majster sveta Viktor Gažík z ŠK Aquamarin Podhájska s konečným ziskom 8,5 bodov z 9 partií. Druhý bol Róbert Fiacan z Šachy Reinter a na treťom mieste skončil Ján Csala, ktorý reprezentuje ŠK Moldava Nad Bodvou + DPMK. Najlepšie umiestnenou dámou bola Viktória Nadzamová z TJ Slávia Košice, ktorá si 7. mája.2019 v Historickej radnici prevzala ocenenie primátora Košíc za reprezentáciu mesta Košice v šachu mládeže. Najlepším juniorom sa stal Tomáš Ondo z ŠK Zemplín Michalovce. Najlepším seniorom Cyril Cehelský (Šachy Humenné). Najmladším šachistom bol Miško Hudák z Košíc.

Občanov Košíc nadchol veľký živý šach, kde si namiesto drevených figúrok zmerali sily družstvá detí zo ZŠ Krosnianska 2 a 4 z mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (biele figúrky) na jednej strane s kapitánom Vladislavom Stankom a výberom Košíc (čierne figúrky) s kapitánom Viktorom Gažíkom, ktorý hral celú partiu na slepo. To znamená, že mal čiernou šatkou zaviazané oči. Musel si pamätať všetky ťahy, ktoré diktoval a za neho ich realizoval prof. Blažej Pandula. Celú partiu pre občanov komentoval Martin Pogadl z Liptovskej šachovej školy. Netradičnú šachovú partiu, ktorá znázorňuje boj dvoch armád, sprevádzalo predovšetkým rinčanie zbraní, bojovné výkriky pri zdolávaní každého súperovho políčka či atraktívne súboje členov skupiny historického šermu za hlasného potlesku divákov. Pod tlakom majstra sveta bol nakoniec biely kráľ vedený Vladislavom Stankom donútený kapitulovať.

Kultúrny program obohatili o slovenský folklór aj Nikola a Samuel, ktorí v nádherných krojoch predviedli ľudové tance z Pozdišoviec a vyvrcholením kultúrneho programu bola populárna slovenská skupina ICONITO, ktorá aktuálne natočila klip s hymnou pre MS v hokeji.

Furča zdolala Košickú Novú Ves vo futbalovom zápase

Už v poradí ôsmy priateľský futbalový zápas medzi mestskými časťami Košická Nová Ves a Dargovských hrdinov sa uskutočnil v stredu 1. mája. Výber Furče porazil svojho súpera 5:2 a upravil bilanciu vzájomných zápasov na 5:3 v náš prospech. Exhibičný futbalový duel spestril vydarenú súťaž vo varení gulášu, ktorú tiež organizovala mestská časť Košická Nová Ves. Našim hostiteľom a priateľom ďakujeme za pozvanie, tešíme sa znova o rok.

Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla na Furči

Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla na Furči

V pondelok 13. mája sa na našom sídlisku začali práce na modernizácii a rekonštrukcii rozvodov tepla, ktorú zabezpečuje spoločnosť Tepláreň Košice, a. s., prostredníctvom dodávateľskej firmy.

Práce sa budú realizovať postupne na uliciach Postupimská, Povstania českého ľudu a Maurerova. Budú pozostávať z výkopových prác, demontáže starého potrubia, uloženia a napojenia nového vedenia, zásypových prác a konečných povrchových úprav komunikácií a zelene.

Predpokladané ukončenie prác je zo strany dodávateľa naplánované na 2. októbra 2019. V rámci realizácie prác sú povolené čiastočné uzávierky komunikácií v daných lokalitách. Z tohto dôvodu žiadame všetkých občanov, vodičov o pochopenie, trpezlivosť a rešpektovanie vyznačeného dopravného značenia počas trvania prác, ktoré sú realizované s cieľom zaistiť bezporuchové a stabilné dodávky v nasledujúcom období.

Hromadné vyháňanie diviačej zveri z Furče sa v nedeľu 26. mája konať nebude.

Hromadné vyháňanie diviačej zveri z Furče sa v nedeľu 26. mája konať nebude.

Hromadné vyháňanie diviačej zveri z Furče sa v nedeľu 26. mája konať nebude. Členovia poľovníckeho združenia Lovena sa už však individuálne pohybujú v sprievode psov v lesných porastoch v okolí ulíc Jaltská, Bašťovanského, Benadova, Lidické námestie, Kurská i v lese nad Prešovskou cestou v snahe čo najskôr vyriešiť tento problém.

Komisie miestneho zastupiteľstva Košice-Dargovských hrdinov

Komisie miestneho zastupiteľstva Košice-Dargovských hrdinov

Komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány miestneho zastupiteľstva plnia úlohy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Komisie zasadajú najmenej raz za tri mesiace, prípadne podľa potreby. Komisie spolupracujú pri tvorbe materiálov, ktoré sa týkajú mestskej časti.

Finančná komisia

Predsedníčka: Mgr. Jana Rubická.
Členovia: Ing. Marek Antoš, Roland Georgiev, Eduard Valkovský, Ing. Tomáš Tarajčák.

Prerokováva a vyjadruje sa:
• k návrhu rozpočtu mestskej časti na príslušný rozpočtový rok a k návrhu na zmeny rozpočtu,
• k záverečnému účtu mestskej časti,
• k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom mestskej časti, prípadne s majetkom prenechaným mestskej časti na dočasné užívanie,
• k štvrťročným výsledkom plnenia rozpočtu mestskej časti a v prípade potreby navrhuje prijať rozpočtové opatrenia,
• k návrhom zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti a k návrhom zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti a ich doplnkom,
• v potrebnom rozsahu kooperuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva.

Kontroluje:
• vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, rozpočtu mesta a iným subjektom,
• dodržiavanie zásad hospodárenia, nakladania a efektívneho využívania majetku mestskej časti a pritom dbá na jeho plné účelové využitie,
• hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov rozpočtu mestskej časti a v prípade potreby odporúča konkrétne rozpočtové opatrenia.

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

Na svojich pracovných zasadnutiach sa venuje príprave investičných akcií v mestskej časti v zmysle schváleného rozpočtu. Pravidelne rieši podnety s Mestskou políciou stanica Východ (ktorej veliteľka sa zúčastňuje na zasadnutiach komisie) ako napríklad existujúce vraky, problematika chovu a držania psov, otváracích hodín prevádzok, nakladanie s odpadom. Členovia komisie zároveň navrhujú opravu a údržbu komunikácií, dávajú podnety na dopravné značenia, nefunkčné svetelné body, ktoré sú následne prekonzultované s referátom dopravy Magistrátu mesta Košice ako správcom komunikácií alebo Dopravným podnikom mesta Košice.

Predseda: Ing. Roman Križalkovič.
Členovia: Ing. Dušana Sobodová, Mgr. Ľubor Kalafus, MUDr. Ján Sekáč, Ing. Matúš Novák, PhD., Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M, Ing. Ján Bendžala, Ing. Georgi Svetozarov, Matilda Soltészová, MUDr. Peter Polačko.

Komisia sociálna, kultúry a športu
Zaoberá sa aktuálnymi problémami a situáciou v sociálnej oblasti na úseku opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť zabezpečuje prostredníctvom 17 opatrovateliek. Členovia komisie rokujú aj o plánovaných akciách organizovaných mestskou časťou. Zároveň sa aktívne zapájajú organizačne do prípravy podujatí, ktoré mestská časť Košice-Dargovských hrdinov  organizuje pre občanov (Deň detí, Deň Furče, Family Sport Day, Mikuláš).

Predseda: Mgr. Dominik Babušík.
Členovia: Jaroslav Dvorský, Mgr. Marián Krasnovský, Mgr. Iveta Varadzinová, Radovan Ivan.

Poslanecké dni pre občanov

Poslanecké dni pre občanov

Poslanecké dni sa konajú každú stredu (v pracovných dňoch) v čase od 15.30 do 16.30 h v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Dvorkinovej ulici 7 s výnimkou letných prázdnin v júli a auguste. Občania majú možnosť prísť za poslancami miestneho zastupiteľstva a oboznamovať ich s podnetmi a návrhmi na činnosť v rôznych sférach. Takto vyzerá prehľad poslaneckých dní od júna do decembra 2019.

Dátum Poslanec
05.06.2019  Ing. Roman Križalkovič
12.06.2019  Ing. Matúš Novák, PhD.
19.06.2019  Mgr. Jana Rubická
26.06.2019  MUDr. Ján Sekáč
04.09.2019  Ing. Dušana Sobodová
11.09.2019  Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M
18.09.2019  Eduard Valkovský
25.09.2019  Ing. Marek Antoš
02.10.2019  Mgr. Dominik Babušík
09.10.2019  Jaroslav Dvorský
16.10.2019  Roland Georgiev
23.10.2019  Mgr. Ľubor Kalafus
30.10.2019  Mgr. Marián Krasnovský
06.11.2019  Ing. Roman Križalkovič
13.11.2019  Ing. Matúš Novák, PhD.
20.11.2019  Mgr. Jana Rubická
27.11.2019  MUDr. Ján Sekáč
04.12.2019  Ing. Dušana Sobodová
11.12.2019  Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M
18.12.2019  Eduard Valkovský

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019


Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Komu: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Od: Ing. Mgr. Martin Farkašovský, kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

V súlade s §-om 18,odst.1 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám:

NÁVRH

plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

V Košiciach dňa 30.05.2019

                                                                    Ing. Mgr. Martin Farkašovský

                                                      kontrolór

Oslava MDD v sobotu 8. júna v areáli ZŠ Fábryho

Oslava MDD v sobotu 8. júna v areáli ZŠ Fábryho

V sobotu 8. júna sa na Furči uskutoční ešte jedno zaujímavé podujatie. Občianske združenie Šport-mládež pre budúcnosť organizuje od 12. hodiny oslavu MDD v areáli Základnej školy Fábryho 44. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, skákacie hrady, maľovanie na tvár, cukrová vata, zároveň sa odprezentujú viaceré košické športové kluby. Spoluorganizátori: Zápasnícky klub Košice 1904 o.z. a Karate klub Slávia UPJŠ Košice. Vstup je zdarma.

Na Furči v júni vystúpia Ščamba a Los Massakeros, poznáme program MDD

Na Furči v júni vystúpia Ščamba a Los Massakeros, poznáme program MDD

Séria podujatí pod názvom Furčianske kultúrne leto už roky tradične a vždy vydareným spôsobom oživuje kultúrno-spoločenský život na našom sídlisku. Výnimkou nebude ani tohtoročné leto.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov pripravila pre obyvateľov zaujímavý program s rôznym zameraním pre všetky vekové kategórie, ktorý vydareným spôsobom spestrí život na našom sídlisku. Vstup na všetky podujatia je, samozrejme, bezplatný.

Špeciálne popoludnie pri príležitosti Medzinárodneho dňa detí sa uskutoční v nedeľu 2. júna v parku pri fontáne pri obchodnom centre Ondava. Začiatok akcie pre našich najmenších je stanovený na 14:30 h, pripravené budú detské atrakcie (skákací hrad, maľovanie na tvár, tvorivé dielne), ukážky činnosti polície, predstaví sa  Materské centrum Pastierik. O 16. hodine príde na rad vystúpenie populárneho Uja Ľuba, na ktorého nadviaže Tanečná škola Show Dance Studio z Furče pod vedením Jána Gregu.

Deň Furče oslávime všetci spolu na rovnakom mieste v sobotu 8. júna. V parku pri fontáne pri obchodnom centre Ondava o 15. hodine vystúpi mimoriadne obľúbená kapela Ščamba. Na ňu nadviažu o 16. hodine pedagógovia a študenti Základnej umeleckej školy Krosnianska 6. O 17.30 h príde na rad koncert košickej hudobnej skupiny Los Massakeros produkujúcej vlastnú tvorbu v štýle latino, fusion a jazz, pričom viacerí členovia pochádzajú z Furče a majú za sebou aj vystúpenia s IMT Smile či Mariánom Čekovským. Deti sa budú môcť vyšantiť aj na skákacom hrade.

Doplníme, že na našom sídlisku už na rôznych kultúrnych podujatiach vystúpili okrem iného Marián Čekovský, Lukáš Adamec, Tomáš Buranovský, Silvayovci, folklórne súbory Škvarkare, Čorgov a Jahodná, viaceré tanečné skupiny, spevácky zbor denného centra mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, spomínaná kapela Ščamba alebo Ujo Ľubo, na ktorých sa môžete tešiť aj teraz v júni.

V sobotu 8. júna sa na našom sídlisku uskutoční ešte jedno zaujímavé podujatie. Občianske združenie Šport-mládež pre budúcnosť organizuje oslavu Medzinárodného dňa detí v areáli Základnej školy Fábryho 44. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, skákacie hrady, maľovanie na tvár, cukrová vata, zároveň sa odprezentujú viaceré košické športové kluby – Zápasnícky klub Košice 1904 a Karate klub Slávia UPJŠ Košice.

Od stredy do piatka strojné zametanie vnútroblokových komunikácií

Od stredy do piatka strojné zametanie vnútroblokových komunikácií

Na základe požiadavky vedenia mesta Košice chceme obyvateľov mestskej časti Dargovských hrdinov informovať o plánovanom strojnom zametaní vnútroblokových komunikácií na Furči v dňoch 12. – 14. júna (streda až piatok). V čase od 7. hodiny budú k dispozícii štyri zametacie stroje, pričom každý z nich bude mať pridelený stanovený počet ulíc. Cieľom je plynulo vyčistiť všetky komunikácie podľa harmonogramu, ktorý sa nachádza na konci tohto článku. Prípadné nedostatky budú dočisťované súbežne v rovnakom čase ručnými pracovníkmi v dvoch smenách.


Deň Furče sa niesol v znamení skvelej hudby, zábavy a športu

Deň Furče sa niesol v znamení skvelej hudby, zábavy a športu

V sobotu 8. júna bolo na Furči poriadne veselo. Pestrý celodenný program na viacerých miestach počas DŇA FURČE sa na našom sídlisku niesol v znamení skvelej hudby, zábavy a športu.

Už od rána sa v areáli Futbalovej akadémie Benecol Košice na Postupimskej ulici uskutočnili dva futbalové turnaje O pohár starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Celkovo päť družstiev chlapcov i dievčat vo vekových kategóriách do 7 a 8 rokov nadšene bojovalo na jednom ihrisku, na tom druhom sa predstavilo rovnako päť tímov dospelých. V seniorskej kategórii triumfoval tím Bodva Sport Club.

Zaujímavé hudobné popoludnie v parku pri fontáne pri obchodnom centre Ondava o 15. hodine otvorila mimoriadne obľúbená kapela Ščamba, ktorá v 45-minútovom vystúpení ponúkla svoje najväčšie hity a aj poriadnu dávku humoru. Potom patrilo pódium študentom a pedagógom Základnej umeleckej školy Krosnianska 6. Záver hudobného popoludnia sa niesol v znamení koncertu košickej hudobnej skupiny Los Massakeros produkujúcej vlastnú tvorbu v štýle latino, fusion a jazz, pričom viacerí členovia pochádzajú z Furče a majú za sebou aj vystúpenia s IMT Smile či Mariánom Čekovským.

Sme radi, že v horúcom počasí sa prišli na túto akciu pozrieť a zabaviť stovky Furčanov, pre ktorých boli pripravené aj viaceré stánky s občerstvením, no a deti sa vyšantili na skákacom hrade.

Doplníme, že v sobotu 8. júna sa na Furči uskutočnilo ešte jedno zaujímavé podujatie. Občianske združenie Šport-mládež pre budúcnosť organizovalo oslavu MDD v areáli Základnej školy Fábryho 44.

Skvelá správa: bikesharing už aj na Furči!

Skvelá správa: bikesharing už aj na Furči!

Mimoriadne pozitívny ohlas v Košiciach vyvolalo na jar tohto roku spustenie projektu bikesharingu – najväčšieho zdieľania verejných bicyklov na Slovensku. Pre Furčanov máme skvelú správu, lebo do projektu spoločnosti ANTIK Telecom sa od dnes zapojila aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov!

„Kontaktovali sme spoločnosť ANTIK Telekom a prejavili sme záujem, aby aj naše sídlisko bolo súčasťou tohto skvelého projektu. Veľmi rýchlo sme sa dohodli, že do zdieľania verejných bicyklov bude zahrnutá aj Furča. Firma ANTIK Telekom vyčlení na našom sídlisku celkovo 50 bicyklov a mestská časť označí dvanásť stanovíšť verejných bicyklov, spomedzi ktorých budú tri pevné. Na tieto tri bude ANTIK Telekom raz týždenne dopĺňať počet dostupných bicyklov na päť kusov, pokiaľ sa ich tam toľko nebude nachádzať. Pevné stanovištia sa budú nachádzať pred obchodným centrom Hornád, pred Poliklinikou Východ a na zastávke MHD Fábryho, takže tieto stanovištia budú v rámci Furče rovnomerne rozložené,“ hovorí starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

Celkovo bude na Furči v najbližších dňoch osadených 12 značiek so základnými informáciami ohľadne bikesharingu. Rovnako budú zabudované aj stojany na bicykle, aby tie mohli byť lepšie a praktickejšie odkladané. Občanov chceme poprosiť, že ak uvidia bicykel ležať na zemi, aby ho zdvihli a aby prípadne spoločnosti ANTIK Telekom nahlásili, ak uvidia bicykel na nezvyčajnom mieste (napríklad odpadkový kôš)

Postup ako využívať bicykle je jednoduchý:
1. Stiahnete si aplikáciu „Verejný bicykel“.
2. Uhradíte depozit 20 eur (klienti ANTIK Telecom zdarma) a minimálny kredit 10 eur.
3. Nájdete si v aplikácii na mape najbližší voľný bicykel, prídete k nemu, odomknete „QR kódom“ zámok na zadnom kolese a jazdíte.
4. Po skončení jazdy bicykel odparkujete na dostupnom mieste.
5. Rukou uzamknete zámok na zadnom kolese. Bicykel bude následne pripravený na ďalšie použitie.

Viac informácií o celom projekte aj o cenách nájdete na stránke www.verejnybicykel.sk.

Aktivační pracovníci upratali okolie Bielocerkevskej ulice

Aktivační pracovníci upratali okolie Bielocerkevskej ulice

Počas prvého júnového týždňa upratovali aktivační pracovníci na Furči okolie Bielocerkevskej ulice, lesík pri tejto ulici, zónu okolo plechového plota, rigol pod Bielocerkevskou ulicou. Vyzametali aj okolie uzamykateľného kontajneroviska i plochu pod ním. S organizáciou vyvezenia naplneného veľkokapacitného kontajnera pomohli aj mestskí policajti, keďže ho obklopovali zaparkované auta. Mestskí policajti oslovili majiteľov vozidiel, ktorí ich ochotne preparkovali. Následná výmena plného kontajnera za prázdny sa uskutočnila promptne vďaka kooperácii s dispečingom spoločnosti KOSIT.

Budeme mať nové detské i dopravné ihrisko

Najväčšou investíciou v schválenom rozpočte mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na kalendárny rok 2019 je rekonštrukcia detského dopravného ihriska v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou.

„Súčasťou tohto ihriska by mali byť aj kruhový objazd či svetelná križovatka. Pre deti na Furči to bude mimoriadne atraktívne miesto na oddych, zábavu a voľnočasové aktivity,“ vraví starosta Furče Jozef Andrejčák. Práce na tomto náročnom projekte budú prebiehať od polovice septembra. „Boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo dať vynovené detské dopravné ihrisko do užívania na jar budúceho roka.“

V omnoho skoršom časovom horizonte bude hotové detské ihrisko pri bikrosovej dráhe. „Urobíme všetko pre to, aby sme ho uviedli do užívania začiatkom augusta, zároveň tam osadíme aj lavičky a opravíme povrch ihriska. V tejto oblasti by sme chceli v budúcnosti rozvíjať športovo-relaxačnú zónu,“ prezradil Jozef Andrejčák.

Spomedzi finančne o čosi menej náročných investícií v rozpočte našej mestskej časti spomeňme ešte aj rozširovanie počtu uzamykateľných kontajnerovísk, rozširovanie parkovacích miest i zón s bezpečnostným kamerovým systémom a novými svetelnými bodmi. „Splácanie dlhu po dobre známej kauze nedokončenej výstavby nájomných bytov v lokalite Na hore nás výrazne limituje vo finančných možnostiach v oblasti rozvoja občianskej vybavenosti. Našou veľkou výzvou a cieľom je postupná revitalizácia medziblokových priestorov v jednotlivých okrskoch na našom sídlisku, je to však beh na dlhú trať. Ďalej veríme, že nájdeme podporu mesta Košice ako správcu cestných komunikácií, ktoré časom zrekonštruuje všetky staré podchody na hlavnom cestnom ťahu Triedy arm. gen. Svobodu,“ zaželal si starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

Zaujímavá výstava v knižnici na Furči

Pozývame vás na prehliadku výstavy fotografií Szenti Michal “Veterán SK”. Výstavu  si môžete pozrieť v termíne od 18. júla do 17. septembra vo výpožičnom čase v priestoroch pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia na Jaltskej 2 v obchodnom centre Torysa.

Aktivační pracovníci upratali oblasť okolo Starej Sečovskej cesty

V druhej polovici júla upratovali aktivační pracovníci na Furči oblasť Starej Sečovskej cesty, cesty a rigoly od nánosov v tejto oblasti pôvodne kľukatej trasy Sečovskej cesty slúžiacej dnes ako miestna komunikácia záhradkárskej lokality. Veľkokapacitné kontajnery sa tam vyvážajú raz týždenne, majú v tejto zóne slúžiť pre záhradkárov, ale žiaľ, nájdeme tam všetko možné (stavebnú suť, nábytok, chladničky a odpad z rodinných domov). Aj preto bol tento veľkokapacitný kontajner premiestnený medzi záhradky. Aktivační pracovníci pokosili aj Drieňovú ulicu.

Jozef Čurlej mladší najrýchlejší na 16. ročníku eXtrém maratónu na Furči

V sobotu 27. júla sa uskutočnil na Furči 16. ročník eXtrém maratónu, ktorý je považovaný za jeden z najťažších maratónov na Slovensku. Organizátorom pretekov bol O5 Bežecký klub Furča. Medzi mužmi v hlavnej kategórii zvíťazil Jozef Čurlej mladší vďaka času 3:04:52 h. Na druhom mieste skončil Tibor Kováč (3:14:04 h), tretiu priečku obsadil Ján Pasztor (3:23:43 h). Medzi ženami triumfovala Eva Čurlejová vďaka výkonu 3:48:41 h. Na druhom mieste finišovala Andrea Repková (4:05:02 h), tretia priečka pripadla Eve Markovej (4:05:59 h). Do cieľa pretekov dobehlo celkovo 51 vytrvalcov.

Zdroj foto: https://furcianskymaraton.rajce.idnes.cz

Bezplatný kastračný projekt Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov

Kritická situácia vyplývajúca z neustále narastajúceho počtu nechcených šteniat v Košiciach a okolí viedla Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (UVP), ktorej hlavnou činnosťou je prevádzkovanie zvieracieho útulku a osvetová činnosť, k realizácii KASTRAČNÉHO PROJEKTU. Prebieha v dvoch etapách a je zameraný na kastráciu 300 psíkov a sučiek pre majiteľov z Košíc a ich okolia bezplatne vďaka finančnej podpore nemeckej organizácie ITV Grenzenlos.

V druhej etape od 1. júna do 31. októbra 2019 bude vykastrovaných 200 psov a sučiek. Projekt je zameraný na majiteľov, ktorí sú dôchodcami, nezamestnanými alebo sociálne odkázanými. Kastrácie budú vykonávané zmluvnými veterinármi UVP: veterinárna klinika Slon, veterinárna ambulancia Petstar, veterinárna ambulancia Čaňa, Veterinárna klinika Vetanimal.

Projekt prinesie priamy úžitok nielen majiteľom kastrovaných psov a sučiek, ale v prvom rade poklesne počet nechcených šteniat, klesne počet túlavých psov, ktorí utekajú za háravými sučkami. Dominantné správanie psov je po kastrácii výrazne menšie, nie sú konflikty medzi susedmi kvôli „nechceným návštevám“ psov a škodám na majetku. Pre majiteľov kastrovaných psov a sučiek je veľkou výhodou tiež zdravotné hľadisko, nakoľko zápaly a rakovina pohlavných orgánov sú predovšetkým vo vyššom veku častou príčinou úhynu zvierat.

Na Furči bude v jeseni masívna výsadba stromov

Všetkých Furčanov chceme s radosťou informovať, že aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov sa zapojí do projektu masívnej výsadby stromov v Košiciach. Vyzývame preto obyvateľov nášho sídliska, aby v komentároch na facebookovom profile našej mestskej časti alebo na mailovú adresu „m-urad@kosice-dh.sk“ posielali návrhy lokalít na výsadbu stromčekov na Furči. Mestská časť spolu s odborným garantom projektu následne posúdi vhodnosť tipov na jednotlivé lokality. Do tohto projektu sa zapojí aj Dobrovoľnícke centrum Košice, priamo do výsadby ďalej zaangažujeme ešte aj školy, škôlky a iné združenia z nášho sídliska. Na Furči budú vysadené sadenice borovice. O presnom termíne vás budeme včas informovať.

ilustračné foto

Zaujímavé aktivity a kurzy na našom sídlisku

Spoločenské centrum-Kultúrne stredisko mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na Jegorovovom námestí 5 pripravuje od septembra viacero zaujímavých aktivít a kurzov. Prihlásiť sa do nich môžete od 3. septembra priamo v kultúrnom stredisku alebo na telefónnych číslach +421 911 568 091 a +421 911 568 093.

Futbalová akadémia BENECOL Košice oslavuje 15. narodeniny

Futbalová akadémia BENECOL Košice sídliaca na Furči v areáli ZŠ Postupimská 37 si tento rok pripomína 15. výročie od svojho vzniku. Milé jubileum oslávila piatimi triumfami v súťažnom ročníku 2018/2019 v mládežníckych kategóriách mesta Košice i v okresných súťažiach. „Víťazstvá a úspechy v jednotlivých kategóriách nás veľmi tešia. Sú dôkazom kvality a tvrdej práce našich detí, trénerov, ale aj rodičov, ktorí svoje ratolesti chodia pravidelne povzbudzovať na zápasy a sú pomyselným dvanástym hráčom na ihrisku,“ uviedol prezident a šéftréner akadémie BENECOL Košice René Babušík, bývalý hráč Banskej Bystrice, VSS Košice a Slovana Bratislava, ktorý ako tréner pôsobil vo viacerých futbalových kluboch aj po boku trénerskej legendy Jozefa Vengloša a mládežníckeho odborníka Petra Benedika.

Futbalová akadémia BENECOL bola založená 10. augusta 2004 ako občianske združenie na podporu mládeže. Jej cieľom je zvyšovať kvalitu futbalovej hry chlapcov a dievčat, ale predovšetkým kladie dôraz na formovanie osobnosti mladého športovca. V klube sa venujú 140 deťom vo veku od 5 do 18 rokov. V roku 2016 začala akadémia spolupracovať ako partnerský klub s CFT Academy a používať marketingovú značku CFT. Spolupráca priniesla pravidelné školenia trénerov. „Skvelá spolupráca s CFT Academy nám priniesla nový pohľad na futbal a dáva priestor športovo sa rozvíjať všetkým deťom, nielen tým talentovaným. Futbalom sa musíte zabávať, k čomu vedie aj metodika rozvoja hráča obsiahnutá v programe Coerver® Coaching, ktorú máme k dispozícii ako partnerský klub CFT. Zaradili sme sa tak medzi kluby ako Benfica Lisabon, Glasgow Rangers či Viktoria Plzeň, ktoré využívajú túto metodiku školení a rozvoja. Naši mládežníci sa futbalom zabávajú, to nás najviac teší,“ zdôraznil šéftréner akadémie René Babušík.

Pozývame Furčanov na Family Sport Day v nedeľu 15. septembra

Pravidelné podujatie Family Sport Day, ktoré sa vždy na začiatku školského roka konalo vo furčianskom lesoparku, sa tohto roku uskutoční na novom mieste. Akcia sa bude konať v nedeľu 15. septembra od 14. do 17. hodiny v Centre športu v areáli Základnej školy Fábryho 44. Organizátormi podujatia sú Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov a občianske združenie Šport –mládež pre budúcnosť. Partnerom akcie je Bodva Sport Club.

Súčasťou športového popoludnia bude bohatý program pestrých aktivít: rodinné behy rodičov spolu s deťmi na dve rôzne vzdialenosti (1 kilometer alebo 5 kilometrov), malé športové atrakcie a športové súťaže pre deti, mobilné planetárium, penová šou, skákacia atrakcia, maľovanie na tvár pre deti, ukážky úpolových športov, činnosti psovodov, hasičov a polície. Ocenení medailami budú všetci bežci, tí najúspešnejší sa potešia aj z vecných cien. Pre všetkých účastníkov behu bude pripravená aj  tombola. Vstupné je zdarma.

Od októbra na Furči kurz sebaobrany

Spoločenské centrum-Kultúrne stredisko mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na Jegorovovom námestí 5 spúšťa od štvrtka 3. októbra zaujímavý kurz sebaobrany. Jednotlivé lekcie v dĺžke trvania 90 minút sa budú konať v Spoločenskom centre-Kultúrnom stredisku na Jegorovovom námestí 5 každý štvrtok od 18.15 do 19.45 h.

Cena jednej lekcie je 5 eur, v prípade záujmu o všetkých 12 lekcií zaplatíte 60 eur.Na kurze budú objasnené právne aspekty sebaobrany, pojmy nutná obrana, nutná ochrana, krajná núdza. Priblížime a objasníme rôzne možnosti a spôsoby sebaobrany s ich výhodami i nevýhodami. Poukážeme na význam schopností brániť sa a zvládať krízové situácie pri rastúcej násilnej kriminalite. Preberieme problematiku sebaobrany formou zvládnutia základných a efektívnych spôsobov a techník sebaobrany.

Kurz vedie Ing. Ján Vávra, športový tréner karate s 25-ročnou trénerskou praxou.Prihlásiť sa môžete do 30. septembra. Ako?
- telefonicky na čísle: +421 911 568 091 od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 16.00,
- mailom na adrese: denne.centrum@kosice-dh.sk,
- osobne každý štvrtok v čase od 18.00 do 19.00 priamo v Kultúrnom stredisku.Upozornenie: kurz otvoríme len pri dostatočnom počte záujemcov (minimálne 10 osôb).

Aké sú priority poslancov miestneho zastupiteľstva?

V najbližších troch vydaniach časopisu F-kuriér postupne podľa abecedy dáme priestor na vyjadrenie všetkým 13 poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Dozviete sa, aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu i v rámci celej mestskej časti. Aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu i v rámci celej mestskej časti?

MAREK ANTOŠ: „Ako som uviedol vo svojom programe, snažím sa vytvárať lepšie podmienky pre život našich rodín. Medzi moje priority patrí modernizácia detských ihrísk a budovanie nových možností na športovanie mládeže. V našom obvode bolo zrušené basketbalové ihrisko. Vzniklo tam však veľmi pekné a funkčné workoutové ihrisko. Plánujem nájsť priestor na umiestnenie nových basketbalových košov.“


DOMINIK BABUŠÍK: „Za najdôležitejšie považujem úpravu a modernizáciu medziblokových priestorov, detských a športových ihrísk, uzamykateľných kontajnerovísk. Chcem využiť svoj mandát a aj funkciu zástupcu starostu na komunikáciu s mestom Košice v súvislosti s opravami chodníkov a ciest. Za dôležité považujem aj pôsobenie v radách materských i základných škôl a aj vyriešenie vlečúceho sa problému v lokalite Na hore.“


JAROSLAV DVORSKÝ: „Chcem sa podieľať na tvorbe programu a organizačnom zastrešení kultúrno-spoločenských akcií na Furči, vypomôcť pri práci v spoločenskom a dennom centre. Dôležitá je oprava cestných komunikácií, výsadba zelene a aby bola do rozpočtu mesta v roku 2020 zahrnutá aj oprava podchodu Kalinovská-Adlerova. Keďže som aj poslancom mestského zastupiteľstva, chcem i na tejto pôde tlmočiť požiadavky a podnety od obyvateľov Furče, s ktorými pravidelne komunikujem.“


ROLAND GEORGIEV: „V mojom volebnom obvode sa zameriavam na riešenie projektu revitalizácie vnútroblokových priestorov na Kurskej, Kalinovskej, Tokajíckej ulici a na Lidickom námestí v spolupráci so Správou mestskej zelene Košice. Okrem úpravy zelene a novej výsadby zelene by mali byť osadené lavičky, vybudované detské ihrisko a osadené cvičebné prvky. V spolupráci s mestskou časťou budeme žiadať mesto Košice ako správcu komunikácií o postupnú a pravidelnú opravu chodníkov, schodísk a podchodov. Samozrejme, venovať sa budem riešeniu všetkých podnetov od občanov.“


Poznáme víťazov fotografickej súťaže

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s občianskym združením FURČA 04022 vyhlásila v lete fotografickú súťaž pre tých, ktorí vo voľnom čase radi fotografujú a zaujali ich na našom sídlisku rôzne zaujímavé momenty či zákutia.

Do finálového hlasovania na oficiálnom facebookovom profile našej mestskej časti sme vybrali celkovo 11 fotografií z Furče. Hlasovať ste mohli do 22. septembra a v hlasovaní ste za najkrajšiu fotku s najvyšším počtom „lajkov“ určili snímku Richarda Janáka (261 hlasov). Na druhom mieste skončil Jaroslav Gyesko (228 hlasov). Tretia priečka pripadla Veronike Héželovej (205 hlasov).

Zábery najlepších snímok budú uverejnené v priestoroch miestneho úradu na Furči a výstava vybraných fotografií sa uskutoční aj v lokalite pod mostom pri Pošte 22 (o presnom termíne vás budeme včas informovať). Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže i do hlasovania a najúspešnejším fotografom srdečne blahoželáme.

1. MIESTO: Richard Janák

2. MIESTO: Jaroslav Gyesko

3. MIESTO: Veronika Kaňuková

V októbri chystáme zber elektroodpadu

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou H+EKO uskutoční v októbri bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov na Furči.

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory, ale aj malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.

V pondelok 14. októbra od 8. hodiny sa uskutoční odber z týchto ulíc: Kurská, Kalinovská, Lidické námestie, Tokajícka, Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Povstania českého ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Clementisova. Odber nahláste najneskôr do 10. októbra telefonicky na miestny úrad našej mestskej časti na číslo 055/300 90 09 počas úradných hodín alebo e-mailom na zivotne@kosice-dh.sk a uveďte potrebné údaje (typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt).

V pondelok 21. októbra od 8. hodiny sa uskutoční odber z týchto ulíc: Adlerova, Fábryho, Exnárova, Krosnianska, Ulica sv. rodiny, Ovručská, Zupkova, Charkovská, Buzulucká, Na hore. Odber nahláste najneskôr do 17. októbra telefonicky na miestny úrad našej mestskej časti na číslo 055/300 90 09 počas úradných hodín alebo e-mailom na zivotne@kosice-dh.sk a uveďte potrebné údaje. (typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt)

Staré nepotrebné elektrospotrebiče pripravte v obytných domoch večer, prípadne ráno v deň zberu do 8. hodiny v spoločných priestoroch brány. Pracovníci po príchode zazvonia a po otvorení vchodových dverí ich naložia do vozidla. Je potrebné, aby ste v priebehu dňa až do odvozu umožnili vstup do týchto priestorov.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.Jesenné investičné aktivity na Furči

Mnohí z obyvateľov nášho sídliska si už zaiste všimli, že sa začali rekonštrukčné práce na detskom dopravnom ihrisku v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou, ktoré je z tohto dôvodu dočasne uzavreté. Spomedzi ďalších jesenných investičných aktivít na Furči spomeňme vybudovanie nového streetballového ihriska na Krosnianskej ulici, vznik nových svetelných bodov (Ulica sv. rodiny a Buzulucká). V spolupráci s mestom Košice ako správcom komunikácií budeme riešiť aj viacero rekonštrukcií schodísk na základe podnetov občanov a poslancov, no a dôjde aj k úpravám na kontajneroviskách (Adlerova, Maurerova, Kalinovská), aby mohli vzniknúť nové parkovacie miesta a aby kontajnery neboli nevhodne umiestnené na chodníkoch a ceste.

