SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ብሃይማኖትን ዓሌትን ዓድታትን ከይተፈላለና ንህዝቢና ካብ ጥፍአት ንምድሓን ንብጀወሉ እዋን ሎሚ'ዩ" መ/ዑቅባስላሴ ሃይለ

አብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራዊያን ዝተፈላለየ ጉጅለ ብምቛም ነቶም አብ ፈቐዶ መዓስከራት ስደተኛታት ዝነብሩ ኤርትራዊያን ኣብ እዋን ኮረናቫይረስ መሰረታዊ ቀረብ መግቢን መንጽሂ ነገራት ዝኸውን ገንዘብን ኣኪቦም ንምልኣኽ ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ኣለዉ። ንሓንቲ ካብ'ተን ጉጅለታት ምትእኽካብ ሓገዝ ጠርናፊ ዝኾነ መ/ዑቕባስላሴ ሃይለ ብዛዕባ ዕላማን ንጥፈታትን እቲ ናይ ምሕጋዝ መደብ ገሊጹልና አሎ። ኣብ'ዚ ኣቲና ንስምዓዮ።

ኮሮናቫይረስ ኣብ ዝላብዓሉ ዘሎ፤ መንግስቲ ኤርትራ አሱራት ፖለቲካ ብህጹጽ ክፈትሕ ተሓቲቱ

 
* ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ብመቅሰፍቲ ኮረናቫይረስ ከይጸንቱ ተሰጊኡ፡
* ናይ ፈለማ ክታበት ኮሮናቫይረስ ኣብ አፍሪቃ ክፍተን አለዎ ዝበሉ ክልተ ፈረንሳዊያን ዶክተራት ብዓሌታውነት ይውቀሱ አለዉ።
 
                         ኩነታት ኮቪድ-19 ኣብ ኣፍሪቃ ከመይ አሎ?

ኣብ ኤርትራ ንስለ ድሕነት ሃገር መምርሒታት ምፍንታት ከይጠሓስ መጸዋዕታ ቀሪቡ፡

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (02/04/20)

* ኤርትራ ንምቁጽጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ኩሎም ዜጋታት አብ ገዝኦም ን21 መዓልታት ክጸንሑ አዚዛ: ህዝቢ መመርሒታት ምፍንታት ክትግብር ዳግም መጸዋዕታ ቀሪቡ፡

* ቀ/ሚ ሶማልያ ነበር ኑር ዓደ ብሕማም ኮቪድ19 አብ ለንደን ዓሪፉ፡

* መንግስቲ አውስትራልያ አብ ግዜ ለበዳ ኮሮናቫይረስ አገደስቲ ወይ አድለይቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ነጻ አገልግሎት መዋእለ ህጻናት ወይ ቻይልድከይር ከምዝረኽቡ አፍሊጡ።

* ክልተ ሰባት ናብ ሎሚ ዘውግሕ ድሕሪ ምማቶም አብ አውስትራልያ ብኮቪድ19 ዝሞቱ ሰባት 23 በጺሖም፡

 

 

ንምንታይ እዩ ኮሮናቫይረስ ክንድ'ዚ ፈጢኑ? 1ይ ክፋል ሕቶን መልስን ምስ ዶክተር ጥላሁን ነጋሽ

ሓቅታትን ምኽርታትን ካብ ኣብ ቅድመ ግንባር ዘለው ሓካይም

ካብ ሎሚ ጀሚርና ንኮሮናቫይረስ ዝምልከቱ ሓቅታት፡ መልስታትን ሓበሬታትን ምስ ዶክተር ጥላሁን ነጋሽ GP ሓኪም አብ መልበርን ተኸታታሊ መደባት ከነቅርብ ኢና። ንሎሚ ኮቪድ19 ንምንታይ ፓንደሚክ ተባሂሉ? ካብ ካልኦት ሰዓላት ብምንታይ ይፍለ? ንምንታይ'ዩ ብልዑል ፍጥነት ዝላባዕ ዘሎ? ዝብሉ ሕቶታት ክምልሰልና'ዩ።

ኮሮናቫይረስ ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ ሰሙን ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክጸንሕ ኣብ ኢትዮጵያ ኸአ ምርጫ ክሰጋገር ኣገዲዱ፡

