Seminari.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА ФАСИЛИТАТОРИ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ

(Feed generated with FetchRSS)

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ПО ИНТЕГРАТИВНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

(Feed generated with FetchRSS)

Сертификационна тренинг програма за фасилитатори по Интегрални Констелации

(Feed generated with FetchRSS)

СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА ФАСИЛИТАТОРИ ПО Advanced Energy Psychology® УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ- EDxTM™ ЕНЕ...Енергийната психология изследва връзката между енергийните системи на човека и емоциите, когнициите, човешкото поведение и здравето въобще. Енергийните системи на човека включват така наречените в Индия „чакри“, меридианите, познати ни от традиционната китайска медицина, биополето, обгръщащо човека, а така също и новооткритите от съвременната наука, биофотони, както и електромагнитната дейност на нервната система, сърцето и другите органи в човешкият организъм.(Feed generated with FetchRSS)

Сертификационна тренинг програма по EMDR психотерапия

(Feed generated with FetchRSS)

Powered by RSS 2 HTML