Furča je prvým sídliskom v Košiciach s revolučnými psími toaletami

Aj čistota verejných priestranstiev ovplyvňuje kvalitu života. Furča bola prvým sídliskom v Košiciach, ktorá zaviedla systém ECO DOG TOILET STANICE. Na Zupkovej ulici a na Lidickom námestí sú zhodne po tri kusy týchto zariadení. Tie zabezpečujú prevenciu a komplexné riešenie znečistenia spôsobené psími exkrementami, ktorých hustota na sídliskách narastá.

Psie exkrementy sú plné baktérií, vajíčok, endoparazitov, vírusov a plesní, ktoré sa vplyvom tepla vysušujú a menia na prach. ECO DOG TOILET STANICA je revolučné zariadenie, ktoré vykonáva funkciu psej toalety. Psy sú k tejto stanici priťahované na základe nezávadných feromónov, ktoré sa zo zariadenia postupne uvoľňujú do ovzdušia. Pôsobí na ne upokojujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória. Majiteľ svojho psa pri vykonávaní potreby podporuje a po jej vykonaní ho pochváli, prípadne aj odmení.

Základom ECO DOG TOILET STANICE je absorpčná hmota, kde psy vykonávajú potrebu, tuhú aj tekutú. Hmota je samozrejme šetrná k životnému prostrediu, a je ideálna na zber psích exkrementov. Všetko potrebné na hygienicky zber je súčasťou stanice. Pod hmotou sa nachádza filtračný systém, ktorý eliminuje pachy a odstraňuje choroboplodné zárodky. Tento systém zabraňuje kontaktu škodlivín zo psích exkrementov s pôdou, podzemnou vodou a ovzduším.

Novinka: zdieľané e-skútre nájdete už aj na Furči!

Mimoriadne pozitívny ohlas v Košiciach vyvolalo na jar tohto roku spustenie projektu bikesharingu – najväčšieho zdieľania verejných bicyklov na Slovensku. Prirodzene, do projektu spoločnosti ANTIK Telecom sa zapojila aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Na našom sídlisku bolo vyčlenených celkovo 50 bicyklov a 12 stanovíšť verejných bicyklov. A pre Furčanov máme ďalšiu skvelú správu!

Naše sídlisko sa totiž stalo aj súčasťou projektu verejného zdieľania elektrických skútrov, ktorý spustila tiež spoločnosť ANTIK Telecom. Dojazd týchto dopravných prostriedkov je minimálne 65 kilometrov a batéria úplne vybitého e-skútra sa na maximum nabije za šesť hodín. Požičiavanie skútrov sa realizuje cez rovnakú mobilnú aplikáciu ako zdieľané bicykle (ANTIK SmartWay, pôvodný názov tejto aplikácie bol Antik CityBike).

Na Furči bude viacero stanovíšť zdieľaných e-skútrov s mikronabíjačkami. Prvá je už spustená pri obchodnom centre Bodva, umiestnenie ďalších bude špecifikované v dohľadnom čase. Na jar bude na Furči aj nabíjacie miesto pre elektromobily. Všetky informácie o celom projekte aj o cenách nájdete na stránke www.verejnyskuter.sk.

Takmer 300 domácností sa zapojilo do zberu elektroodpadu

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou H+EKO zabezpečila v poslednej októbrovej dekáde bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov na našom sídlisku.

Za elektroodpad sú považované všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory, ale aj malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.

Sme radi, že napokon sa do zberu prihlásilo takmer 300 domácností z rôznych častí Furče. Ďakujeme všetkým občanom za ich zodpovedný prístup k zberu, separovaniu odpadu, čistote sídliska a ochrane prírody.

Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice

Zmena klímy sa dotýka každého z nás. Všetci máme zodpovednosť v rámci svojich možností prispieť k riešeniu klimatickej krízy. Mesto Košice s odborným líderstvom Karpatského rozvojového inštitútu začalo systematicky riešiť tému zmeny klímy. Vždy ju spoznáte pod značkou Košice ±40 °C. Projekt Košice ±40 °C ponúka možnosť každému – verejnosti, odborníkom, verejným inštitúciám aj súkromným spoločnostiam. Prvou aktivitou pre zvýšenie klimatickej bezpečnosti Košičanov je unikátny projekt „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice”, ktorý pre Košice pripravil a vedie Karpatský rozvojový inštitút v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

Milí Košičania, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do dotazníkového prieskumu. Výsledky dotazníka budú využité na lepšie zacielenie plánovaných aktivít mesta Košice s aktívnou účasťou širokej verejnosti. Dôležitý je pre nás názor a postoj každého obyvateľa. Za Vašu ochotu a čas Vám vopred ďakujeme! Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút. Dotazník obsahuje 20 tématických a 12 identifikačných otázok. Takmer všetky otázky majú povinný charakter a odpovede je možné zadávať len v uvedenom poradí. Tento dotazníkový prieskum je zameraný na obyvateľov mesta Košice, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v tomto meste.

Dotazník: https://www.survio.com/survey/d/Q9O6L4W6Z9L5M3W1A

Informácie o projekte: http://kosiceplusminus40.sk

Medzi hlavné priame ohrozenia mesta Košice a jeho spádovej oblasti v dôsledku zmeny klímy možno podľa klimatológov v súčasnosti (a so zvýšenou častosťou a intenzitou aj v budúcnosti) očakávať najmä:

Stanovisko mestskej časti k výskytu diviakov na sídlisku

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, povolil okrem tohto roku (18. 5. 2019 do 30. 6. 2019) mimoriadny lov diviačej zveri aj v dvoch predchádzajúcich obdobiach (od 22. 6. 2018 do 31. 12. 2018 a od 29. 7. 2016 do 31. 12. 2016). V tejto súvislosti sme vždy upovedomili Mestské lesy i Poľovnícke združenie Lovena a na pravidelnej báze komunikujeme aj s Okresným úradom Košice, ako príslušným orgánom štátnej správy pre účely vydania rozhodnutia o povolení mimoriadneho lovu diviačej zveri pre príslušné poľovnícke združenie. Mestská časť tento týždeň v pondelok 11. novembra opätovne požiadala Okresný úrad Košice o vydanie príslušného rozhodnutia pre Poľovnícke združenie Lovena.

Furčiansky lesopark je súčasťou poľovného revíru, kde výkon práva poľovníctva realizuje Poľovnícke združenie Lovena. Faktom však zostáva, že les je prirodzeným prostredím pre výskyt diviakov, nedá sa preto vylúčiť, že sa niekedy z tejto zóny diviak zatúla až na okraj sídliska, ktoré priamo hraničí s poľovnou plochou. Poľovnícke združenie Lovena nás ubezpečilo, že monitoruje pohyb divej zveri.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov na základe podnetov a informácií od občanov v súvislosti s výskytom diviačej zveri v obytnej časti požiadala ešte 26. apríla 2019 Poľovnícke združenie Lovena o súčinnosť pri vytláčaní diviačej zveri späť na poľovné plochy. Zároveň sme požiadali Okresný úrad Košice, ako už bolo vyššie spomenuté, pozemkový a lesný odbor, o vydanie rozhodnutia pre príslušné poľovnícke združenie. Postupnosť krokov vychádza zo skúseností s diviačou zverou v predchádzajúcich rokoch, keď sa poľovníckemu združeniu Lovena podarilo eliminovať diviačiu zver v lese nad Prešovskou cestou.

Členovia Poľovníckeho združenia Lovena sa v letných mesiacoch  rozhodli upustiť od hromadného vyháňania diviačej zveri z dôvodu nemožnosti streľby v husto osídlenej lokalite a zamerali sa na  individuálny pohyb v lesných porastoch v sprievode psov v problematických častiach ulíc Jaltská, Bašťovanského, Benadova, Lidické námestie, Kurská i v lese nad Prešovskou cestou v snahe čo najskôr vyriešiť tento problém.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov ubezpečuje občanov, že týmto postupom sa reálne riziko v žiadnom prípade nezvyšuje, práve naopak. Všetky kroky a rozhodnutia, ktoré boli v doterajšej dobe realizované, smerujú k čo najvyššiemu stupňu bezpečnosti obyvateľov. Pohyb diviakov sa okrem iného snažíme eliminovať aj v spolupráci so Správou mestskej zelene vďaka prerezávke náletových drevín a porastov v problematických lokalitách.

Máme už 13 kontajnerov na zber šatstva

Na Furči nájdete až 13 kontajnerov na zber šatstva, ktorých prevádzku aj odvoz zabezpečuje EKOCHARITA. Nachádzajú sa na týchto miestach:

Finančný a programový rozpočet na roky 2020-2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Bezplatný zber starých spotrebičov bude 14. decembra

Máte záujem ekologicky a bezplatne sa zbaviť starých spotrebičov? V sobotu 14. decembra 2019 bude najbližší termín zberu u nás v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk vystavte objednávku v sekcii „Objednať“ a uveďte, odkiaľ z Furče potrebujete elektroodpad odviezť. Objednávku je potrebné vystaviť najneskôr do štvrtka 12. decembra 2019. V deň zberu potom vyložte elektroodpad do vchodu bytovky alebo za bránu domu.

Ako je to s vybudovaním chodníka k Lidlu a ShopBoxu?

Neexistujúce spojenie Furče so supermarketom Lidl a novým obchodným strediskom ShopBox na Herlianskej ceste prostredníctvom chodníkov sprevádza kritika časti obyvateľov nášho sídliska. Na toto miesto sa totiž nedá dostať pešo, jedine riskantným spôsobom cez štvorprúdovú cestnú komunikáciu.

„Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že obchodné centrum sa nenachádza na Furči, ale v mestskej časti Košická Nová Ves. Naša mestská časť pri tejto stavbe ani nebola účastníkom stavebného konania a ani nie je v jej kompetencii zabezpečiť chodníky k obchodnému centru, my nemôžeme investovať prostriedky do majetku inej mestskej časti. Evidujeme podnety týkajúce sa pešieho napojenia k novému obchodnému centru v Košickej Novej Vsi, aj preto sme kontaktovali mesto, prebehli rokovania za účasti primátora, na túto tému komunikujeme s vedením mestskej časti Košická Nová Ves,“ pustil sa do vysvetľovania tejto rezonujúcej témy Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, a pokračoval ďalej: „Kontaktovali sme útvar hlavného architekta mesta Košice vo veci spracovania overovacej štúdie realizovateľnosti, na základe ktorej by sa zadefinovala výška finančnej investície z rozpočtu mesta Košice na samotnú realizáciu chodníka. Snažíme sa tento proces urýchliť, robíme maximum z hľadiska všetkých našich možností, budeme hľadať finančné prostriedky aj v našom rozpočte na vytvorenie spomínanej štúdie realizovateľnosti, aby bol vybudovaný nový parkový chodník s osvetlením od Clementisovej ulice po križovatku Herlianska – Sečovská – Trieda L. Svobodu. Súvisí to ale s tým, že na spomenutej križovatke sa musí vytvoriť celkové dopravné riešenie s priechodmi pre chodcov a aj zo strany od Košickej Novej Vsi je potrebné dobudovať chodníky smerujúce od svetelnej križovatky k samotnému obchodnému centru.“

Pre občanov nášho sídliska máme ešte jednu informáciu – do zóny, kde sa nachádza obchodné centrum ShopBox a supermarket Lidl, bude chodiť samostatná linka mestskej hromadnej dopravy, o ktorú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov požiadala Dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s Košickou Novou Vsou a Vyšným Opátskym. Táto samostatná linka by zachádzala aj na Furču.

ANKETA: Aké sú priority poslancov miestneho zastupiteľstva?

Aj v poslednom vydaní časopisu F-kuriér v roku 2019 sme dali priestor na vyjadrenie ďalšej skupine poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu i v rámci celej mestskej časti?

ĽUBOR KALAFUS
„Svoje priority by som zhrnul do nasledovných bodov: zvýšenie bezpečnosti na sídlisku v podobe opravy, ale aj vytvorenia nových svetelných bodov, zlepšenie parkovacích možností na sídlisku, zvýšenie občianskej vybavenosti pre dôchodcov a matky s deťmi, zvýšenie počtu detských ihrísk, ‚ozelenenie‘ sídliska a vytvorenie vhodne umiestnených prírodných zvukových bariér.“

MARIÁN KRASNOVSKÝ
„Vzhľadom na obmedzené zákonné možnosti a právomoci poslanca miestneho zastupiteľstva nechcem obyvateľom našej mestskej časti v rámci tohto príspevku dávať nereálne sľuby, ktoré poslanec ako jednotlivec nemôže naplniť ani zabezpečiť. Právomoc každého poslanca je najmä kontrolná a prípadne aj iniciačná. Pôsobím v komisii na ochranu verejného záujmu, ktorej som predsedom, a zároveň som členom komisie sociálnej, kultúry a športu. Verím, že aj vďaka môjmu pričineniu budú tieto komisie efektívne fungovať a plniť účel, na ktorý sú zriadené.“

ROMAN KRIŽALKOVIČ
„Kľúčovou úlohou je zmodernizovať a ozeleniť celé sídlisko. V najbližšom období ide o výstavbu nového dopravného ihriska pre deti. Dôležité je opraviť schodiská tak, aby po nich mamičky s kočíkmi vedeli prechádzať bez problémov. V spolupráci s mestom, ak to majetkovo-dopravná situácia dovolí, postaviť chodník smerom k novému Lidlu pod Lingovom. Rovnako je to aj s novými parkovacími miestami a so zvýšením hliadok mestskej polície v rizikových oblastiach.“

MATÚŠ NOVÁK
„Mojím cieľom je pomôcť odstraňovať bariéry, ktoré bránia lepšiemu životu na sídlisku. Či už ide o tie fyzické bariéry – riešením problémových priechodov a schodov pre kočíky a imobilných obyvateľov, riešením rôznych nedostatkov, s ktorými sa stretávam pri svojom pohybe po našom sídlisku – alebo ide o tie menej viditeľné bariéry, ktoré sú medzi ľuďmi. Som otvorený akýmkoľvek podnetom zo strany občanov nášho sídliska, či už pri osobnom stretnutí, najmä počas poslaneckých dní, alebo prostredníctvom e-mailu.“JANA RUBICKÁ
„Mojím cieľom je pokračovať v rozbehnutých projektoch. Ako doteraz sa budem snažiť nájsť spoločné riešenia podnetov obyvateľov nášho sídliska a zvyšovať tak životný komfort všetkých. S podporou obyvateľov chcem presadzovať zvýšenie bezpečnosti v spolupráci s mestskou políciou, zasadzovať sa o revitalizáciu medziblokových priestorov, pokračovať v iniciovaní dobudovania uzamykateľných kontajnerovísk, vodorovného značenia na parkoviskách, vytvárania nadväznosti chodníkov a priechodov. V rámci svojho volebného obvodu sa chcem zasadzovať za zvýšenie počtu parkovacích miest a tiež oddychových miest pre seniorov aj mladé rodiny v podobe osadenia lavičiek a športových prvkov.“

Furčan Ján Šimšík má v zbierke 3 851 alkoholových minifľaštičiek!

Vitálny 68-ročný dôchodca Ján Šimšík je majiteľom unikátnej zbierky alkoholových minifľaštičiek destilátov, likérov, koňakov a vín. Má ich až 3851 a pochádzajú až z 86 krajín sveta. Majiteľ najväčšej takejto zbierky na Slovensku býva už 41 rokov na Furči na Ovručskej ulici.

„Keď sa povie alkohol, každý vidí hneď nejaký problém – v rodine, v práci, na cestách. Touto zbierkou chcem dokázať, že alkohol robí aj radosť srdcu a ponúka krásny pohľad pre oči,“ vraví nadšený zberateľ Ján Šimšík.


Vo svojej obývačke má samé police a vitríny, kde si ukladá každú fľaštičku zo svojej zbierky. Fľaštičky má potriedené jednak podľa štátov, odkiaľ pochádzajú, jednak aj podľa jednotlivých výrobcov. Ján Šimšík sa venuje zberateľstvu malých alkoholových fľaštičiek od roku 1970. Má ich zo všetkých svetadielov. „Fľaštičky dostávam pri príležitosti mojich sviatkov od rodiny, kamarátov, známych alebo mi ich ľudia nosia z dovoleniek. Ďalšie fľaštičky získavam výmenou so zberateľmi zo zahraničia, s ktorými som v kontakte. Vždy mám k dispozícii aspoň dvesto fľaštičiek na výmenu, sú aj zverejnené na mojej webovej stránke.“

Ján Šimšík sa môže pochváliť dvoma oficiálnymi certifikátmi Knihy slovenských rekordov, ktoré potvrdzujú, že má najväčšiu zbierku minifľaštičiek alkoholu na Slovensku, dostal ich v rokoch 2015 a 2017. Predstavil sa aj v obľúbených televíznych reláciách Milujem Slovensko alebo Inkognito. Svoju zbierku má poistenú, jeho najbližšou métou je zaokrúhliť svoju zbierku na 4 000 fľaštičiek. Jej zberateľskú hodnotu odhaduje na 40-50 tisíc eur.

Pozvánka na korčuliarsku 24-hodinovku

V piatok 27. a v sobotu 28. decembra 2019 sa v športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 bude konať zaujímavá akcia NONSTOP 24-HODINOVÉ KORČUĽOVANIE. Spoluorganizátorom tohto podujatia je aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov.

Vianočné prianie všetkým Furčanom

Štatistické zisťovanie

Harmonogram TRIEDENÉHO ZBERU

Nové aktivity Spoločenského centra-Kultúrneho strediska

Zber vianočných stromčekov

Vo štvrtok 8. januára 2020 sa začal zber vianočných stromčekov. Túto aktivitu zabezpečuje Mesto Košice. V súlade s § 6 odstavec 10 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, môžu občania uložiť na miesta určené mestskými časťami odpad zo zelene – vianočné stromčeky.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov určuje miesto na vykladanie vianočných stromčekov pri najbližšom stanovišti zberných nádob na komunálny odpad, ktoré sú v sídliskovej časti Furče. Mesto Košice zabezpečí zber vianočných stromčekov spoločnosťou KOSIT alebo Správou mestskej zelene za účelom ich zhodnotenia v mestskej kompostárni.

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MiZ MČ Košice - DH

M e s t s k á   č a s ť   K o š i c e – D a r g o v s k ý c h  h r d i n o v

O Z N Á M E N I E

o nastúpení náhradníka za poslanca MiZ MČ Košice – DH

Podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov starosta mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov   o z n a m u j e    nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov vo volebnom obvode č. 3.

    

Dňom 1. 1. 2020 sa poslankyňou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov stáva pani RNDr. Miriam Melišová Čugová.

Košice 9. 1. 2020

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci Okliesnenia a odstránenie stromov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Uskutočnilo sa pravidelné stretnutie s riaditeľmi furčianskych škôl

V stredu 22. januára 2020 sa uskutočnilo na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov pravidelné stretnutie starostu Jozefa Andrejčáka a jeho zástupcu Dominika Babušíka s riaditeľmi škôl, ktoré sídlia v našej mestskej časti. „Aj keď nie sme zriaďovateľmi škôl, na pravidelných stretnutiach prediskutujeme s riaditeľmi možnosti spolupráce a podpory zo strany mestskej časti pri rôznych akciách, ktoré školy organizujú, ako aj podpory mestskej časti vo vzťahu k mestu ako zriaďovateľovi škôl. Všetkým školám ďakujeme za všetko, čo robia pri výchove našej novej generácie,“ zdôraznil starosta nášho sídliska Jozef Andrejčák.

Povolenie mimoriadneho lovu diviakov na našom sídlisku

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, povolil na základe žiadosti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov mimoriadny lov diviačej zveri na nepoľovných plochách v mestskej časti v termíne do 29. februára 2020. Vykonaním odlovu bolo poverené Poľovnícke združenie Lovena ako užívateľ poľovného revíru, pričom podľa rozhodnutia Okresného úradu Košice má práve ono zabezpečiť súčinnosť pri znížení počtu diviačej zveri, ktorá migruje do obytných častí na Adlerovej ulici. Lov diviačej zveri sa vykoná s dôrazom na bezpečnosť osôb a majetku a to v súčinnosti s Policajným zborom v Košiciach, prípadne Mestskej polície Košice a zamestnancov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, nakoľko predmetné nepoľovné plochy sú súčasťou obytnej zóny a cestnej komunikácie. Zároveň mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečí informovanie verejnosti o možnom obmedzení pohybu na vymedzených miestach v konkrétnom čase.

Stanovištia veľkokapacitných kontajnerov na rok 2020

Príhovor starostu Jozefa Andrejčáka

Vážení Furčania, milí priatelia,


aj keď z nového roka už ubehlo niekoľko týždňov, dovoľte mi v mene mojom, ako aj v mene poslancov nášho miestneho zastupiteľstva a zamestnancov miestneho úradu, popriať vám v novom roku 2020 pevné zdravie, pohodu v rodinách, veľa pracovných úspechov a čo najviac spokojných dní. Zároveň vám všetkým, milí Furčania, ďakujem za mnohé podnetné pripomienky a návrhy i dobrú komunikáciu v uplynulom roku.

V rozpočte našej mestskej časti na rok 2020, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo, figurujú viaceré nové investičné aktivity, o ktorých by som vás rád poinformoval, rovnako zosumarizujem aj tie naštartované investičné aktivity v zmysle schváleného rozpočtu, v ktorých budeme v tomto roku pokračovať.

Najdôležitejšie bude dokončenie dopravného ihriska, ktoré by sme chceli otvoriť ešte pred letnými prázdninami, pričom je tam potrebné dokončiť dopravné značenie, oplotenie, semafory či osadiť lavičky. Okrem iného spomeniem, že budú vybudované nové parkovacie plochy na Adlerovej 8, prepojovací chodník medzi Krosnianskou ulicou a rímskokatolíckou Farnosťou Svätej rodiny, rekonštrukciou prejde športové ihrisko na Bielocerkevskej ulici a detské ihrisko na Clementisovej ulici. Nové svetelné body budú vybudované na Adlerovej ulici a na prepojovacom chodníku medzi Kurskou ulicou a Lidickým námestím.

Súčasťou našich aktivít bude už tradične podpora obľúbených športových a kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných v našej mestskej časti. O ich termíne a programe vás budeme včas informovať. Verím, že aj tieto aktivity prispejú ku skvalitneniu života na našej Furči aj napriek tomu, že vzhľadom na kauzu nedokončenej výstavby nájomných bytov v lokalite Na hore máme už roky menej finančných zdrojov na rozvoj a investičné akcie v oblasti občianskej vybavenosti. Ročná splátka dlhu voči Štátnemu fondu rozvoja bývania a Úradu vládneho auditu sa totiž pohybuje vo výške približne 122-tisíc eur. V rámci našich možností sa však snažíme o skvalitňovanie života obyvateľov aj napriek týmto limitujúcim záväzkom z minulosti.

Veríme, že nájdeme podporu mesta Košice ako správcu cestných komunikácií, ktoré časom zrekonštruuje všetky staré podchody na hlavnom cestnom ťahu Triedy arm. gen. Svobodu. Predovšetkým podchod na Kalinovskej ulici je v havarijnom stave. Veľmi dobre si uvedomujeme, že v tejto oblasti je nevyhnutné konať, stav je totiž kritický, na tieto záležitosti nás dlhodobo upozorňujú obyvatelia, rovnaké podnety od nich dostávajú aj poslanci nášho miestneho zastupiteľstva. Je potrebné vysvetliť, že komunikácie sú v správe mesta Košice, ktoré má vykonávať ich opravy, rovnako sa to týka aj postupnej rekonštrukcie chodníkov, schodov, ciest, ale aj oporných múrov alebo opravy mostu smerom na Lingov. S mestom dlhodobo a pravidelne komunikujeme na túto tému, stretli sme sa aj s primátorom a riaditeľom magistrátu. Mesto Košice rozhodne, kedy bude oprava komunikácií po spracovaní projektov zaradená do harmonogramu prác.

Aké sú priority poslancov miestneho zastupiteľstva?

Dávame priestor na vyjadrenie poslednej skupine spomedzi 13 poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu a v rámci celej mestskej časti?


JÁN SEKÁČ
„Občania od nás očakávajú čisté priestranstvá bez psích exkrementov, čisté detské ihriská, v zime skorú a dostatočnú údržbu komunikácií a chodníkov, opravené chodníky, schodiská, nové parkovacie miesta. Úžitkovým motorovým vozidlám do 3,5 tony by pomohlo osobitné parkovisko. Dôležité je aj odpratať vraky z parkovísk a zjednosmerniť niektoré ulice, podporiť lokálnych výrobcov potravín a vybudovať bio-trhovisko, dostať do ulíc, pred školy a nákupné centrá viac policajtov a aktivačných pracovníkov, rozširovať kamerový systém. Rovnako dôležitá je aj podpora kultúrneho a športového diania na sídlisku a presťovanie sa miestneho úradu do nových priestorov s novou sobášnou sieňou. Prajem si viac spolupráce, ochoty počúvať jeden druhého a viac vzájomnej úcty medzi ľuďmi.“

DUŠANA SOBODOVÁ
„Svoje ciele v tomto volebnom období by som zhrnula do viacerých bodov. Ide o komunikáciu s obyvateľmi sídliska a pomoc pri riešení podnetov, podporu obnovy bytových domov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií na systémové poruchy. Dôležitá je rekonštrukcia dopravného ihriska, pôvodných detských ihrísk, rozvoj športovísk pri základných školách, podpora športových a kultúrnych podujatí, oprava schodísk, zábradlí, ciest, chodníkov, rozšírenie parkovacích plôch osadením zatrávňovacích tvárnic, vyznačenie parkovacích čiar, osadenie lavičiek, doplnenie uzamykateľných kontajnerovísk, vytvorenie nových svetelných bodov, revitalizácia zelene. Je mi cťou pôsobiť v radách základných škôl a zastávať pozíciu sobášiacej poslankyne.“

VLADISLAV STANKO
„Hlavnou prioritou môjho programu je zvýšiť bezpečnosť v meste a v našej mestskej časti so zameraním sa na lesopark a lokalitu Moňok potok. Mojou snahou je vytvárať kvalitný verejný priestor pre všetkých občanov. Z pozície poslanca mestského zastupiteľstva budem vždy zastupovať občanov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, s ktorými pravidelne komunikujem a riešim ich podnety. Som aktívny v komisiách vzdelávania, kultúry, športu, národnostných menšín, verejného poriadku, životného prostredia a výstavby, v radách škôl a ako kontrolný orgán v občianskom združení MRAK (Medical Rescue Association). Aj v roku 2020 budem pokračovať v sponzoringu a podpore charitatívnych projektov v rámci osláv 651. výročia mesta Košice, Behu pre chudobných neziskovej organizácie OÁZA,  Medzinárodného festivalu ohňostrojov, Slovenského dňa kroja, výročia generála Milana Rastislava Štefánika, 102. výročia vzniku Československa, ale tiež v podpore našich krajanov v zahraničí a slovenských národných slávností v Srbsku.“

EDUARD VALKOVSKÝ
„Tak ako v predchádzajúcom období budem aktívne prispievať k rozvoju našej mestskej časti v rámci finančných možností a kompetencií. Moja práca bude smerovať k aktivitám, ktoré budú zamerané na skvalitnenie a uľahčenie života občanov. Chcem vyzdvihnúť potrebu komunikácie medzi obyvateľmi našej mestskej časti a poslancami, aby investície mestskej časti efektívne reflektovali požiadavky občanov. Problémom súvisiacim s čistotou a poriadkom sú momentálne tiež kontajnery, preto chceme pokračovať v realizácii uzamykateľných kontajnerovísk. Investovať budeme aj do zlepšenia parkovania na sídlisku výstavbou nových parkovacích miest či do regulácie statickej dopravy zriadením zón zákazu státia vozidiel kategórie N1 s dĺžkou nad 4,9 m osadením trvalého dopravného značenia.“

Novinky o odstrele diviačej zveri

Na stretnutí starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozefa Andrejčáka a prednostu miestneho úradu našej mestskej časti Petra Derevjaníka s poľovným hospodárom Poľovníckeho združenia Lovena Marekom Lévayom padlo rozhodnutie v súvislosti s riešením problému diviačej zveri migrujúcej do obytných častí Adlerovej ulice. Členovia Poľovníckeho združenia Lovena v sprievode psov zintenzívnili vo zvýšenom počte a frekvencii pohyb svojich členov v okolí Adlerovej ulice smerom od Prešovskej cesty až po lesopark, kde okrem vytláčania diviačej zveri budú realizovať aj jej odstrel, až kým nedôjde k vytlačeniu alebo eliminovaniu divej zveri v tejto oblasti.

Podľa názoru poľovného hospodára Poľovníckeho združenia Lovena Marek Lévaya je pravidelné a opakované vyrušovanie zveri v sprievode psov efektívnejším riešením ako jednorazové masívne vytláčanie zveri, ktoré by bolo kontraproduktívne, pretože by mohlo dôjsť jedine k vyplašeniu diviačej zveri do vyšších polôh lesa, z ktorej by sa však následne vrátila späť, pretože sa v oblasti Adlerovej cíti bezpečnejšie a neohrozovane.

Povolenie mimoriadneho lovu diviačej zveri na nepoľovných plochách v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na základe žiadosti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov platí do 29. februára 2020, bolo vydané Okresným úradom Košice, pozemkovým a lesným odborom. Žiadame obyvateľov v oblasti Adlerovej ulice a jej okolia o zvýšenie ostražitosti vzhľadom na zvýšený pohyb poľovníkov v podvečerných a večerných hodinách. Ďakujeme za pochopenie.

Daruj knihu s Knižnicou pre mládež mesta Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice podporí zbierkou kníh Medzinárodný deň darovania kníh, ktorý si pripomíname 14. februára. Zámerom zbierky je, aby všetky nečítané a nadbytočné knihy pre deti aj dospelých mohli opäť niekoho potešiť. Ak chcete dať knihám druhú šancu, Knižnica pre mládež mesta Košice vám pomôže nájsť pre nich nového čitateľa.

„Aj tento rok vyzývame širokú verejnosť k darovaniu kníh. Obraciame sa úplne na všetkých, ktorí majú knihy v láske. Na všetkých, ktorí sa chcú o túto lásku aj podeliť a urobiť tým niekomu radosť. Naším cieľom je sprostredkovať už nečítaným a nepotrebným knihám novú šancu,“ hovorí riaditeľka knižnice Kamila Prextová o zámeroch a dôvodoch vyhlásenia zbierky kníh. Mottom tejto jedinečnej akcie je: Daruj knihu, my ju posunieme!

Zbierka bude prebiehať v týždni od 10. do 16. februára 2020 vo všetkých košických pobočkách knižnice. „Príjemcov kníh budeme vyberať veľmi zodpovedne. Ešte je priskoro povedať, kde všade budú umiestnené. Závisí to od množstva a tiež od konkrétnych titulov, ktoré nám verejnosť daruje,“ vyjadrila sa Kamila Prextová.

Knižnica sa chystá osloviť krízové centrá, občianske združenia aj domovy dôchodcov a nevynechá nemocnicu. „Tento rok sme sa rozhodli osloviť a zapojiť do tejto aktivity tiež mestské časti, K 13 – Košické kultúrne centrá a Výmenníky/SPOTs, ktoré nám môžu veľmi pomôcť. Jednak s propagáciou, no aj so samotnou zbierkou a následne tiež s umiestnením kníh do vybraných organizácií v ich pôsobnosti.“

Ak sa teda rozhodnete, že chcete niekoho obdarovať práve vašou knihou, určite navštívte niektorú z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice a odovzdajte ju tam do rúk knihovníčke. „Knihy je možné tiež umiestniť tiež do knižničného Biblioboxu, ktorý máme pred vchodom do pobočky LitPark v Kulturparku a tiež do košických Výmenníkov. Odporúčam tiež sledovať stránky jednotlivých mestských častí, ktoré budú podrobne informovať, kde je možné knihy doniesť,“ odporúča Kamila Prextová.

Doplníme, že na našom sídlisku budete môcť priniesť knihy do štyroch pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice (ZŠ Fábryho 44, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Postupimská 37, ZŠ Ľudovíta Fullu-Maurerova 21) a od pondelka 10. februára do stredy 12. februára v čase od 8. do 12. hodiny aj do kancelárie Denného centra na Jegorovovom námestí 5.

Smutný pohľad na kontajneroviská

Na medziblokových kontajnerových stanovištiach to na Furči neraz vyzerá ako v hororovom filme, ale žiaľ, je to smutná realita. Stačí sa pozrieť na snímky, ktoré sú súčasťou tohto článku. Je zarážajúce, ako si sami vytvárame v našom okolí obrovský neporiadok. Nadrozmerný odpad sa z medziblokových kontajnerových stanovíšť vypratáva raz za päť týždňov, ale vyhadzovanie tohto odpadu, ktorý nie je komunálnym, je už chronickým problémom. Vyhodené kusy nábytku (postele, skrine, stoly, stoličky), kuchynské linky, sanita (vane, umývadlá, toalety), domáce spotrebiče (chladničky, práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky) či spotrebná elektronika sa dajú pritom nosiť do zberných dvorov alebo vyhadzovať do veľkokapacitných kontajnerov. A je tu tretia možnosť – využiť služby spoločnosti KOSIT SERVICES. Tá v Košiciach zabezpečuje naloženie a odvoz nadrozmerného odpadu z domácností aj firiem, takže v spolupráci s ňou sa môžete zbaviť nepotrebných vecí rýchlo a pohodlne. Štvrtú alternatívu ponúka naša mestská časť organizovaním bezplatného zberu elektroodpadu, vlani sme ho s veľkou odozvou u občanov organizovali dvakrát. Aj takýmto spôsobom môžeme spoločne udržiavať v našom okolí kultúrne prostredie a zároveň vieme predchádzať vzniku čiernych skládok.

Na našom sídlisku eliminovali tri diviaky

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, povolil na základe žiadosti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov mimoriadny lov diviačej zveri na nepoľovných plochách v mestskej časti v termíne do 29. februára 2020. Vykonaním odlovu bolo poverené Poľovnícke združenie Lovena ako užívateľ poľovného revíru. Poľovnícke združenie Lovena zintenzívnilo na začiatku februára pohyb svojich členov v okolí Adlerovej ulice, kde okrem vytláčania diviačej zveri migrujúcej do obytných častí realizovalo aj jej odstrel. „Ako nás informoval poľovný hospodár Poľovníckeho združenia Lovena Marek Lévay, počas viac ako desiatich pochôdzok bola divá zver systematicky vytláčaná a tri diviaky boli zastrelené. Zvýšený pohyb poľovníkov v podvečerných a večerných hodinách v danej oblasti bude pokračovať až do konca februára, žiadame preto obyvateľov v oblasti Adlerovej ulice a jej okolí aj naďalej o zvýšenie ostražitosti,“ informoval starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

Mesto Košice aktualizovalo plán zimnej údržby, výdavky na ňu sa zdvojnásobili

Mesto Košice predstavilo aktualizovaný Operačný plán zimnej údržby na obdobie zimnej sezóny 2019/2020. Prezentovalo ho v utorok 19. novembra na svojej webovej stránke (Zdroj: Web mesta Košice). Jednou z najväčších zmien je zabezpečenie ručného čistenia chodníkov v mestských častiach Sever a Západ pracovníkmi Správy mestskej zelene.

