BBC ናይ ውሽጢ ዓዲ - ዜና

ፕረዚደንት ግብጺ፡ 'ኣብ 2011 ናዕቢ እንተዘይለዓል፡ ኢትዮጵያ ግድብ ኣይምሰርሐትን'

እቲ ፕሬዝደንት፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ 8ይ ሃገራዊ ኮንፈረንስ መናእሰይ እዩ፡ እዚ 'ተዛሪበዮ ዘይፈልጥ' ዘበሎ ንግብጺ ብኸመይ ከም ዝጸለዋ ዝተዛረበ። እቲ ዘረባ፡ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ዝምልከት ምዃኑ ዘቃለሐ፡ ስሙይ ጋዜጣ እታ ሃገር ኣሕራም ኦንላይን'ዩ።

ኣምነስቲ፡ ኤርትራ ን 18 ዓመታት ዝሓየረቶም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ክትፈትሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ

መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት፡ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ብምንቃፎም ዝተኣሰሩ 11 ፖለቲከኛታትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሕ፡ ንሰባዊ መሰላት ዝጣበቕ ዓለማዊ ትካል ኣምነስቲ ኢንትርናሽናል ጸዊዑ።

'ብክልተ ጥይት ዝውቃዕ ዘሎ' ህዝቢ ምዕራብ ኦሮምያ

ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ፡ ክልተ ሰባት ከምዝተቐተሉ ምፍላጥ ተኻኢሉ። እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዓብዪ ስግኣት ኣስዒቡ።

ኤርትራ ኣብ ትካላት ነዳዲ ስዑዲ ዓረብ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮኒና

ነቲ መጥቃዕትታት ኢራን ከም ዘካየደቶ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን፡ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ከይዓርግ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ።

መጥቃዕቲ ነዳዲ ስዑዲ፡ ኣሜሪካ ስለምንታይ'ያ ነዳዲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሓቢኣ ዘላ?

ልዕሊ 640 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ኣብ ግዝኣታት ቴክሳስን ሎውሲያናን ኣሜሪካ፡ ኣብ በዓትታት ትሕቲ ምድሪ ተኸዚኑ ኣሎ። ስለምንታይ?

ሰለስተ ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት 'ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተኽእሎ ኣሎ'

ፕረዚደንት ቱርኪ፡ ሰለስተ ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣብ 'ውሑስ ቦታ' ከዕቁቡ ተክእሎ ከምዘሎ ተዛሪቡ።

ኤርትራን ሱዳንን ሽዱሽተ ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ ከቲመን

እቲ ኣብ ሞንጎ እዘን ክልተ ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ፡ ምትሕግጋዝ ኣብ ምክልኻልን ወተሃደራዊ መዳያት ዝርከቦ ኾይኑ፡ እቲ ምትሕግጋዝ፡ ንሓይልታት ምድሪ፡ ኣየር፡ ባሕሪ፡ ወተሃደራዊ መሳንዕ፡ ስልጠናታትን ጥዕናን ዝብል ይርከቦ።

“ገዛይ ን10 ኣዋርሕ ክራይ ከይከፈሉ ይነብርሉ ኣለዉ” ብኣባላት ግንቦት 7 በደል በፂሑኒ ዝብላ ኣደ

ውድብ ኢዜማ፡ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየዶ ህዝባዊ ኣኼባ፡ ካብ ተሳተፍቲ ብርክት ዝበለ ሕቶታት ቀሪቦምሉ እዮም። ሓንቲ ወላዲት፡ ብኣባላት ተቓወምቲ ውድብ በፂሑኒ ዝበለኦ በደል ኣብ መድረኽ ወፂኤን ተዛሪበን።

ስነ ጥበባዊ ቢንያም፡ "ኣብ ስነ ጥበብ እቲ ዝዓበየ ማሕለኻ 'ኣይትስራሕ' እዩ"

ስነ ጥበባዊ ቢንያም ዮሴፍ መን እዩ?

ግድብ ህዳሰ ብዝምልከት፡ ምስ ግብጺ ዝግበር ዘተ 'ኣብ 4 ዓመት ምዕባለ ኣየርኣየን'

ግብጺ፡ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክትገብሮ ዝጸንሐት ዘተ፡ ኣብ 4 ዓመት ምዕባለ ከምዘየርኣየ ገሊጻ።