ጸብጻባት ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (02/04/2020)

* ኣብ ኤርትራ ብኮሮናቫይረስ ዝተጠቕዑ ሰባት ካብ 15 ናብ 18 ድሕሪ ምውሳኹ ሰብ ካብ ቤቱ ከይወጽእ ተኸልኪሉ።

* ኣብ ኢትዮጵያ ኣሃዝ ብኮሮናቫይረስ ዝተጠቕዑ ሰባት ካብ 25 ናብ 29 ክብ ኢሉ። ሃገራዊ መረጻ እታ ሃገር ውን ተሰሪዙ።

* ኣብ ትግራይ ካብ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ፈላማይ እዩ ዝተብሃለ ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ተጀሚሩ።

ኣብ ግዜ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዋኒናት ንግዲ ንሕሱም እዋን ዝኸውን ተቐማጢ ብኸመይ ይምድባ

መላእ ቁጠባ ኣውስትራልያ ኣዕናዊ ጽልዋ ኮቪድ-19 ይስምዖ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ጽላት ባንክ፡ መንግስታት ፈደራል፡ ግዝኣታውን ምምሕዳራዊ ዶባትን ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ብዘይጸገም ክጸንሑ/ ክቅጽሉ ንምሕጋዝ ህጹጻት ስጉምትታት ይወስዱ’ለው። ካብ’ዚ ቀጺሉ ከመይ ጌርኩም ሓደ ንሕሱም እዋን መድሕን ዝኸውን ማዕከን (safety net) ትሃንጹን ነዚ ማዕበል ክትወጽዎ ትኽእሉን ዝሕብር ሓበሬታ ቀሪቡ’ሎ።

ቪዛታት ንዝሓዙ ሰባት ኮሮናቫይረስ እንታይ ይጸልዎም?

ልዕሊ 120 ምድባት ቪዛ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለው። ሚልዮናት ቪዛ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ ቀረባ መጻኢኦም ተሻቒሎም ወይ ከኣ ተደናጊሮም ኣለው። እዚኦም ከም በዓል ቦርሶኦም ተሰኪሞም ንስራሕን ምዝዋርን ዝኸዱ/Backpackingን ምብጻሕ ዝፍጽሙ/Visting ቪዛን፡ ተመሃሮን ሰልጠንትን፡ ቤተሰብን መጻምድን፡ ሰራሕተኛታትን ሞያተኛታትን፡ ስደተኛታትን ብሰብኣዊ ኩነታት ዝረኣዩን፡ መሰጋገሪ/ብሪጂንን ዝተሰረዘ ቪዛን፡ ካልኦት ብዙሓትን የካትቱ፡ ንዜጋታት ኒውዚላንድ ዝወሃቡ ቪዛታት’ውን ኣብ’ዚ እትዋት’ዮም። ኤስቢኤስ እዋናዊ መንግስታዊ ሓበሬታን ነዞም ሰብ ቪዛ ዝወሃቦም ደገፍን የቕርብ።

ስታድየማት ዓበይቲ ክለባት ዓለም ንምምካት ኮቪድ19 ናብ ሆስፒታላትን መደበራት ጥዕናን ክቕየሩ'ዮም፡

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (30/03/2020) 

* ን2020 ኦሎምፒክ ቶክዮ ዝሓለፉ አትሌታት ዋላ ን2021 እንተተመሓላለፈ'ውን ከምዝሓለፉ ክቁጸሩ'ዮም፡

* ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መጻኢ ዕድል ስፖርት ብሓፈሻ ኰዕሶ እግሪ ኸአ ብፍላይ ይውስን፡

* ብዙሓት ስታድየማት ዓበይቲ ክለባት ዓለም አብ መኸተ አንጻር ለበዳ ኮቪድ ሆስፒታላትን መደበር ጥዕናታት ክኾኑ'ዮም፡

* ፕሪምየርሊግ ይሰረዝ ዶ አይሰረዝ፡ ሊቨርፑል ሻምፒዮን ይወሃባ ዶ አይፋል፡ ሕቶታት ይለዓሉ'ለው ርእይቶታት ከአ ይዘንቡ'ለው 

"ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ ክልተ ሚእቲ ሽሕ ሰባት ክመቱ ይኽእሉ'ዮም" - ዶክተር አንተኒ ፋውቺ