V Operačnom štábe zimnej údržby sú okrem zástupcov vedenia mesta, mestských poslancov, starostov košických mestských častí a pracovníkov Magistrátu mesta Košice z referátu dopravy a iných referátov, aj zástupcovia  Národnej diaľničnej spoločnosti, Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Správy mestskej zelene, spoločnosti KOSIT a.s., štátnej a mestskej polície.

Mesto Košice zabezpečuje výkon zimnej údržby v súlade s jeho operačným plánom podľa dôležitosti a stanovených prioritných stupňov. V prvom rade je zimná údržba vykonávaná na komunikáciách s prioritným stupňom 1, to znamená na  štátnych cestách, miestnych komunikáciách I. a II. triedy, po ktorých premávajú linky MHD a na prieťahoch ciest I. a II. triedy cez mesto Košice.

Menej frekventované ulice, schody, podchody a chodníky sa dočisťujú následne

Po dokončení údržby na komunikáciách s prioritným stupňom 1, sa výkony presúvajú na  iné miestne komunikácie I. triedy, ostatné miestne komunikácie II. a III. triedy, a až po zabezpečení zimnej údržby na pozemných komunikáciách zaradených do prioritného stupňa 2 je vykonávaná zimná údržba na ostatných komunikáciách akými sú chodníky, schody, podchody, prechody a ostrovčeky na križovatkách. Rovnako sa v tejto fáze zabezpečuje aj odstraňovanie snehu z parkovísk. Ich čistenie je však spoločnosťou KOSIT, Správou mestskej zelene a ďalšími subjektami zabezpečované aj priebežne.

Mesto bude aj naďalej vlastnými silami a to prostredníctvom príslušníkov mestskej polície, monitorovať situáciu v jednotlivých košických mestských častiach. Aj počas nasledujúcej zimnej sezóny bude fungovať linka medzi dispečingom a mestskými časťami, kde sa budú získavať informácie o problematických úsekoch.

Na základe týchto informácií a tiež podnetov od občanov bude mesto operatívne žiadať od spoločností vykonávajúcich zimnú údržbu, aby na problematické úseky poslali techniku alebo ľudí. Hlavným cieľom bude, aby sa čo najskôr zabezpečilo odstránenie snehu z chodníkov alebo pri dlhšom snežení ich opätovné vyčistenie. 

V meste je strojným čistením udržiavaných až 326 kilometrov ciest a 232 km chodníkov 

Celková dĺžka udržiavaných komunikácií vrátane ciest predstavuje 705 km. Pri chodníkoch je to približne 558 km v riadnej dĺžke. Vzhľadom ku rôznym šírkam komunikácií je však pracovná dĺžka a plocha udržiavaných komunikácií omnoho väčšia. Prioritne sa k nim zaraďujú chodníky, ktoré sú na sídliskách najviac vyťažované, vedú k školám a škôlkam a tie, ktoré sa nachádzajú v okolí zdravotníckych zariadení 

Druh komunikácie

Dĺžka (m)

Prac. dĺžka (m), plocha (m2)

1. mosty

3 800

12 700 m

2. štátne cesty (trasy MHD)

179 690

457 540 m

3. ostatné komunikácie

142 915

272 901 m

4. chodníky

232 409

572 684 m

5. parkoviská

42 978 m2

Mesto Košice, na základe návrhu starostov jednotlivých mestských častí, nebude zabezpečovať údržbu na chodníkoch, ktoré sú súbežné s udržiavanými chodníkmi a sú využívané v minimálnej miere alebo sú chodníkmi v parkoch. 

Z toho dôvodu sú takéto pozemné komunikácie označené tabuľkou „Chodník v zimnom období neudržiavaný,“ ktorú vyrobila a na vlastné náklady osadila spoločnosť Kosit.

Neudržiavané budú najmä vnútroblokové, pre čistiacu techniku ťažko prístupné chodníky alebo v prípadoch, keď sú dva chodníky súbežné a vedúce jedným smerom, neudržiavaný bude jeden z nich a to ten ktorý je menej frekventovaný. Zimná údržba bude vykonávaná tak, aby každý objekt mal v zimnom období minimálne jednu udržiavanú prístupovú cestu.

Informácia o tom, či je chodník udržiavaný alebo nie, je prístupná na webovej stránke spoločnosti Kosit, na ktorej majú občania k dispozícii tzv. Mapu obslužnosti ciest v ich správe - https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/mapa-obsluznosti-ciest-v-sprave-kosit-s/

Ak chcú Košičania vedieť, prečo nie sú niektoré chodníky udržiavané, môžu sa obrátiť na príslušný Miestny úrad vo svojej mestskej časti.

Mesto sa rozmiestnením informačných tabúľ nezbavuje zodpovednosti za ich čistenie od snehu. Kvôli viacerým legislatívnym zmenám, ktoré zvyšujú finančné zaťaženie samospráv, však nie sú na vyčistenie všetkých chodníkov dostatočné zdroje. Aj týmto spôsobom určenia neudržiavaných chodníkov a  osadzovaním informačných tabúľ je možné ušetriť aspoň časť zvýšených výdavkov na zimnú údržbu.

Výdavky na zimnú údržbu sa za dva roky zdvojnásobili

Dôvodom ich enormného zvýšenia je novela zákona o pozemných komunikáciách, ktorou štát od minulého roka zvýšil nároky na samosprávy v oblasti údržby miestnych komunikácií bez toho, aby mestá alebo obce získali na to dodatočné finančné zdroje. V tomto roku mesto investovalo do zimnej údržby vyše 3,3 milióna eur, čo je takmer dvojnásobok  v porovnaní s rokom 2017.

Pred prijatím tzv. “chodníkovej novely” malo mesto povinnosť udržiavať 120 km chodníkov. V súčasnosti sa mesto musí starať v rámci zimnej údržby až o 232 km chodníkov. Neudržiavaných tak zostáva 143 km chodníkov. V súčasnosti je už plán zimnej údržby uzavretý a nie sú možné žiadne radikálne zmeny v jednotlivých mestských častiach. Aj malá zmena by mohla predstavovať veľké navýšenie nákladov mesta na zimnú údržbu.

Časté otázky občanov k zimnej údržbe

Kde môžem nahlásiť, že je niekde neodhrnutý sneh ?

- Svoje podnety alebo otázky k zimnej údržbe adresujte na číslo dispečingu na magistráte mesta a to na číslach: 16 126, 0903 602 383 a 055/6419 736.

Kedy sa pluhujú cesty?

- Odstraňovanie, resp. odhrňovanie snehu alebo snehovej kaše na okraj komunikácií pluhovaním s pomocou mechanizmov sa zabezpečuje podľa možností po napadnutí 5 cm nového snehu a počas intenzívneho sneženia a to nepretržite pomocou radlíc, resp. pluhov. 

Kedy sú cesty zjazdné a kedy vyhlasujete kalamitu?

- Ak sa na ceste vyskytuje do 3 centimetrov snehu, je zjazdná. Naopak, v situáciách, v ktorých vzhľadom ku predpovediam počasia a poveternostným podmienkam nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v poradí a v časových limitoch stanovených operačným plánom, je riaditeľom Magistrátu mesta Košice a Štábom zimnej údržby vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie. V takom prípade sa už potom postupuje podľa konkrétnych ustanovení Operačného plánu zimnej údržby. V ňom je presne určené, aký druh techniky musí byť v takom čase v pohotovosti, ako sa má postupovať, koho je potrebné kontaktovať atď. 

Kto je zodpovedný za odpratávanie snehu z prístupových plôch do vchodov bytových domov na košických sídliskách?

- Mesto nerobí zimnú údržbu na týchto účelových komunikáciách, lebo ich nemá v správe. Do správy a údržby ich po vybudovaní prevzali jednotliví správcovia (bytové družstvá a bytový podnik), ktorí sú povinní odstraňovať prekážky v schodnosti uvedených komunikácií, a to bez akýchkoľvek prieťahov.

Vedia vodiči sypačov, kam majú ísť posypávať ulice alebo odpratávať sneh? 

- Všetci vodiči obsluhujúci mechanizmy určené na zabezpečenie zimnej údržby sú pred nástupom na jej výkon riadne poučení o presných lokalitách a uliciach, na ktorých budú údržbu vykonávať. Taktiež je pohyb vozidiel zimnej údržby pomocou GPS sledovaný a operatívne riadený dispečingom mesta a spoločnosti Kosit.

Stavebný úrad sa presťahoval

Stavebný úrad upozorňuje obyvateľov a klientov, že referát Stavebného úradu, pracovisko Košice-Východ, sa z Dvorkinovej 7 presťahoval do nového pôsobiska na Magistráte mesta Košice na Triede SNP 48. Od pondelka 2. marca už teda bude vybavovať stránky v budove magistrátu na prízemí v trakte F.

Obyvatelia si na pracovisku vedia vybaviť územné rozhodnutia a stavebné povolenia. Pracovisko vedie kolaudačné konania, prijíma žiadosti na ohlásenie stavebných úprav bytových domov, vybavuje aj zmenu využitia účelu časti alebo celých stavieb, odstraňovanie stavieb, rodinných domov alebo nebytových stavieb. Takisto prerokuváva aj sankcie za nedodržiavanie stavebného zákona. Podateľňa Stavebného úradu je otvorená každý pracovný deň od 8. do 15. hodiny, v stredu sú otváracie hodiny predĺžené do 16. hodiny.

Verejné korčuľovanie pre Furčanov zdarma

Srdečne pozývame obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na bezplatné verejné korčuľovanie v nedeľu 1. marca v Aréne Sršňov na Drábovej 3 na Sídlisku KVP v čase od 14.45 do 16. hodiny. Pri vstupe sa stačí preukázať dokladom o trvalom pobyte v našej mestskej časti.

Sociálne služby pre obyvateľov našej mestskej časti

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídliska v zmysle zákona o sociálnych službách viacero foriem sociálnych služieb, ktoré zastrešuje sociálny úsek oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu miestneho úradu našej mestskej časti. Oddelenie vykonáva aj koncepčnú a riadiacu prácu Denného centra a Kultúrneho strediska, ktoré sídli v Spoločenskom stredisku na Jegorovovom námestí 5. Denné centrum (Klub dôchodcov) je zamerané na sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, sebarealizáciu, organizovanie spoločenských, kultúrnych, poznávacích, vzdelávacích a rekreačno-oddychových podujatí.

Obyvateľ, ktorý je pravidelným poberateľom dávky v hmotnej núdzi, môže požiadať mestskú časť Košice-Dargovských hrdinov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na mimoriadne výdavky. Žiadateľ musí vyplniť tlačivo, ktoré získa na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu na Dvorkinovej 7 v Košiciach. K žiadosti je potrebné doložiť aj rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, plus je potrebné vydokladovať tieto mimoriadne výdavky (najmä na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa či na mimoriadne liečebné náklady). Po skompletizovaní žiadosti vydá mestská časť Košice-Dargovských hrdinov rozhodnutie do 30 kalendárnych dní odo dňa jej podania.

Ak má obyvateľ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré mu na základe jeho žiadosti vydalo Mesto Košice, môže sa obrátiť na našu mestskú časť so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – konkrétne terénnej opatrovateľskej služby. Sociálna služba počas dňa sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Aj v tomto prípade sa žiadosť podáva na miestnom úrade mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na Dvorkinovej 7 na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v budove „A“ na prízemí. Sociálnu službu na našom sídlisku zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky, vždy počas pracovných dní v rozsahu najviac osem hodín denne v čase od 7.30 do 15.30 h.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov tiež zabezpečuje v pracovných dňoch stravovanie v podobe obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v našej mestskej časti. Dôchodcovia môžu využiť v čase od 11. do 14. hodiny buď služby Denného baru Leonardo-Eva Imrová na Kalinovskej ulici alebo dostať stravu prostredníctvom donášky obeda priamo do domácnosti. Dôchodcovia s dôchodkom do 415 eur platia za obed 2 eurá, dôchodcovia s dôchodkom nad 415,01 eura platia za obed 3 eurá. Žiadosť o zabezpečenie stravovania alebo aj žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie (v závislosti od výšky dôchodku: do 415 eur je príspevok 1 euro) sa podáva na miestnom úrade mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na Dvorkinovej 7 na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v budove „A“ na prízemí.

Kontakt: 055 300 90 12, 0911 568 094.

Činnosť Psychosociálneho centra na Adlerovej 4

Psychosociálne centrum Košice je mestskou príspevkovou organizáciou mesta Košice, ktorá vykonáva komplexnú sociálno-zdravotnícku odbornú činnosť. Poskytuje ambulantné a pobytové služby, psychologické, psychiatrické a poradenské služby pre všetkých, vykonáva preventívne aktivity, ponúka rôzne kurzy a školenia. V zariadení na Adlerovej 4 zabezpečuje komplexné sociálne služby – a to v zariadení núdzového bývania, útulku a komunitnom centre.

Zariadenie núdzového bývania je sociálna služba pre týrané matky s deťmi. Útulok je ďalšia forma sociálnej služby určená pre osamelého rodiča s deťmi. Komunitné centrum poskytuje klientom pomoc v rôznych oblastiach, rovnako organizuje záujmové, voľnočasové a preventívne aktivity. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci môžete podať osobne alebo elektronicky na stránke www.pscentrum.sk.

„V zariadení núdzového bývania a útulku pomôžeme matkám s deťmi v krízových situáciách poskytnutím ubytovania, potravinovej pomoci, ošatenia a obuvi. Odbornou činnosťou, ale najmä ľudským prístupom im pomáhame viesť samostatný a plnohodnotný život, pomáhame klientkam a ich deťom pri hľadaní zamestnania i bývania, pri riešení úradných vecí. Vedieme ich k finančnej gramotnosti, posilňujeme nácvik rodičovských zručností – skupinovými sedeniami a individuálnym prístupom sa zameriavame na problémy s výchovou detí. V komunitnom centre okrem sociálneho poradenstva a odborných sociálnych činností vykonávame rôzne voľnočasové, záujmové a preventívne aktivity. Naša práca je zameraná najmä na edukáciu a vzdelávanie ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Pomáhame im v praktických zručnostiach potrebných v bežnom živote, či je to pracovná terapia, nácvik rodičovských zručností, alebo pomoc pri finančnom hospodárení,“ hovorí Petra Lukácsová Spielvogelová, odborná garantka komunitného centra v Psychosociálnom centre na Adlerovej 4 v Košiciach.

Priamo v priestoroch komunitného centra organizujú viaceré zaujímavé akcie, nielen zábavné, ale aj vzdelávacie. Vlani to bola napríklad výnimočná súťaž „Spoznáš zvuky zvierat?“. „Zábavným spôsobom sme spoznávali autentické zvuky zvierat z celého sveta. Obľúbenou zábavnou aktivitou mamičiek je aktivita s názvom ‚Spoznaj svoju osobnosť‘. Jednoduchými testami sme sa prostredníctvom obrázkov dozvedeli niečo o svojich osobnostiach. Zorganizovali sme viacero zaujímavých prednášok na rôzne témy: obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva, správne recyklovanie odpadu alebo čo robiť, ak doma horí.“

Komunitné centrum organizuje aj množstvo výletov, pobytov v prírode v okolí Košíc, návštevy zoologickej i botanickej záhrady, múzeí či športovísk (napríklad účasť na hokejovom zápase Košíc s Liptovským Mikulášom v Steel aréne). „Úprimne sme sa tešili z týchto možností, pretože väčšina detí, ale aj dospelých, ktorí s nami takéto výlety absolvovali, ešte napríklad nikdy žiadnu zoologickú záhradu nenavštívili. Výborne bolo napríklad vo furčianskom lesoparku, kde sme si okrem športu dopriali aj skvelú opekačku. Stretávali sme sa aj v tvorivých dielňach, učili sme sa variť a piecť rôzne dobroty, zabávali sme sa v detskom klube pri rôznych hrách, stolnom tenise či stolnom futbale,“ priblížila Petra Lukácsová Spielvogelová.

V predvianočnom čase vďaka viacerým darcom mohlo komunitné centrum obdariť každé dieťa sladkým mikulášskym balíčkom a vypomôcť rodinám s potravinami i hygienickými potrebami. Vianočnú atmosféru umocnili spoločným varením kapustnice a pečením koláčov i návštevou výnimočného Ježiška, ktorý obdaril všetky detičky a vykúzlil úsmev na ich tvárach. „Naše deti a klientky učíme, aké je dôležité napriek zložitým životným situáciám myslieť aj na iných. Preto sme sa rozhodli urobiť radosť starkým a starenkám, ktorí sa často cítia osamelí. Vyrobili sme pre nich vianočné pozdravy, pribalili sme aj malé darčeky a s deťmi sme sa ich vybrali navštíviť. Potešilo nás, že sa nám táto myšlienka podarila zrealizovať v Domove dôchodcov na Garbiarskej ulici, kde nám otvorili svoje dvere,“ uzavrela Petra Lukácsová Spielvogelová.RÁMČEK
KONTAKT
Zariadenie núdzového bývania a útulok
Adlerova 4, 040 22 Košice
telefón: 055/698 62 49, 0944 544 522
web: www.pscentrum.sk
e-mail: znb@pscentrum.sk

Komunitné centrum
Adlerova 4, 040 22 Košice
telefón: 0918 964 720
web: www.pscentrum.sk
e-mail: kc@pscentrum.sk

Podklady k 6. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva (10. 3.2020)

Rušia sa aktivity v Dennom centre

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov

OZNAM

Na základe odporúčaní regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a mesta Košice sa rušia kultúrno-spoločenské aktivity v Dennom centre s vyššou koncentráciou ľudí s účinnosťou od 9. 3. 2020 až do odvolania.

Denné centrum mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bude otvorené podľa prevádzkových hodín.

Pre zvýšenie vlastnej bezpečnosti odporúčame zvážiť kontakt členov Denného centra.            

Tieto opatrenia sa prijímajú z preventívnych dôvodov.

Mgr. Jozef Andrejčák

starosta v.r.

Príkaz primátora mesta č.1/2020

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR

Oznámenie mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7,  040 22  Košice

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov prijala opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID–19.

Počas krízového režimu do odvolania platí nasledovné:

Žiadame klientov, aby zodpovedne zvážili osobnú návštevu na miestnom úrade a prednostne komunikovali mailom resp. telefonicky na telefónnom čísle +421553009001 alebo +421553009014.

Rovnako tak klientov žiadame, ak je to čo i len trochu možné, vybavovať podania emailom resp. poštou a obmedziť tak priamy kontakt s podateľňou úradu.

Od 16. 3. 2020 do 31. 3. 2020 tiež upravujeme úradné hodiny, ktoré budú vyzerať nasledovne:

Pondelok

-----------------

Utorok

-----------------

Streda

 08:00 – 11:00

Štvrtok

-----------------

Piatok

 ----------------- 

Na základe uvádzaných skutočností Vás prosíme o pochopenie a spoluprácu.    

Link:

COVID-19: Ústredný krízový štáb zavádza ďalšie opatrenia, zatvoria sa školy i letiská, karanténa platí pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia

                                             

                                                         Mgr. Jozef    A n d r e j č á k

                                                                       s t a r o s t a

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe SR 12. marca 2020

Opatrenia spoločnosti KOSIT v súvislosti s koronavírusom

V nadväznosti na už avizovaný možný dopad epidémie koronavírusu na služby poskytované spoločnosťou KOSIT pre Mesto Košice, je spoločnosť KOSIT, a. s., nútená v rámci preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu a zníženia rizika nakazenia svojich zamestnancov, pristúpiť k obmedzeniu až zrušeniu služieb nakladania s odpadmi, pri ktorých dochádza k priamemu kontaktu zamestnancov s odpadom.  

Ako informovala Anna Laurincová, riaditeľka pre administratívu a ľudské zdroje spoločnosti KOSIT, vzhľadom na uvedené s účinnosťou od 17. marca nebude KOSIT zabezpečovať zber a zvoz objemného odpadu (veľkokapacitných kontajnerov). Uvedené sa týka celoročného upratovania a taktiež zberu z rekreačných a chatových oblastí alebo záhradkárskych lokalít. Z uvedeného dôvodu dôjde k stiahnutiu všetkých kontajnerov určených na objemný zber.

K ďalším opatreniam pristúpi KOSIT vždy po vyhodnotení situácie, o čom spoločnosť bude verejnosť bezodkladne informovať.

DÔLEŽITÉ! Od 16. marca sú úradné hodiny zrušené

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov prijala opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID-19. Vláda Slovenskej republiky schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Núdzový stav v zmysle citovanej právnej úpravy teda platí od 16. marca 2020 od 6. hodiny. Od tohto termínu budú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá.

Všetky doterajšie rozhodnutia mestskej časti a iných ústredných orgánov štátnej správy naďalej zostávajú v platnosti. Obmedzujú sa otváracie hodiny nákupných centier, zatvorené zostanú bary, pohostinstvá a diskotéky. Od 16. marca sú zatvorené školy aj všetky predškolské zariadenia.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov od pondelka 16. marca upravila už prijaté opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID-19. V núdzovom režime až do odvolania platí nasledovné:

Počnúc 16. marcom až do odvolania sú úradné hodiny miestneho úradu ZRUŠENÉ.

Žiadame preto obyvateľov mestskej časti, aby s miestnym úradom mestskej časti komunikovali prioritne e-mailom alebo telefonicky na čísle +421553009001.

V prípade nevyhnutnosti návštevy miestneho úradu si termín dohodnite prosím so sekretariátom starostu minimálne deň vopred na telefónnom čísle +421553009001.

Obyvateľom odporúčame, aby do vozidiel MHD nevstupovali bez rúšok či inej ochrany tváre. Uzavreté sú aj všetky verejné ihriská.

Mestská časť vyzve správcov bytových domov o zabezpečenie zvýšenej hygieny a dezinfekcie spoločných priestorov.

Ekocharita dočasne nebude vyberať kontajnery na zber šatstva.

Na základe uvádzaných skutočností prosíme obyvateľov o pochopenie a spoluprácu. Ďakujeme.

Všetky aktuálne informácie sledujte na stránkach:
www.korona.gov.sk
www.uvzsr.sk
www.kosice.sk

Harmonogram triedeného zberu

Donáška obedov pre seniorov, dovoz trvanlivých potravín

Reštaurácia Leonardo zabezpečuje výdaj stravy pre seniorov. Dôchodcovia si môžu v čase od 11. do 14. hodiny vyzdvihnúť obed priamo v reštaurácii na Kalinovskej 20 na našom sídlisku. V prevádzke je aj donáška. V cene 3,40 € sú polievka, hlavné jedlo, balné a rozvoz. Kontakt: +421904084956, +421911909627, leonardo.kosice@gmail.com. Denné menu pre dôchodcov: www.leonardokosice.sk/-denne-menu-pre-dochodcov.

Penzión Fontána na Baštovanského 14 pri obchodnom centre Ondava má k dispozícii výdaj stravy aj donášku v rámci nášho sídliska. V ponuke sú denné menu, pizza a jedlá z jedálneho lístka. Kontakt: +421905407930, strakova@penzion-fontana.sk.

Reštaurácia pod Furčou tiež ponúka rozvoz denného obedového menu pre seniorov. V cene 4,10 € sú polievka, hlavné jedlo, balné a rozvoz. Objednávky prijímajú do 9. hodiny na telefónnych číslach +421904220280, +421940620280 alebo e-mailom na adrese info@restauraciapodfurcou.sk. Denný jedálny lístok:  www.restauraciapodfurcou.sk.

Jedáleň Vojvodská v Košiciach zabezpečuje donášku obedov pre seniorov v našom meste. V cene 3,70 € sú polievka, hlavné jedlo, balné a dovoz. Jedlo si môžete objednať deň vopred v čase od 8. do 12. hodiny. Kontakt: +421910301201, +421917301201, +421911415959, dispecing.eco1@gmail.com. Platba: hotovosť alebo prevod na bankový účet.

Ďalej chceme informovať o možnosti dovozu trvanlivých potravín do domácností v Košiciach do 24 hodín. Minimálna výška objednávky je 50 eur, platba v hotovosti. Kontakt: eastfood@eastfood.sk, +421905517856 , +421911271592. Príjem objednávok: pondelok až piatok 8.00-14.00, rozvoz pondelok až piatok 8.00-15.00.

Hľadáme dobrovoľníkov na šitie rúšok

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov vyzýva dobrovoľníkov ochotných šiť ochranné rúška v domácnosti najmä pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov, aby nás v prípade záujmu kontaktovali na telefónnom čísle +421553009001 alebo e-mailom na adresu „sekretariat@kosice-dh.sk“. Mesto Košice dodá dobrovoľníkom zdarma látku, gumičku aj niť. Vopred ďakujeme za pomoc a ústretovosť!

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území okresu Košice

Veľkonočné prianie všetkým Furčanom

Naša mestská časť zabezpečí nákup seniorom s trvalým pobytom na Furči

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov spustila v spolupráci s Mestom Košice v pondelok 23. marca projekt Centra pomoci seniorom. V súčasnej situácii zameriavame svoju pozornosť smerom k osamelým seniorom nad 65 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v našej mestskej časti, aby sme im pomohli so zabezpečením objednávky a donášky nákupu potravín. 

Objednávky prijímame telefonicky na čísle 0553009001 alebo e-mailom na adrese „sekretariat@kosice-dh.sk" vždy v pondelok a utorok od 8. do 14. hodiny. Rozvoz potravín realizujeme každú stredu v čase od 9. do 15. hodiny. Objednávku nákupu je potrebné urobiť najneskôr deň pred termínom rozvozu.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov bude zabezpečovať výlučne donášku základných potravín a hygienických i toaletných potrieb do domácnosti. Do objednávky nebudú zaradené alkohol a tabakové výrobky. Platba za nákup sa realizuje pri jeho doručení v hotovosti.

Naša služba je určená seniorom nad 65 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, nie sú klientmi žiadnej opatrovateľskej služby a nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im nákup vedeli zabezpečiť. Túto službu majú nárok využiť aj občania so zdravotným ťažkým postihnutím z nášho sídliska.

Od apríla budú k dispozícii na výber dva potravinové balíčky v hodnote 25 a 40 eur. Základný balíček v hodnote 25 eur obsahuje: cestoviny-rezance 250 g, cukor kryštálový 1 kg, čaj ovocný, jogurt biely 2 ks, jogurt ovocný 2 ks, káva mletá 75 g, maslo tradičné 100 g, mlieko polotučné trvanlivé 1 l, mrazené kurča 1,4 kg, mydlo, papier toaletný dvojvrstvový 2 ks, ryža guľatá 1 kg, vajcia slepačie 6 ks, saláma balená 75 g, paštéta 190 g, syr plátkový 100 g, chlieb balený krájaný 450 g, chlieb 1 kg, citróny II. trieda 4 ks, cibuľa 4 ks, paradajky II. trieda 6 ks, jablká II. trieda 4 ks, zemiaky konzumné neskoré prané 2 kg, taška eko veľká 1 ks, taška papierová 1 ks.

Väčší balíček v hodnote 40 eur obsahuje všetky položky z prvého balíčka a navyše ešte: bôčiková nátierka 1 ks, bryndza 125 g, čistiaci prostriedok na riad, gél sprchovací, mrazená zmes zeleniny, olej slnečnicový 1 l, zubná pasta, sirup ovocný, smotana kyslá, treska v majonéze, šunka balená 100 g, tuniak, tvaroh 200 g, cesnak 3 ks, mrkva 4 ks, paprika 3 ks, uhorky 2 ks, voda jemne perlivá 1,5 l 2 ks, taška papierová 1 ks. Platba za nákup sa realizuje pri jeho doručení v hotovosti. Zloženie balíčkov sa môže časom zmeniť na základe podnetov od obyvateľov, ktorí budú túto službu využívať.

Spustili sme donášku dvoch rôznych potravinových balíčkov

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov spustila v spolupráci s Mestom Košice projekt Centra pomoci seniorom nad 65 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v našej mestskej časti, zároveň nie sú klientmi žiadnej opatrovateľskej služby a nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im nákup vedeli zabezpečiť. Túto službu majú nárok využiť aj občania so zdravotným ťažkým postihnutím z nášho sídliska.

Objednávky na nákup a donášku potravín domov prijímame telefonicky na čísle +421553009001 alebo e-mailom na adrese „sekretariat@kosice-dh.sk“ vždy v pondelok a utorok od 8. do 14. hodiny. Rozvoz potravín realizujeme v stredu od 9. do 15. hodiny.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov bude zabezpečovať výlučne donášku základných potravín a hygienických i toaletných potrieb do domácnosti. Na výber sú dva balíčky. Základný v hodnote 25 eur obsahuje: cestoviny-rezance 250 g, cukor kryštálový 1 kg, čaj ovocný, jogurt biely 2 ks, jogurt ovocný 2 ks, káva mletá 75 g, maslo tradičné 100 g, mlieko polotučné trvanlivé 1 l, mrazené kurča 1,4 kg, mydlo, papier toaletný dvojvrstvový 2 ks, ryža guľatá 1 kg, vajcia slepačie 6 ks, saláma balená 75 g, paštéta 190 g, syr plátkový 100 g, chlieb balený krájaný 450 g, chlieb 1 kg, citróny II. trieda 4 ks, cibuľa 4 ks, paradajky II. trieda 6 ks, jablká II. trieda 4 ks, zemiaky konzumné neskoré prané 2 kg, taška eko veľká, taška papierová. Väčší balíček v hodnote 40 eur obsahuje všetky položky z prvého balíčka a navyše ešte: bôčiková nátierka, bryndza 125 g, čistiaci prostriedok na riad, gél sprchovací, mrazená zmes zeleniny, olej slnečnicový 1 l, zubná pasta, sirup ovocný, smotana kyslá, treska v majonéze, šunka balená 100 g, tuniak, tvaroh 200 g, cesnak 3 ks, mrkva 4 ks, paprika 3 ks, uhorky 2 ks, voda jemne perlivá 1,5 l 2 ks, taška papierová. Platba za nákup sa realizuje pri jeho doručení v hotovosti. Zloženie balíčkov sa môže časom zmeniť na základe podnetov od obyvateľov, ktorí budú túto službu využívať.

Seniorov z mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov chceme informovať aj o štyroch možnostiach donášky stravy. Výdaj stravy pre seniorov zabezpečuje reštaurácia Leonardo. Dôchodcovia si môžu v čase od 11. do 14. hodiny vyzdvihnúť obed priamo v reštaurácii na Kalinovskej 20 na našom sídlisku. V prevádzke je aj donáška. V cene 3,40 € sú polievka, hlavné jedlo, balné a rozvoz. Kontakt: +421904084956, +421911909627, leonardo.kosice@gmail.com. Informácie o dennom menu pre dôchodcov: http://www.leonardokosice.sk/-denne-menu-pre-dochodcov.

Reštaurácia pod Furčou tiež ponúka rozvoz denného obedového menu pre seniorov. V cene 4,10 € sú polievka, hlavné jedlo, balné a rozvoz. Objednávky prijímajú do 9. hodiny na telefónnych číslach +421904220280, +421940620280 alebo e-mailom na adrese info@restauraciapodfurcou.sk. Denný jedálny lístok:  www.restauraciapodfurcou.sk .

Penzión Fontána na Baštovanského 14 pri obchodnom centre Ondava má k dispozícii výdaj stravy aj donášku v rámci nášho sídliska. V ponuke sú denné menu, pizza a jedlá z jedálneho lístka. Kontakt: +421905407930, strakova@penzion-fontana.sk.

Jedáleň Vojvodská v Košiciach tiež zabezpečuje donášku obedov pre seniorov v našom meste. V cene 3,70 € sú polievka, hlavné jedlo, balné a dovoz. Jedlo si môžete objednať deň vopred v čase od 8. do 12. hodiny. Kontakt: +421910301201, +421917301201, +421911415959, dispecing.eco1@gmail.com. Platba: hotovosť alebo prevod na bankový účet.

Ďalej chceme informovať o možnosti dovozu trvanlivých potravín do domácností v Košiciach do 24 hodín, nielen pre seniorov a ZŤP. Minimálna výška objednávky je 50 eur, platba v hotovosti. Kontakt: eastfood@eastfood.sk, +421905517856 , +421911271592. Príjem objednávok: pondelok až piatok 8.00 – 14.00, rozvoz pondelok až piatok 8.00 – 15.00.

Doplníme, že sieť potravín Klas zabezpečuje donášku prostredníctvom portálu www.iklas.sk a už čoskoro bude spustený internetový obchod s donáškou potravín zo siete potravín FRESH Plus.

Balíček veľkonočných mäsových výrobkov v hodnote 20 eur si môžete objednať každý pracovný deň od 9. do 13. hodiny vo firme MASO J+L. Balíček obsahuje: údené plece pravé (tradičná receptúra) cca 0,50 kg, údené karé pravé (tradičná receptúra) cca 0,60 kg, údenú krkovičku sedliacku cca 0,80 kg, údenú domácu klobásu cca 0,40 kg, šunku krájanú (s vysokým obsahom mäsa) 150 g. Zákazníkovi doručia balíček na druhý deň po objednávke tiež v čase od 9. do 13. hodiny. Posledný deň rozvozu je štvrtok 9. apríla. Odovzdanie balíčka je pri vchode do bytovky, platba hotovosťou. Váhy sú orientačné, nakoľko jednotlivé kusy údenín majú rôzne veľkosti, cenový rozdiel je potom dorovnaný domácou klobásou. Kontakt: +421902917931, odbyt@masojl.sk.

Rozloženie veľkokapacitných kontajnerov v apríli

Oznam

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s. zabezpečuje v období

od  23. 4. 2020 (štvrtok)  do  27. 4. 2020 (pondelok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do pondelka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v  poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a  presun do inej  lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Jaltská 23 zo zadnej strany bloku
2. Jaltská 7 zo zadnej strany bloku
3. Kpt. Jaroša 8-10 prerušený chodník
4. Kpt. Jaroša 6 stanovište kontajnerov
5. Kpt. Jaroša 9 zo zadnej strany bloku
6. Postupimská 4 stanovište kontajnerov
7. Postupimská 13
8. Postupimská 29 zo zadnej strany bloku

Mgr. Jozef Andrejčák, v.r.

starosta


Oznam

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s. zabezpečuje v období

od 27. 4. 2020 (pondelok)  do  30. 4. 2020 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od pondelka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a  presun do inej  lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Ovručská 19 na zákrute
2. Krosnianska 49 zo zadnej strany bloku
3. Krosnianska 61 zo zadnej strany bloku
4. Krosnianska 75-77
5. Krosnianska 82-85 výklenok
6. Krosnianska 91 pri kontajneroch
7. Exnárova 9-11 vybetónovaná plocha
8. Exnárova 4-6

Mgr.  Jozef  Andrejčák, v.r.

starosta

Od 14. apríla mestská časť zabezpečí distribúciu liekov pre seniorov

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov bude zabezpečovať pre seniorov nad 65 rokov a zdravotne ťažko postihnutých, ktorí majú trvalý pobyt v našej mestskej časti, distribúciu liekov do domácnosti. Službu spustíme po veľkonočných sviatkoch v utorok 14. apríla.

Objednávky liekov prijímame telefonicky na čísle +421553009001 alebo e-mailom na adrese „sekretariat@kosice-dh.sk“ vždy v pondelok a utorok od 8. do 14. hodiny. Rozvoz realizujeme v stredu od 9. do 15. hodiny.

Objednávku liekov spracuje zamestnanec Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov telefonicky alebo e-mailom. Senior okrem názvu liekov uvedie aj svoju adresu, telefónne číslo, rodné číslo alebo číslo čiarového kódu e-receptu, pričom pri prevzatí liekov podpíše aj tlačivo o súhlase so spracovaním osobných údajov. Doplatky za doručené lieky prevezme zamestnanec mestskej časti priamo od seniora v hotovosti pri ich odovzdaní.

Finančná pomoc seniorom so stravovaním

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva môžu seniori z Košíc s mesačným dôchodkom do 450 eur až do 30. júna 2020 za zvýhodnených podmienok využívať donášku obedov. Mesto Košice im totiž preplatí 1 euro za jedlo a 1 euro za dopravu.

