SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ደረጃ ንቕሓት መንእሰያትና ክብ ንምባልየ ብዓቕመይ ፕሮጀክት ኣበጋጊሰ ዘለኹ" መሓመድ እስማዒል

ነባሪ ኣመሪካ ዝኾነ መሓመድ እስማዒል ነቶም ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ኤርትራዊያን ስደተኛታት ኣብ ትምህርቲን ሞያን ንምሕጋዝ ብውልቁ ፕሮጀክት ኣበጊሱ ዝነጥፍ ዘሎ እዩ። እዚ ፕሮጀክት ብኸመይ ተበጊሱ፡ በዚ መደብ ተጠቀምቲ ዝኾኑ መንዮ? ዝብሉን ካልእ ምስቲ ንጥፈታት ዝኸዱ ሕቶታትን መሊሱ ኣሎ።

ህይወት ንምድሓን ኣብ ምጥፋእ ሓዊ ህይወቶም ዘጥፍኡ ኣብረርቲ ይዝከሩ

ነታ ሃገረይ ኢሎም ኣብ ዘይጽውዕዋ  ንዝተፈጥረ ባርዕ ጣሻ ንምጥፋእን ህይወት ንምድሓንን ህይወቶም ዘጥፍኡ  ኣብረርቲ ነፋሪት ከም ጀጋኑ ኮይኖም ክዝከሩ ጀሚሮም።

 

እቶም 3 ኣመሪካዊያን ኣብ ደቡባዊ ኒው ሳውዝ ወልስ ንዝነድድ ዝነበረ ጣሻ ንምጥፋእ ማይ ትንስንስ ነፋሪት እናብረሩ እዮም ህይወቶም ሲኢኖም፡ ኣባላት ስድራኦምን ምርመርቲን ካብ ኣመሪካ ናብ ኣውስትራሊያ ኣትዮም ኣለዉ።

 

እዚ ናቶም ምማት ኣብታ ክፍለግዝ ኣት ካብዝተራእየ እቲ ጸልማት ወቕቲ ሓጋይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ኩነታት ኣዚዩ ኣኽፊእዎ ኣሎ፡፤

ናይ ህወሓት ኣመራርሓን ኣባላትን ብምኳኖም ካብ ፌደራልን ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ካብ ሓላፍነት ብምብራሮም ህወሓት መግለጺ ኣውጺኡ። (ካብ ዕለታዊ ዜና)

ኣርእስታት ዜና

ትካል ዓለማዊ ጥዕና ነቲ ኣብ ቻይና ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮና-ቫይረስ ዓለማዊ ህጹጽ ለበዳ ሕማም ክብሎ ኣይከአለን።

ግሪክ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ፕረሲደንት ክህልዋ እዩ።

ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ መላእ ኒው ሳውዝ ወልስ ብዝህሉ ሙቐትን ንፋስን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እታ ግዝኣት  ናይ ጣሻ  ባርዕ ከምዝምለስ ሰብ መዚ ገሊጾም።

 

ናይ ህወሓት ኣመራርሓን ኣባላትን ብምኳኖም  ካብ ፌደራልን ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ካብ ሓላፍነት ብምብራሮም ህወሓት መግለጺ ኣውጺኡ።

ሚ/ር ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ፈትለወርቅ ገብረእግዚኣብሄር ካብ መዝነተን ተኣልየን። (ካብ ጸብጻባት)

ካልእ ኣርእስታት ጸብጻብ፡ 

ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽዮን ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ኮይኖም።

ክሳብ 150 ሚልዮን ዝግመቱ ኣባላት ዝሓዘ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ተራእዩ ተባሂሉ። ብኣግኡ እንተዘይተመኪቱ ክሳብ ሰነ ብ500% ክውስኽ ዩ ክብል ትካል ሕርሻን ምግብን ዓለም ኣጠንቂቑ።

ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራ ትርከብ 7 ሃገራት ዜጋታቱ ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ዝቕይድ መምርሒ የዳሉ። እንተዀነ እቲ እግድ ዘይከምቲ ቅድሚ ሕጂ እስላም ዝበዝሑወን ሃገራት ዝተገብረ እገዳ እዩ ዝብሉ ግምታት ኣለዉ።

