Майндфулнес КоучингТерминът Майндфулнес, който може да се преведе като „Цялостна Осъзнатост“ или като „Цялостно Присъствие“ или като „Осъзнато Присъствие“ Майндфулнес, като термин описващ съответното състояние, се приписва на Дзен Будисткия учител Тич Нат Ан. Според Джон Кабат-Зин, Майндфулнес представлява изява на намерението за фокусиране на цялото ни внимание върху настоящия момент, момент след момент, без да оценяваме, без да съдим и без да правим преценки на преживяното от нас във всеки един момент.(Feed generated with FetchRSS)

ONLINE LIVE - Lean Project Management (LeanPM®) Certificate Programme

(Feed generated with FetchRSS)

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО ЕНЕАГРАМА

(Feed generated with FetchRSS)

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА ФАСИЛИТАТОРИ ПО НЕВРАЛНА СОМАТИЧНА ИНТЕГРАЦИЯНеврална Соматична Интеграция - НСИ® е революционен нов подход за осъзнаване на връзката между ума и тялото, който комбинира работата с тялото (Body Work) с най-актуалните открития на невробиологията и по-специално с откритията и прозренията на иновативната поливагусна теория на Д-р Стивън Порджес, която кореспондира с активирането на така наречената система за социална ангажираност – ССА.(Feed generated with FetchRSS)

ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ - TBT® TRAUMA BUSTER TECHNIQUE

(Feed generated with FetchRSS)