Každý senior si môže objednať akúkoľvek donášku jedného jedla denne. Odloží si bločky a po skončení pandémie ich prinesie aj s kópiou dôchodkového výmeru na oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Dvorkinovej 7. Odporúčame preto všetkým seniorom, ktorí si zabezpečia obed formou donášky, aby si odkladali všetky pokladničné doklady dokumentujúce obed i jeho donášku. Je nevyhnutné, aby na bločku bolo uvedené jedlo a donáška ako samostatné položky.

Podporme obchodné prevádzky na našom sídlisku

V čase pandémie spôsobenej koronavírusom prežívajú ťažké chvíle mnohí podnikatelia a obchodníci. Furčania, skúsme preto podporiť nákupmi tie prevádzky, ktoré sa nachádzajú v našej mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Budeme radi, ak vás týmto zoznamom inšpirujeme. V prípade, ak sme niektorú fungujúcu prevádzku vynechali, upozornite nás na to mailom na adrese lacko@kosice-dh.sk.

Na našom sídlisku majú obyvatelia veľa možností zabezpečiť si potravinový nákup, či už v sieti potravín Fresh, Klas, Milk-Agro, Lidl, ale okrem toho sa dá nakúpiť aj v potravinách na Adlerovej, Maurerovej, Zupkovej 9, Kalinovskej 6 a v OC Bodva. Pekárenské výrobky si môžete zadovážiť v predajni Juno v OC Torysa a pekárni Cottbus v OC Ondava. Bistro Ludo nájdete v OC Hornád, bufet na Poliklinike Východ, na zmrzlinu môžete zájsť do OC Hornád.

V oblasti reštauračných služieb – zatiaľ obmedzenej na výdaj stravy alebo jej donášku – máte na našom sídlisku tiež viacero možností: reštauráciu Leonardo na Kalinovskej 20, Penzión Fontána na Bašťovanského 14 v parku pri fontáne. V OC Torysa sídlia podniky Cucabamba a Trebejka, v OC Hnilec Pizzeria Cerberos, v OC Bodva je Bodva Pizza Pub, v OC Laborec reštaurácia Rodinka. Na Prešovskej ceste nájdete reštauráciu Pod Furčou a donáškovú službu Marin.

V čase pandémie koronavírusu sú dôležité aj služby lekární. Na Furči ich je celkovo päť: dve sa nachádzajú v priestoroch Polikliniky Východ, ďalšie sú v OC Torysa, OC Laborec a OC Hornád. V budove polikliniky sa nachádza výdajňa zdravotníckych potrieb. Očná optika je v OC Torysa, na Zupkovej 25 aj v priestoroch Polikliniky Východ.

Veterinárne ambulancie sídlia na Lidickom námestí 15 (Vetanimal), na Krosnianskej 83 (M-Vet) a v OC Laborec. Psie štúdio je v OC Hnilec a salón pre psov v OC Hornád. Obchod s potrebami pre psov sa nachádza na Zupkovej 11, dajú sa tam navyše kúpiť aj rôzne záhradkárske potreby.

So sortimentom drogérie tiež nie je na Furči najmenší problém. Predajňu siete 101 Drogerie nájdete v OC Torysa, obchod Teta drogérie v OC Hornád, obchod s drogériou je v OC Ondava na poschodí pri zastávke MHD a štvrtá prevádzka tohto zamerania je v priestoroch Pošty 22.

Oprava odevov je v OC Hornád, tam nájdete aj papiernictvo. Predajňa domácich potrieb a železiarskeho tovaru sa nachádza v OC Torysa, v OC Hornád je novootvorené železiarstvo, kde vyrábajú aj fab kľúče, nájdete tam aj záhradné náradie, stavebnú chémiu či spojovací materiál. V OC Hornád sú aj domáce potreby. Predajňa so železiarskym tovarom a hutným materiálom je v OC Laborec.

Na Furči je viacero kvetinárstiev: v OC Poprad, OC Ondava, OC Torysa, OC Laborec, OC Hornád, plus stánok s kvetmi je oproti OC Ondava vedľa zastávky MHD.

Čerpacie stanice nájdete na Triede arm. gen. L. Svobodu (Lukoil), na Prešovskej ceste (OMV) a na Sečovskej ceste (Oktan), pneuservis v OC Torysa a opravu bicyklov na Jaltskej 11. V predajni inSPORTline je výdajné miesto pre internetové objednávky a predaj/servis bicyklov. Pobočka Prima banky sídli v OC Torysa, pobočka Slovenskej sporiteľne sa nachádza v OC Hornád.

Knižnica aj v neštandardnej situácii hľadá spôsoby ako zabaviť čitateľov

Knižnica pre mládež mesta Košice sa vo svojej práci orientuje predovšetkým na mladého čitateľa. Vo svojej činnosti ale nevynecháva ani zábavné aktivity určené pre celé rodiny. Služby čitateľom poskytuje až v 20 pobočkách po celom meste, pričom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sa nachádzajú štyri z nich: ZŠ Maurerova 21, ZŠ Fábryho 44, ZŠ Postupimská 37 a ZŠ Krosnianska 4.

Pravidelne ich navštevujú žiaci škôl a priľahlých materských škôl. Výhodou pre čitateľov s platným čitateľským preukazom je, že môžu navštevovať ktorúkoľvek z pobočiek knižnice a využívať ich služby neobmedzene. To uvítajú žiaci najmä počas školských prázdnin, keď sú ich školy spolu s knižnicami zatvorené, vtedy však majú možnosť navštevovať päť veľkých mimoškolských pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice. Najväčšou z nich je pobočka LitPark v Kulturparku, ktorá je otvorená až sedem dní v týždni.

Počas obmedzeného karanténneho fungovania zavedeného z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu sú pobočky knižnice zatvorené. Knižnica však stále hľadá nové spôsoby ako pomôcť rodinám s deťmi zahnať nudu. „Aj v tomto obmedzenom režime sme pracovne aktívni, s nami nuda nehrozí,“ zdôrazňuje riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová. „Pre deti sme vydali už jedenásť pracovných zošitov, každý z nich je vypracovaný na inú tému. Publikujeme ich každý pondelok a piatok. Naším cieľom je prostredníctvom nich vyvolať záujem o knihy a príbehy rôznych literárnych hrdinov. Jeden zo zošitov bol napríklad venovaný obľúbenému čarodejníkovi Harry Potterovi, ďalší známemu rozprávkarovi Andersenovi. Začali sme tiež vydávať zábavné listy pre tínedžerov a rozbiehame tvorbu listov pre dospelých.“

Knižnica teda pokračuje v aktivitách, ktoré sa dajú absolvovať on-line formou a zároveň hľadá nové spôsoby, ako pokračovať v ďalších už rozbehnutých aktivitách. „Práve vyhodnocujeme 25. ročník súťaže Literárne Košice. Prišlo nám viac detských prác ako minulý rok, spolu skoro 400, ktoré sme najprv museli zaevidovať a potom roztriediť podľa žánru a tém. Teraz ich bude vyhodnocovať odborná porota,“ poznamenala Kamila Prextová.

Pre verejnosť sú všetky vydávané zošity či listy k dispozícii v pdf formáte na webovej stránke www.kosicekmk.sk. Knižnica tak reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu, ktorá si vyžaduje tráviť väčšinu dňa doma. „Verím, že rodičia s deťmi ocenia ponúkané inšpiratívne tipy na aktivity, ktoré sa dajú realizovať aj v týchto neštandardných podmienkach. Veríme však, že už čoskoro sa všetci opäť stretneme osobne. My sa už naozaj nevieme dočkať. Čitatelia nám veľmi chýbajú. Hlavné je, aby sme boli všetci zdraví,“ dodala na záver Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová.

Detské dopravné ihrisko chceme dať do užívania v júli

Rekonštrukcia detského dopravného ihriska v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou speje do záverečnej fázy. Práce na tomto projekte budú prebiehať už v najbližších týždňoch. Celkové náklady na túto investíciu sú vo výške 130-tisíc eur. Financovanie tohto projektu je zabezpečené z rozpočtu mestskej časti a z dotácie mesta Košice. Zámerom mestskej časti je otvoriť funkčné detské dopravné ihrisko v priebehu júla.

„Momentálne riešime prípravné práce súvisiace s inštaláciou semaforov, dolaďujeme plán úprav prístupových častí k ihrisku. Ďalšie práce v tejto etape pozostávajú z dokončenia asfaltovej plochy, oplotenia, zvislého a vodorovného dopravného značenia a osadenia lavičiek. Prosíme preto obyvateľov, aby nevstupovali do objektu detského dopravného ihriska, ktoré je momentálne v rekonštrukcii,“ hovorí starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

Do konca mája by mali byť ukončené aj práce na rekonštrukcii detského ihriska na Clementisovej ulici. Deje sa tak na základe dohody o finančnej spoluúčasti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a Správy mestskej zelene v Košiciach. Investícia mestskej časti pri realizácii tohto projektu je takmer 9 000 eur, samotný projekt realizuje Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorá vo vlastnej réžii zabezpečuje projektovú dokumentáciu realizácie stavby, odstránenie pôvodných prvkov, osadenie nových herných prvkov i úpravu plôch v celkovej hodnote takmer 1 300 eur. „Staré nevyhovujúce detské herné prvky budú nahradené novými, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné normy a dopadové zóny. Časť povrchu ihriska, kde je v súčasnosti len štrk, bude nahradený trávnatým kobercom,“ poznamenal starosta Jozef Andrejčák.

Na Furči je viac ako 20 detských ihrísk, všetky prešli v ostatných rokoch rekonštrukciou a inštalovaním nových herných prvkov. Okrem toho si obyvatelia sídliska môžu zašportovať aj na zrekonštruovaných vnútroblokových športových ihriskách na Krosnianskej a Tokajíckej ulici, na Lidickom námestí a na basketbalovom ihrisku na Kurskej ulici. Multifunkčné ihriská s umelou trávou sa nachádzajú v areáloch základných škôl Krosnianska 4, Fábryho 44, Maurerova 21. Ďalej sú k dispozícii aj ihrisko v lesoparku, detské ihrisko a bikrosová dráha na Benadovej ulici, v lokalite medzi poštou a gréckokatolíckym kostolom sa nachádza fit zóna, workoutové ihrisko je na priestranstve medzi Ulicou povstania českého ľudu a Maurerovou ulicou.

Míľa pre mamu – najväčšia oslava Dňa matiek na Slovensku

Únia materských centier organizuje od roku 2003 ku Dňu matiek podujatie Míľa pre mamu. Každý z nás symbolicky môže prejsť 1 míľu (1,6 kilometra) a darovať ju svojej mame.

V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov organizuje túto skvelú akciu Materské centrum Pastierik, spoluorganizátorom je aj naša mestská časť.

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu bude tohtoročné podujatie prebiehať inak ako zvyčajne. Každý si prejde Míľu pre mamu so svojou rodinou.

Pridajte sa v termíne od pondelka 4. mája do nedele 10. mája na míľovú prechádzku a svoj výkon nahláste na webovej stránke www.materskecentra.sk.

Registráciu prejdených kilometrov môžete urobiť buď na tomto linku https://www.materskecentra.sk/2020/04/28/mila-pre-mamu-2020-registracia-prejdenych-kilometrov/ alebo alebo cez facebookový profil www.facebook.com/materskecentra.sk.

Na konci podujatia spočítame, koľko kilometrov sme spoločne venovali našim mamám.

Od 11. do 14. mája strojné zametanie vnútroblokových komunikácií

Obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov chceme informovať o plánovanom strojnom zametaní a pozbere posypového materiálu na bočných komunikáciách na našom sídlisku v dňoch 11. až 14. mája (pondelok až štvrtok). V týchto dňoch sa bude strojné zametanie realizovať vždy v čase od 8. do 12. hodiny.

Harmonogram je spracovaný tak, že v jeden deň budú mechanizmy pracovať na uliciach v rôznych častiach našej mestskej časti. Na pozber sú vyčlenené štyri malé a jeden veľký mechanizmus, prípadné nedostatky budú dočisťované ručne. Cieľom je plynulo vyčistiť všetky komunikácie. Bytový podnik mesta Košice rozmiestni prenosné dopravné značenie na jednotlivé ulice tak, aby boli obyvatelia v predstihu informovaní o čase a dátume čistenia a mohli tomu prispôsobiť parkovanie svojich motorových vozidiel. Za pochopenie ďakujeme.

11. MÁJ (PONDELOK): Kurská, Tokajícka, Jegorovovo námestie, Kpt. Jaroša, Povstania českého ľudu, Slivník, prístupová cesta na Vyšné Opátske, podjazd pod Sečovskou cestou, Adlerova, Ovručská, Krosnianska.

12. MÁJ (UTOROK): Kalinovská, Lidické námestie, Bašťovanského, Jaltská, Maurerova, Exnárova, Ulica sv. rodiny, Zupkova.

13. MÁJ (STREDA): Benadova, Postupimská, Dvorkinova, Orechová, Drieňová, Charkovská.

14. MÁJ (ŠTVRTOK): Prešovská cesta, Vo Výmoli, Priemyselná, Bielocerkevská, Clementisova, Fábryho, Maršala Koneva, Buzulucká, Lupkovská.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v máji

O z n a m

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 21. 5. 2020 (štvrtok) do 25. 5. 2020 (pondelok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré  je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do pondelka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v  poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a  presun do inej  lokality.

Vyzývame  Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Bielocerkevská 27
2. Bielocerkevská 11
3. Bielocerkevská 2-4 stanovište kontajnerov
4. Clementisova 8-9 zo zadnej strany bloku
5. Clementisova 3 zo zadnej strany bloku
6. Dvorkinova 6 zo zadnej strany bloku
7. Dvorkinova 1-3 stanovište kontajnerov pri MÚ
8. Dvorkinova 20 zo zadnej strany bloku

Mgr.  Jozef  Andrejčák, v. r.

starosta


O z n a m

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 25. 5. 2020 (pondelok) do 28. 5. 2020 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od pondelka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a  presun do inej  lokality.

Vyzývame  Vás,  milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na  zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:


Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Fábryho 2 parkovisko
2. Fábryho 10
3. Fábryho 20
4. Fábryho 36
5. Fábryho 9
6. Fábryho 13-15
7. Adlerova 3-5
8. Adlerova 13-15

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Miestne zastupiteľstvo - 7. zasadnutie, 26. mája 2020 - pozvánka a materiály

Zmena úradných hodín od 25. mája

Na Furči vzniknú zóny zákazu státia pre nákladné vozidlá

Na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov budú v priebehu najbližších mesiacov zriadené zóny zákazu státia pre nákladné vozidlá dĺžky nad 5 metrov v čase od 17. do 7. hodiny. Projekt spracovaný mestskou časťou a dopravným projektantom schválila Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby miestneho zastupiteľstva. K tomuto projektu sa súhlasne vyjadrili aj príslušné zložky polície i Mesto Košice ako správca komunikácií.

„Projekt sme spracovali na základe podnetov od občanov i záchranných zložiek. Následne sme požiadali mesto ako správcu komunikácií o realizáciu osadenia zvislého dopravného značenia v intenciách tohto projektu,“ vraví starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

Výtvarno-umelecká súťaž pre deti

Blíži sa 1. jún a s ním aj Medzinárodný deň detí (MDD). Tento krásny sviatok sme v našej mestskej časti zvykli pravidelne oslavovať krásnou akciou spolu s našimi ratolesťami a ich rodičmi. Park pri fontáne bol každoročne dejiskom podujatia, na ktorom si deti vďaka pestrému programu a rôznym atrakciám skutočne prišli na svoje. Žiaľ, pandémia koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia i zákaz organizovania hromadných akcií nás prinútili v roku 2020 zrušiť podujatie pri príležitosti MDD organizované mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov.

Deťom z Furče to však chceme vykompenzovať aspoň inou formou a to v podobe výtvarno-umeleckej súťaže. Týmto vyzývame všetky deti z Furče do 15 rokov, aby nám buď oni alebo ich rodičia poslali do piatka 5. júna 2020 mailom na adresu sekretariat@kosice-dh.sk fotografie výtvarných či iných umeleckých prác (náramky, keramika, ručné práce). Desať najkrajších výtvorov vyberú členovia Komisie sociálnej, kultúry a športu miestneho zastupiteľstva a odmeníme ich zaujímavými cenami.

Záverečný účet 2019

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

O z n a m

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 18. 6. 2020 (štvrtok) do 22. 6. 2020 (pondelok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré  je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do pondelka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v  poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a  presun do inej  lokality.

Vyzývame  Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Dvorkinova 10-12 zo zadnej strany bloku
2. Maurerova 2-3
3. Maurerova 10 zo zadnej strany bloku
4. Maurerova 17
5. PČĽ 5-9 stanovište kontajnerov
6. PČĽ 6 zo zadnej strany bloku
7. PČĽ 16-18 zo zadnej strany bloku
8. PČĽ 28-30 zo zadnej strany bloku

Mgr.  Jozef  Andrejčák, v. r.

starosta


O z n a m

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 22. 6. 2020 (pondelok) do 25. 6. 2020 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od pondelka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a  presun do inej  lokality.

Vyzývame  Vás,  milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na  zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:


Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Adlerova 8
2. Adlerova 23 chodník pri separovaných kontajneroch
3. Slivník 11 vedľa rodinného domu
4. Slivník 39
5. Orechová 13-17 v zákrute
6. Drieňová stredná časť ulice
7. Prešovská ul. 43-46
8. Vo výmoli stredná časť ulice

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Výsledky výtvarno-umeleckej súťaže pre deti

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovala Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov výtvarno-umeleckú súťaž pre deti z nášho sídliska. Na našu výzvu zareagovalo veľa šikovných dievčat a chlapcov.

Aj preto sa starosta Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák po porade s členmi Komisie sociálnej, kultúry a športu miestneho zastupiteľstva rozhodol odmeniť vecnými cenami viac súťažiacich, ako bolo pôvodne v pláne. Namiesto desiatky najkrajších výtvorov napokon padlo rozhodnutie o poradí na prvých troch miestach a ďalej bude ešte odmenených ďalších pätnásť súťažiacich.

Víťazkou sa stala Dominika Harčarová, na druhom mieste skončila Natália Chiara Levická, tretia priečka pripadla Natálii Borovskej. Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým snaživým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili.


1. miesto Dominika Harčarová


2. miesto Natália Chiara Levická


3. miesto Natália Borovská


Ďalšia tvorba:

Stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu Košice-Furča

Milí obyvatelia našej mestskej časti. Sme veľmi radi, akú pozornosť venujete sledovaniu informácií, ktoré prinášame na našej webovej stránke (www.kosice-dh.sk) a na facebookovom profile mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Obdobie koronakrízy sme využili na vytvorenie ďalšieho komunikačného produktu – mobilnej aplikácie „Košice-Furča“.

V mobilnej aplikácii nájdete všetky aktuality, ktoré prinášame na našom webe, kontakty na zamestnancov jednotlivých oddelení miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, fotogalériu rôznych miest na našom sídlisku, užitočné informácie o rozložení veľkokapacitných kontajnerov či o všetkých správnych poplatkoch v prípade, že chcete využiť služby našej matriky alebo máte záujem kúpiť si napríklad rybársky lístok.


V aplikácii si môžete pozrieť vydania nášho sídliskového časopisu F-kuriér alebo zasielať podnety starostovi Jozefovi Andrejčákovi. Milým spestrením je sekcia „Susedský bazár“, kde môžete bezplatne inzerovať v prípade, že máte záujem niečo predať alebo kúpiť. Nový inzerát pridáte jednoducho: vyplníte text, základné kontaktné údaje a nahráte fotky.

Furčania, budeme radi, ak sa vám mobilná aplikácia „Košice-Furča“ bude páčiť. Stiahnuť zadarmo si ju môžete v platformách Android aj Apple.

Dôležitý oznam pre seniorov

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov sumarizuje pre dôchodcov s trvalým pobytom na našom sídlisku a s príjmom do 450 € všetky informácie v súvislosti s kompenzáciou časti nákladov na stravu a donášku stravy v mesiacoch apríl až jún 2020 v období platnosti mimoriadnych opatrení v dôsledku pandémie COVID-19.

Oznamujeme seniorom, ktorí majú záujem o poskytnutie finančných príspevkov od mesta Košice na kompenzáciu časti nákladov na stravu a donášku stravy v spomenutom období, aby  v termíne od 24. júna do 10. júla 2020 doručili rozhodnutie o výške dôchodku a všetky pokladničné doklady o zabezpečení a donáške obedov na oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Dvorkinovej 7.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok a nejasností nás kontaktujte na telefónnych číslach: +421 55 3009011, +421 55 3009012, +421 911568094.

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-12:00, 13:00-14:30
Utorok 8:00-12:00, 13:00-14:30
Streda 8:00-12:00, 13:00-16:30
Štvrtok 8:00-12:00,                        
Piatok 8:00-12:00, 13:00-14:00

Informácie k detským ihriskám na Furči

Vzhľadom na narastajúci počet podnetov a otázok od obyvateľov nášho sídliska k detským ihriskám sumarizujeme všetky základné informácie k tejto téme.

Správcom detských ihrísk je Správa mestskej zelene v Košiciach, s jej zamestnancami pravidelne komunikujeme. Zatiaľ sú na našom sídlisku otvorené štyri detské ihriská. Park pri fontáne, Charkovská 24, Krosnianska 75, Bašťovanského 3-5. V zmysle dodržania epidemiologických opatrení nemôže Správa mestskej zelene v Košiciach otvoriť z kapacitných dôvodov ďalšie detské ihriská na Furči. Podliehajú totiž prísnej dezinfekcii a budú sa ďalej otvárať na základe nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.

Správa mestskej zelene v Košiciach realizovala prekopanie ďalších ihrísk na našom sídlisku, ktoré postupne pripravuje na ich otvorenie (Buzulucká, Ovručská, Fábryho, Charkovská). Očakáva sa ďalšie vládne vyhlásenie nových opatrení v súvislosti s koronavírusom. Zároveň boli pokosené zatiaľ neotvorené ihriská (pri OC Torysa, Kpt. Jaroša 15, Buzulucká 25, obe ihriská na Povstania českého ľudu).

Rekonštrukčné práce a modernizácia ihriska na Clementisovej ulici ešte nie sú ukončené a ihrisko nebolo na konci júna ešte odovzdané do užívania. Pod vplyvom daždivého obdobia nebolo možné uložiť trávnatý koberec na ihrisko, s prácami sa začalo v stredu 1. júla, v prípade optimálneho počasia budú ukončené do konca tohto týždňa.

Od 13. do 16. júla údržba vnútroblokových komunikácií a chodníkov

Obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov chceme informovať o plánovanom strojnom zametaní a čistení bočných komunikácií i chodníkov na našom sídlisku v dňoch 13. až 16. júla (pondelok až štvrtok). V týchto dňoch sa bude strojné zametanie realizovať vždy v čase od 7.30 h až do ukončenia prác na uliciach naplánovaných na daný deň.

Harmonogram je spracovaný tak, že v jeden deň budú mechanizmy pracovať na uliciach v rôznych častiach našej mestskej časti. Na pozber sú vyčlenené štyri malé a jeden veľký mechanizmus, prípadné nedostatky budú dočisťované ručne.

13. JÚL (PONDELOK): Kurská, Kalinovská, Tokajícka, Lidické námestie, Benadova, Prešovská cesta, Vo Výmoli, Priemyselná.

14. JÚL (UTOROK): Jegorovovo námestie, Bašťovanského, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Adlerova, Fábryho, Exnárova, Maršala Koneva.

15. JÚL (STREDA): Bielocerkevská, Povstania českého ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Ulica sv. rodiny, Krosnianska, Buzulucká.

16. JÚL (ŠTVRTOK): Clementisova, Slivník, prístupová cesta na Vyšné Opátske, Orechová, Drieňová, Charkovská, Zupkova, Ovručská, Lupkovská.

Zmena organizácie dopravy na Bielocerkevskej ulici

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov upozorňuje obyvateľov na zmenu organizácie dopravy na Bielocerkevskej ulici. Kvôli zlepšeniu dopravnej situácie došlo aj na základe podnetov od obyvateľov v danej lokalite k zavedeniu jednosmernej premávky. Týmto zároveň žiadame vodičov o dodržiavanie nového dopravného značenia a zvýšenie opatrnosti pri prejazde daným úsekom.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

O z n a m

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 16. 7. 2020 (štvrtok) do 20. 7. 2020 (pondelok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a  koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do pondelka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v  poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej  lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Buzulucká 8-10
2. Buzulucká 9 stanovište kontajnerov
3. Buzulucká 17 stanovište kontajnerov
4. Buzulucká 20 stanovište kontajnerov
5. Charkovská 8-10
6. Charkovská 22
7. Krosnianska 11-13 priestor medzi blokmi
8. Krosnianska 23 zo zadnej strany bloku

Mgr.  Jozef  Andrejčák, v. r.

starosta


O z n a m

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 20. 7. 2020 (pondelok) do 23. 7. 2020 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od pondelka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a  presun do inej  lokality.

Vyzývame  Vás,  milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na  zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:


Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Kalinovská 3-5 stanovište kontajnerov pri mulde
2. Kalinovská 8 stanovište kontajnerov
3. Kurská 7-9 zo zadnej strany bloku
4. Kurská 12-14 zo zadnej strany bloku
5. Kurská 21 zo zadnej strany bloku
6. Kurská 24 stanovište kontajnerov
7. Kurská 31
8. Tokajícka 10-12

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Zaujímavé športové súťaženie troch košických mestských častí

Tri sídliská z nášho mesta, Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Košice-Sídlisko Ťahanovce a Mestská časť Košice-Sídlisko KVP sú účastníkmi prvého ročníka športovej olympiády týchto troch sídlisk.

Súťaží sa vo futbale, stolnom tenise, tenise a petangu. V utorok 21. júla nastúpili seniori Furče proti Ťahanovčanom na petangový zápas. Napokon sme síce prehrali 7:9, dôležitejšia však bola skvelá nálada a krásne strávené predpoludnie aktívnym spôsobom žijúcich seniorov. Slávnostné otvorenie patrilo starostom oboch súperiacich mestských častí, teda Jozefovi Andrejčákovi a Milošovi Ihnátovi.

Vo štvrtok 23. júla sa v areáli Futbalovej akadémie Benecol Košice na ZŠ Postupimská 37 uskutočnili futbalové zápasy. Tímu Furče sa v nich mimoriadne darilo, keďže sme porazili KVP 10:4 a zdolali sme aj Sídlisko Ťahanovce 8:5. V auguste bude košická športová olympiáda pokračovať súťažami v tenise a stolnom tenise, na rad prídu aj petangové a futbalové odvety.

Júlové upratovanie sídliska aktivačnými pracovníkmi

V prázdninovom období využila mestská časť Košice-Dargovských hrdinov pracovný fond aktivačných pracovníkov na ďalšie upratovanie a skultúrnenie životného prostredia na našom sídlisku.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov využíva celoročne na výpomoc pri upratovaní  aktivačných pracovníkov i pracovníkov, ktorí si odrábajú poskytovanú dávku v hmotnej núdzi. Spoločne vykonávajú zber odpadkov v uliciach mestskej časti, upratujú okolie kontajnerovísk, podchody, vypratávajú koše na psie exkrementy a dopĺňajú do nich sáčky, likvidujú čierne skládky. Rovnako pod vedením referentov oddelenia životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činností reagujú na podnety obyvateľov v súvislosti s poriadkom na sídlisku. Do júlového upratovania sa zapojila aj Arcidiecézna charita Košice, Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, vďaka skupine pracovníkov, ktorí boli rozdelení do troch skupín a každá z nich odpracovala jeden deň v týždni.

Prečistená bola celá oblasť Moňok potok, lesný chodník od Adlerovej až po Ovručskú ulicu, muldy pod Kurskou ulicou a Lidickým námestím smerom k bikrosovej dráhe, okolie veľkokapacitných kontajnerov pre záhradkárov v oblasti Sečovskej cesty. Bolo záražajúce vidieť, čo všetko skončilo na týchto miestach, keďže vo veľkokapacitných kontajneroch sme našli všeličo možné, vrátane stavebnej sute, nábytku, chladničiek a množstva komunálneho odpadu, predovšetkým fliaš od alkoholu a plastových fliaš.

Aktivační pracovníci zútulnili aj átrium v Spoločenskom centre-Kultúrnom stredisku mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Jegorovovom námestí, multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Krosnianska 4, pokosili okolie budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Dvorkinovej ulici. Upratovanie prebiehalo aj v podchodoch na Zupkovej ulici i v podchode medzi Krosnianskou a Ovručskou ulicou. Aktivační pracovníci vyhrabali drobný odpad v okolí kríkov a prečistili rigoly od nánosov vo viacerých oblastiach nášho sídliska, upratali okolie obchodných centier i prechodové chodníky.

Detské dopravné ihrisko od 10. augusta v plnej prevádzke

Od pondelka 10. augusta bude v plnej prevádzke zrekonštruované detské dopravné ihrisko v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou. Počas práve prebiehajúceho týždňa bude ihrisko v stredu 5. augusta a vo štvrtok 6. augusta uzatvorené, budú na ňom prebiehať záverečné dokončovacie práce: osadenie lavičiek, dopĺňanie dopravného značenia, odovzdávanie kompletnej svetelnej signalizácie do užívania, montáž oplotenia a informačných tabulí, realizovať sa budú aj terénne úpravy. Následne sa spustí aj prenájom šliapacích kár, ktoré bude zabezpečovať Občianske združenie Zábavisko. Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutoční začiatkom septembra.

Detské dopravné ihrisko (DDI) je objekt určený na voľnočasové aktivity detí, praktickú dopravnú výchovu detí i záujmovú činnosť škôl a školských zariadení. Prevádzkovateľom, resp. správcom DDI je mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Financovanie tohto projektu bolo zabezpečené z rozpočtu mestskej časti a z dotácie mesta Košice. Pravidlá a zásady prevádzky, údržby a využívania DDI určuje prevádzkový poriadok.

Prevádzková doba DDI je nasledovná:

•    1. apríl – 31. máj: 9.00 – 20:00 h,
•    1. jún – 31. august: 9.00 – 20.30 h ,
•    1. september – 30. november: 9.00 – 19.00 h.

V čase mimo prevádzky je objekt uzavretý a užívateľom je vstup do objektu zakázaný. Uzavretie a otvorenie areálu i kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby a prevádzkového poriadku vykonávajú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov a Mestská polícia Košice. Otváranie areálu je v kompetencii mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a Mestskej polície Košice. Zatváranie areálu zabezpečuje Mestská polícia Košice. Mimo prevádzkovej doby možno DDI využívať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa. Objednávanie aktivít na DDI: m-urad@kosice-dh.sk.

PRÁVA A POVINNOSTI DOZORU NAD DEŤMI

Prevádzkovateľ, resp. správca nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní DDI a nezodpovedá za ich bezpečnosť. Vstup deťom na DDI do 12 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby. Za dozor nad deťmi a ich bezpečnosť pri využívaní detského ihriska sú zodpovední výlučne zákonní zástupcovia dieťaťa. Ak dieťa navštívi detské ihrisko v sprievode pedagóga, je zaň plne zodpovedný pedagóg. Užívateľ DDI vstupuje do priestoru detského ihriska na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu.

NÁVŠTEVNÍCI DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA (DDI) SÚ POVINNÍ:

a) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom DDI a dodržiavať ho počas pobytu na DDI,
b) oznámiť prevádzkovateľovi chyby, nedostatky a poškodenia DDI a jeho častí, ktoré zistí pri využívaní objektu,
c) oznámiť mestskej polícii porušenie prevádzkového poriadku inými osobami,
d) užívať DDI len na určený účel a v súlade s prevádzkovým poriadkom, len v prevádzkovej dobe a v rámci schváleného harmonogramu,
e) použitie DDI na iný účel alebo v inej dobe je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa,
f) užívať DDI tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu, udržiavať čistotu a poriadok.

NÁVŠTEVNÍKOM DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA (DDI) SA ZAKAZUJE:

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK

159 – MESTSKÁ POLÍCIA
112 – TIESŇOVÉ VOLANIE
150 – HASIČSKÁ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155 – ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA
158 – POLICAJNÝ ZBOR SR

Futbalový tím nášho sídliska naďalej vo víťaznom tempe

Počas prvého augustového týždňa pokračovala košická sídlisková olympiáda zápasmi v petangu seniorov a vo futbale.

Tím nášho sídliska v petangu v utorok dvakrát prehral a raz zdolal Ťahanovčanov (4:10, 6:16, 9:6) a pozitívnu bilanciu dvoch víťazstiev a jednej prehry si pripísal v dueloch s KVP (9:4, 9:8, 2:13).

Furčianski futbalisti pokračovali v sérii víťazstiev, vo štvrtok dosiahli plný bodový zisk v treťom a štvrtom zápase košickej športovej olympiády. Naše družstvo zdolalo Sídlisko Ťahanovce 8:3 a KVP 10:4. Najbližšie sa bude športovať v pondelok 17. augusta na stolnotenisovej súťaži, ktorú v telocvični ZŠ Postupimská 37 zorganizuje naša mestská časť.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Odstávka vody na viacerých uliciach sídliska

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že vo štvrtok 20. augusta od 7.00 do 20.00 hodiny bude z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí ostávka vody na týchto uliciach nášho sídliska: Adlerova, Kalinovská, Kurská, Lidické námestie, Tokajícka, Benadova. Zásobovanie odberateľov pitnou vodou bude zabezpečené cisternovými vozidlami.

Septembrová kampaň „Do práce na bicykli“

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa do 7. septembra 2020 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Okamžite po potvrdení registrácie je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca september dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže.

Vlani sa do projektu zapojilo celkovo 12 687 registrovaných účastníkov, ktorí spolu prejazdili na bicykloch cestou do práce vyše milión kilometrov! Hlavnou motiváciou zapojenia sa do súťaže je predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie financie, mesto a životné prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií uvedených v štatúte súťaže, jej vyhlasovateľ – národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – v spolupráci s partnermi pripravili v blížiacom sa ročníku 2020 aj bonusy navyše.

Veríme, že cyklistom sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále používajú na presun po meste auto.

(Zdroj: www.dopracenabicykli.eu)

Na Furči budú cez víkend preteky v orientačnom behu

V sobotu 5. septembra a v nedeľu 6. septembra sa na našom sídlisku uskutočnia majstrovstvá Slovenska a preteky Slovenského pohára v orientačnom behu v šprinte a v šprintových štafetách.

Organizátorom podujatia je Klub orientačného behu Akademik TU Košice, partnerom akcie je aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Vo všetkých vekových kategóriách mládeže a dospelých je prihlásených takmer 250 štartujúcich. Cieľ podujatia sa bude nachádzať na ihrisku Centra úpolových športov nad ZŠ Fábryho, ktoré prevádzkuje občianske združenie Šport – mládež pre budúcnosť. Okrem tratí pre majstrovské kategórie je pripravená aj nenáročná trať pre začiatočníkov v dĺžke približne 2 kilometre.

PROGRAM PODUJATIA

Sobota, 5. septembra

11.00 – 13.00      majstrovstvá Slovenska v orientačnom šprinte

13.30                     vyhlásenie medailistov

16.30 – 18.00      preteky Slovenského pohára

Nedeľa, 6. septembra

10.00 – 12.00      majstrovstvá Slovenska šprintových štafiet

12.30                     vyhlásenie medailistov

Slovenský pohár v bikrose 19. a 20. septembra na našom sídlisku

BMX klub Košický Šarkaň organizuje v areáli na našom sídlisku počas víkendu od 19. do 20. septembra 5. a 6. kolo Slovenského pohára v bikrose. Súčasťou podujatia budú aj preteky pre neregistrované deti a mládež. Je potrebné si vziať bicykel, prilbu, dlhé oblečenie a rukavice. Štart pretekov v sobotu je o 13. hodine, registrácia bude prebiehať od 10.30 do 11.30 h. V nedeľu sa začínajú preteky o 10.30 h, registrácia sa uskutoční od 8.00 do 9.00 h. Partnerom podujatia je aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov.