ዘተ ኤርትራዊያን ብዛዕባ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራ ህውሓት ን ርክብ ህዝቢታትን

ኣብዚ ቅሩብ እዋን ምስ ፖለቲከኛ ኣሉላ ሰሎሞን ድሕሪ ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት፤ ኣብገለገለ ዝበሎም ኣበሃህላታት ዘይተቐበልዎ ኤርትራዊያን ሰማዕቲና ርእይቶታት ክሰዱልና ቀኒዮም ኣለዉ። ነዚ ምርኩስ ብምግባር፡ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብምንታይ ኩነታት ኣሎ፡ ተራ ህወሓት ኣብ መስርሕ ሰላምን ምሕንጻጽ ዶብን ናይ ዝተፈላለዩ ኤርትራዊያን ርእይቶ ምርኩስ ብምግባር ኣቶ ዳኒኤል መሓሪን እስራኤል ሓደራን ርእይቶኦም ሂቦሙና ኣለዉ።

ኣሚና ሓይደር : “ናተይ ኣውስትራልያይ”

ኣሚና ሓይደር ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ጥንስቲ ኮይና ካብቲ ከም ናይ ሕጊ ጠበቓ ኮይና ትሰርሓሉ ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ክትወስድ እናተቐራረበትያ ገዝኦም ብዘቤታዊ ግጭት ተናዊጹ።

ካብቲ ኣብቲ እዋን ዝወረዳ ስምብራት ንምፍዋስ ነቲ ኩነታት ብመልክዕ ስነጥበብ (ስእሊ) ንምዝንታው ኣብ ጥበብ ጥሒላ።

 

ሎሚ ነቶም ብዘቤታዊ ዓመጽ ዝሓለፉ ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ለውጢ ክግበር ኣብ ምጥባቕ ትነጥፍ ኣላ።

ኣብዚ ነቕርቦ ተኸታታሊ “ናተይ ኣውስትራልያይ” ን ኣሚና ሓይደር ረኺብናያ ታሪኻ ድማ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

ኣብ ሊብያ ዝግበር ናይ ወጻኢ ምትእትታው ከብቅዕን ማዕቀብ ኣጽዋር ክጸንዕን መራሕቲ ዓለም ተሰማሚዖም።(ካብ ኣር እስታት ዕለታዊ ዜና)

ኣርእስታት ዜና፡

 

ልዑል ሃሪ ብዛዕባ ካብ ምውራድ ንግስነታዊ ሓላፍነቱ ንፈለማ እዋን ተዛሪቡ።

ሃብቲ ናይቶም ሓደ ሚእታዊ  ዝኾኑ ሃብታማት ኣውስትራሊያዊያን ፡ ዕጽፊ ትሕዝቶ ናይብምሉኦም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ 50 ሚእታዊ ኣውስትራሊያዊያን ምዃኑ ተፈሊጡ።

ኣብ ሊብያ ዝግበር ናይ ወጻኢ ምትእትታው ከብቅዕን ማዕቀብ ኣጽዋር ክጸንዕን መራሕቲ ዓለም ተሰማሚዖም።

ኣብ New South Wales' ብሰሪ ባርዕ ጣሻ ዝሞቱ ቁጽሪ ሰባት 21 ምብጻሑ ተፈሊጡ።

FIBA Afro basketball pre-qualifiers dominated by South Sudan and Kenya - ቆማታት ደቡብ ሱዳናውያንን ኬንያውያንን ኣብ ዝዓብለልሉ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት፡ ኤርትራ ብዘይውጽኢት ተመሊሳ

Weekly Sport (20/01/2020) 

* Ethiopian athletes dominate in Mumbai and Houston

* Afro basketball pre-qualifiers completed with Kenyan victory

* Ethiopia beat Burundi 2-0 in FIFA women U17 qualifiers first leg

* Would banning protests at the Olympics encourage more protests?

