BBC ናይ ውሽጢ ዓዲ - ዜና

መንግሰቲ ኬንያ፡ ንጥሜት ቱርካና ዕሽሽ ብምባሉ ንኬንያውያን ኣቖጢዑ

መንግሰቲ ኬንያ ከም ዝገለጾ ብሰንኪ ደርቂ ልዕሊ ሚልዮን ሰባት ንሕጽረት መግቢ ተቃሊዖም ኣለዉ።

ኤርትራ፡ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪን-ድልየታት ኢትዮጵያን

ንምዃኑ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ሓይሊ ባሕሪ ከተቕውም ትኽእል ድያ? ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ኣብ ዓለምና እንታይ ተመኩሮ ኣሎ? ስለምንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሓያል ውድድር ዝረአ ዘሎ?

ወዲ 80ታት ኮይንካ ማራቶን ክትጎዪ ትኽእል'ዶ?

ወዲ 80ታት ኮይንካ ማራቶን ክትጎዪ ትኽእል'ዶ?

ኣህጉራዊ መዓልቲ ሓጎስ፡ ሕጉስ ንምዃን ዝሕግዙ ሓሙሽተ ሜላታት

'ሓጎስ ሱቕ ኢሉ ብነፍሱ ዝመፅእ ኣይኮነን፡ ሕጉስ ንምዃን ምስራሕ የድሊ' ትብል ተመራማሪት እቲ ዛዕባ ፕሮፌሰር ሳንቶስ

ኣየኖት ሃገራት እየን ዝበዝሑ ስደተኛታት ዘለዉወን?

እዚ ዝተገበረ መጽናዕቲ ካብ ድኻታት ሃገራት ብዙሓት ሰባት ከም ዝስደዱ እዩ ዘርኢ፡ እንተኾነ እዚ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ምስ ዝነጻጸር ኣርባዕተ ሚእታዊት ጥራይ እዩ።

እተን ዝኸበራን ዝሓሰራን ከተማታት ዓለምና ኣየኖት እየን?

ፓሪስ ምስ ከተማታት ሆንግ-ኮንግን ሲንጋፖርን ካብተን ዝኸበራ ከተማታት ዓለም ምዃና ተገሊጻ።

ካዛኪስታን፡ ን 30 ዓመታት ዚመርሐ ፕረዚደንት ናዛርባየቭ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ

ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝመልኦ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣብ ዚሃቦ መግለጺ፡ እቲ ወሳነ "ቀሊል ኣይነበረን" ክብል ተዛሪቡ።

ኣብ ሻምፕዮን ኣፍሪቃ፡ ኤርትራን ኤርትራውያን 'ደቂ ደበሳይን' ሻምፕዮን ኣፍሪቃ ኮይኖም

ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 7ወርቂ፡ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ 7 ወርቂ፡ ፡ ሩዋንዳ ክልተ ወርቂ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ሓንቲ ወርቂ ኣዋህሊለን።

'ወዲ 5 ዓመት ከለኹ፤ ናይ ወዲ 15 ዓመት ጾታዊ ድልየት ነይሩኒ'

ፓትሪክን ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ኣዝማዱን፡ 'ፕሪኮስዮስ ፑበርቲ' ብዝበሃል ብለውጢ ሰረት ዘርኢ (ጂን) ዝመጽእን ብዘርኢ ዝመሓላለፍን ሕማም ተጠቃዕቲ እዮም።

ፖሊስ ሆላንድ ንጥርጡር መጥቃዕቲ ባቡር ይሕዙ

እቲ ጎክመን ታኒስ ዝተባህለ ወዲ 37 ዓመት ቱርካዊ ሓያሎ ሰዓታት ድሕሪ`ቲ መጥቃዕቲ`ዩ ኣብ ሓደ ሰለስተ ኪሎሜተር ካብ`ቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ህንጻ ተታሒዙ።