Ponuka zaujímavých športovo-relaxačných aktivít a kurzov

Spoločenské centrum-Kultúrne stredisko mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na Jegorovovom námestí 5 spúšťa od septembra viacero zaujímavých aktivít a kurzov. Ide o zdravotno-relaxačné cvičenie pre všetkých, ktorí chcú sami prispieť k svojmu zdraviu a kvalitnejšiemu životu. Cvičíme každý pondelok od 16.50 h. Začíname 21. septembra, platba 2 €/1 hodina.

Komplexný systém jogových postupov a cvičení vedúcich k zdravému a harmonickému životu a sebapoznaniu pre začiatočníkov aj mierne pokročilých bude prebiehať vždy v pondelok od 18.00 h. Začíname 21. septembra (3,50 €/lekcia=1,5 hodiny). Platba 45,50 €/13 lekcií.

SM systém cvičenie sa opiera o 25-ročné klinické skúsenosti u pacientov s bolesťami chrbtice v driekovej, hrudnej a krčnej oblasti, u ľudí s akútnou prietržou platničky a u skolióz. Cvičíme každý utorok, stredu a štvrtok od 18.15 h (4 €/lekcia=1 hodina). Platba 52 €/13 lekcií. Bezplatná ukážková hodina a záväzný zápis sa uskutočnia 16. septembra o 18.30 h.

Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo v Spoločenskom centre-Kultúrnom stredisku mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Jegorovovom námestí 5, mailom (denne.centrum@kosice-dh.sk ) alebo na telefónnych číslach (0911 568 093 a 0911 568 091). Jednotlivé cvičenia sa budú konať v Spoločenskom centre-Kultúrnom stredisku na Jegorovovom námestí 5.

Miestne zastupiteľstvo - 9. zasadnutie, 22. september 2020 - pozvánka a materiály

Fotogaléria z bikrosových pretekov

BMX klub Košický Šarkaň zorganizoval v areáli na našom sídlisku počas uplynulého víkendu 5. a 6. kolo Slovenského pohára v bikrose. Vo FOTOGALÉRII si môžete pozrieť, ako to na súťaži vyzeralo. Partnerom podujatia bola aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov.

Zdroj foto: Facebook Bikros.sk Kosice.

HUDBA V LESE očarí Furčanov už 30. septembra

Jedinečné podujatie HUDBA V LESE očarilo počas svojej minuloročnej premiéry každého účastníka. Minikoncerty mladých talentovaných študentov hudby, ale i profesionálnych hudobníkov v netradičnom prostredí vo furčianskom lesoparku prilákajú mnohých návštevníkov určite aj tohto roku. Organizátorom akcie je Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ktoré sídli v našej mestskej časti na Exnárovej ulici.

To najdôležitejšie – podujatie HUDBA V LESE sa uskutoční v stredu 30. septembra od 16. do 18. hodiny vo furčianskom lesoparku, vstup do tohto unikátneho prírodného koncertného prostredia bude umožnený ponad Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Partnerom podujatia je aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Kreatívny projekt HUDBA V LESE z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Furča skončila na druhom mieste v športovom súťažení košických mestských častí

Tri sídliská z Košíc, mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Košice-Sídlisko Ťahanovce a mestská časť Košice-Sídlisko KVP, boli účastníkmi prvého ročníka športovej olympiády týchto troch sídlisk. Od júla do septembra sa súťažilo vo futbale, stolnom tenise, tenise a petangu. V piatok 25. septembra za účastí starostov všetkých troch sídlisk sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a spoločenské posedenie účastníkov. V celkovom hodnotení zvíťazili Ťahanovce pred Furčou a KVP. V jednotlivých disciplínach sa spomedzi výberov nášho sídliska najviac darilo futbalistom, ktorí zvíťazili, stolní tenisti obsadili druhé miesto, rovnako aj seniori v petangu, tretia priečka pripadla tenistom.

Na našom sídlisku pribudnú ďalšie bezpečnostné kamery

K doteraz nainštalovaným šiestim bezpečnostným kamerám pribudnú v našej mestskej časti v jeseni ďalšie. „Ďalšie štyri bezpečnostné kamery napojené na centrálny pult Mestskej polície Košice budú postupnne nainštalované na Benadovej 8, na Bielocerkevskej 27 a na ulici Sv. Rodiny. Tieto kamery budú nainštalované na základe zmluvy medzi mestom Košice a spoločnosťou Antik Telekom. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov sa bude finančne spolupodieľať na samotnej technickej inštalácii kamier. Všetky nové kamery, rovnako ako aj tie už existujúce, budú napojené na centrálny pult Mestskej polície Košice,“ vraví starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

Výber nových štyroch lokalít, kde budú bezpečnostné kamery umiestnené, sa uskutočnil na základe podnetov mestskej polície, obyvateľov sídliska a poslancov miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti. „Pevne veríme, že v týchto lokalitách budú bezpečnostné kamery plniť svoj účel v podobe zvýšenej prevencie a že tam nebude dochádzať k porušovaniu verejného poriadku a k vandalizmu,“ zaželal si Jozef Andrejčák.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dôležitý oznam o zmene úradných hodín

Po vyhlásení núdzového stavu vládou Slovenskej republiky a na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prijala mestská časť Košice-Dargovských hrdinov opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID-19.

Od štvrtka 8. októbra až do odvolania sa menia úradné hodiny nasledovne:   

Pondelok: 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
Streda: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Piatok: 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

 

Obyvateľom zároveň odporúčame, aby s miestnym úradom mestskej časti komunikovali prioritne e-mailom na adrese „sekretariat@kosice-dh.sk“ alebo telefonicky na čísle 055 300 90 01 v čase úradných hodín. V prípade nevyhnutnosti návštevy miestneho úradu odporúčame vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle 055 300 90 01.

Do budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bude umožnený vstup výhradne s rúškom, nevyhnutnosťou je použiť dezinfekciu pri vstupe do budovy.

Na základe uvádzaných skutočností prosíme obyvateľov o pochopenie a spoluprácu. Ďakujeme.

Detské dopravné ihrisko bude od 13. 10. uzatvorené

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky platí na Slovensku od 13. 10. zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Dôvodom je zhoršenie pandémie koronavírusu. Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov preto ako prevádzkovateľ detského dopravného ihriska prikročila k jeho uzavretiu od utorka 13. októbra až do odvolania. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Mestská časť zabezpečí dodanie potravín a liekov seniorom s trvalým pobytom na Furči

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov obnovuje pomoc seniorom nad 65 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v našej mestskej časti, zároveň nie sú klientmi žiadnej opatrovateľskej služby a nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im nákup vedeli zabezpečiť. Službu objednávky a donášky nákupu potravín majú nárok využiť okrem seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov rovnako aj obyvatelia so zdravotným ťažkým postihnutím z nášho sídliska.

Objednávky prijímame telefonicky na čísle 055 300 90 01 alebo e-mailom na adrese „sekretariat@kosice-dh.sk" vždy v pondelok a utorok od 8. do 14. hodiny. Rozvoz potravín realizujeme každú stredu v čase od 9. do 15. hodiny. Objednávku nákupu je potrebné urobiť najneskôr deň pred termínom rozvozu. 


Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov bude zabezpečovať výlučne donášku základných potravín a hygienických i toaletných potrieb do domácnosti. Do objednávky nebudú zaradené alkohol a tabakové výrobky. Platba za nákup sa realizuje pri jeho doručení v hotovosti.

K dispozícii sú na výber dva potravinové balíčky v hodnote 20 eur a 30 eur. Základný balíček v hodnote 20 eur obsahuje: cestoviny-rezance 250 g, čaj ovocný, jogurt biely 2 ks, jogurt ovocný 2 ks, káva mletá 75 g, maslo 100 g, mlieko polotučné trvanlivé 1 l, mrazené kurča 1,4 kg, mydlo, papier toaletný dvojvrstvový 2 ks, vajcia slepačie 10 ks, saláma balená lovecká 75 g, paštéta pečeňovka 190 g, syr eidam plátkový 100 g, 2 ks minerálka 1,5 l, chlieb 1 kg, citróny 4 ks, cibuľa 4 ks, paradajky 6 ks, jablká 4 ks, zemiaky neskoré 2 kg, kyslá smotana, taška papierová 2 ks. Väčší balíček v hodnote 30 eur obsahuje všetky položky z prvého balíčka a navyše ešte: mrkva 4 ks, bôčiková nátierka, olej slnečnicový 1 l, mrazená zmes zeleniny 300 g, paprika 3 ks, rastlinné maslo 400 g, uhorky 4 ks, šunka morčacia balená 100 g, čistiaci prostriedok na riad 500 ml, tvaroh 200 g, paradajky 5 ks, cukor 1 kg, taška papierová.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov bude od 19. októbra zabezpečovať pre seniorov nad 65 rokov a zdravotne ťažko postihnutých, ktorí majú trvalý pobyt v našej mestskej časti, distribúciu liekov do domácnosti. Objednávky liekov prijímame telefonicky na čísle 055 300 90 01 alebo e-mailom na adrese „sekretariat@kosice-dh.sk“ vždy v pondelok a utorok od 8. do 14. hodiny. Rozvoz realizujeme v stredu od 9. do 15. hodiny.

Objednávku liekov spracuje zamestnanec Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov telefonicky alebo e-mailom. Senior okrem názvu liekov uvedie aj svoju adresu, telefónne číslo, rodné číslo alebo číslo čiarového kódu e-receptu, pričom pri prevzatí liekov podpíše aj tlačivo o súhlase so spracovaním osobných údajov. Doplatky za doručené lieky prevezme zamestnanec mestskej časti priamo od seniora v hotovosti pri ich odovzdaní.

Výzva pre zdravotníkov v súvislosti s plošným testovaním

V súvislosti s celoslovenským testovaním na COVID-19 platí výzva Armády Slovenskej republiky pre zdravotníkov, že v prípade záujmu o pomoc môžu kontaktovať bezplatnú linku 0800 122 013 alebo napísať e-mail na adresu rhq_tv@mil.sk “. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo, obec (časť obce), v ktorej je zdravotník ochotný pomôcť, plus treba doplniť aj svoju kvalifikáciu a či môže vykonávať výtery alebo len vyhodnocovať testy.

Celoplošné testovanie. Kde na Furči nájdete odporúčané odberné miesta?

Mestská časť Košice-Dargovských zverejňuje zoznam 14 odberových miest na plošné testovanie na COVID-19 v našej mestskej časti, ktoré schválila armáda a regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Celoplošné testovanie sa uskutoční v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra v čase od 7.00 do 12.00 a od 13.00 do 22.00 hodiny.

ODPORÚČANÉ ODBERNÉ MIESTA
ZŠ FÁBRYHO 44 – dve odberné miesta 
(odporúčané ulice: Fábryho, Adlerova, Exnárova)
ZŠ POSTUPIMSKÁ 37 – dve odberné miesta 
(odporúčané ulice: Postupimská, Kpt. Jaroša, Jaltská, Bielocerkevská)
ZŠ MAUREROVA 21 – dve odberné miesta 
(odporúčané ulice: Maurerova, Povstania českého ľudu, Clementisova, Vyšná úvrať, Orechová, Drieňová)
ZŠ KROSNIANSKA 2 – dve odberné miesta 
(odporúčané ulice: Ovručská, Zupkova, Charkovská,  Lupkovská)
ZŠ KROSNIANSKA 4
(odporúčané ulice: Krosnianska, Sv. rodiny)
MIESTNY ÚRAD – DVORKINOVA 7 
(odporúčané ulice: Dvorkinova, Na hore, Sečovská cesta-nepárne čísla, Slivník)
K-13 – JEGOROVOVO NÁMESTIE  5 
(odporúčané ulice: Lidické námestie, Tokajícka, Vo výmoli)
SPOLOČENSKÉ CENTRUM – JEGOROVOVO NÁMESTIE  5 
(odporúčané ulice: Jegorovovo námestie, Bašťovanského, Benadova, Prešovská cesta-nepárne čísla)
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU –  CHARKOVSKÁ 1 
(odporúčaná ulica: Buzulucká)
KRČMA U TONA – KALINOVSKÁ 22 
(odporúčané ulice: Kurská, Kalinovská)

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci obyvatelia od desať rokov. Testovanie sa uskutoční za prísnych epidemiologických opatrení. Testovanie môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v Košiciach, vrátane celomestského drive-in testovacieho miesta v aeroklube pri letisku.

Ako prebieha testovanie? Sumarizujeme jednotlivé kroky, ktoré absolvujete:

 1. VSTUP. Po vstupe do odberného miesta si vydenzifikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.
 2. REGISTRÁCIA. Administratívnemu pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom (deti preukazom poistenca, cudzinci pasom), pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo.
 3. TESTOVANIE. Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu. Zdravotníkovi zároveň odovzdáte pridelené číslo.
 4. VYHODNOTENIE TESTU. Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.
 5. PREVZATIE TESTU. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a po predložení občianskeho preukazu Vám vypíše certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. V prípade pozitívneho výsledku nastupujete do desaťdňovej karantény.

Sumár informácií, ako bude prebiehať víkendové celoplošné testovanie, nájdete na webe: https://www.somzodpovedny.sk.

Videoinštruktáž: https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co&feature

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

O z n a m

Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 5. 11. 2020 (štvrtok)  do 9. 11. 2020 (pondelok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do pondelka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej  lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Adlerova 8
2. Adlerova 23 prerušený chodník pre separovaných kontajneroch
3. Slivník 11 vedľa rodinného domu
4. Slivník 39
5. Orechová 13-17 v zákrute
6. Drieňová stredná časť ulice
7. Prešovská 43 - 46
8. Vo výmoli stredná časť ulice

Mgr.  Jozef  Andrejčák, v. r.

starosta


Mestská  časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 9. 11 2020 (pondelok) do 12. 11. 2020 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od pondelka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej  lokality.

Vyzývame  Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Dvorkinova 10 - 12 zo zadnej strany bloku
2. Maurerova 2 - 3
3. Maurerova 10 zo zadnej strany bloku
4. Maurerova 17
5. PČĽ 5 - 9 stanovište kontajnerov
6. PČĽ 6 zo zadnej strany bloku
7. PČĽ 16 - 18 zo zadnej strany bloku
8. PČĽ 28 - 30 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Bezplatný zber elektroodpadu 7. a 8. decembra

Máte záujem ekologicky a bezplatne sa zbaviť starých spotrebičov? Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou H+EKO zabezpečí 7. a 8. decembra bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov na našom sídlisku.

Odber nahláste do 3. decembra telefonicky na telefónne číslo miestneho úradu 055/300 90 09 počas úradných hodín alebo e-mailom na adresu zivotne@kosice-dh.sk a uveďte potrebné údaje (typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt).

Za elektroodpad sú považované všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory, ale aj malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.

Staré nepotrebné elektrospotrebiče pripravte v obytných domoch večer, prípadne ráno v deň zberu do 8. hodinyv spoločných priestoroch brány. Pracovníci po príchode zazvonia a po otvorení vchodových dverí ich naložia do vozidla. Obyvatelia v rodinných domoch uložia elektroodpad k bráne z vnútornej strany. Je potrebné, aby ste v priebehu dňa až do odvozu umožnili vstup do týchto priestorov.

Terénna opatrovateľská služba

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídliska v zmysle zákona o sociálnych službách viacero foriem sociálnych služieb, ktoré zastrešuje sociálny úsek oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu miestneho úradu našej mestskej časti.

Ak má obyvateľ s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré mu na základe jeho žiadosti vydalo mesto Košice, môže sa obrátiť na našu mestskú časť so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – konkrétne terénnej opatrovateľskej služby.

Sociálna služba počas dňa sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Sociálnu službu na našom sídlisku zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky vždy počas pracovných dní v rozsahu najviac osem hodín denne v čase od 7.30 do 15.30 h.

Žiadosť sa podáva na Miestnom úrade mestskej časti Košice Dargovských hrdinov na Dvorkinovej 7 na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v budove „A“ na prízemí. Telefonický kontakt: 055 300 90 12, 0911 568 094.

Základná škola Postupimská 37 nezaháľa

Aj v neľahkej pandemickej situácii možno napredovať. Základná škola Postupimská 37 je toho príkladom. Ešte v septembri zorganizovali deviataci na ZŠ Postupimská 37 dvojdňovú mládežnícku konferenciu „Idem do toho!“, ktorej hlavnou témou bol zdravý životný štýl. Všetky svoje vedomosti zúročili vo vlastných prednáškach na témy: „Pitný režim verzus energetické nápoje“, „Zdravý jedálniček tínedžera“ a „Pokoj v duši“. Žiaci nezabudli ani na prevenciu fajčenia a pustili sa s vervou do kampane proti fajčeniu.

„Zaujímavou a veľmi dôležitou bodkou tohto programu v súvislosti so stravovaním bola prednáška televíznej osobnosti Patrika Hermana o dôležitosti prevencie rakoviny hrubého čreva. Keďže Slovensko sa nachádza na prvých priečkach vo výskyte tohto druhu rakoviny, naši deviataci získali priamo od zakladateľa občianskeho združenia Europacolon informácie o teste na skryté krvácanie v stolici. Pochopili, prečo je dôležité kvalitne sa stravovať už v mladom veku a ako môžu pomôcť svojim rodičom či starým rodičom. Celú akciu pomohla zorganizovať Detská organizácia Fénix,“ rozhovorila sa Janette Šalachová,  učiteľka biológie a chémie zo Základnej školy na Postupimskej 37.

Veľkou výzvou pre učiteľov bol mentorský  workshop kolegu – učiteľa a kouča Dávida Králika z Bratislavy. „Zaujímavý človek s otvorenou mysľou, kreatívnym prístupom a pozitívnou náladou nám umožnil pričuchnúť k individuálnemu rozvojovému programu učiteľa. Prezradil nám veľa nových metód, aktivít a skvelých informácií, ktoré navyše podal netradičnou zážitkovou formou. Zhodli sme sa, že sa s ním chceme stretnúť opäť, naši žiaci to určite ocenia,“ dodala Janette Šalachová.

Ako sa stať členom Jednoty dôchodcov Slovenska?

V Jednote dôchodcov Slovenska (JDS) sa združujú občania staršieho veku, dôchodcovia bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Členmi tohto združenia sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s jeho cieľmi, programom a stanovami.

Cieľom JDS je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, chrániť ich práva a oprávnené požiadavky, sledovať vývoj životnej úrovne, spolupracovať so zákonodarnými orgánmi, poskytovať právno-poradenskú službu v rámci svojich možností, organizovať dobrovoľnícku činnosť, podieľať sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti, pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania a vyvíjať medzinárodné aktivity smerujúce k spolupráci s organizáciami dôchodcov v zahraničí a inými organizáciami.

Členstvo v JDS je dobrovoľné. Dôchodca o členstvo požiada základnú organizáciu v mieste bydliska. V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov pôsobí Základná organizácia JDS 09. Podmienkou je prihláška za člena, v ktorej sa zaväzuje pravidelne platiť členský príspevok vo výške 2 eurá. Dokladom o členstve je členský preukaz. Furčianska základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska pôsobí v Dennom centre na Jegorovovom námestí 5 vždy prvý štvrtok v mesiaci v čase od 9. do 12. hodiny. V tomto roku 2020 eviduje celkovo 125 členov.

„Úvod roka vždy začíname výročnou členskou schôdzou. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu sme, žiaľ, od marca len obmedzene realizovali plánované podujatia. Niektoré akcie boli zrušené, niektoré sa podľa danej situácie uskutočnili v prírode. Naše členky sa podieľali na šití rúšok pre mestskú časť Košice-Dargovských hrdinov, uskutočnil sa výlet na Kojšovskú hoľu, týždenný rekreačno-oddychový pobyt v Trenčianskych Tepliciach. V septembri sme opekali vo furčianskom lesoparku, na tomto podujatí sa zúčastnilo 57 našich členov. Akcia sa zrealizovala aj vďaka finančnému príspevku starostu Jozefa Andrejčáka, ktorý nás prišiel pozdraviť. V októbri sme navštívili výstavu Terakotová armáda v múzeu v Trebišove. Na rekondično-liečebných pobytoch v kúpeľoch sa rekreovalo osemnásť našich členov. Veríme, že pandémia koronavírusu na Slovensku čoskoro pominie a budeme sa môcť osobne čo najčastejšie stretávať,“ prezradila Margita Rychtáriková, predsedníčka Základnej organizácie 09 Jednoty dôchodcov Slovenska.

Bližšie informácie: 0908 878 220.

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestskou časťou Košice-Dargovských hrdinov

Matričný úrad mestskej časti vykonáva a spracováva okrem iného aj osvedčovanie listín, podpisov na listinách, čestných vyhláseniach alebo na účely sociálnej poisťovne, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, výpis z knihy narodení, manželstiev a úmrtí, určenie otcovstva súhlasným vyhlásením, zmenu priezviska na predchádzajúce priezvisko po rozvode manželstva, zmenu mena a priezviska na základe právoplatného rozhodnutia, zápis určených mien, žiadosť o uzavretie manželstva, opravu rodného čísla, opravu matričného zápisu, zápis rozvodu manželstva (aj v cudzine), zápis uzavretia manželstva, narodenia alebo úmrtia do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vyberáme z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré mestská časť Košice-Dargovských hrdinov vyberá poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

 

2 €

5 €

 

10 €

 

20 €

Informácie k zimnej údržbe miestnych komunikácií

Od 15. novembra sa v Košiciach oficiálne spustila zimná údržba. V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje výkon zimnej údržby na komunikáciách mesto Košice prostredníctvom spoločnosti KOSIT. Zimná údržba sa zabezpečuje na základe operačného plánu schváleného mestom Košice. Na jej samotný výkon je zriadený dispečing. Zimná údržba sa vykonáva na základe spracovaného harmonogramu podľa stupňa dôležitosti komunikácií s prihliadnutím na potreby dopravy, zásobovania obyvateľstva a zabezpečenia zdravotnej i požiarnej služby. Operačný plán zimnej údržby ciest a komunikácií v meste Košice na zimnú sezónu 2020/2021 bude zverejnený v elektronickej podobe na stránkach www.kosice.sk, www.kosice-dh.skwww.kosit.sk.

Z košických ulíc v zimnej sezóne 2020/2021 zmiznú modré tabuľky z úsekov chodníkov a ciest s nápisom „Chodník v zimnom období neudržiavaný“. Mesto Košice spustilo mobilnú aplikáciu „Zimná údržba“ pre záujemcov o odpratávanie snehu a ľadu. Mesto každému poskytne posypový materiál a základné technické zabezpečenie. Finančná odmena bude pozostávať z 200-eurového paušálu ako odmeny za pohotovosť, ktorá sa za každý deň aktívneho vykonávania zimnej údržby na zvolenom chodníku zvýši o ďalších 5 eur. Zodpovednosť za prípadný úraz na takomto chodníku má podľa cestného zákona rovnako ako doteraz mesto Košice, nie ľudia, s ktorými je podpísaná zmluva na čistenie. Je potešujúce, že v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov už takto našli všetky dostupné chodníky adoptívnych rodičov


Dôležité telefónne čísla
DISPEČING REFERÁTU DOPRAVY MAGISTRÁTU MESTA KOŠICE 16 126, 055/641 97 36, 0903 602 383  (nonstop)
KOSIT 0800 156 748, 0907 548 620
MIESTNY ÚRAD MČ KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 055/300 90 08, 055/300 90 09

Investičné aktivity na Furči v druhom polroku 2020

Aj napriek zložitej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu a spôsobenému výpadku plánovaných príjmov z podielových daní vo výške 48-tisíc eur sa mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov podarilo v druhom polroku 2020 zrealizovať viaceré investičné aktivity a projekty.

„V auguste sme dali do užívania detské dopravné ihrisko v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou, spustili sme aj prenájom šliapacích kár, ktoré zabezpečuje Občianske združenie Zábavisko. Vzhľadom na súčasnú pandémiu koronavírusu sa slávnostné otvorenie ihriska aj s programom v podobe súťaží pre žiakov furčianskych základných škôl uskutoční na jar budúceho roka,“ rozhovoril sa starosta Furče Jozef Andrejčák.

Financovanie tohto projektu bolo zabezpečené z rozpočtu mestskej časti a z dotácie mesta Košice. Otvorené bude od apríla do novembra. Uzavretie a otvorenie areálu i kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby a prevádzkového poriadku vykonávajú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov a Mestská polícia Košice.

„V lete sme dali do užívania aj zrekonštruované detské ihrisko na Clementisovej ulici, na ktorom sa investične okrem našej mestskej časti podieľala aj Správa mestskej zelene v Košiciach. Staré nevyhovujúce detské herné prvky boli nahradené novými, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné normy a dopadové zóny. Časť povrchu ihriska bola nahradená trávnatým kobercom,“ poznamenal Jozef Andrejčák.

Z ďalších investičných aktivít spomenul dokončenie prepojovacieho chodníka medzi Krosnianskou ulicou a Ulicou Svätej rodiny, projektovú prípravu svetelných bodov, spolupodieľanie sa na rekonštrukcii súvislých opráv chodníkov. „Do budúcoročného plánu sme presunuli rekonštrukciu športového ihriska na Bielocerkevskej ulici či vybudovanie parkovacích miest na Adlerovej ulici.“

K doteraz nainštalovaným šiestim bezpečnostným kamerám pribudli v našej mestskej časti v jeseni ďalšie. „Ďalšie bezpečnostné kamery napojené na centrálny pult Mestskej polície Košice boli nainštalované na Benadovej a Bielocerkevskej, pripravuje sa ešte inštalácia aj na Ulici Svätej rodiny. Tieto kamery boli nainštalované na základe zmluvy medzi mestom Košice a spoločnosťou Antik Telekom. Naša mestská časť sa finančne spolupodieľala na samotnej technickej inštalácii kamier. Všetky nové kamery, rovnako ako aj tie už existujúce, sú napojené na centrálny pult Mestskej polície Košice. Pevne veríme, že v týchto lokalitách budú bezpečnostné kamery plniť svoj účel v podobe zvýšenej prevencie a že tam nebude dochádzať k porušovaniu verejného poriadku a k vandalizmu,“ dodal Jozef Andrejčák.

Požiar na Ovručskej 6 – aktuálne informácie

V stredu 9. decembra večer vypukol na našom sídlisku v obytnom dome na Ovručskej 6 požiar. Našťastie, prvotné správy, že išlo o výbuch plynu, sa ukázali ako poplašné. Obyvatelia všetkých bytov boli evakuovaní a bytovka bola až do štvrtkového rána strážená políciou.

O priebehu všetkých úkonov počas štvrtka 10. decembra a aj ďalšom vývoji situácie informoval vo štvrtok po 14. hodine Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov: „Viackrát som bol na mieste požiaru, hovoril som s mnohými obyvateľmi postihnutej bytovky, komunikovali sme aj so zástupcom vlastníkov bytov a Bytovým podnikom mesta Košice (správcom bytového domu) aj so zamestnancami Magistrátu mesta Košice. Sme v kontakte s rodinou, ktorej zhorel celý byt, o prípadnej ďalšej forme pomoci pre nich budeme ešte hovoriť. Základnou informáciou je, že od štvrtkového popoludnia sa obyvatelia priebežne vracajú do svojich bytov,” zdôraznil Jozef Andrejčák.

Statik skontroloval všetkých 32 bytových jednotiek a skonštatoval, že je všetko v poriadku. Jozef Andrejčák ďalej pokračoval: „Správca bytového domu zabezpečil kontrolu inžinierskych sietí. Byt, v ktorom požiar vypukol, zhorel úplne, ostatné sú poškodené čiastočne. Tí obyvatelia, ktorí sa vzhľadom na škody nebudú môcť vrátiť do svojich bytov, môžu aj naďalej využívať núdzové ubytovanie v areáli Bytového podniku mesta Košice (BPMK), pokiaľ nemajú možnosť byť u svojej rodiny alebo známych. BPMK zároveň zabezpečí opravné práce spoločných priestorov. Mesto Košice vyslalo sociálnych pracovníkov, ktorí takisto poskytli pomoc. Obyvatelia z Ovručskej 6 môžu navyše požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Veľmi si vážime množstvo dobrosrdečných ľudí, ktorí ponúkli svoju podporu v rôznych sférach. Všetko sumarizujeme, aby poskytnutá pomoc bola efektívna a adresná. Najdôležitejšia bude materiálno-technická pomoc pri opravných prácach. Na tie sa budeme snažiť prispieť aj z rozpočtu mestskej časti, pomoc prisľúbilo aj mesto Košice.”

V závere sa Jozef Andrejčák opakovane poďakoval záchranným zložkám. „Hasiči, zdravotníci a polícia odviedli profesionálny a promptný zásah. Vďaka patrí aj mestu Košice. Pomohli nám aj v ZŠ Krosnianska 4, kde sme v stredu po požiari zhromaždili obyvateľov Ovručskej 6, aby dostali základné informácie od záchranných zložiek.”

Transparentný účet pre rodinu Hájekovcov a obyvateľov Ovručskej 6

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zriadila v piatok 11. decembra transparentný účet pre rodinu Hájekovcov, ktorej zhorel celý byt pri požiari v stredu 9. decembra v obytnom dome na Ovručskej 6 na našom sídlisku. Časť dobrovoľných vkladov od ľudí, ktorí chcú pomôcť mladej štvorčlennej rodine v zložitej situácii, poputuje po dohode s rodinou a zástupcami vlastníkov bytov aj na ďalšie práce v požiari zasiahnutom bytovom dome na Ovručskej 6.  

„O takomto riešení sme s rodinou Hájekovcov komunikovali vo štvrtok, teda hneď deň po nešťastnej udalosti. Všetky nevyhnutné záležitosti sme sprocesovali v piatok 11. decembra ráno. Impulzom k tejto aktivite bolo veľa návrhov na rôznu formu pomoci pre obyvateľov Ovručskej 6 od mnohých dobrosrdečných ľudí,“ povedal Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Číslo transparentného účtu OVRUČSKÁ 6 KOŠICE: SK9809000000005175868381

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9809000000005175868381

Vianočné prianie všetkým Furčanom

Detská súťaž so športovou tematikou o zaujímavé ceny

Po výtvarno-umeleckej súťaži pre deti, ktorú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zorganizovala v prvej polovici tohto roka a ktorá sa u ratolestí z nášho sídliska stretla s veľkým úspechom, sme si tentoraz pripravili pre mládež z nášho sídliska vianočnú športovú súťaž.

Potrvá od 18. decembra 2020 do 17. januára 2021. Bude mať tri rôzne tematické okruhy a môžu sa do nej zapojiť všetky deti z Furče. Ústrednou témou vianočnej súťaže bude šport.

Deti môžu nakresliť obrázky ich obľúbenej športovej činnosti alebo obľúbeného športovca. Tie ratolesti, ktoré viac ako k výtvarnému umeniu inklinujú k literatúre, môžu napísať článok alebo príbeh o ich obľúbenom športe či športovcovi, ktorého najviac obdivujú. Pre športujúce deti z nášho sídliska je tu ešte aj tretia možnosť zapojiť sa do našej súťaže a to v podobe krátkeho videa, v ktorom zachytia svoj športový talent.

Všetky práce môžu deti alebo ich rodičia posielať do nedele 17. januára 2021 mailom na adresu sekretariat@kosice-dh.sk. Výhercov vyberú členovia Komisie sociálnej, kultúry a športu miestneho zastupiteľstva a deti odmeníme zaujímavými cenami. Ako inak, budú to ceny športové. Prezradíme, že okrem športového tovaru to budú aj prekvapenia od partnerov našej súťaže, hokejového klubu HC Košice, futbalového klubu FC Košice a Bodva Sport Clubu. Výhercov na slávnostnom odovzdávaní cien budú potom dekorovať známi košickí hokejisti a futbalisti.

V Košiciach bude bezplatné testovanie na COVID-19

Mesto Košice zorganizuje od piatka 8. januára do pondelka 11. januára 2021 bezplatné testovanie na COVID-19. Na tento účel objednalo celkovo 100-tisíc antigénových testov.

Testovanie sa v našom meste uskutoční na zhruba 50 odberných miestach. V našej mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov to bude Denné centrum na Jegorovovom námestí a Centrum voľného času na Charkovskej ulici.

Odberné miesta budú otvorené v piatok od 16. do 20. hodiny, v sobotu a nedeľu medzi 9. až 17. hodinou. V pondelok bude v prevádzke jedno odberné miesto v Kulturparku na Kukučínovej ulici od 9. do 17. hodiny.

Väčšina odberných miest sa bude nachádzať na základných školách, ďalšiu časť vytvorí mesto v spolupráci s mestskými časťami. Definitívny zoznam odberových miest bude zverejnený vo štvrtok.

Úradné hodiny sú do 24. januára zrušené

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice

  

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808  z 31. decembra  2020, ktorým došlo k rozšíreniu opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, tzn. obmedzeniu pohybu vychádzania osôb, Vám týmto oznamujeme, že sú úradné hodiny

ZRUŠENÉ.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie žiadame obyvateľov, aby s miestnym úradom mestskej časti komunikovali prioritne e-mailom na adrese sekretariat@kosice-dh.sk a telefonicky na číslach 055 300 90 01, 055 300 90 02.

Návštevy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov nebudú do 24. januára 2021 umožnené.

Na základe uvedených skutočností prosíme obyvateľov o pochopenie a spoluprácu.

Ďakujeme.

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Organizačné informácie k testovaniu v Košiciach (8. až 11. 1.)

Dobrovoľné bezplatné antigénové testovanie na COVID-19 sa v Košiciach uskutoční v piatok 8. januára od 16. do 20. hodiny. V sobotu 9. januára a v nedeľu 10. januára sa bude testovať medzi 9. až 17. hodinou. Zároveň v pondelok 11. januára bude od 9. do 17. hodiny v prevádzke aj odberné miesto v košickom Kulturparku na Kukučínovej ulici.

Testovanie na COVID-19 sa odporúča ľuďom, ktorí chodia do zamestnania a zároveň nemôžu pracovať z domu, zamestnancom kritickej infraštruktúry a ich rodinným príslušníkom a tým, ktorí sa starajú sa o svojich blízkych alebo nevládnych. Žiadame seniorov a ľudí, ktorí môžu pracovať z domu, aby sa na tomto testovaní nezúčastnili.

Milí Furčania, v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sa môžete dať otestovať na týchto miestach:

DENNÉ CENTRUM JEGOROVOVO NÁMESTIE 5
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU CHARKOVSKÁ 1
ZŠ FÁBRYHO 44
ZŠ POSTUPIMSKÁ 37
ZŠ MAUREROVA 21
ZŠ KROSNIANSKA 2
ZŠ KROSNIANSKA 4

Kompletný zoznam odberných miest v Košiciach nájdete na tejto stránke: https://korona.kosice.sk/zoznam-odbernych-miest/.

Pripomíname, že v pracovných dňoch od 14.00 do 22.30 stále funguje mobilné odberné miesto aj  na Poliklinike Východ.

Organizačné informácie k testovaniu v Košiciach (15. až 18. 1.)

Dobrovoľné bezplatné antigénové testovanie na COVID-19 sa v Košiciach uskutoční v piatok 15. januára od 16. do 20. hodiny. V sobotu 16. januára a v nedeľu 17. januára sa bude testovať medzi 9. až 17. hodinou. Zároveň v pondelok 18. januára bude od 9. do 17. hodiny v prevádzke aj odberné miesto v košickom Kulturparku na Kukučínovej ulici.

Testovanie na COVID-19 sa odporúča:

Žiadame seniorov a ľudí, ktorí môžu pracovať z domu alebo ľudí, ktorí doma dodržiavajú lockdown, aby sa na tomto testovaní nezúčastnili. Samozrejme, zakázané to nemajú.