-

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (20/01/20) 

* ማራቶናት ሙምባይን ህዩስተንን ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዓብሊሎሞም ተዓዊቶም፡

* ቅድመ መጻረዪ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ኣፍሪቃ ፊባ ኣፍሮ ባስኬት 2021 ብዓወት ኬንያ ተዛዚሙ፡ ኤርትራ ጽቡቕ ክእለታት እንተርኣየትኳ ብዘይዓወት ተሳትፎኣ ዛዚማ፡

* ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ እግሪ መጻረዪ ግጥም ፊፋ ት20 መንእሰያት ደቀንስትዮ ንቡሩንዲ ኣብ ዓደን 2-0 ስዒረንአን፡

* ኣብ ኦሎምፒክስ ተቓውሞታት ምኽልካል ዝያዳ ክካየዱ ከየተባብዕ ስግኣታት ሓዲሩ

ናይዚ ቕነ ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መዲያ ምስ መርሃዊ ወ/ሚካኤል

ኣከባብራ በዓል ጥምቀት ኣብ ኢትዮጵያን ን ኤርትራ ዝሃወሰ ካርታ ኣብ ጎንደርን ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም፡ ከምኡውን ናይ ትግርኛ ደርፊ "ዓገብ" ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ መዲያ ናይዚ ሰሙን ኣዛረብቲ ዛዕባ ካብዝኾኑ ኢሉ መርሃዊ ወልደሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ መሪጹ ዳህሲስዎም ኣሎ።

26 ጥሪ መዓልቲ ኣውስትራሊያ፡ ንገለ ሓጎስ ንገሊኡ ሓዘን

26 ጥሪ ሃገራዊ መዓልቲ ኣውስትራሊያ እዩ።

መዓልቲ ኣውስትራሊያ ግን ንምንታይ እዩ ዝኽበር? ንምንታይከ እዚ መዓልቲ ከይክበር ብዙሓት ሰባት ዝቃወምዎ?

በዓል ጥምቀት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጸንቢሉ። (ካብ ጸብጻብ)

ካብቶም ኢትዮጵያ ኣብ ዩኔስኮ ዘመዝገበቶም 13 ሓድግታት ሓደ ካብ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ከኣ ሳልሳይ ኮይኑ ዝተመዝገበ በዓል ጥምቀት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይጽምበል ኣሎ።

ዓለም ብሰሪ ምዕጻው ኢንተርነት 8 ቢልዮን ክትከስር እንከላ ኢትዮጵያ 57 ሚልዮን ዶላር ኤርትራ 400, 000 ዶላር ከሲረን።

ማሕበር ሓካይም ኤርትራ መበል 25 ጉባኤ ኣብ ኣስመራ ኣካይዱ።

ነበርቲ ሕንጣሎን ከባቢኣን መንግስቲ ትግራይ ሕቶ ወረዳ ስለዘይመለሰሉም ንኣርባዕተ መዓልታት ምስ መቐለ ዘራኽብ ጽርግያ ዓጽዮም ተቓውሞ ኣስሚዖም።

“ካብ ኤርትራ ብዝተላእከ መምርሒ ናይ ርያድ ምርኢተይ ተሰሪዙ።” ኣብራር ዑስማን

ድምጻዊ ኣብራር ዑስማን ብዛዕባ ናይዚ ቅሩብ እዋናት ስርሑ ብፍላይ ድማ ኣብዝተፈላለዩ ሃገራት ብዛዕባ ዝፍጽሞም ዘሎ ዑደትን ዘጋጠሞን ነገራት ምስ ሬድዮ SBS Tigrinya ኣዕሊሉ ኣሎ።

ኣዛዚ ሓይልታት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ (OLA) ጃል ማሮ ህወሓት ኣይሓገዘንን ኢሉ

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (16/01/2020) 

* ኣብ ስሎቨንያ ዑቕባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን መንግስቲ'ታ ሃገር ሕቶኦም ብምንጻጉ ኣብ ከተማ ልዩብሊያና ሰልፊ ወጺኦም።

* ዋና ሓላፊ ስለያ ሱዳን ጀነራል አቡበከር ሙስጦፋ ካብ መዝነቱ ወሪዱ።

* ኩምሳ ዲሪባ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ዝገጠመሉ እዋን ህወሓት ኣይሓገዘንን ኢሉ።

* ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ዕለተ ምርጫ ክኸውን ዝኣመሞ ዕለት ክትዓትን ነቐፌታታትን ፈጢሩ።

Playing Bilen cultural music with modern instruments amplifies the fun - "ባህላዊ ጸወታታት ብሌን ስለዝዓበናሉ ንፈትዎ ኢና፡ ናይ ሓባር ምሸት ክንስዕስዕ ግን ብዘመናዊ ኣገባብ ነቀናብሮ።"

SBS Tigrinya interview with singers and song writers Habtat Zerezghi and Sami Sheba

-

ዕላል ኤስቢኤስ ትግርኛ ምስ ስነጥበባውያን ሃብታት ዘርእዝጊን ሳሚ ሸባን ኣብ ኣውስትራልያ

ሃብታት

* ናይ በዓል ኣብርሀ ዓማር ይሰምዕ ኔረ፡ ኣቦና ገጣማይ ዳፍላ ዑስማን ብብዝሒ ይሰምዖ ኔረ፡ ምሕረት፡ ሓጃይት

* ደንሳ ገበርኒሪ፤ ጨፈራ፡ ሊሎራ

 

ሳሚ

* ኣይብረሪ ጊራ፡

* ከም ገጣማይ'ውን ክፍለጥ ይደልይ እየ፡

 

ኣበርክቶ

* ከም በዓል ኤልያስ መስመር ዝኣመሰሉን ካልኦትን ዝተሓጋገዙና ዓቢይ ኣበርክቶ እዮም ገይሮም።

 

How to become an Australian citizen? - ኣውስትራልያዊ ዜግነት ክትወስዱ ኣርባዕተ ዓመት ዝነበርኩምሉ ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ክህልወኩምን ፈተና ብዛዕባ ኣውስትራልያ ክትሓልፉን ኣለኩም፡

Many people choose to become an Australian citizen.

More than five million people have been granted citizenship since 1949.

The key step is a ceremony where people pledge their loyalty, and accept the rights and responsibilities as an Australian.

-

ብዙሓት ሰባት ዜጋታት ኣውስትራልያ ክኾኑ ይመርጹ። ካብ 1949 ንደሓር ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ዜግነት ተዋሂቦም። እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ስጉምቲ፡ እቶም ዝምልከቶም ሰባት ኣብ ሓደ ተኣማንነቶም ብምግላጽ ዝምስክርሉን ዝምሕልሉን ከም ዜጋታት ኣውስትራልያ መሰላቶምን ግቡኣቶምን ዝቕበልሉን፡ በዓል ወይ ስነስርዓት ዜግነት ክርከቡ’ዩ።

Ethiopian election set for August - መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ነሓሰ ክካየድ ይሕሰብ፡ ዝሕጎሱን ዝጉህዩን ተፈጢሮም።

Homeland Report (16/01/20) 

* More than 10 million Ethiopian need aid

* Election set for August 2020

* More than half million Eritrean flee their country in 2018

* Eritrean foreign affairs displeased with Saudi's announcement

-

ጸብጻብ ዜናታት (16/01/2020) 

* ልዕሊ 10 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህጹጽ ሓገዝ ይጠልቡ።
* ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኤርትራውያን ክሳብ 2018 አብ ዘሎ ግዜ ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ተባሂሉ።
* መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ነሓሰ ክካየድ ይሕሰብ ኣሎ።
* መብርሂ ሚንስትር ጉዳያት ኣፍሪቃ ስዑዲ ዓረብ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣቖጢዑ።

“ለውጢ እንተመጺኡን ኣምላኽ ዕድመ እንተወሲኹኒን እታ ሕልመይ ክፍጻማ’የ” ፕሮ. በረኸት ሃብተስላሴ

ዕላል ምስ ፕሮ.በረኸት ሃብተስላሴ፡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ንድፊ ቅዋም ኤርትራ ኮይኑ ቅዋም ዝጸሓፈ ኣብርእሲ ምዃኑ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኒኡን ብዛዕባ ኣፍሪቃን ዓለምን ዝምልከት ብዙሕ ጽሑፋትን መጻሕፍቲን ጽሒፉ ዘሕተመ እዩ። ብምኽንያት ኣብዚ ቅሩብ መዓልታት ዝጸሓፋ መጽሓፍ “Defiance” ምኽንያት ብምግባር ምስ ሬድዮ SBS ትግርኛ ዝገብሮ ዕላል።

