BBC ናይ ውሽጢ ዓዲ - ዜና

"ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዝበኣሰ እናተቐተለን እናተኣሰረን እዩ" ሰልፈኛታት ተቓውሞ

ኣብ ዋሺንግተን፡ ብኣማኢቲ ዝቑጸሩ ተወለድቲ ኦሮሞ ኣብ ስልጣን ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዘብጸሖ ዘሎ ጥቕዓት ጠጠው ከብል ጸዊዖም።

ዙር ጋቦን፡ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ተዓዋቲ ሻድሻይ መድረኽ ኮይኑ፡ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብጫ ማልያ ዓቂቡ

ሻዱሻይ መድረኽ ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ኣብ ከተማ ፖርት ገንቲል ዝተኻየደ ኮይኑ ናይ 127.2 ኪሜ ርሕቐት ዝሸፈነ እዩ ነይሩ።

ዓሌታዊ ህልቂት ሩዋንዳ ዝጸብጸበ ኤዲተር ቢቢሲ ብስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ መዝነቱ ሓዲጉ

ንዓሌታዊ ህልቂት ሩዋንዳ ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ጸብጻባት ዝሰርሐ ኤዲተር ቢቢሲ ብስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ መዝነቱ ሓዲጉ።

ኮሮናቫይረስ፡ ቻይና ከመይ ገይራ'ያ ኣብ ሽዱሽተ መዓልቲ ሆስፒታል ክትሃንጽ?

ዉሃን፡ ኮሮናቫየረስ ንምግታእ፡ ኣብ ሽዱሽተ መዓልቲ ዝዛዘም ሓድሽ ሆስፒታል ክትሃንጽ ጀሚራ ምህላዋ መራኸቢ ብዙሃን ቻይና ጸብጺበን።

ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ 'ተራእዩ ዘይፈልጥ' ወራር ኣንበጣ ኣንጸላልዩ'ሎ

እዚ ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝተብሃለ ወራር ኣንበጣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብዪ ስግኣት ከምዝፈጠረ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ።

ትግራይ፡ ኮኾብ ተዋሳኢት ሆሊውድ እልፍነሽ ኣስፍሃ ሃደራ መቐለ ኣትያ

ኮኾብ ተዋሳኢት ሆሊውድ ዝኾነት እልፍነሽ ኣስፍሃ ሃደራ መቦቆል ወላዲ ኣቡኣ ኣብ ዝኾነት ትግራይ ዑደት ክተካይድ'ያ።

መጥቃዕቲ ኢራን ስዒቡ፡ 34 ወተሃደራት ኣመሪካ ናይ ሓንጎል መጥባሕቲ ገይሮም

መጥቃዕቲ ኢራን ስዒቡ፡ 34 ወተሃደራት ኣመሪካ ናይ ሓንጎል መጥባሕቲ ገይሮም

ንሕሙማት ኮሮናቫይረስ ክሕክም ዝቐነየ ዶክተር በቲ ቫይረስ ሞይቱ

ቻይና፡ ቁጽሪ ብሕማም ኮሮናቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ወሲኹ

ቱርኪ ብዘጋጠማ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 20 ሰባት ሞይቶም

ኣብ ምብራቓዊ ቱርኪ ብዘጋጠመ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ብውሕዱ 20 ሰባት ምሟቶምን ብኣማኢት ዝቑጸሩ ከመጉዳእቲ ከም ዝበጽሖምን ተገሊጹ።

ዒራቓውያን ኣመሪካ ሰራዊታ ካብ ሃገሮም ከተውጽእ ይጽዉዑ'ለዉ

ኣብቲ ኣብ ርእሰከተማ ባቕዳድ፡ ኣብ ጥቓ ኤምባሲ ኣመሪካ ዝተኻየደ ሰልፊ፡ ኣባላት ናይቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ሚሊሻ ተሳቲፎም ነይሮም።