Milí Furčania, v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sa môžete dať otestovať na týchto miestach:

DENNÉ CENTRUM JEGOROVOVO NÁMESTIE 5
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU CHARKOVSKÁ 1
ZŠ FÁBRYHO 44
ZŠ POSTUPIMSKÁ 37
ZŠ MAUREROVA 21
ZŠ KROSNIANSKA 2
ZŠ KROSNIANSKA 4

Kompletný zoznam odberných miest v Košiciach nájdete na tejto stránke: https://korona.kosice.sk/zoznam-odbernych-miest/.

Pripomíname, že v pracovných dňoch od 14.00 do 22.30 stále funguje mobilné odberné miesto aj na Poliklinike Východ.

Pre obyvateľov Ovručskej 6 sa vyzbieralo vyše 21-tisíc eur

Na transparentný účet pre obyvateľov Ovručskej 6, ktorý zriadila mestská časť Košice-Dargovských hrdinov po decembrovom požiari v tomto obytnom dome, pribudlo celkovo 21 498,89 eur.

„Rozdelenie financií naakumulovaných na transparentnom účte sa uskutočnilo na základe návrhu vlastníkov bytov tohto bytového domu a na základe dohody zástupcu vlastníkov bytov s rodinou Hájekovcov, v ktorých byte požiar vypukol. Financie budeme ešte tento týždeň odosielať na účty obyvateľov Ovručskej 6,“ rozhovoril sa Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. 

Milo ho prekvapilo, koľko peňazí sa podarilo vyzbierať. „Je úžasné, aká suma za mesiac pribudla na transparentný účet. Svedčí to o spolupatričnosti a dobrosrdečnosti ľudí. Naše spoločné poďakovanie patrí všetkým, čo sa rozhodli pomôcť nielen mladej štvorčlennej rodine Hájekovcov, ktorej byt zhorel do tla, ale pomohli aj ďalším obyvateľom postihnutého obytného domu, ktorí sa tiež ocitli v zložitej situácii. Za spoluprácu ďakujem aj mestu Košice, zástupcovi vlastníkov bytov na Ovručskej 6 Emilovi Kráľovičovi, poslancom miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti a ďalším inštitúciám i podnikateľom, ktorí podali pomocnú ruku. Spomeniem napríklad European Institute Prague, ktorého zástupcovia darovali pred Vianocami každej rodine postihnutého bloku darčekovú poukážku na nákup potravín. A určite nezabúdame ani na záchranné zložky, ktoré svojím promptným a profesionálnym zásahom bezprostredne po vypuknutí požiaru eliminovali ešte väčšie hroziace škody a aj potom podali postihnutým rodinám pomocnú ruku,“ skonštatoval starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Testovacie miesta na COVID-19 na Furči od 21. januára

Do 26. januára prebieha skríningové testovanie občanov na ochorenie COVID-19. Miesta na bezplatné antigénové testovanie sa nachádzajú na viacerých miestach v Košiciach. Prirodzene, výnimkou nie je ani naša mestská časť.

Prinášame zoznam odberných miest v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, ktoré budú otvorené v nasledovných časoch (štvrtok 21. 1. a v piatok 22. 1. od 16. do 20. hodiny, v sobotu 23. 1. a v nedeľu 24. 1. od 9. do 17. hodiny).

DENNÉ CENTRUM JEGOROVOVO NÁMESTIE 5

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU CHARKOVSKÁ 1 

ZŠ FÁBRYHO 44

ZŠ POSTUPIMSKÁ 37 

ZŠ MAUREROVA 21

ZŠ KROSNIANSKA 2

ZŠ KROSNIANSKA 4 

Do všetkých týchto odberových miest sa môžete zaregistrovať aj cez elektronický formulár (negarantuje to rezerváciu termínu či prednostné vybavenie) a výsledok testu vám bude zaslaný v SMS správe. Registračný formulár: https://koronaregistracia.kosice.sk/prihlasenie.

Pripomíname, že v pracovných dňoch od 14.00 do 22.30 funguje aj mobilné odberné miesto na Poliklinike Východ.

Všetky informácie k testovaniu v Košiciach nájdete na stránke: https://korona.kosice.sk.

Testovacie miesta na COVID-19 na Furči (29. 1. – 31. 1.)

Prinášame zoznam odberných miest bezplatného antigénového testovania na COVID-19 v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, ktoré budú otvorené v nasledovných časoch (piatok 29. 1. od 16. do 20. hodiny, sobota 30. 1. a nedeľa 31. 1. od 9. do 17. hodiny).

DENNÉ CENTRUM JEGOROVOVO NÁMESTIE 5

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU CHARKOVSKÁ 1

ZŠ FÁBRYHO 44

ZŠ POSTUPIMSKÁ 37

ZŠ MAUREROVA 21

ZŠ KROSNIANSKA 2

ZŠ KROSNIANSKA 4

Povinná elektronická registrácia cez registračný formulár: https://koronaregistracia.kosice.sk/prihlasenie. Nemusíte čakať na výsledok testu, ktorý vám bude doručený v SMS správe, navyše urýchlite administratívnu časť testovania. Právoplatný doklad o výsledku testu budete mať k dispozícii v prípade kontroly priamo vo svojom mobile.

Pripomíname, že v pracovných dňoch od 14.00 do 22.30 funguje aj mobilné odberné miesto na Poliklinike Východ.

Všetky informácie k testovaniu v Košiciach nájdete na stránke: https://korona.kosice.sk.

Kompletný zoznam odberných miest v Košiciach: https://www.kosiceonline.sk/kosice-na-druhe-kolo-skriningu-pripravili-desiatky-odbernych-miest-pozrite-si-ich-predbezny-zoznam.

Úradné hodiny od 27. januára tri dni v týždni

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice

ÚRADNÉ HODINY OD 27. 1. 2021

Pondelok: 8:00 - 12:00
Streda: 8:00 - 12:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie žiadame obyvateľov, aby komunikovali s miestnym úradom mestskej časti prioritne e-mailom (sekretariat@kosice-dh.sk) a telefonicky (055 300 90 01, 055 300 90 02). Návštevy miestneho úradu sú umožnené na základe telefonickej objednávky deň vopred cez sekretariát výhradne držiteľom certifikátu s negatívnym výsledkom testu na COVID-19. V prípade telefonickej konzultácie s jednotlivými oddeleniami sú k dispozícii tieto telefónne čísla: oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu (0911 568 094), evidencia pobytu (0905 144 225), oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti (0903 907 647).

Na základe uvedených skutočností prosíme obyvateľov o pochopenie.

Ďakujeme.

Testovacie miesta na COVID-19 na Furči (5. 2. – 7. 2.)

Prinášame zoznam odberných miest bezplatného antigénového testovania na COVID-19 v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, ktoré budú otvorené v nasledovných časoch (piatok 5. 2. od 16. do 20. hodiny, sobota 6. 2. a nedeľa 7. 2. od 9. do 17. hodiny).

DENNÉ CENTRUM JEGOROVOVO NÁMESTIE 5

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU CHARKOVSKÁ 1

ZŠ FÁBRYHO 44

ZŠ POSTUPIMSKÁ 37

ZŠ MAUREROVA 21

ZŠ KROSNIANSKA 2

ZŠ KROSNIANSKA 4

Pripomíname, že v pracovných dňoch od 14.00 do 22.30 funguje aj mobilné odberné miesto na Poliklinike Východ.

Pre Košičanov bude k dispozícii takmer 70 odberných miest a vyše 100 odberných tímov. Veľkokapacitné odberové miesta (Magistrát mesta Košice na Triede SNP 48/A, Kulturpark na Kukučínovej 2, Amfiteáter na Festivalovom námestí 2 a Spoločensko-relaxačné centrum na ulici Milosrdenstva 4) budú v piatok otvorené od 9. do 20. hodiny a cez víkend rovnako ako ďalšie odberné miesta.

Elektronická registrácia cez registračný formulár: https://koronaregistracia.kosice.sk/prihlasenie.Nemusíte čakať na výsledok testu, ktorý vám bude doručený v SMS správe, navyše urýchlite administratívnu časť testovania. Právoplatný doklad o výsledku testu budete mať k dispozícii v prípade kontroly priamo vo svojom mobile.

Kompletný zoznam odberných miest v Košiciach: https://korona.kosice.sk/zoznam-odbernych-miest-23-24-1/.

Všetky informácie k testovaniu v Košiciach nájdete na stránke: https://korona.kosice.sk.

Rozloženie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2021

Veľkokapacitné kontajnery budú prvýkrát v tomto roku rozložené od štvrtka 18. februára do štvrtka 25. februára na týchto uliciach nášho sídliska:

Kurská 7 – 9, 12 – 14, 21, 24, 31,

Kalinovská 3 – 5, 8,

Tokajícka 10 – 12.

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch. V priebehu roka 2021 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň. V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.

Na Furči máme tri stabilné odberné miesta

Od soboty 13. februára máme v našej mestskej časti k dispozícii tri mobilné odberné miesta na testovanie na koronavírus.

Ich umiestnenie a otváracie hodiny:

Detské dopravné ihrisko

pondelok-piatok (9.30 – 12.30, 13.00 – 18.00)

sobota-nedeľa (9.00 – 12.30, 13.00 – 17.30)

aj s možnosťou elektronického objednania

Denné centrum Jegorovovo námestie 5

denne (8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)

aj s možnosťou elektronického objednania (od pondelka 22. februára)

Poliklinka Východ

pondelok-piatok (14.00 – 18.00, 18.30 – 22.30)

sobota (9.00 – 13.00, 13.30 – 17.30)

bez možnosti elektronického objednania

Testovacie miesta na COVID-19 na Furči (12. 2. - 14. 2.)

Prinášame zoznam odberných miest bezplatného antigénového testovania na COVID-19 v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, ktoré budú otvorené v nasledovných časoch (piatok 12. 2. od 16. do 20. hodiny, sobota 13. 2. a nedeľa 14. 2. od 9. do 17. hodiny).

ZŠ FÁBRYHO 44

ZŠ POSTUPIMSKÁ 37

ZŠ MAUREROVA 21

ZŠ KROSNIANSKA 2

ZŠ KROSNIANSKA 4

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

DENNÉ CENTRUM, JEGOROVOVO NÁMESTIE 5 (od soboty 13. 2. denne od 8.00 do 16.30 h)

Podmienky držania psov

Podmienky držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Zbierky zákonov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o psoch). Za porušenie týchto podmienok môže byť držiteľom psov uložená pokuta v blokovom konaní do výšky 33 eur a v správnom konaní až do výšky 165 eur. 

Často sme svedkami toho, ako držitelia psov alebo osoby, ktoré psov venčia, neodstraňujú výkaly, ktorými psy znečistili verejné priestranstvo. Tento problém je najviditeľnejší predovšetkým v zimnom období pri trvalej snehovej pokrývke a môžeme ho zaradiť medzi najčastejšie problémy, ktoré riešia príslušníci mestskej polície s nezodpovednými psičkármi. Psie exkrementy sa môžu vyhadzovať aj do nádob s komunálnym odpadom.

Okrem znečisťovania verejného priestranstva psími výkalmi riešia príslušníci mestskej polície aj prípady, keď držiteľ psa nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa. Ďalej sú to prípady, keď držiteľ psa nezabráni jeho voľnému pohybu okrem priestorov na to určených alebo nezabráni útoku psa na človeka či zviera. Nájdu sa aj držitelia psov, ktorí nepreukážu známkou totožnosť psa alebo vôbec neprihlásia psa do evidencie. 

Podmienky držania psov podľa zákona o psoch kontrolujú príslušníci mestskej polície v rámci každodenného výkonu služby. Tieto kontroly vykonávajú aj príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí rovnako ako príslušníci Mestskej polície Košice môžu podľa zákona o psoch ukladať pokuty v blokovom konaní, ak zistia akýkoľvek priestupok na úseku držania psov. Touto cestou preto chceme vyzvať obyvateľov, aby dodržiavali jednotlivé podmienky držania psov. Okrem toho, že sa tým vyhnú zbytočným pokutám zo strany príslušných orgánov, prispejú aj k skvalitneniu životného prostredia a bezpečnosti na území nášho mesta.

Mestská časť rozdá FFP2 respirátory a rúška seniorom nad 70 rokov

Od pondelka 8. marca začína mestská časť Košice-Dargovských hrdinov s distribúciou FFP2 respirátorov a rúšok pre seniorov nad 70 rokov s trvalým pobytom v našej mestskej časti. Obálky s ochrannými prostriedkami pred vírusom COVID-19 budeme roznášať seniorom od pondelka postupne podľa jednotlivých zón v našej mestskej časti tak, aby ich do pondelka 15. marca obdržali všetci seniori nad 70 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

ZÓNA 1

Dvorkinova, Maurerova, Povstania českého ľudu, Clementisova.

ZÓNA 2

Postupimská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Jaltská, Zupkova.

ZÓNA 3

Jegorovovo námestie, Benadova, Bašťovanského, Lidické námestie, Tokajícka.

ZÓNA 4

Kurská, Kalinovská, Adlerova, Fábryho, Exnárova.

ZÓNA 5

Krosnianska, Sv. rodiny, Ovručská, Charkovská, Buzulucká.

ZÓNA 6

Prešovská cesta, Sečovská cesta,  Slivník, Vo výmoli, Drieňová, Orechová, Na hore.

Úradné hodiny od 3. marca 2021

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice

ÚRADNÉ HODINY OD 3. 3. 2021

Streda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie žiadame obyvateľov, aby komunikovali s miestnym úradom mestskej časti prioritne mailom (sekretariat@kosice-dh.sk) a telefonicky (055 300 90 01).

Návštevy miestneho úradu sú umožnené na základe telefonickej objednávky deň vopred cez sekretariát výhradne držiteľom certifikátu s negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Počas ostatných pracovných dní sú v prípade telefonickej konzultácie a odborného poradenstva s jednotlivými oddeleniami k dispozícii tieto telefónne čísla:

Na základe uvedených skutočností prosíme obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie.

Ďakujeme.

Od 15. februára prebieha sčítanie obyvateľov

Po desiatich rokoch prebieha na Slovensku sčítanie obyvateľov. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné  v tom, že je výlučne elektronické a prvé integrované. Prebieha od 15. februára do 31. marca 2021. Elektronické a integrované sčítanie prináša mnohé výhody, akými napríklad sú: presnejšie a kvalitnejšie údaje, šetrenie životného prostredia, bezpečnosť či rýchlosť sčítania. Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára.

Zúčastniť sa na sčítaní je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, teda údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľa. Vyplnenie elektronického formulára nezaberie viac ako 10 minút. Obyvatelia sa budú sčítavať z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na svojom zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude od 15. februára k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/209 24 919. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami (napr. z dôvodu imobility), budú môcť využiť aj službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada. Obyvatelia v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti) budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení. Asistované sčítanie sa posúva predbežne na termín od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021.

Kontaktné miesta v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov budú: budova miestneho úradu (Dvorkinova 7) a Denné centrum (Jegorovovo námestie 5). Predpokladá sa, že od 1. apríla do 31. októbra 2021 budú k dispozícii obyvateľom v pondelok až piatok od 15. do 16. hodiny. Na území mestskej časti budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada, napríklad z dôvodu imobility.

Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov. Počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.

Ako môže Slovensko využiť údaje zo sčítania?

Podrobné informácie, ktoré súvisia so sčítaním obyvateľov, získajú obyvatelia na webovej stránke: www.scitanie.sk. Ďalšie zdroje informácií:

Na Furči máme štyri testovacie miesta na COVID-19

V našej mestskej časti máme k dispozícii štyri mobilné odberné miesta na bezplatné antigénové testovanie na COVID-19. Ich umiestnenie a otváracie hodiny:

Detské dopravné ihrisko

pondelok – piatok (9.30 – 12.30, 13.00 – 18.00)

sobota – nedeľa (9.00 – 12.30, 13.00 – 17.30)

Denné centrum, Jegorovovo námestie 5

denne (8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)

Poliklinka Východ

pondelok – piatok (14.00 – 18.00, 18.30 – 22.30)

sobota (9.00 – 13.00, 13.30 – 17.30)

Pod Furčou 7

denne (8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00)

Obyvateľom odporúčame vykonať elektronickú objednávku na antigénové testovanie na stránke: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v marci

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 18. 3. 2021 (štvrtok) do 25. 3. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:


Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Lidické námestie 1 - 5 parkovisko za OC Poprad
2. Lidické námestie 11 stanovište kontajnerov
3. Lidické námestie 16 Chodník medzi výmenníkom a parkoviskom
4. Benadova 1 stanovište kontajnerov
5. Benadova 17
6. Bašťovanského 4
7. Bašťovanského 10
8. Jegorovo námestie 3 - 4 stanovište kontajnerov

Mgr.  Jozef  Andrejčák, v. r.

starosta

Mestská časť pokračuje v rozdávaní FFP2 respirátorov a rúšok

V prvej polovici marca distribuovala mestská časť Košice-Dargovských hrdinov vyše 2 000 FFP2 respirátorov a rúšok pre seniorov nad 70 rokov s trvalým pobytom v našej mestskej časti.

Ďalšie ochranné prostriedky pred vírusom COVID-19 budeme roznášať záujemcom spomedzi seniorov nad 65 rokov a zdravotne ťažko postihnutým občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Obyvatelia nás v prípade záujmu môžu kontaktovať na telefónnych číslach 055 300 90 01, 055 300 90 02 a 0904 520 314 alebo e-mailom na adresu „sekretariat@kosice-dh.sk“. Každý záujemca spomedzi vyššie špecifikovaných kategórií jednorazovo obdrží do poštovej schránky respirátor a rúško.

Sčítanie obyvateľstva: nezabudnite, koniec marca sa blíži

Sčítanie obyvateľstva je jedným z najrozsiahlejších a najnáročnejších štatistických zisťovaní s dlhodobou tradíciou na celom svete. Na Slovensku momentálne prebieha sčítanie obyvateľstva, ktoré je realizované formou samosčítania a po prvýkrát výlučne elektronicky. Zúčastniť sa na sčítaní je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.

Doba sčítania je ustanovená na šesť týždňov od 15. februára do 31. marca 2021, takže do konca tohto termínu zostáva už len niekoľko dní. Do 31. marca 2021 by sa mali sčítať formou samosčítania všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba, za deti, prípadne blízkych príbuzných. Po tomto termíne už obyvatelia nebudú mať možnosť sčítať sa sami z pohodlia domova. V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sa zatiaľ sčítalo takmer 75 percent obyvateľov. Pripomíname preto všetkým, ktorí tak zatiaľ neurobili, aby si našli pár minút času.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár je dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia privátnej zóny obyvateľa. Vyplnenie elektronického formulára nezaberie viac ako 10 minút.

Osoby, ktoré sa budú chcieť sčítať po tomto termíne, využijú asistované sčítanie. To je určené pre obyvateľov bez prístupu k internetu a bez počítačovej zručnosti. Sčítanie týchto obyvateľov bude možné len na kontaktnom mieste, respektíve prostredníctvom mobilného asistenta. Osoby, ktoré sa budú chcieť sčítať v etape asistovaného sčítania, budú musieť o túto asistenciu požiadať kontaktnú osobu v obci, prípadne call centrum. Presný termín asistovaného sčítania bude včas zverejnený.

link: https://www.scitanie.sk/

Veľkonočné prianie všetkým obyvateľom našej mestskej časti

Od 6. apríla prebieha rekonštrukcia mosta pri OC Laborec. Ako budú premávať linky MHD?

V utorok 6. apríla sa začnú rekonštrukčné práce na oprave mosta pri križovatke Sečovská cesta a Trieda arm. gen. Ludvíka Svobodu pri OC Laborec. Upozorňujeme obyvateľov, že v tomto úseku dôjde od 6. apríla od 9. hodiny k dopravným obmedzeniam, ktoré potrvajú približne do konca októbra 2021 a ktoré budú vyznačené dopravným značením.

Ide o most pri frekventovanej križovatke, o jeden z dvoch výjazdov z mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zosumarizoval dopravné obmedzenia týkajúce sa viacerých liniek mestskej hromadnej dopravy. Za prípadné meškanie spojov sa DPMK ospravedlňuje.

LINKY 17, 55, 71, 72 a N5

V smere z Lingova: bez zmeny trás a zastávok. 

V smere na Lingov: zastávka „Dargovských hrdinov-Miestny úrad“ sa od OC Laborec premiestňuje na Tr. arm. gen. L. Svobodu (bežná zastávka liniek č.15, 54 a RA6a).

LINKY 20, 32, 35 a RA7 (vrátane RA7a)

V smere na Sečovskú cestu: zastávka „Lingov“ sa z Maurerovej ulice premiestňuje do obratiska (cca do polovice chodníka na jeho západnej strane), zastávka „Dargovských hrdinov-Miestny úrad“ sa vynecháva. 

V smere od Sečovskej cesty: Bez zmeny trás a zastávok.

LINKA RA6 (okrem RA6a)

V smere na Sečovskú cestu: zastávka „Dargovských hrdinov-Miestny úrad“ sa od  OC Laborec premiestňuje na Tr. arm. gen. L. Svobodu (bežná zastávka linky č.15, 54 a RA6a), zastávka „Lingov“ sa z Maurerovej ulice premiestňuje do obratiska (cca do polovice chodníka na jeho západnej strane). 

V smere od Sečovskej cesty: Bez zmeny trasy a zastávok.

Ostatné týmto úsekom premávajúce linky (č. 15, 54 a RA6a) premávajú v uvedenom úseku v oboch smeroch bez zmeny trás a zastávok.

Úradné hodiny od 7. apríla 2021

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice

ÚRADNÉ HODINY OD 7. 4. 2021

Pondelok: 8.00 - 12.00
Streda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 12.00

Žiadame obyvateľov, aby komunikovali s miestnym úradom mestskej časti prioritne mailom (sekretariat@kosice-dh.sk) a telefonicky (055 300 90 01, 055 300 90 02).

Návštevy miestneho úradu sú umožnené na základe telefonickej objednávky deň vopred cez sekretariát výhradne držiteľom certifikátu s negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Počas ostatných pracovných dní sú v prípade telefonickej konzultácie a odborného poradenstva s jednotlivými oddeleniami k dispozícii tieto telefónne čísla:

Na základe uvedených skutočností prosíme obyvateľov o pochopenie.

Ďakujeme.

Sobota 17. a 24. apríla v znamení dobrovoľníckych brigád na našom sídlisku

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov organizuje v dňoch 17. a 24. apríla v predpoludňajších hodinách (od 9.00 do 11.30 h) brigády, počas ktorých spolu s dobrovoľníkmi budeme upratovať okolia ulíc a verejných priestranstiev na našom sídlisku. Pre všetkých záujemcov, ktorí sú ochotní pridať sa, sumarizujeme stanovištia, na ktorých budeme vydávať pracovné pomôcky. Všetkým dobrovoľníkom vopred ďakujeme za účasť. 

SOBOTA 17. APRÍLA 2021 (9.00 až 11.30), spodná časť sídliska

MŠ KALINOVSKÁ 9 (pri detskom ihrisku)

BIKROSOVÁ DRÁHA (vstup)

POSTUPIMSKÁ 2 (parkovisko)

OC LABOREC (parkovisko pred supermarketom Fresh)

 

SOBOTA 24. APRÍLA 2021 (9.00 až 11.30), vrchná časť sídliska

OC HORNÁD (priestor pri supermarkete Fresh a drogérii Teta)

ZŠ KROSNIANSKA 2 (pred vstupom do budovy)

ZŠ KROSNIANSKA 4 (pred vstupom do budovy)

ZŠ FÁBRYHO 44 (pred vstupom do budovy od ihriska)

Každý účastník brigády sa musí preukázať platným negatívnym testom na COVID-19. Pracovať sa bude v malých 2-3 členných skupinách. V prípade záujmu o viac informácií nás kedykoľvek kontaktujte: 055 300 90 09, 0903 907 647, zivotne@kosice-dh.sk.

Na Furči vznikajú zóny zákazu státia pre nákladné vozidlá nad 5 metrov

Na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sa začala realizácia zvislého dopravného značenia v súvislosti so zriadením zón zákazu státia pre nákladné vozidlá dĺžky nad 5 metrov v čase od 17. do 7. hodiny. 

Osadenie značiek realizuje mesto Košice prostredníctvom Bytového podniku mesta Košice (BPMK). Mestská polícia bude po osadení všetkých dopravných značiek minimálne jeden týždeň preventívne kontrolovať dodržiavanie značenia. Následne pristúpi ku kontrolám dopravného značenia.

Projekt spracovaný mestskou časťou a dopravným projektantom schválila Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby miestneho zastupiteľstva. K tomuto projektu sa súhlasne vyjadrili aj príslušné zložky polície i Mesto Košice ako správca komunikácií. Dopravné značenie je v zmysle poslednej novelizácie Zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od 1. 4. 2020. Celý projekt značenia bol odsúhlasený dopravnou políciou.

„Projekt sme spracovali na základe podnetov od občanov i záchranných zložiek. Následne sme požiadali mesto ako správcu komunikácií o realizáciu osadenia zvislého dopravného značenia v intenciách tohto projektu,“ vraví starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

Záchytné parkoviská pre nákladné vozidlá budú napríklad na týchto miestach: Kurská – severozápadné parkovisko, Ulica maršala Koneva – pri OC Bodva, parkovisko pri Poliklinike Východ, Lingov – parkovisko pri predajni InSportLine, pri Centre voľného času Charkovská.

Úradné hodiny od 19. apríla 2021

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice

ÚRADNÉ HODINY OD 19. 4. 2021

Pondelok: 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.30
Streda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
Piatok: 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Žiadame obyvateľov, aby komunikovali s miestnym úradom mestskej časti prioritne mailom (sekretariat@kosice-dh.sk) a telefonicky (055 300 90 01, 055 300 90 02).

Návštevy miestneho úradu sú umožnené na základe telefonickej objednávky deň vopred cez sekretariát výhradne držiteľom certifikátu s negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Počas ostatných pracovných dní sú v prípade telefonickej konzultácie a odborného poradenstva s jednotlivými oddeleniami k dispozícii tieto telefónne čísla:

Na základe uvedených skutočností prosíme obyvateľov o pochopenie.

Ďakujeme.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v apríli

O Z N A M

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 22. 4. 2021 (štvrtok) do 29. 4. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Jaltská 7 zo zadnej strany bloku
2. Jaltská 23 zo zadnej strany bloku
3. Kpt. Jaroša 6 stanovište kontajnerov
4. Kpt. Jaroša 8-10 pri prerušenom chodníku
5. Kpt. Jaroša 9 zo zadnej strany bloku
6. Postupimská 4 stanovište kontajnerov
7. Postupimská 13
8. Postupimská 29 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Štatistický úrad Slovenskej republiky - Zisťovanie IKT

Mestská časť vyhlásila termín voľby hlavného kontrolóra

Kontaktné miesta na dosčítavanie obyvateľov

Detské dopravné ihrisko bude znova otvorené od 1. mája

Detské dopravné ihrisko bude verejnosti opätovne sprístupnené od soboty 1. mája. Prevádzková doba je nasledovná:

Vstup na detské dopravné ihrisko bude zo Zupkovej ulice. Vstup na mobilné odberné miesto bude z Krosnianskej ulice, výstup smerom k Ulici Sv. rodiny. Mobilné odberné miesto bude od detského dopravného ihriska ohradené mobilnými zábranami.

Od 10. do 13. mája sa uskutoční zametanie vnútroblokových komunikácií

Obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov chceme informovať o plánovanom strojnom zametaní a pozbere posypového materiálu na bočných komunikáciách na našom sídlisku v dňoch 10. až 13. mája (pondelok až štvrtok). V týchto dňoch sa bude strojné zametanie realizovať vždy v čase od 8. do 12. hodiny.

Harmonogram je spracovaný tak, že v jeden deň budú mechanizmy pracovať na uliciach v rôznych častiach našej mestskej časti. Na pozber sú vyčlenené štyri malé a jeden veľký mechanizmus, prípadné nedostatky budú dočisťované ručne. Cieľom je plynulo vyčistiť všetky komunikácie. Bytový podnik mesta Košice rozmiestni prenosné dopravné značenie na jednotlivé ulice tak, aby boli obyvatelia v predstihu informovaní o čase a dátume čistenia a mohli tomu prispôsobiť parkovanie svojich motorových vozidiel. Za pochopenie ďakujeme.
 

10. MÁJ (PONDELOK):

Kurská, Kalinovská, Tokajícka, Lidické námestie, Benadova, Prešovská cesta, Vo Výmoli, Priemyselná.

11. MÁJ (UTOROK):

Jegorovovo námestie, Bašťovanského, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Adlerova, Fábryho, Exnárova, Maršala Koneva.

12. MÁJ (STREDA):

Bielocerkevská, Maurerova, Povstania českého ľudu, Dvorkinova, Ulica Sv. rodiny, Krosnianska, Buzulucká.

13. MÁJ (ŠTVRTOK):

Clementisova, Slivník, prístupová cesta na Vyšné Opátske, podjazd pod Sečovskou cestou, Orechová, Drieňová, Charkovská, Ovručská, Zupkova, Lupkovská.

Investičné aktivity v roku 2021

V zmysle schváleného rozpočtu bude mestská časť Košice-Dargovských hrdinov realizovať v roku 2021 viacero investičných aktivít s prihliadnutím na ich rozloženie podľa jednotlivých volebných obvodov a aj na základe podnetov poslancov miestneho zastupiteľstva a obyvateľov.

IHRISKÁ

Rekonštrukcia športového ihriska na Bielocerkevskej ulici, výmena detských herných prvkov na ihriskách na Krosnianskej a Fábryho ulici a na fit ihrisku pri gréckokatolíckom kostole.

Nové vonkajšie hokejbalové ihrisko medzi Benadovou ulicou a Jegorovovým námestím.

CHODNÍKY A SCHODISKÁ

Dobudovanie chodníka nad dopravným ihriskom smerom od Zupkovej na Krosniansku ulicu. Súvislé opravy chodníkov v spolupráci s mestom Košice napríklad na Adlerovej, Buzuluckej a Charkovskej ulici. Rekonštrukcia schodísk pri Poliklinike Východ, pri obchodnom centre Latorica, na Kalinovskej a Benadovej ulici, pri CVČ Charkovská. Tieto práce sa budú počas roka priebežne dopĺňať.

OSVETLENIE

Osvetlenie a nové svetelné body na Adlerovej, Ovručskej a Postupimskej ulici (projektové dokumentácie), od Pošty 22 smerom na Ulicu Sv. rodiny, na prechodovom chodníku Kurská-Kalinovská (v spolupráci s mestom Košice po schválení projektu revitalizácie vnútroblokových priestorov v tejto oblasti), výmena svietidiel na Ulici Maršala Koneva.

OSTATNÉ

Výstavba parkovacích miest v lokalite Adlerova 8, výmena stredového zábradlia na Triede arm. gen. Ludvíka Svobodu medzi zastávkami Miestny úrad, Poliklinika Východ a Fábryho. Inštalácia ďalších bezpečnostných kamier pri podchode na Fábryho ulici, úprava priechodu pre chodcov na hlavnej ceste smerom z Jaltskej ulice na Poštu 22. Osadenie lavičiek podľa návrhov poslancov miestneho zastupiteľstva a obyvateľov.

Informácie o poskytovaní sociálnej služby v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídliska v zmysle zákona o sociálnych službách viacero foriem sociálnych služieb, ktoré zastrešuje oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu miestneho úradu mestskej časti:

Opatrovateľská služba

Ak má obyvateľ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré mu na základe jeho žiadosti vydalo Mesto Košice, môže sa obrátiť na našu mestskú časť so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – konkrétne terénnej opatrovateľskej služby. Sociálna služba počas dňa sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Sociálnu službu na našom sídlisku zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky, vždy počas pracovných dní v rozsahu najviac osem hodín denne v čase od 7.30 do 15.30 h.

Poskytovanie stravovania pre dôchodcov

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov tiež zabezpečuje v pracovných dňoch stravovanie v podobe obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v našej mestskej časti. Dôchodcovia môžu využiť v čase od 11. do 14. hodiny buď služby reštaurácie Leonardo na Kalinovskej 20 alebo obdržať stravu prostredníctvom donášky obeda priamo do domácnosti. Dôchodcovia s dôchodkom do 475 € platia za obed 1,8 €, dôchodcovia s dôchodkom nad 475,01 € platia za obed 3 €. 

VIAC INFORMÁCIÍ

Osobne

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, Dvorkinova 7, Košice.

Telefonicky   

055 300 90 11, 055 300 90 12, 0911 568 094.

E-mail

socialne@kosice-dh.sk.

Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v máji

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 20. 5. 2021 (štvrtok) do 27. 5. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Bielocerkevská 2-4 stanovište kontajnerov
2. Bielocerkevská 11
3. Bielocerkevská 27
4. Dvorkinova 1-3 stanovište kontajnerov pri miestnom úrade
5. Dvorkinova 6 zo zadnej strany bloku
6. Dvorkinova 20 zo zadnej strany bloku
7. Clementisova 3 zo zadnej strany bloku
8. Clementisova 8-9 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Štatistika - zisťovanie príjmov a životných podmienok domácností

Dosčítavanie obyvateľov potrvá od 3. mája do 13. júna

V druhej fáze sčítania obyvateľov sa môžu s pomocou asistenta sčítať obyvatelia, ktorí nemali možnosť sčítať sa sami alebo pomocou blízkej osoby. Dôvodom dosčítavania je napríklad skutočnosť, že starší ľudia nemajú prístup na internet alebo nevedia pracovať s modernými technológiami. Celý proces dosčítavania sa začne v pondelok 3. mája a potrvá do 13. júna 2021.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov pre potreby asistovaného sčítania zriadila dve kontaktné miesta. Tieto sa nachádzajú v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Dvorkinovej 7 a v priestoroch Denného centra na Jegorovovom námestí 5. Na kontaktné miesta môžu prísť obyvatelia od 3. mája do 13. júna od pondelka do štvrtka v čase od 15. do 16. hodiny a v piatok od 14. do 15. hodiny.

Ako požiadať o službu mobilného asistenta

Imobilní obyvatelia alebo obyvatelia so zhoršenou pohyblivosťou môžu požiadať o službu mobilného asistenta sčítania, ktorý navštívi žiadateľa priamo v jeho domácnosti. Pre bližšie informácie o dosčítavaní obyvateľov v našej mestskej časti alebo v prípade záujmu dohodnúť si termín návštevy mobilného asistenta nás môžete kontaktovať v úradných hodinách telefonicky na číslach 055 300 90 01 a 055 300 90 02.

 

Ako poznáme asistenta a čím sa preukáže

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorým sa identifikuje  pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí spĺňať nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho telefonického objednania na čísle call centra alebo mestskej časti, je možné si spätne overiť zavolaním na sekretariát miestneho úradu našej mestskej časti. Odporúčame obyvateľom, aby si vyžiadali pri prvom telefonáte s mobilným asistentom jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania.

Pandemická bezpečnosť

Keďže asistované sčítanie prebieha v období pandémie COVID-19, budú prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu. Každé kontaktné miesto bude dezinfikované, stacionárny asistent bude mať k dispozícii dezinfekciu rúk a ochranné rukavice. Mobilní asistenti budú tiež vybavení ochrannými prostriedkami.

O slovo sa hlási 8. ročník kampane „Do práce na bicykli“

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Vyhlasovateľom súťaže je: Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je: občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. apríla do 7. júna 2021 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná až do 7. júna 2021.

Kampaň Do práce na bicykli má za sebou sedem úspešných ročníkov a aj v roku 2021 má ambíciu vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám. Kampane na podporu cyklistickej dopravy prebiehali vo viacerých mestách. Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel, zároveň tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta, v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia verejného priestoru, vrátane motoristov. Procesy zmien, myslenia a konania ľudí vo vyspelejšej časti Európy a nastúpený trend už viac rokov smerujú k trvalo udržateľnému rozvoju miest. Faktom je, že väčšinou začal zdola – z radov obyvateľov, aktivistov a iniciatív, ktorí cítili, že zmena je potrebná.