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ

* ቪክቶርያ ልዕሊ 820 ቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉ ሰባት ድሕሪ ምምዝጋባ ናብ ልዕል ዝበለ ሳልሳይ ደረጃ ቀይድታት ከምዝተሰጋገረት አፍሊጣ።

* ታዝመንያ ናይ ፈለማ ምስ ኮሮናቫይረስ ዝተአሳሰር ሞት ከምዝመዝገበት አፍሊጣ።

* ሓደ አብ ጉዳይ ኮሮናቫይረስ ንመንግስቲ አሜሪካ ዘማኽር ክኢላ-ለበዳ-ሕማማት ክሳብ 200 ሽሕ ሰባት ክሞቱ ከምዝኽእሉ አጠንቂቁ።

* ብሰንኪ ስእነት ካልእ ኣማራጺ እስራኤል ንሓተቲ ዑቅባ አብ ግዜ ቅልውላው ኮሮናቫይረስ ከም ዜጋታት ከም እትርእዮም አፍሊጣ።

ወፈያታት ንመኸተ ኮቪድ19 ኣብ ኤርትራ ኣካታዕቲ ዛዕባታት መራኸቢታት ሓፋሽ

ወፈያታት ንመኸተ ኮቪድ19 ኣብ ኤርትራ ኣካታዕቲ ዛዕባታት መራኸቢታት ሓፋሽ ኮይኖም፡ ወፈያ ኣብ መዓልኡ ከምዝወዓለ እንታይ መረጋገጺ ኣሎ? እቲ ዝውፈ ዘሎ ኸ ሓቂ ድዩ? ፕረዚደንት ኣብ ምምራሕ መኸተ ኣሎ ድዩ?

ኣብ ትግራይ ኣካረይቲ ፍርቂ ዋጋ ገዛ ክራይ ከኽፍሉ መንግስቲ ደንጊጉ

ጸብጻባት ዜና (30/03/20) 

* ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ብኮሮና ከም ዝተትሓዙ ዝተረጋገጸ ሰባት 21 ከም ዝበጸሐ ተሓቢሩ።

* መንግስቲ ትግራይ ሕማም ኮሮና ንምክልኻል ተወሰኽቲ ውሳነታት ኣሕሊፉ።
 
* ኣብ ኤርትራ 1.2 ሚልዮን ዓመታት ዝዕድሚኦም ምልክታት ታሪኽን ስልጣነታትን ተረኺቦም

ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ካብ ስራሕኩም ደው ዝበልኩም ሰንተርሊንክ ተመዝጊብኩም ዶ? እንታይ ሓገዛት ክትረኽቡ ትኽእሉ?

ኣብ'ዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ሃገር ብምሉኣ ደው ኢላትሉ ኣብ ዘላ ሽቅለተኣልቦነት ብሓንሳብ ሰማይ ደይቡ'ሎ። መንግስቲ'ውን ነዚ ነቶም ስርሖም ዝሰኣኑን ትሑት ኣታዊታት ዝነበሮም ኣብ'ዚ ፈታኒ እዋን ክሕግዞም ዝተፈላለየ ገንዘባዊ ጥማራት ደገፍ ኣዊጁ'ሎ። እዚኦም ንመን'ዮም ዝምልከቱ፡ ነዞም ሓገዛት ክትረክብ እንታይ ከተማልእ ኣለካን ትኽተሎም መስርሓትን ክሕብረና ንኣቶ ያሲር ዓብደልረሒም ደዊልና ኣዘራሪብናዮ ኣለና። 

ርሕቀትኩም ሓልው፡ ገዛ ኮፍ በሉ፡ ንህበኩም መምርሒ ተኸተሉ፡ እንተጥሒስኩሞ ግን ሰፍ ዘይብል ገንዘብ ክንቀጽዓኩም ኢና።

ፈደራል፡ ግዝኣታውን ዶባዊ ምምሕዳራት ኣውስትራልያ ሃገራዊ መጠን ሞት ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ብቐጻሊ እናለዓለ ምስ ከደ ዝያዳ ትርር ዝበሉ ስጉምታት ክወስዱ ይውጥኑ’ለው።