“ህዝቢ ኤርትራ መስተንክር ታሪኽ ዝሰርሐ ህዝቢ ስለዝኾነ ክ እለት ዘለኩም ብዛዕባኡ ክትጽሕፉ ኣለኩም።”

ንመልበርንን ቪክቶሪያን ሸፊኑ ዘሎ ናይ ባርዕ ትኪ ንምሉእ ዓለም ክጸሉ'ዩ ተባሂሉ።

ብሰንኪ ባርዕ ጣሻ ዝወጽእ ዘሎ ትኪ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ዝኸፍአ ናይ ኣየር ብከላ ኣብታ ግዝኣት ኣጋጢሙሉ ኣብ ዘሎ እዋን መንግስቲ ቪክቶሪያ ብዛዕባዚ ጉዳይ መርመራ ከምዝገብር ገሊጹ ኣሎ።

ኣብ መልበርን ዝግበር ዘሎ ዉድድር ተኒስ ባይታ፡ ስሎቫኒያዊት ተጋጣሚት ብሰንኪ ኣብታ ከተማ ተፈጢሩ ዘሎ ሓደገኛ ትኪ ካብ ውድድር ኣቋሪጻ ኣላ።

ጥቓ ዋና ከተማ ፍሊፒንስ ዝኾነት ማኒላ እሳተ ጎመራ ነቲጉ። (ካብ ኣርእስታት ዜና)

ኣርእስታት ዜና፡

 

ናይ ኣመሪካ ሓይሊታት ኣየር ዓስኪሮሙሉ ዘለዉ ኣብ ሰሜናዊ ዒራቕ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ቆሲሎም።

ጥቓ ዋና ከተማ ፍሊፒንስ ዝኾነት ማኒላ እሳተ ጎመራ ነቲጉ።

ሮበርት ኣበላ ካብ ሰልፊ ዕዮ ቀዳማይ ሚኒስተር ማልታ ኮይኑ ተመሪጹ።

ኣብ ኣውስትራሊያ ብባርዕ ጫካ ንዝተተንከፉ ንምዝካር ኣብ ሲድኒ ስርዓተ ጸሎት ተጌሩ።

ፕረሲደንት ራማፎሳ ንኢትዮጵያ ግብጽን ክዓርቕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ጸዊዑ።

The International Olympics Committee bans political protesting and messages - ድሕሪ ደጊም ፖለቲካዊ ተቓውሞታትን መልእኽታትን ኣብ ግዜ ውድድራት ኦሎምፒክስ ከተስምዑን ከተመሓላልፉን ተኸልኪልኩም ኢኹም፡

Weekly Sport (13/01/2020) 

* Tadesse Werku victorious in Spanish road race

* Beach volley ball African Zone 6 qualifiers finished in Massawa, Eritrea

* Ethiopian women U17 lose to Uganda in first leg world cup qualifier

* The International Olympics Committee bans political protesting and messages

-

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (13/01/2020) 

* ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ጉያ እግሪ መሮር ኤልጎይባር፡ ስፐይን፡ ታደሰ ወርቁ ተዓዊቱ፡

* መጻረዪ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ገምገም ባሕሪ ንኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 ኣብ ምጽዋዕ ተኻይዶም ሩዋንዳ ተዓዊታ ናብ ዝቕጽል ዙር ሓሊፋ፡

* መንእሰያት ደቀንስትዮ ት17 ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ እግሪ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ብኡጋንዳ ተሳዒረን፡

* ፖለቲካዊ ተቓውሞን መርገጽን ኣትሌታት ኣብ ኦሎምፒክስ ዝእግድ ሓድሽ ሕጊ ወጺኡ፡