Viac podrobností o súťaži Do práce na bicykli 2021, ako aj o podmienkach a možnostiach zapojiť sa do súťaže o bonusové ceny, nájdete tu: www.dopracenabicykli.eu/co-mozem-ziskat

(Zdroj: www.dopracenabicykli.eu)

Odstávka teplej vody od 15. do 18. júna

Plánovaná odstávka dodávky teplej úžitkovej vody v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bude od utorka 15. júna (0.15 h) do piatka 18. júna (23.45 h).

Upratovanie v oblasti Moňok potok a nad Prešovskou cestou

Aktivační pracovníci popri vykonávaní základných činností súvisiacich s údržbou poriadku a čistoty na verejných priestranstvách v našej mestskej časti v utorok 8. júna opakovane upratovali v oblasti Moňok potok. Z tejto lokality bol odvezený jeden preplnený veľkokapacitný kontajner.

V spolupráci s organizáciou na ochranu životného prostredia save_nature_civas a spoločnosťou Deutsche Telekom Services Europe-Slovakia aj za účasti starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozefa Andrejčáka sa podarilo v našej mestskej časti zbaviť ďalšej čiernej skládky v oblasti lesíka nad Prešovskou cestou.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 17. júna 2021 (štvrtok) do 24. júna 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Dvorkinova 10-12 zo zadnej strany bloku
2. Maurerova 2-3
3. Maurerova 10 zo zadnej strany bloku
4. Maurerova 17
5. Povstania českého ľudu 5-9 zo zadnej strany bloku
6. Povstania českého ľudu 6 zo zadnej strany bloku
7. Povstania českého ľudu 16-18 zo zadnej strany bloku
8. Povstania českého ľudu 28-30 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Naše sídlisko dnes „oslavuje” 45. narodeniny

Presne 29. júna 1976 sa oficiálne začala výstavba mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, ktorá je dnes s 26-tisíc obyvateľmi druhou najväčšou mestskou časťou Košíc.

Na historickej snímke je zachytený okamih, keď v bloku 606 v VI. okrsku (dnešná Buzulucká ulica) slávnostne položili základný kameň nášho sídliska s pamätnou listinou v medenom puzdre.

Prvé byty boli odovzdané na Buzuluckej a Krosnianskej ulici ako vianočný darček a nájomníci sa do nich začali sťahovať 20. decembra 1977.

Voľné dni v znamení športu

Najbližšie voľné dni sa na našom sídlisku ponesú v znamení športu. Partnerom dvoch zaujímavých podujatí je aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. V sobotu 3. júla a v nedeľu 4. júla sa na bikrosovej dráhe uskutočnia preteky Slovenského pohára a majstrovstvá Slovenska jednotlivcov. Štart pretekov v sobotu je o 13. hodine a v nedeľu o 10.30 h.

Už 18. ročník Furčianskeho maratónu sa uskutoční v pondelok 5. júla (štátny sviatok). Preteky organizuje O5 Bežecký klub Furča. Štart je o 8. hodine pred budovou Stavebného bytového družstva 3 na Furčianskej 60. Víťaz mužskej kategórie sa stane držiteľom Putovného pohára memoriálu Štefana Semana, víťazka ženskej kategórie sa stane držiteľkou Pohára starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Graffiti maľba skrášľuje trafostanicu na Fábryho ulici

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v rámci skrášľovania medziblokových priestorov podporila vznik viacerých graffiti malieb na rôznych oporných múroch, výmenníkoch, trafostaniciach a iných verejných priestranstvách. Tieto maľby realizovali umelci žijúci v našej mestskej časti, ktorí sa takýmto umením zaoberajú, a vyvolali skvelý ohlas u obyvateľov. V máji tohto roka vzniklo na stene trafostanice na Fábryho ulici v blízkosti základnej školy graffiti s ekologickým motívom podľa námetu a s podporou spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD). Dielo realizoval umelec OAR, ktorý ešte v poslednej dekáde uplynulého roka pripravil aj graffiti na trafostanici na Jaltskej ulici. Graffiti steny vznikli vďaka finančnej podpore spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD) a boli súčasťou projektu „Skrášlime si okolie“ na zatraktívnenie prvkov elektroenergetickej infraštruktúry. Takto pretvorené trafostanice skrášľujú okolie v mestskej časti a zároveň slúžia aj ako edukačné maľby v oblasti energetiky.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 15. do 22. júla


Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 15. 7. 2021 (štvrtok) do 22. 7. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:


Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Buzulucká 8-10
2. Buzulucká 9 stanovište kontajnerov
3. Buzulucká 17 stanovište kontajnerov
4. Buzulucká 20 stanovište kontajnerov
5. Charkovská 8-10
6. Charkovská 22
7. Krosnianska 11-13 priestor medzi blokami
8. Krosnianska 23 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Prečo je odstraňovanie dlhodobo odstavených vozidiel také zdĺhavé?

Odstraňovanie dlhodobo odstavených vozidiel je značne zdĺhavý a komplikovaný proces. V roku 2021 sa však podarilo odstrániť v našej mestskej časti z parkovacích miest už 12 vrakov.

Odstrániť takéto vozidlo je v prvom rade povinný jeho držiteľ. Ak tak neurobí, prichádza na rad „nútené odstránenie“, na ktorom musia participovať tri subjekty:

 1. správca cesty alebo obec,
 2. vozidlo je podľa zákona o odpadoch možné umiestniť iba na určené parkovisko, ktorého prevádzkovateľom je súkromná spoločnosť,
 3. po umiestnení vozidla na určené parkovisko nastupuje tretí subjekt – orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý určí, ako naložiť s vozidlom.

Mesto Košice delegovalo túto právomoc na Mestskú políciu mesta Košice (MsP). Pred samotným odstránením vozidla je správca cesty alebo obec (v Košiciach teda MsP) povinný zaslať držiteľovi vozidla výzvu na odstránenie vozidla. Ak do 60 dní od vyzvania držiteľ vozidla nevykoná nápravu, je možné vozidlo umiestniť na určené parkovisko. Na to, aby sa držiteľ o výzve dozvedel, musí si ju prevziať, respektíve sa výzva vráti ako neprevzatá v odbernej lehote. Tretím prípadom je, že sa výzva vráti neprevzatá s poznámkou pošty „adresát neznámy“. Vtedy musí MsP zisťovať jeho iný pobyt.

Pokiaľ sa to nepodarí, tak MsP požiada príslušnú mestskú časť alebo inú obec podľa miesta trvalého pobytu držiteľa vozidla o vyvesenie výzvy na odstránenie vozidla na úradnej tabuli. Po uplynutí doby (spravidla 15 dní), počas ktorej bola výzva vyvesená na úradnej tabuli, je MsP podľa zákona o odpadoch povinná počkať spomenutých 60 dní a pokiaľ si držiteľ vozidla počas tejto lehoty nesplní svoje povinnosti (svoje vozidlo neodstráni), tak až vtedy môže MsP jeho vozidlo odtiahnuť na určené parkovisko. Zákonnú lehotu 60 dní je potrebné dodržať aj v prípade, ak bola výzva doručovaná poštou a vráti sa späť s poznámkou pošty, že nebola prevzatá v odbernej lehote (lehota uloženia na pošte + 60 dní).

Na týchto príkladoch je možné vidieť, ako sa predlžuje čas, pričom je k týmto lehotám ešte potrebné prirátať aj ďalšie lehoty, podľa ktorých sa riadi orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Problém je aj v tom, že nie je možné odtiahnuť všetky dlhodobo odstavené vozidlá, a to z dôvodu nedostatočnej kapacity odstavných plôch (v súčasnosti už mesto rieši výstavbu vrakoviska).

Odstraňovanie dlhodobo odstavených vozidiel so sebou prináša viaceré problémy.

Okrem zákonom stanovených časových lehôt, ktoré je potrebné dodržať, je každý prípad vozidla jedinečný. Pri prerokovávaní jednotlivých prípadov môže nastať skutočnosť, ktorá predtým nebola známa a priebeh konania sa môže predĺžiť. Vozidlo je možné fyzicky zlikvidovať až po tom, čo orgán štátnej správy vydá rozhodnutie, v ktorom určí, že vozidlo je odpadom. Celé konanie až po vydanie takéhoto rozhodnutia je však značne zdĺhavé. Riešenie tohto problému si preto žiada zmeniť veľmi zdĺhavú legislatívu na úseku odstraňovania vrakov.


KSK bude realizovať aj v našej mestskej časti očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej služby

Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje vykonávať očkovanie vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 prostredníctvom mobilnej očkovacej služby. Očkovanie obyvateľov touto formou sa bude realizovať vakcínou výrobcu Pfizer/BioNTech.

Informujeme obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, aby sa v prípade záujmu o očkovanieprostredníctvom mobilnej očkovacej služby obrátili počas úradných hodín od utorka 13. júla do pondelka 26. júla na sekretariát miestneho úradu (telefonicky na číslach 055 300 90 01 a 055 300 90 02 alebo e-mailom na adresu sekretariat@kosice-dh.sk).

V žiadosti je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, telefonický a e-mailový kontakt a zdravotnú poisťovňu. Následne v kooperácii s KSK budeme informovať všetkých záujemcov o termíne očkovania prostredníctvom mobilnej očkovacej služby v priestoroch Denného centra na Jegorovovom námestí 5.

 Podľa aktuálnych odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR je očkovanie určené pre všetky dospelé osoby a osoby s vekom najmenej 16 rokov. V prípade záujmu očkovania o osobu mladšiu ako 18 rokov sa musí dieťa dostaviť na miesto očkovania v prítomnosti aspoň jedného zákonného zástupcu.     

Známy košický sprejer si podal trafostanice

Ďalšie dve trafostanice v Košiciach, patriace Východoslovenskej distribučnej (VSD), sú na nepoznanie. Tie na Jaltskej a Fábryho ulici v Mestskej časti Dargovských hrdinov si „podal“ známy street-artista metropoly východu Erik Demeter, ktorého graffiti-komunita pozná pod umeleckým menom OAR.

V prípade oboch trafostaníc sa nechal inšpirovať elektroenergetikou. Konkrétne pojmami z veľkého elektroenergetického slovníka, ktorý VSD zostavila a k pojmom priradila vtipné dovysvetľujúce kresby, aby ich čo najviac priblížila verejnosti. Zároveň však už tretí rok pozýva miestnych umelcov (ponuka platí pre celé vymedzené distribučné územie VSD, čo je východné Slovensko a časť BB kraja), aby prišli s vlastnou obrazovou interpretáciou neľahkej odbornej terminológie. K dispozícii dáva elektroenergetické objekty VSD (zväčša trafostanice), kde môžu realizovať svoje umelecké videnie vo veľkom. Tentoraz pojednávajú trafostanice o pojmoch:

„Všetko sú to aktuálne témy aj v bežnom živote. Buď majú viacero významov alebo sú aktuálne nielen pre elektroenergetiku. Napríklad ekologické témy; na akej frekvencii bežíte svoj život; pracujete pod napätím a čo všetko znamená elektrina v domácnosti,“ uviedol OAR k svojim veľkoplošným dielam na trafostaniciach. Predovšetkým street-artovému umeniu sa OAR venuje už 25 rokov, výnimkou nie sú ale ani interiérové práce. Jeho diela sa už dnes rátajú na stovky.

„Sme radi, že náš projekt premeny sa naďalej stretáva s ohlasom, a toto je už piata a šiesta trafostanica v Košiciach, ktorú miestna komunita zmenila podľa svojho gusta a videnia elektroenergetiky. Aj keď pracujeme vo veľmi špecifickom, vysoko odbornom prostredí, neznamená to, že elektroenergetické objekty musia mať len funkčnú, naopak, radi by sme im pridali estetickú stránku. A ak sa s tým spojí aj edukatívny rozmer a ľudia viac porozumejú, čo všetko tie fyzikálne javy znamenajú a dokážu, podporujeme takéto projekty aj finančne,“ vysvetlil Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod vo VSD.

„Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v rámci skrášľovania medziblokových priestorov podporila vznik viacerých graffiti malieb na oporných múroch, trafostaniciach a iných verejných priestranstvách. Tieto maľby realizovali umelci žijúci v našej mestskej časti a vyvolali skvelý ohlas u obyvateľov. Graffiti steny na trafostaniciach vznikli vďaka finančnej podpore spoločnosti Východoslovenská distribučná, ktorej za to ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Pretvorené trafostanice skrášľujú okolie v mestskej časti a zároveň slúžia aj ako edukačné maľby v oblasti energetiky,“ vyjadril sa Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Bezplatný zber elektroodpadu 23. a 24. augusta

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou H+EKO uskutoční v pondelok 23. augusta od 8. hodiny bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov z ulíc: Kurská, Kalinovská, Lidické námestie, Tokajícka, Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Povstania českého ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Clementisova.

V utorok 24. augusta od 8. hodiny bude prebiehať bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov z týchto ulíc: Adlerova, Fábryho, Exnárova, Krosnianska, Ulica sv. rodiny, Ovručská, Zupkova, Charkovská, Buzulucká, Na hore, Drieňová, Orechová, Prešovská, Sečovská, Slivník, Vo Výmoli, Vyšná Úvrať.

Odber nahláste najneskôr do 19. augusta 2021 telefonicky na miestny úrad našej mestskej časti na číslo 055/300 90 09 počas úradných hodín alebo e-mailom na zivotne@kosice-dh.sk a uveďte potrebné údaje (typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt).

Staré, nepotrebné elektrospotrebiče uložte v obytných domoch večer, prípadne ráno v deň zberu do 8. hodiny v spoločných priestoroch brány. Pracovníci po príchode zazvonia a po otvorení vchodových dverí ich naložia do vozidla. Obyvatelia v rodinných domoch uložia elektroodpad k bráne z vnútornej strany. Je potrebné, aby ste v priebehu dňa až do odvozu umožnili vstup do týchto priestorov.

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory,ale aj malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 12. do 19. augusta

O Z N A M

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 12. 8. 2021 (štvrtok) do 19. 8. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

                                                                                  
Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Krosnianska 35 zo zadnej strany bloku
2. Zupkova 4
3. Zupkova 9 zo zadnej strany bloku
4. Zupkova 10 zo zadnej strany bloku
5. Zupkova 21 zo zadnej strany bloku
6. Zupkova 33 zo zadnej strany bloku
7. Ovručská 7-9
8. Ovručská 15-17


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Poslanecké dni – druhý polrok 2021

Poslanecké dni sa konajú každú stredu (v pracovných dňoch) v čase od 15.30 do 16.30 h v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Povstania českého ľudu 1. Obyvatelia majú možnosť prísť za poslancami miestneho zastupiteľstva a oboznamovať ich s podnetmi a návrhmi na činnosť v rôznych sférach. Takto vyzerá prehľad poslaneckých dní na druhý polrok 2021.

Dátum Poslanec
22. 09. 2021 Mgr. Dominik Babušík
29. 09. 2021 Jaroslav Dvorský
06. 10. 2021 Roland Georgiev
13. 10. 2021 Mgr. Ľubor Kalafus
20. 10. 2021 Mgr. Marián Krasnovský
27. 10. 2021 Ing. Roman Križalkovič
03. 11. 2021 RNDr. Miriam Melišová-Čugová
10. 11. 2021 Ing. Matúš Novák
24. 11. 2021 Mgr. Jana Rubická
01. 12. 2021 MUDr. Ján Sekáč
08. 12. 2021 Ing. Dušana Sobodová
15. 12. 2021 Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL. M
22. 12. 2021 Eduard Valkovský

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bude od 13. augusta sídliť v obchodnom centre Laborec

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bude od 13. augusta sídliť v nových priestoroch v obchodnom centre Laborec na adrese Povstania českého ľudu 1.

„Sme radi, že po dlhých rokoch bude náš miestny úrad sídliť v moderných a reprezentatívnych priestoroch. Vďaka skvelej polohe v obchodnom centre Laborec budeme aj bližšie k obyvateľom, ktorí k nám prichádzajú mestskou hromadnou dopravou alebo pešo. Doteraz sme sídlili na Dvorkinovej ulici v priestoroch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré však tieto priestory potrebuje pre svojich zamestnancov. V týchto priestoroch sme neplatili nájomné, uhrádzali sme jedine náklady spojené s energiami či internetom a telefónnymi linkami, pretože medzi mestskou časťou a Ústredímpráce, sociálnych vecí a rodiny bola uzavretá zmluva o výpožičke nebytových priestorov,“ vraví starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

Miestny úrad, ktorý má v trvalom pracovnom pomere 24 zamestnancov a 13 opatrovateliek, bude sídliť v nových priestoroch s rozlohou 558 m². Mesačné náklady sa budú pohybovať do 3 000 eur, pričom ročné náklady na nové priestory vzrastú približne o 15-tisíc eur v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Nájomná zmluva je podpísaná na päť rokov s päťročnou opciou.

„Celý proces tejto zmeny a jej zmluvné podmienky boli schválené miestnym zastupiteľstvom našej mestskej časti. Proces sťahovania v priebehu prvej polovice augusta bude náročný. Našou prioritou však je, aby sme to všetko zvládli čo najrýchlejšie a aby to čo najmenej obmedzilo úradné hodiny pre obyvateľov. Zamestnanci miestneho úradu preto budú aj v čase osobného voľna pracovať na čo najrýchlejšom presťahovaní miestneho úradu,“ skonštatoval starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák, ktorý sa obyvateľom v predstihu poďakoval za pochopenie, keď vzhľadom na sťahovanie a presun sídla miestneho úradu na novú adresu nebude možné od piatka 6. augusta do štvrtka 12. augusta vykonávať kompetencie miestneho úradu.

Posledným dňom na vybavenie úradných záležitostí tak bude počas práve prebiehajúceho týždňa streda 4. augusta do 16.30 h. Do otvorenia miestneho úradu v novom sídle nás v neodkladných záležitostiach kontaktujte telefonicky +421903907647 alebo e-mailom: sekr@kosice-dh.sk.

POZVÁNKA: Koncert pre Furčanov

V piatok 20. augusta bude pre poruchu odstávka studenej vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí bude v piatok 20. augusta od 8. do 15. hodiny odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice-Dargovských hrdinov, Košice-Košická Nová Ves a Sídlisko Panoráma. 

V našej mestskej časti ide o tieto ulice: Fábryho, Exnárova, Trieda arm. gen. Svobodu, Jegorovovo námestie, Bašťovanského, Krosnianska, Maršala Koneva, Jaltská, Bielocerkevská, Kpt. Jaroša, Postupimská, Povstania českého ľudu, Maurerova, Clementisova, Dvorkinova, Vyšná Úvrať, Slivník.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Košice, bude odstraňovať poruchu na Ovručskej 8. Zásobovanie vodou bude realizované cisternovými vozidlami. Ďakujeme za pochopenie.

Mobilná očkovacia služba KSK bude v našej mestskej časti v utorok 31. augusta

Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje vo vykonávaní očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 prostredníctvom mobilnej očkovacej služby. Očkovanie obyvateľov touto formou sa realizuje vakcínou výrobcu Pfizer/BioNTech. 

Očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej služby sa uskutoční v utorok 31. augusta od 8.35 h v priestoroch Spoločenského centra na Jegorovovom námestí 5. 

Obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov informujeme, aby sa v prípade záujmu o očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej služby obrátili do piatka 27. augusta počas úradných hodín na sekretariát miestneho úradu (telefonicky na číslach 055 300 90 01 a 055 300 90 02 alebo e-mailom na adresu sekretariat@kosice-dh.sk).

V žiadosti je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, telefonický a e-mailový kontakt a zdravotnú poisťovňu. 

Podľa aktuálnych odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR je očkovanie určené pre všetky dospelé osoby a osoby s vekom najmenej 16 rokov. V prípade záujmu očkovania o osobu mladšiu ako 18 rokov sa musí dieťa dostaviť na miesto očkovania v prítomnosti aspoň jedného zákonného zástupcu.      

Pozývame Furčanov na Family Sport Day v stredu 1. septembra

Pravidelné podujatie Family Sport Day, ktoré sa vždy na začiatku školského roka konalo v našej mestskej časti, sa dočká ďalšieho pokračovania po ročnom výpadku vinou pandémie koronavírusu.

Obľúbená športová akcia sa uskutoční v stredu 1. septembra od 14. do 17. hodiny na novom mieste: po furčianskom lesoparku a Centre športu v areáli Základnej školy Fábryho 44 bude tentoraz dejiskom podujatia ihrisko Futbalovej akadémie Benecol Košice, ktoré sa nachádza v areáli Základnej školy Postupimská 37.

Súčasťou športového popoludnia bude bohatý program pestrých aktivít: rodinné behy rodičov spolu s deťmi, športové súťaže pre deti, mobilné planetárium, skákacia atrakcia, maľovanie na tvár pre deti, ukážky činnosti hasičov a polície.

Mladí športovci sa zaiste potešia zo stretnutia so svojimi športovými vzormi, keďže medzi deti zavítajú na autogramiádu hokejisti HC Košice a futbalisti FC Košice. Ocenení spomienkovými medailami budú všetci bežci, tí najúspešnejší sa potešia aj z trofejí a vecných cien. Pre všetkých účastníkov behu bude pripravená aj tombola.

Organizátorom akcie Family Sport Day je mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Podujatie je realizované s finačnou podporou Košického samosprávneho kraja (https://web.vucke.sk/sk/) .Partnerom akcie je Bodva Sport Club.

Koncert v parku pri fontáne je zrušený

Milí Furčania, po dlhom uvažovaní sme sa rozhodli zrušiť dnešný koncert v parku pri fontáne, na ktorom mali vystúpiť Ivo Bič (na snímke), Jaroslav Dvorský a skupina Ecliptic.

Stalo sa tak po vzájomnej konzultácii a dohode so všetkými účinkujúcimi. Rozhodujúcim faktorom bola vysoká miera rizika nepriaznivého daždivého počasia v popoludňajších a podvečerných hodinách. Koncert si chceme všetci predsa všetci užiť v príjemnom počasí, veríme, že súhlasíte.

Podujatie sa v každom prípade uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie!

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 9. do 16. septembra

O Z N A M

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 9. 9. 2021 (štvrtok) do 16. 9. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

                                                                              

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Ovručská 19 v zákrute
2. Krosnianska 49 zo zadnej strany bloku
3. Krosnianska 61 zo zadnej strany bloku
4. Krosnianska 75-77
5. Krosnianska 83-85 výklenok pri kontajneroch
6. Krosnianska 91 výklenok pri kontajneroch
7. Exnárova 4-6
8. Exnárova 9-11 vybetónovaná plocha

                                                                                         

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Fotogaléria z podujatia Family Sport Day

Prinášame fotogalériu z vydareného 6. ročníka podujatia Family Sport Day, ktoré sa uskutočnilo v stredu 1. septembra na ihrisku Futbalovej akadémie Benecol Košice v areáli Základnej školy Postupimská 37.

Súčasťou športového popoludnia bol bohatý program pestrých aktivít: šprintérske behy pre deti, mobilné planetárium, skákacia atrakcia, maľovanie na tvár, ukážky činnosti hasičov a polície. Ocenení spomienkovými medailami boli všetci bežci, tí najúspešnejší sa potešili aj z trofejí a vecných cien. Pre všetkých účastníkov behu bola pripravená tombola. Úsmev, spokojnosť a nadšenie detí boli najdôležitejšou charakteristikou stredajšieho sviatočného popoludnia na samom konci letných prázdnin.

Organizátorom akcie bola mestská časť Košice-Dargovských hrdinov a bola realizovaná s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (https://web.vucke.sk/sk/). Za pomoc pri organizácii ďakujeme aj Futbalovej akadémii Benecol Košice, produktovému partnerovi Bodva Sport Club a HC Košice i FC Košice za účasť známych hokejistov a futbalistov.

Ďakujeme všetkým deťom a ich rodičom, ktorí sa prišli zabaviť. Vyšlo aj počasie, hoci sa schyľovalo k dažďu, napokon našťastie nepršalo. Furčania, veríme, že ste sa cítili fajn, vidime sa o rok!

Výzva na predkladanie ponúk - prísediacich Okresného súdu Košice I

Kontajnery na zber šatstva znova na našom sídlisku

Furčania, možno ste už zaregistrovali, že na našom sídlisku sú znova dva kontajnery na zber šatstva. Jeden sa nachádza za obchodným centrom Hornád, druhý na Fábryho ulici. V dohľadnom čase ich niekoľko ešte pribudne.

Darovaním oblečenia, topánok, prikrývok, posteľnej bielizne či bytového textilu pomôžete ľuďom bez domova či psiemu útulku.

V prípade záujmu darovať väčšie množstvo, kontaktujte občianske združenie EKO CHARITA VÝCHOD (0949 376 819, zber@zbertextilu.sk) a členovia jeho pracovného tímu prídu vyzdvihnúť veci priamo k vám do domácnosti.

Spoločenské centrum-Kultúrne stredisko ponúka od septembra zaujímavé športové aktivity

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 7. do 14. októbra

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov,   Povstania českého ľudu 1,  040 22  Košice

OZNAM

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 7. 10. 2021 (štvrtok) do 14. 10. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

                                                                          

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Fábryho 2 parkovisko
2. Fábryho 9
3. Fábryho 10
4. Fábryho 13-15
5. Fábryho 20
6. Fábryho 36
7. Adlerova 3-5
8. Adlerova 13-15

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Do konca roka 2021 budú zmodernizované štyri detské ihriská v našej mestskej časti

Správa mestskej zelene v Košiciach finišuje s montážou nových hracích prvkov na siedmich detských ihriskách v našom meste. Jedným z nich je aj ihrisko na Postupimskej ulici v našej mestskej časti.

„V kalendárnom roku 2021 dôjde ešte k rekonštrukcii a modernizácii troch detských ihrísk v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Konkrétne pôjde o ihriská na Kurskej, Buzuluckej a Ovručskej ulici. Udeje sa tak na základe zmluvy o finančnej spoluúčasti, ktorú sme podpísali so Správou mestskej zelene v Košiciach. Väčšia časť finančných prostriedkov na modernizáciu detských ihrísk na Furči pôjde z rozpočtu našej mestskej časti, práce bude realizovať Správa mestskej zelene, ktorej ďakujeme za spoluprácu,“ skonštatoval Jozef Andrejčák, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 4. do 11. novembra

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1,  040 22  Košice

O Z N A M

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 4. 11. 2021 (štvrtok) do 11. 11. 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné: 

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Adlerova 8
2. Adlerova 23 pri separovaných kontajneroch
3. Slivník 11 vedľa rodinného domu
4. Slivník 39
5. Orechová 13-17 v zákrute
6. Drieňová stredná časť ulice
7. Prešovská cesta 43-46
8. Vo výmoli stredná časť ulice

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta

Aj lipa na Bielocerkevskej ulici dýcha za obete pandémie COVID-19

Občianske združenie Skutočné obete COVID-19 je iniciatíva priamych pozostalých a blízkych priateľov obetí tejto choroby. Poukazuje na to, že obete epidémie nie sú len čísla v štatistikách. Hlavným zámerom iniciatívy je, aby sa na tieto obete nikdy nezabudlo. 

Správa mestskej zelene Košice vysadila v našom meste na viacerých miestach lipy ako symboly, ktoré žijú a dýchajú. Jedna sa nachádza aj v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Bielocerkevskej ulici. Je doplnená o pamätnú tabuľu. Lipa bude symbolicky dýchať za tieto obete koronavírusu. Má byť miestom útechy, tichej spomienky, môžeme sa pri nej zastaviť či položiť kvety. 

O lipách sa však nemá hovoriť ako o smútočných či covidových. Dožijú sa totiž stoviek rokov, budú teda symbolicky žiť a dýchať za zosnulých. Budú nádherným symbolom života, ktorý nad pandémiou vždy zvíťazí.

Revitalizácia oblasti pred gréckokatolíckym kostolom sa začne 8. novembra

V pondelok 8. novembra sa začnú v lokalite pred gréckokatolíckym kostolom stavebné práce súvisiace s revitalizáciou tejto oblasti. Vo viacerých etapách tohto projektu sa bude rozširovať už existujúci park, vo finálnej fáze pribudnú chodníky, lavičky, osvetlenie, výsadba, vznikne priestor pre komunitnú kaviareň. Obyvateľov našej mestskej časti preto prosíme o zvýšenú opatrnosť vzhľadom na prejazdy stavebných mechanizmov a nákladných automobilov po komunikáciách v danej lokalite počas novembra. Ďakujeme za pochopenie.

Od 11. novembra je otvorené odberné miesto na Jegorovovom námestí 5

V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov je od štvrtka 11. novembra zriadené mobilné odberné miesto na antigénové testovanie na COVID-19. Mestská časť uzavrela zmluvu o prenájme priestorov v Dennom centre na Jegorovovom námestí 5 so súkromným prevádzkovateľom.

Počas pracovných dní od pondelka do piatka sa budete môcť otestovať od 6.30 do 11.00 h a od 11.30 do 15.00 h. Odberné miesto na Jegorovovom námestí bude v sobotu zatvorené, ale v nedeľu bude otvorené od 13. do 17. hodiny.

Cena antigénového testu je 5 eur. Doplnkovou službou za 2 eurá je test pre žiakov základnej školy, ak si v sprievode zákonného zástupcu prinesú samotest získaný v škole. Cena antigénového testu zo slín je 7 eur. Rýchly test na protilátky stojí 8 eur.

Odberné miesto bude od 16. novembra v areáli detského dopravného ihriska

Hoci mala mestská časť Košice-Dargovských hrdinov uzavrieť detské dopravné ihrisko (DDI) pre verejnosť 31. októbra, vzhľadom na priaznivé počasie sme ho nechali otvorené o dva týždne dlhšie.

Od pondelka 15. novembra sme pristúpili k uzavretiu DDI a otvoríme ho znova na jar v roku 2022. Dovtedy na ihrisku vymeníme dopravné značky, ktoré vandali zafarbili sprejmi, ihrisko zazimujeme, na jar vykonáme údržbu zelene a vybudovaný bude aj bezpečnostný kamerový systém.

Obyvateľov mestskej časti zároveň informujeme, že po uzavretí detského dopravného ihriska vznikne v jeho areáli mobilné odberné miesto (MOM) na antigénové testovanie na COVID-19.

MOM bude v prevádzke od utorka 16. novembra počas zimného obdobia, keď bude DDI uzavreté. Od pondelka do piatka bude MOM otvorené od 9.30 do 17.45 h. V sobotu a v nedeľu od 9.00 h do 17.15 h. Obedňajšia prestávka bude od 12.15 do 13.00 h. Cena antigénového testu bude 5 eur, pre držiteľov ZŤP preukazu 4 eurá.

Úradný oznam

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov,

Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice


Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra  2021, ktorým došlo k  vyhláseniu núdzového stavu, tzn. obmedzeniu pohybu vychádzania osôb, žiadame obyvateľov, aby s miestnym úradom mestskej časti komunikovali prioritne e-mailom na adrese sekretariat@kosice-dh.sk a telefonicky na číslach  055 300 90 01, 055 300 90 02.

Do budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bude umožnený vstup výhradne s respirátorom, nevyhnutnosťou je použiť dezinfekciu pri vstupe do budovy.

Na základe uvedených skutočností prosíme obyvateľov o pochopenie a spoluprácu. Ďakujeme za pochopenie.

Návrh rozpočtu 2022-2024

Na našom sídlisku je už päť kontajnerov na zber šatstva

Určite ste zaregistrovali, že na našom sídlisku sú po odmlke kontajnery na zber šatstva. Je ich už celkovo päť. Nachádzajú sa na týchto miestach:

Darovaním oblečenia, topánok, prikrývok, posteľnej bielizne či bytového textilu pomôžete ľuďom bez domova či psiemu útulku. V prípade záujmu darovať väčšie množstvo, kontaktujte občianske združenie EKOCHARITA VÝCHOD (0949 376 819, zber@zbertextilu.sk) a členovia jeho pracovného tímu prídu vyzdvihnúť veci priamo k vám do domácnosti.

Ako postupovať po úzkom kontakte s pozitívnym na COVID-19?

Prehľadné tabuľky:

pre zaočkovaných alebo osoby do 180 dní po prekonaní COVID-19
pre nazaočkovaných
pre členov domácnosti pri stálom kontakte s pozitívnym

Informácie k zimnej údržbe miestnych komunikácií

V Košiciach sa v druhej polovici novembra spustila zimná údržba a potrvá do 31. marca 2022. V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje výkon zimnej údržby na komunikáciách mesto Košice prostredníctvom spoločnosti KOSIT.

Zimná údržba sa zabezpečuje na základe operačného plánu schváleného mestom Košice. Na jej samotný výkon je zriadený dispečing. Zimná údržba sa riadi spracovaným harmonogramom podľa stupňa dôležitosti komunikácií s prihliadnutím na potreby dopravy, na zásobovanie obyvateľstva a zabezpečenie zdravotnej i požiarnej služby.

Operačný plán zimnej údržby ciest a komunikácií v meste Košice na zimnú sezónu 2021/2022 je zverejnený v elektronickej podobe na stránkach www.kosice.skwww.kosit.sk.

Všetky cesty a chodníky, o ktoré sa počas zimy bude starať spoločnosť KOSIT sú vyznačené v mape obslužnosti prístupnej na: https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/mapa-obsluznosti-ciest-v-sprave-kosit-s/.

Po veľmi dobrých skúsenostiach zo zimnej sezóny 2020/21 sa mesto rozhodlo pokračovať v projekte „Adoptuj si chodník a zarábaj“. Zodpovednosť za prípadný úraz na takomto chodníku má podľa cestného zákona mesto Košice ako správca komunikácií, nie ľudia, s ktorými je podpísaná zmluva na čistenie.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

DISPEČING REFERÁTU DOPRAVY MAGISTRÁTU MESTA KOŠICE 055/16 126, 055/641 97 36, 0903 602 383  (nonstop)
KOSIT 055/727 07 81, 0907 548 620
MIESTNY ÚRAD MČ KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 055/300 90 08, 055/300 90 09

Mobilné odberné miesto je aj v OC Laborec

Obyvateľov mestskej časti informujeme, že v obchodnom centre Laborec (Povstania českého ľudu) bolo zriadené mobilné odberné miesto (MOM) na antigénové testovanie na COVID-19. 

Mobilné odberné miesto je otvorené od pondelka do piatka od 7.00 do 11.00 h a od 16.00 do 20.00 h. V sobotu a v nedeľu sa môžete otestovať od 12.00 do 20.00 h. Cena antigénového testu je 5 eur.

Investičné aktivity na Furči v druhom polroku 2021

Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sa podarilo v druhom polroku 2021 zrealizovať viaceré investičné aktivity a projekty.

DETSKÉ IHRISKÁ. V poslednej dekáde kalendárneho roka 2021 došlo k rekonštrukcii a modernizácii štyroch detských ihrísk. Konkrétne išlo o ihriská na Postupimskej, Kurskej, Buzuluckej a Ovručskej ulici. Udialo sa tak na základe zmluvy o finančnej spoluúčasti podpísanej so Správou mestskej zelene v Košiciach. Väčšia časť finančných prostriedkov na modernizáciu detských ihrísk na Furči bola hradená z rozpočtu našej mestskej časti, práce realizovala Správa mestskej zelene, ktorej ďakujeme za spoluprácu.

HOKEJBALOVÉ IHRISKO. Staré a takmer nefunkčné ihrisko na Jegorovovom námestí sa počas novembra zmenilo na nepoznanie a na jeho mieste vzniklo nové hokejbalové ihrisko s mantinelmi, bránkami a ochrannými sieťami. Vynovené je aj detské športovisko na Bielocerkevskej ulici.