ካብ ኤርትራዊያን ኣብ ዊሃን ቻይና፡ “ካብ ገዛ ኣይትውጻእ እንተተባሂልካ፡ ማዕጾ ክፉት ገዲፎምልካ’ውን ክትወጽእ የብልካን፡ ነብስኻ ኣሚንካ ከም’ታ ዝተበሃልካያ ምግባር’ያ።”

ካልኣይ ዓመት ናይ ድሕረ-ምረቓ ተመሃራይ ዳንኤል መብራህቱ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ዉሃን ዩኒቨርሲቲ ናይ ቴክኖሎጂ መጽናዕቶም ዘካይዱ ዘለው ሓያለ ኤርትራውያን ተመሃሮ’ዩ። ንሱ ብማተሪያል ሳይንስ ናይ ዶክተረይት ማዕርግ ትምህርቱ ይከታተል ኣሎ። ህይወት ኣብ’ታ እዚ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ19 ዝጀመረላ ከተማ ዉሃን ኣዕሊሉና’ሎ።

ገለ ካብኡ፦

እቲ ለበዳ ፈለማ ክጅምር እንከሎ ዝነበረ ፍርሒ፡ ምውሻብ ንልዕሊ ክልተ ኣዋርሕን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ህይወትን፣ ጽምዋ፡ ናፍቖት፡ ድሩት ምንቅስቓስ፡ ትዕግስቲ፡ ዲሲፕሊን ህይወት፡ ራሽን መግቢ፡ ሕጂ ምስ ተመሓያሸ’ኸ ናብራ ቀደም ተመሊሱ ድዩ፡....

"ንሃገርና እናተቓለስና ነብስና ጽቡቕ ኣለና ንብል ኔርና፡ ድሕነት ህዝብና ዝፈታተን ኮቪድ ግን ቀዳምነት ሒዙ"አቶ የዕብዮ መስፍን

ኣብ ሕ.መ.ኣ. ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን 'ሓይሊ ዕማም ጥዕና ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኡን' ዝብል ተበግሶ ብምጅማር ንለበዳ ኮቪድ19 ዝምልከት ሓበሬታ ንማሕበረሰብ ንምቅራብን ሞያተኛታት አተአኻኺቦም ካልስ ዝድለ ደገፍ ንምብርካትን ይንቀሳቀሱ አለው። ነዚ ዝምልከት ሓደ ካብቶም አወሃሃድቲ ምስ ዝኾነ አቶ የዕብዮ መስፍን ዕላል አካይድና አለና።

ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብ ዝጅምር ንደሓር ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ እስራኤል ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ 

# ሰለስተ ስባት አብ ግዝአት ቪክቶርያ ብሕማም ኮሮናቫይረስ ድሕሪ ምማቶም ቁጽሪ ዝሞቱ አብ አውስትራልያ ናብ ሓደ ደርዘን ደይቡ።

# መንግስቲ ፈረንሳ ንህዝባውያን አገልግሎታትን ሓፋሽ ህዝብን ደገፍ ንምሃብ አንጻር ኮሮናቫይረስ አብ ዝካየድ ቃልሲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ/ስርሒት የበግስ አሎ።

# ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብ ዝጅምር ንደሓር ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ እስራኤል ስርሖም ከምዝሰኣኑ ተፈሊጡ

ለበዳ ኮቪድ19 ንህጻናት ከመይ ጌርና ነረድኦም?

ምስ ዘየቋርጽ ዋሕዚ ዜና ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ ብዙሓት ወለዲ ንዕኦም፡ ንዝፈትውዎም ሰባትን ንማሕበረሰቦምን ዝልህዎ ጽልዋ የፍርሖም። ክኢላታት ግን ዓበይቲ ብዛዕባ ኮቪድ19 ክዛረቡ እንከለው ንህጻናት ኣድላዪ ዘይኮነ ፍርሒ ከየሕድርሎም ፍሉይ ጥንቃቐ ክገብሩ ይሕብሩ። ክኢላታት ስነኣእምሮ ነዚ ለበዳ ህጻናት ብዝበለጸ ክርድኡ ንምሕጋዞም ዓበይቲ ክገብርዎም ዘለዎም ገለ ነገራት ኣለው ይብሉ።

ኣብ ኤርትራ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 4 ምስ በጽሑ ኩሉ ንግዳዊ በረራታት ተዓጽዩ

ጸብጻባት ዜና

ኣብ ኤርትራ ብኮሮናቫይስ ዝተለኽፉ ሰባት 4 ምስ በጽሑ ንግዳዊ በረራ ትዓጹ።

ኢትዮጵያ ዕዳ ሃገራት ኣፍሪቃ ክድምሰስ ንሃገራት ጉጅለ 20 ትምሕጸን፣ ኮሮና ንምክልኻል ኩሎም ዶባታ ትዓጹ፣ እሱራት እውን ትፈትሕ።

ትግራይ ኮሮናቫይረስ ንምቁጽጻር ኣዋጅ እቶ እቶ ትእውጅ።
 
ኤርትራ: ግብጺ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ መአዘዚ ክትሃንጽ ፈቒዳ ዝብል ሓበሬታ ትነጽጎ።

ቻይና ናይ ፈለማ ጸረ ኮሮናቫይረስ ፈተነ ክታበት ከምዝገበረት ኣፍሊጣ። (ካብ ኣርእስታት ዜና)

አርእስታት ዜና፡

ምትንኻፍ ንምጉዳልን ኣብ ማሕበረሰብ ኮሮናቫይረስ ምምሕልላፍ ደው ንምባልን ኒውዚላንድ ናብ ዉሸባ ክትኣቱ ትዳሎ

ድሕሪ ካልኣይ ዉግእ ዓለም ኮሮናቫይረስ እቲ ዝኸበደ ብድሆ ኣውስትራሊያ ከምዝኸውን ቀዳማይ ሞሪሰን ገሊጹ

ቫይረስ ንኸይላባዕ ንምሕጋዝ ኣብ መላእ ኣውስትራሊያ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ስራሓት ካብ ሎሚ ምዕጻው ጀሚሮም ኣለዉ።

ኣብዚ ዓመት ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ዘይኮነስ ናይ ትምህርቲ ምቁራጽዩ ክህሉ ክትብል ናይ ኲንስላንድ ፕሪሜር ገሊጻ።

መድሃኒት ዝኸትባ ዝነበረ ዶክተር ኮሮናቫይረስ ከምዘለዎ ምስተረጋገጸ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ተወሺባ።

 

ቻይና ናይ ፈለማ ጸረ ኮሮናቫይረስ ፈተነ ክታበት ከምዝገበረት ኣፍሊጣ።

Eritrea and Ethiopia cancel sporting events amid COVID19 Pandemic - ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስፖርታዊ ውራያት ብምኽንያት ስግኣታት ኮቪድ19 ተሰሪዞም: ማልዲኒን ወዱን ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም

Weekly Sport (23/03/2020)

* Athlete Berhane Tsegu banned for four years for doping

* Eritrea and Ethiopia cancel sporting events amid COVID19 threats 

* Paulo Maldini and son test positive for COVID19; KD, Marcus Smart and best five COVID19 team

-

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (23/03/2020)

* ሻምፒዮን ግጥማት ኣፍሪቃ 10000ሜ ብርሃኑ ጸጉ ህላወ ብቕዓት ዘደንፍዕ ኢፒኦ ኣብ ደሙ ስለዝተረኽበ ንኣርባዕተ ዓመታት ተኣጊዱ

* ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስፖርታዊ ውራያት ብምኽንያት ስግኣታት ኮቪድ19 ተሰሪዞም 

* ዝበዝሑ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዓለምና ህይወት ደቂሰብ ብምኽንያት ምስፍሕፋሕ ሕማም ኖቬል ኮሮና ቫይረስ ወይ ከኣ ብሳይንሳዊ ኣጸዋውዕኡ ኮቪድ 19ን ንዕኡ ዘኸተለ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ደው ኢልሉ ኣብ ዘሎ እዋን ምስኡ ተታሓሒዞም ዝኸዱ ኣርእስታት ስፖርትን ህይወትን