CHODNÍKY A SCHODISKÁ. V jeseni 2021 boli opravené a rekonštruované viaceré chodníky. Časť finančných prostriedkov išla z rozpočtu mestskej časti, ďalšiu časť uhradilo mesto Košice. Z chodníkov spomeňme tieto: Exnárova pri konzervatóriu, Kalinovská, Benadova, Bielocerkevská, Maršala Koneva. Schodiská: Poliklinika Východ, OC Latorica, Benadova, Kalinovská, Buzulucká, Postupimská.

SVETELNÉ BODY. Nové svetelné body vznikli na parkovisku na Adlerovej 2, na Ulici sv. Rodiny nad Poštou 22, na prepojovacom chodníku medzi Postupimskou a Povstaním českého ľudu, pred OC Laborec pri vchode do miestneho úradu.

PRIESTOR PRI CHRÁME SA ZMENÍ NA PARK. V novembri sa začali v lokalite pred gréckokatolíckym kostolom stavebné práce súvisiace s revitalizáciou tejto oblasti. Celková investícia do celého projektu by mala predstavovať zhruba 150-tisíc eur. Hlavná etapa sa bude realizovať v roku 2022. Odstránili sa staré betónové plochy a panely, ktoré sa v tejto lokalite nachádzali ešte z čias výstavby sídliska. Vo viacerých etapách sa bude rozširovať už existujúci park, vo finálnej fáze pribudnú chodníky, lavičky, osvetlenie, výsadba, vznikne priestor pre komunitnú kaviareň. Na úpravu územia v roku 2021 využije mestská časť účelovú dotáciu z mesta Košice. Vzhľadom na to, že naša samospráva má dlh voči štátnemu rozpočtu, nie je možné uchádzať sa o externé zdroje. Preto bude revitalizácia financovaná z rozpočtu mestskej časti.

Detská súťaž so športovou tematikou o zaujímavé ceny

Potešilo nás, s akým ohlasom u mládeže sa stretla vianočná športová súťaž, ktorú vlani zorganizovala mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Preto v nej pokračujeme aj v roku 2021. Súťaž potrvá do 9. januára 2022. Bude mať dva tematické okruhy a môžu sa do nej zapojiť všetky deti z našej mestskej časti. Ústrednou témou vianočnej súťaže bude šport.

Deti môžu nakresliť obrázky svojej obľúbenej športovej činnosti alebo obľúbeného športovca. Pre športujúce deti z nášho sídliska je tu aj možnosť natočiť krátke video, v ktorom zachytia svoj športový talent.

Všetky práce je potrebné poslať do nedele 9. januára 2022 e-mailom na adresu sekretariat@kosice-dh.sk. Výhercov vyberú členovia komisie sociálnej, kultúry a športu miestneho zastupiteľstva a deti odmeníme zaujímavými cenami. Okrem športového tovaru to budú aj prekvapenia od partnerov našej súťaže – hokejového klubu HC Košice a Bodva Sport Clubu.Vianočné prianie všetkým Furčanom

Hlasujme a pomôžme získať nášmu sídlisku nový športový areál!

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov sa prihlásila do projektu K Park, ktorého organizátorom a garantom je spoločnosť Kaufland. Celkovo 36 miest a mestských častí na Slovensku sa zapojilo do projektu, v ktorom na základe hlasovania sedem najúspešnejších účastníkov získa nový športovo-oddychový areál K Park a dopraje tak svojim obyvateľom nové miesto na relax a pobyt na čerstvom vzduchu.

Milí Furčania, spojme preto sily a podporme projekt našej mestskej časti s navrhovanou lokalitou vnútroblokového priestoru medzi Charkovskou a Buzuluckou ulicou.

Veríme, že vďaka našim hlasom tam vznikne nové krásne miesto na športovanie, relax a stretnutia s priateľmi.

Do hlasovania sa môžete zapojiť vyplnením hlasovacieho formulára na stránke www.kauflandpark.sk. Hlasovanie bude prebiehať od štvrtka 6. januára do 16. februára. Pri prvom hlasovaní je potrebné sa zaregistrovať a potom už len pravidelne každý deň hlasovať. 

Hlasujúci sa zároveň dostanú do žrebovania o 30 smartfónov. Vopred ďakujeme všetkým Furčanom za podporu a každý jeden hlas!

Ukážky výtvarných prác z detskej vianočnej súťaže

Aj do druhého ročníka vianočnej športovej súťaže, ktorú zorganizovala mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, sa zapojilo mnoho detí. Dostali sme viacero výtvarných prác, v ktorých deti nakreslili svoje športové vzory alebo obľúbené športové aktivity. Takisto sme obdržali aj videá, v ktorom bol zachytený športový talent detí z nášho sídliska. Už budúci týždeň im doručíme zaslúženú odmenu za ich snahu – bude to športový tovar či darčekové predmety od HC Košice.

Ziťovanie EU SILC

Kde sa môžete dať na Furči otestovať?

V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov môžete podstúpiť antigénové testovanie na COVID-19 na troch mobilných odberných miestach (MOM) u súkromných prevádzkovateľov.

MOM na detskom dopravnom ihrisku je otvorené od pondelka do piatka od 9.30 do 17.45 h, v sobotu a v nedeľu od 9.00 h do 17.15 h. Obedňajšia prestávka je od 12.15 do 13.00 h. Cena antigénového testu je 5 eur, pre držiteľov ZŤP preukazu 4 eurá.

V Dennom centre na Jegorovovom námestí 5 sa od pondelka do piatka môžete otestovať od 6.30 do 11.00 h a od 11.30 do 15.00 h. V sobotu je zatvorené, v nedeľu je otvorené od 13. do 17. hodiny.

Cena antigénového testu je 5 eur. Doplnkovou službou za 2 eurá je test pre žiakov základnej školy, ak si v sprievode zákonného zástupcu prinesú samotest získaný v škole. Cena antigénového testu zo slín je 7 eur. Rýchly test na protilátky stojí 8 eur.

MOM v obchodnom centre Laborec je otvorené od pondelka do piatka od 7.00 do 11.00 h a od 16.00 do 20.00 h. V sobotu a v nedeľu sa môžete otestovať od 12.00 do 20.00 h. Cena antigénového testu je 5 eur.

Rozloženie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2022

Veľkokapacitné kontajnery budú prvýkrát v tomto roku rozložené od štvrtka 24. februára do štvrtka 3. marca na týchto uliciach nášho sídliska:

Kurská 7 – 9, 12 – 14, 21, 24, 31,

Kalinovská 3 – 5, 8,

Tokajícka 10 – 12.

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch. V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň. V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.

Košická mestská knižnica dá knihám opäť druhú šancu

Vedeli ste, že 14. február nie je jedine sviatkom zaľúbených-Dňom sv. Valentína, ale aj Medzinárodným dňom darovania kníh?

Knižnica pre mládež mesta Košice po siedmykrát vyhlasuje zbierku kníh pre všetky vekové kategórie, ktorou sa zapojí do aktivít Medzinárodného dňa darovania kníh (International Book Giving Day).

Knihy môžete od 14. februára do 14. marca priniesť do pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice, do Biblioboxu v Kulturparku a tiež do košických Výmenníkov Štítová, Wuppertalská, Obrody a Jegorovovo.

Knihy rôznych žánrov určené pre všetky vekové kategórie knižnica po dohode s miestnymi organizáciami a občianskymi združeniami umiestni do krízových centier, sociálnych domovov alebo priamo do rodín.  

Odporúčaný vek knižných darov je do desať rokov. Prosím, nedarujte špinavé, poškodené, popísané knihy s chýbajúcimi obrázkami alebo dokonca celými stranami.

Pozvánka na výstavu obrazov výtvarníčky Beáty Čop

Od stredy 2. marca bude až do konca marca prebiehať v zasadačke miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov výstava výtvarníčky Beáty Čop. V priestoroch miestneho úradu si môžete v úradných hodinách pozrieť výstavu 18 diel – olejomalieb na plátne či dreve – v pondelok, utorok a stredu v čase od 13.00 do 16.00 h (okrem utorka 8. 3.).

Beáta Čop sa narodila v Košiciach, študovala matematiku a informatiku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Vo štvrtom ročníku sa však rozhodla školu zanechať a venovať sa výtvarnému umeniu.

Ako každá minca, aj tvorba Beáty Čop má dve strany. Jedna je reprezentovaná obrazmi so spoločným motívom „Tváre a duše“, ktoré sú výslednicou stretu vnútorného sveta autorky s vnútorným svetom spoločnosti dnešných dní. Druhá strana jej tvorby s názvom „In natura“ predstavuje obrazy matky prírody v jej najúchvatnejších polohách.

Beáta Čop tvrdí, že najväčšími kritikmi a smerovateľmi jej tvorby sú tí, pre ktorých sú jej obrazy určené – ľudia. Ich vďaka a spokojnosť sú jej motorom a energiou, ktoré ju poháňajú vpred. Obrazy Beáty Čop chcú byť pre ľudí tými okuliarmi, ktoré im pomôžu vidieť svet taký, aký je – nádherný vo svojej rozmanitosti a úžasný vo svojej kráse. Sú spojením estetiky a krásy výtvarného umenia s pôsobením energie na človeka a priestor prostredníctvom výtvarného diela. Ich jedinou úlohou je harmonizovať človeka a priestor.

Dnes jej obrazy tešia ľudí nielen na Slovensku, ale aj v Slovinsku, Nemecku, Kanade, Chorvátsku, Českej republike, Moldavsku. Stretneme sa s nimi v súkromných zbierkach, ale aj v rekreačných zariadeniach, vo firmách, súkromných ordináciách, hoteloch či kaviarničkách.

Výstavy Beáty Čop sa uskutočnili napríklad vo Verejnej knižnici Ján Bocatia v Košiciach (v pobočke nachádzajúcej sa v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov), v bratislavských priestoroch Obchodnej komory Rakúskeho veľvyslanectva v Slovenskej republiky, v učebno-výcvikovom zariadení Technickej Univerzity Košice v Herľanoch, v Slanskom múzeu v Slanci.

Rozšírená ponuka stravovania pre dôchodcov

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v záujme rozšírenia ponuky stravovania pre dôchodcov s trvalým pobytom v našej mestskej časti uzavrela zmluvu o zabezpečení stravovania s prevádzkami verejného stravovania. Od 1. marca 2022 ponúkame možnosť stravovania v týchto zariadeniach:

Cena obeda 3,20 €.     

  

Cena obeda 4,90 €.

V prípade dôchodcu, ktorému zabezpečuje dovoz obeda do domácnosti mestská časť Košice-Dargovských hrdinov prostredníctvom opatrovateľskej služby, odber obeda je možný jedine  zo stravovacieho zariadenia Leon – Rest, s. r. o., Kalinovská 20.

Bližšie informácie poskytuje oddelenie sociálnych vecí a kultúry miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1, Košice. Kontakt: 055 300 90 11, 055 300 90 12.

Spoločenské centrum-Kultúrne stredisko ponúka od 28. februára zaujímavé športové aktivity

MČ Košice-Dargovských hrdinov organizuje humanitárnu zbierku pre Ukrajinu

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci s poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky pre cezhraničnú spoluprácu Eduardom Burašom a Futbalovou akadémiou Benecol Košice organizuje humanitárnu zbierku pre ľudí z Ukrajiny. 

Miesto zbierky: 

priestory Futbalovej akadémie Benecol Košice v areáli ZŠ Postupimská 37 (vstup cez parkovisko za školou). 

Čas zbierky: 

nedeľa 27. februára od 15.30 do 17.00 h,

od utorka 1. marca do stredy 2. marca v čase od 15.00 do 18.00 h. 

Zbierka je zameraná na:

trvanlivé potraviny, potraviny pre deti (sladkosti, sušienky, výživy, malé krabičkové džúsy, malé minerálky), deky, drogistický tovar a hygienické potreby (toaletný papier, hygienické vreckovky, dámske hygienické potreby, plienky, dezinfekcia, plastové poháre).

Na základe víkendovej komunikácie starostu našej mestskej časti Jozefa Andrejčáka a zástupcu starostu Dominika Babušíka so zástupcami zainteresovaných humanitárnych organizácií a združení je potrebný práve vyššie spomínaný tovar. V tejto chvíli vás prosíme, aby ste nenosili šatstvo.

Zbierku a aj všetky následné kroky súvisiace s doručením a odovzdaním tovaru pre ukrajinských občanov priamo na hraničných priechodoch so Slovenskom bude mestská časť Košice-Dargovských hrdinov koordinovať s humanitárnymi organizáciami, s ktorými spolupracuje.

Ďakujeme!

Informácia k zrušeniu stanovíšť kontajnerov na šatstvo

Spoločnosť Ekocharita Východ postupne ruší stanovištia kontajnerov na zber šatstva. Netýka sa to iba našej mestskej časti, keďže táto spoločnosť sa rozhodla celoplošne ukončiť činnosť. 

Namiesto piatich kontajnerov na šatstvo, ktoré sa nachádzali v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, môžu obyvatelia využiť na darovanie oblečenia napríklad tieto organizácie:

Arcidiecézna charita Košice

(www.charita-ke.sk, adch-ke@charita-ke.sk, 0910 842 576) 

 

OÁZA Bernátovce – Nádej pre nový život

(www.new.oaza-nadej.org, oaza.bernatovce@gmail.com, 0948 443 481)

 

Úsmev ako dar – pobočka Košice

(www.usmev.sk, kosice@usmev.sk, 055 230 44 01)

Bezplatný zber elektroodpadu už na konci marca

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou H+EKO uskutoční v pondelok 28. marca od 8. hodiny bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov z ulíc: Kurská, Kalinovská, Lidické námestie, Tokajícka, Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Povstania českého ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Clementisova.

V utorok 29. marca od 8. hodiny bude prebiehať bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov z týchto ulíc: Adlerova, Fábryho, Exnárova, Krosnianska, Ulica Sv. rodiny, Ovručská, Zupkova, Charkovská, Buzulucká, Na hore, Drieňová, Orechová, Prešovská, Sečovská, Slivník, Vo Výmoli, Vyšná Úvrať.

Nezabudnite, že odber môžete nahlásiť najneskôr do 23. marca telefonicky na miestny úrad našej mestskej časti na čísla 055 300 90 09, 055 300 90 06 počas úradných hodín alebo e-mailom na adresu zivotne@kosice-dh.sk. Uveďte prosím potrebné údaje: typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt.

Staré nepotrebné elektrospotrebiče uložte v obytných domoch večer, prípadne ráno v deň zberu do 8. hodiny v spoločných priestoroch brány. Pracovníci po príchode zazvonia a po otvorení vchodových dverí ich naložia do vozidla. Obyvatelia v rodinných domoch uložia elektroodpad k bráne z vnútornej strany. Je potrebné, aby ste v priebehu dňa až do odvozu umožnili vstup do týchto priestorov.

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory, ale aj malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera. 

Ďakujeme, že sa staráte o životné prostredie.

Už 19. ročník Furčianskeho maratónu sa uskutoční 9. apríla

V sobotu 9. apríla sa uskutoční 19. ročník Furčianskeho maratónu  Memoriálu Štefana Semana. Túto športovú akciu už pravidelne podporuje aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Preteky organizuje tradične O5 bežecký klub Furča, ktorý založili v roku 2004.

Štart pretekov bude pred budovou Stavebného bytového družstva III na Furčianskej 60 v sobotu 9. apríla ráno o 10. hodine, ešte predtým sa uskutoční slávnostné otvorenie. Maratónska súťaž sa pobeží na trati v lesoparku po promenádnom chodníku na Zelený dvor a späť (celkovo šesť kôl). Víťaz v mužskej kategórii sa stane držiteľom Putovného pohára Memoriálu Štefana Semana, víťazka v ženskej kategórii sa stane držiteľkou Pohára starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Tieto preteky sú súčasťou dvojkombinácie furčianskych maratónov. Sčítavať sa budú dosiahnuté časy na Furčianskom maratóne a na eXtrém maratóne, ktorý sa v našej mestskej časti uskutoční 30. júla.

Štefan Seman počas svojej bežeckej kariéry zabehol 49 maratónov, 100-kilometrovú trať zvládol 8-krát, bežeckú 12-hodinovku absolvoval 2-krát, 24-hodinovku odbehol šesťkrát. Tento dlhoročný bežecký nadšenec, žijúci na Furči aj so svojou rodinou – manželkou Zlaticou a tromi deťmi, tragicky zahynul vo februári 1997 počas tréningového behu na trase vo Vysokých Tatrách.

Na 19. ročník Furčianskeho maratónu sa môžete prihlásiť do piatka 25. marca na adrese: www.maratonfurca.sk/memorial-registracia.

Časopis F-kuriér v prvej dvadsiatke hodnotenia Transparency International Slovensko

Časopis F-kuriér obsadil celkové 20. miesto v rebríčku Hlásne trúby – v poradí treťom hodnotení užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru radničných novín v 100 najväčších mestských samosprávach (radničné noviny vydáva 84 z nich) – ktoré uskutočnila nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

Z hľadiska verejnoprávnosti možno aktuálne za najprínosnejšie radničné periodikum označiť nový mesačník „KOŠICE V SKRATKE“, ktorý začal vlani vydávať košický magistrát.

Spomedzi hodnotených 84 titulov sa F-kuriér v porovnaní s predchádzajúcim rebríčkom posunul vyššie o päť miest. Spomedzi košických mestských častí predstihli F-kuriér jedine Ťahanovské noviny, ktoré vydáva mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce (12. miesto).

Skončili sme vyššie ako ostatné veľké košické mestské časti, ktoré vydávajú vlastné periodikum: Sídlisko KVP (22.), Košice-Západ (24.), Košice-Juh (40.), Košice-Staré Mesto (45.) a Košice-Nad jazerom (54.).

Na posledných priečkach rebríčka skončili noviny samospráv miest Tvrdošín, Humenné a Rimavská Sobota.  

Aktívni furčianski dôchodcovia si aj napriek pandémii dopriali pekné spoločné chvíle

Jednota dôchodcov Slovenska združuje vďaka Základnej organizácii 09 Košice-Dargovských hrdinov celkovo 87 aktívnych dôchodcov z našej mestskej časti, ktorí aj napriek dlhotrvajúcej a nepríjemnej pandémii koronavírusu nechceli ani v roku 2021 prežiť svoj život iba pobytom doma pri sledovaní televízie. 

„Človek je od nepamäti tvorom spoločenským, rád sa stretáva, rozpráva a zabáva. Počas uplynulých mesiacov boli pre pandémiu takéto stretnutia veľmi obmedzené. Avšak aj v priebehu minulého roka, predovšetkým v lete, prišlo uvoľnenie, ktoré nám z tohto pohľadu padlo veľmi vhod a využili sme ho na zorganizovanie viacerých našich akcií,“ vraví Margita Rychtáriková, predsedníčka Základnej organizácie 09 Jednoty dôchodcov Slovenska.

„Vlani v máji sme zorganizovali stretnutie v lesoparku na Furči, ktoré sme spojili aj s vyplatením ročných členských príspevkov, no predovšetkým so získaním informácií o pripravovaných aktivitách, na ktoré sa mohli členovia prihlásiť,“ vysvetľuje Margita Rychtáriková.

V lete počas uvoľnených opatrení dôchodcovia z nášho sídliska absolvovali jednodňové výlety vlakom do Spišskej Novej Vsi a Bachledovej doliny. Uvarili si guľáš na Bankove, kde si spoločne strávený čas spestrili aj súťažami v šípkach, hode na cieľ či hode loptičkou do koša. Záujemcovia mohli zájsť na týždenný rekondičný pobyt do kúpeľov v Turčianskych Tepliciach a Vyšných Ružbachoch alebo do Tatranskej Lomnice.

„Pandemická situácia nám nedovoľuje stretávať sa tak často, ako by sme chceli. Veríme však, že sa to všetko zlepší a budeme sa stretávať častejšie na ďalších podujatiach. Veď udržiavanie sociálnych kontaktov aj duševného a fyzického zdravia je dôležité pre aktívny život v seniorskom veku,“ dodala Margita Rychtáriková, predsedníčka Základnej organizácie 09 Jednoty dôchodcov Slovenska.

Ak by sa do tohto združenia chceli pridať ďalší dôchodcovia z mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, viac informácií získajú na čísle 0908 878 220.

Furčania, oceňme osobnosti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

V roku 2022 bude mestská časť Košice-Dargovských hrdinov prvýkrát v histórii oceňovať osobnosti nášho sídliska.

CENA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV

Je verejným ocenením, ktoré udeľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Dargovských hrdinov jednotlivcom a kolektívom za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti.

Cenu udeľuje mestská časť na návrh poslancov a komisií miestneho zastupiteľstva, občianskych združení, vedeckých, vzdelávacích, športových a umeleckých inštitúcií a obyvateľov mestskej časti.

Cena sa udeľuje raz ročne, najviac trom jednotlivcom a jednému kolektívu alebo právnickej osobe s trvalým pobytom alebo sídlom na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

CENA STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV

Je verejným ocenením, ktoré udeľuje starosta za osobitný prínos pri rozvoji mestskej časti, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti. Starosta udeľuje túto cenu na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích inštitúcií a občanov.

Cena sa udeľuje raz ročne, najviac dvom jednotlivcom a jednému kolektívu alebo právnickej osobe s trvalým pobytom alebo sídlom na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

ĎAKOVNÝ LIST STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV

Ďakovný list starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov udeľuje starosta mestskej časti osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu mestskej časti, spravidla pri významnom životnom alebo pracovnom jubileu a to za dlhodobé pôsobenie, členstvo a pracovné aktivity v určitej oblasti. Udelenie verejného ocenenia vo forme ďakovného listu je vo výlučnej kompetencii starostu mestskej časti. Ďakovný list predstavuje tvrdená papierová doska zobrazujúca erb mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Súčasťou ďakovného listu je pamätná listina, ktorá je opatrená pečiatkou (pečaťou) mestskej časti a je podpísaná starostom mestskej časti.

AKO PODAŤ NÁVRH NA OCENENIE?

Návrhy na „Cenu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov“ môžu podávať obyvatelia mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, starosta mestskej časti, zástupca starostu, poslanci miestneho zastupiteľstva, komisie miestneho zastupiteľstva, miestny kontrolór, prednosta miestneho úradu, rovnako aj právnické osoby, nadácie, občianske združenia a fondy alebo vedecké, vzdelávacie, športové, umelecké a verejnoprávne inštitúcie pôsobiace na území mestskej časti, ale aj ostatní obyvatelia Košíc a Slovenska.

Môžete tak urobiť prostredníctvom formulára (priloženého k tomuto článku) do 15. apríla 2022 písomne na adresu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice) alebo e-mailom (sekretariat@kosice-dh.sk). Okrem stručného zdôvodnenia návrhu na udelenie ocenenia je potrebné dodať aj samostatný ucelený text (rozsah – maximálne jedna strana A4) s prehľadom pôsobenia navrhovaného jednotlivca/subjektu so zameraním sa na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na jeho ocenenie.

Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať: osobné údaje navrhovaného, jeho meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, kontaktné údaje a súhlas navrhovanej osoby so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu (okrem návrhu na ocenenie „in memoriam“).

Návrhy bude posudzovať osobitná výberová komisia, ktorá vyhodnotí predložené návrhy najneskôr do 15 dní odo dňa ich prijatia a predloží svoj návrh starostovi mestskej časti, ktorý návrh následne predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Verejné ocenenia sa budú každoročne udeľovať v priebehu prvého polroka. 

Rozloženie veľkokapacitných kontajnerov na konci marca

Veľkokapacitné kontajnery budú druhýkrát v tomto roku rozložené od štvrtka 24. marca do štvrtka 31. marca na týchto uliciach nášho sídliska:

Lidické námestie 1 – 5, 11, 16,

Benadova 1, 17,

Bašťovanského 4, 10,

Jegorovovo námestie 3 – 4.

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň. V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.

Zisťovanie Štatistického úradu Slovenskej republiky

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Do konca marca sú na Furči k dispozícii dve mobilné odberné miesta

Do konca marca sú v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov k dispozícii dve mobilné odberné miesta (MOM) súkromných prevádzkovateľov na antigénové testovanie na COVID-19.

Od marca sa už neotestujete v mobilnom odbernom mieste v Dennom centre na Jegorovovom námestí 5. 

Od pondelka do piatka od 9.30 do 17.45 h a v sobotu a v nedeľu od 9.00 h do 17.15 h je otvorené mobilné odberné miesto na detskom dopravnom ihrisku. Obedňajšia prestávka je od 12.15 do 13.00 h. Cena antigénového testu je 6 eur.

Mobilné odberné miesto v obchodnom centre Laborec je otvorené každý deň s výnimkou soboty od 16.00 do 20.00 h. Cena antigénového testu je 5 eur.

Detské dopravné ihrisko bude opäť otvorené od 1. apríla

Detské dopravné ihrisko (DDI) v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou bude verejnosti opätovne sprístupnené od piatka 1. apríla. K tomuto dátumu bude zároveň ukončená činnosť mobilného odberového miesta v areáli DDI.

Prevádzková doba DDI bude nasledovná:

 1. apríl – 31. máj: 9.00 – 20:00 h,
 2. jún – 31. august: 9.00 – 20.30 h,
 3. september – 31. október: 9.00 – 19.00 h.

Detské dopravné ihrisko je objekt určený na voľnočasové aktivity detí, praktickú dopravnú výchovu detí i záujmovú činnosť škôl a školských zariadení. Naďalej bude v prevádzke aj prenájom šliapacích kár, ktoré zabezpečuje Občianske združenie Zábavisko.

Prevádzkovateľom, resp. správcom DDI je mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Financovanie tohto projektu bolo zabezpečené z rozpočtu mestskej časti a z dotácie mesta Košice. Pravidlá a zásady prevádzky, údržby a využívania DDI určuje prevádzkový poriadok.

V čase mimo prevádzky je objekt uzavretý a užívateľom je vstup do objektu zakázaný. Uzavretie a otvorenie areálu i kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby a prevádzkového poriadku vykonávajú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov a Mestská polícia Košice.

Mimo prevádzkovej doby možno DDI využívať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa. Objednávanie aktivít na DDI: m-urad@kosice-dh.sk.

Zákon Lex Ukrajina – pokyny vyplácania príspevkov za ubytovanie odídenca

Národná rada Slovenskej republiky schválila balík zákonov Lex Ukrajina. Jedným z opatrení je aj vyplácanie príspevkov za ubytovanie odídencov prostredníctvom obcí.

Oprávnené osoby na poskytnutie príspevku:

Podmienky poskytnutia príspevku

Osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v územnom obvode obce a bezodplatne poskytne ubytovanie odídencovi na základe zmluvy o poskytnutí ubytovania.

Právnické osoby vlastniace alebo spravujúce nebytovú budovu slúžiacu na krátkodobé ubytovanie pred začatím ubytovania oznámia obci, v ktorej územnom obvode budova je, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy alebo počet obytných miestností, ktoré poskytujú bezodplatné ubytovanie odídencovi na základe zmluvy o poskytnutí ubytovania.

Štátny občan Ukrajiny sa musí preukázať dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „Odídenec“ alebo s označením „Dočasné útočisko“.

Oprávnená osoba a ďalšia oprávnená osoba (právnická osoba, obec, VÚC a ich príspevkové alebo rozpočtové organizácie) predloží obci zmluvu o ubytovaní, čestné vyhlásenie, ktoré je povinnou prílohou zmluvy o ubytovaní a výkaz, kópiu dokladu o tolerovanom pobyte.

Príspevok sa neposkytuje osobe, ktorá poberá iné príspevky – na podporu cestovného ruchu, azylové zariadenie alebo iné formy peňažného plnenia v súvislosti s ubytovaním.

Výška príspevku podľa nariadenia vlády:

Jedna obytná miestnosť maximálne 500 €/kalendárny mesiac. Dve obytné miestnosti maximálne 750 €/kalendárny mesiac. Tri obytné miestnosti maximálne 1 000 €/kalendárny mesiac. Štyri a viac obytných miestností maximálne 1 250 €/kalendárny mesiac.

Príspevok je možné poskytnúť aj spätne najviac za 7 nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska, najskôr však od 26. februára 2022. Príspevok sa poskytuje do 30. júna 2022.

Obec kontroluje nárok na poskytnutie príspevku, zasiela ministerstvu prehľad o uplatnených príspevkoch do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Obec vypláca príspevok oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia poukázanej sumy od ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kedy obec vyplatí príspevok oprávnenej osobe respektíve ďalšej oprávnenej osobe?

Ak oprávnená osoba alebo ďalšia oprávnená osoba vlastní alebo spravuje nehnuteľnosť na území obce a poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencom.

Oprávnená osoba alebo ďalšia oprávnená osoba predloží obci výkaz do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytlo ubytovanie obci. Vzor výkazu je zverejnený na webe ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk. Vo výkaze bude uvedený počet nocí a ďalšie údaje podľa vzoru. Na webe www.minv.sk bude k dispozícii na stiahnutie aj zmluva o poskytnutí ubytovania a čestné vyhlásenie.

Odídenci osobne raz mesačne, najneskôr do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa im poskytlo ubytovanie, oznámia obci, že im je poskytované ubytovanie oprávnenou osobou.

Od 13. do 18. apríla sa uskutoční zametanie vnútroblokových komunikácií

Strojné zametanie a pozber posypového materiálu na bočných komunikáciách v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov sa uskutoční od 13. , 14., 15. a 18. apríla 2022 v čase od 8. do 12. hodiny. Na pozber sú vyčlenené štyri malé mechanizmy a jeden veľký mechanizmus na širšie ulice. Komunikácie (cesty, schody, chodníky) budú dočisťovať ruční pracovníci.

V rámci čistenia komunikácií od posypu sa bude realizovať aj čistenie uličných dažďových vpustí. Prenosné dopravné značenie na jednotlivých uliciach bude obyvateľov v predstihu informovať o čase a dátume čistenia, aby tomu mohli tomu prispôsobiť parkovanie svojich motorových vozidiel. Za pochopenie ďakujeme.

13. APRÍL (STREDA): Ulica Sv. rodiny, Kurská, Kalinovská, Tokajícka, Lidické námestie, Benadova, Prešovská cesta, Vo Výmoli.

14. APRÍL (ŠTVRTOK): Jegorovovo námestie, Bašťovanského, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Adlerova, Fábryho, Exnárova, Maršala Koneva.

15. APRÍL (PIATOK): Bielocerkevská, Povstania českého ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Krosnianska, Buzulucká.

18. APRÍL (PONDELOK): Clementisova, Slivník, prístupová cesta na Vyšné Opátske, podjazd pod Sečovskou cestou, Orechová, Drieňová, Charkovská, Zupkova, Ovručská, Lupkovská.

Na 19. ročníku Furčianskeho maratónu triumfovali Urban a Butoracová

V sobotu 9. apríla sa uskutočnil 19. ročník Furčianskeho maratónu. Túto športovú akciu už pravidelne podporuje aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Preteky zorganizoval O5 bežecký klub Furča, ktorý založili v roku 2004.

Maratónska súťaž prebiehala na trati v lesoparku po promenádnom chodníku na Zelený dvor a späť (celkovo šesť kôl). 

Víťaz v mužskej kategórii Jozef Urban (čas 2:54:07 h) sa stal držiteľom Putovného pohára Memoriálu Štefana Semana. Víťazka v ženskej kategórii Ivana Butoracová (čas 3:19:11 h) sa stala držiteľkou Pohára starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Furčiansky maratón je súčasťou dvojkombinácie maratónov v našej mestskej časti. Sčítavať sa budú dosiahnuté časy na Furčianskom maratóne a na eXtrém maratóne.

Zdroj foto: https://furcianskymaraton.rajce.idnes.cz

Jarné upratovanie na Furči

V marci sa uskutočnilo veľké upratovanie muldy pod bikrosovou dráhou v lokalite Lidické námestie-Benadova ulica. Aktivační pracovníci vyčistili aj chodník smerom na Prešovskú cestu a garáže pod Benadovou ulicou. 

Na konci marca počas bezplatného zberu elektroodpadu mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou H+EKO vyviezla nepotrebné spotrebiče zo 109 domácností.

Obyvatelia Moňok potoka poupratovali túto oblasť, vyvezené boli celkovo tri veľkokapacitné kontajnery.

Na začiatku apríla pokračovalo veľké upratovanie v muldách medzi Kurskou ulicou a Lidickým námestím. 

V lesíku pod Jaltskou ulicou upratovali uplynulý týždeň v čase mimo úradných hodín zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Veľkonočné prianie všetkým obyvateľom našej mestskej časti

Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na prelome apríla a mája

Veľkokapacitné kontajnery budú tretíkrát v tomto roku rozložené od štvrtka 28. apríla do štvrtka 5. mája na týchto uliciach nášho sídliska:

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.


Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.

Vo furčianskom lesoparku sa 15. mája uskutoční beh RUN4FOREST

V nedeľu 15. mája o 10. hodine sa vo furčianskom lesoparku uskutoční 1. ročník behu RUN4FOREST, ktorého cieľom je pomoc a podpora obnovy zelene v lesoch a parkoch.

Organizátori podujatia z Centra voľného času Košice a Košický mládežnícky parlament chcú behom za stromy podporiť úsilie o záchranu našich lesov a za každého účastníka behu vysadia jeden stromček. Podujatie podporuje aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov.

Účastníci si pri registrácii môžu vybrať, či pobežia 2, 5 alebo 7-kilometrovú trať. Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 5. mája.

Link na elektronickú registráciu: https://prihlasky.cvckosice.sk/run4forest

Oslavy Dňa mesta Košice vyvrcholia tento víkend, na Košičanov čaká nabitý program

Oslavy Dňa mesta Košice sa viažu na významnú historickú udalosť z roku 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu. Stalo sa tak vôbec prvýkrát v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Tento fakt sa stal v roku 1995 základom pre vznik osláv, ktoré sa z dôvodu záujmu verejnosti z pôvodného jedného dňa rozšírili na poldruha týždňa.

V piatok 6. mája sa môžete tešiť na Košické Benátky, súťažnú prehliadku vlastnoručne vyrobených plavidiel, ktorá sa uskutoční na pláži v mestskej časti Košice-Nad jazerom od 19.30 h aj za účasti plavidla mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Piatkový festival Majáles Košice je súčasťou kultúrneho štartu Košickej futbalovej arény. Počas popoludnia a večera sa môžete tešiť na koncerty známych skupín Kontrafakt či Heľenine Oči, zábavné súťaže i tradičné festivalové gastro. Slávnostné oficiálne otvorenie Košickej futbalovej arény sa uskutoční v sobotu 7. mája, keď je o 18. hodine na programe druholigový zápas košického tímu proti Dubnici.

Sobota 7. mája je najdôležitejším dňom osláv Dňa mesta Košice a je tradične spojená so slávnostným ceremoniálom odovzdávania Cien mesta Košice. Program dňa vyvrcholí večer galakoncertom so známymi umelcami pri hrajúcej fontáne pred Štátnym divadlom.

V nedeľu 8. mája sa na Košickom hrade uskutoční súťaž vo varení stredovekých jedál. Popoludní bude pri Dolnej bráne čakať strednú a staršiu generáciu koncert Hudobné korzo, ktorý prinesie porciu nestarnúcich hitov v orchestrálnom prevedení so sólistami.

Viac informácií nájdete tu: https://www.kosice.sk/clanok/buduci-piatok-startuju-tohtorocne-oslavy-dna-mesta-kosice

Zdroj foto a informácií: Mesto Košice.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na prelome mája a júna

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 26. mája do štvrtka 2. júna na týchto uliciach nášho sídliska:

Bielocerkevská č. 2 – 4 stanovište kontajnerov
Bielocerkevská č. 11
Bielocerkevská č. 27
Clementisova č. 3 zo zadnej strany bloku
Clementisova č. 8 – 9 zo zadnej strany bloku
Dvorkinova č. 1 – 3 stanovište kontajnerov pri Úrade práce
Dvorkinova č. 6 zo zadnej strany bloku
Dvorkinova č. 20 zo zadnej strany bloku

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.

Pozvánky na akcie na Furči

Powered by RSS 2 HTML