Welcome to Asmarino Independent.

Eritrea: Abeba Tesfaghiorgis ናይ ሐዲሽ ዓመት መልእኽቲ

ህዝቢ ተዳባቢሱ፡ መግብናን ኣማጋግባናን ተማሓይሹ፡ ዓሳ ብኹሉ ዝኽእሎ ዋጋ ህዝቢ በሊዑ፡ ቤት ማእሰርትታት ናይ ቢት ትምሃርትታት ተለዊጡ፡ መንእሰይ ትምህርቲ ጸጊቡ፡ ሆስፒትላንት ኪሊንካትን፡ ከም ቃንጥሻ ዓሳ በቁሉ፡ መገድታትና ብ ብቸመንቶ ኣርማቶ፡ ተስሪሑ፡ ጎቦታትና ከም ናይ ጥንቲ በግራብ ተሸፊኑ። ሕርሻታት ማዕቢሉ። ናይ ባሕርን ኣየርን መሬታን ሰራዊት ትምህርቲ ዝጸገበ ፕርፈሽናል ኮይኑ፡ ዓበይትና ክቢሮም ከም ናይ በዓል ኣመሪካ ክንክን ተገይሩሎም፡ ማእለይ ዘይብሉ ስቅይን ከይድገም በብዓንቱ museum ተሰሪሑ፡ ክብርና ተመሊሱ ንርኤሞ። ካብዚ ናብቲእ ስ ክንበጽሕ ኣሎና ኢልና ጸሎት ሓዊስና ክንጎይ፡ እቲ ናይ ሕሰምን ስቅያን ጎቦ ፈሪሱ ሰጥ ዝበል ሜዳ ክኸውን ይኽእል’ዩ።

Read More ...

Asmarino | Eritrea: ኤርትራዊ መንእሰይ ጥዋፍ ሃገር፡ ታሪኽ ክተሰርሕ ተባራበር!!!

ሃገር ብመንሽሮ ስርዓት ውሽጣዊ መግዛእቲ ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስን (ፋ.ው.መ.ኢ.) ጃንዳኡን፡ ብኣረሜናዊ መቕተልቲ ጀጋኑ ኣካለ ስንኩላንን፣ ብምጽልማት ስርዓተ ትምህርትን፣ብምስፍሕፋሕ ዘስካሕክሕ ኣቢያተ ማእሰርትን፣ ብፈጠራዊ ጅሃዳዊ መቕተልቲ ዜጋታት ኣመንቲ ምስልምናን፣ ብሰንሰለታት ኣጽናቲ ኲናትን፣ ብጃምላዊ መቕተልቲ ዓዲ ኣበይቶን መሰልቱን፣ ብምድርባይ ልዕልና ሕጊ ቅዋምን፣ ብምዕፋን ኩሉ መዳያዊ ኣድምሳዊ ሰብኣዊ መሰልን፣ ብምርማስ ኩሉ መዳያዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ህይወትን፣ ብምብካል ባህልን ስነ-ምግባርን፡ ሃገር ማሲና ትርከብ ኣላ። ኣብ ጐድኑ፡ ብሰር`ዚ ዝተጠቕሰ ፋሺስታዊ ውሽጣዊ መግዛእቲ፡ ኤርትራ ብኣልማማዊ ባህሪያዊ ምብሕጓጕን ምድረበዳነትን፣ ብሕብረተሰብኣዊ ምብሕጓጕን ባዶነትን፡ ሓልፋይ ዝኾነላ ሓይሊ የስእና ብምህላዉ፡ ኣብ ገምገም ጥፍኣት ቃልዕ ትኸውን ከም ዘላ ትኩር ምስትውዓል ይሓተና ኣሎ።

Read More ...

Asmarino | Eritrea 2019 ክቕንጠጥ'ዩ እዚ ድነ: ክፍደ'ዩ እቲ ሕነ

2019 - ድምጺ ደሊና

ደሊና ወ ቲጥዑም ሓሳብ
ደሊና ወ ካብ ለባብም ዝርከብ።
ደሊና ወ ቲጥዑም ማዕዳ ደሊና ወ ሃቡና እንዶ ግዳ።

ደሊና ወ ቲጥዑም ውግዒ ደሊና ወ ጽላል መጸግዒ።

ክቕንጠጥ'ዩ እዚ ድነ: ክፍደ'ዩ እቲ ሕነ::

እቲ ሕነኸ: እንታይ'ዩ?

እቲ ሕነ:

ሰላም ኢዩ! 
ፍትሒ ኢዩ! 
ራዕዲ ዘይብሉ ህይወት ኢዩ!

Read More ...

Eritrea: Abeba Tesfaghiorgis ተልዓል ህዝቢ ኤርትራ ኣጽዋርካ ሒዝካ ትሽየጥ ኣላ ሃገርካ ምስ ህዝባ ምስ ኩሉ ኹላ

“ኢሳይስ እምበርዶ ኤርትራዊ’ዩ?” እያ ትብል። መልሲ ድማ ተዋሂብዋ’ዩ ግን ክውስኸላ። ናይ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ድኣ እምብር ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ናይ ህዝባ ሰላምን ራህዋን ቅሳነትን ፈጺሙ ከም ዘይደሊ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሔ ክቱር ጽልእን፡ ንዕቀትን ከም ዘለዎ ዘመስከረ ምስቲ መሰታ ወዱ ዝኸውን ብዘሕፍር ፍሽኩልና ‘ድሕሪ ሕጂ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና’ ዝበሎ ሓዲሽ ጠቅላይ ሚንስተይ ናይ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ናይ መጀመርታ ርክቡ’ዩ። ብተወሳኺ መንእሰያትን ሕጻናትን ኤርትራ ወለዲ ኸልዎም ዝዘኽተሙ፡ ብሰሪ ኣዕናዊ ዝኾነ ጨካን መሪሕነቱ ኣብ ፈቀዶ ቤት ማእሰርታት ኤርትራ ዘለውን፡ ዝፈትውዋ ዘይሓንቀቁላ ዓዶም ቁሊሕ እናበሉ ንድሕሪት ገዲፎምዋ እናኸዱ - ዓለም ዘስካሕካሓሉ ግዳይ ማሕረድትን ቀለብ ዓሳታትን ዝኾኑ - ኣብ ፈቀዶ መዓስከራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ሊብያን ዘለው ወሰን ኢሉ ፈጺሞም ከም ዘየለው ቆጺሩ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዝርከቡ መናእሰይን ቆልዑን ክሐቁፍን ክስሕቅን ምስ ተራእየ እዩ። እቲ ሕቶ እምባኣር እምበር’ዶ ሰብ’ዩ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ደቂ ሰባት ካብ ዝፈላልዮም ሓደ ዝገብሮም ኣዝዩ ይበዝሕ። ኢሳያስ ካብ ኢትዮጵያ ይምጻእ፡ ካብ ናይጀርያ፡ ወይ ኢማራት፡ ብናይ ማንም ሰብ ጽቡቕ ዘይሕጎስ፡ ጨካን ግን ከኣ ሬሳ ከይተረፈ ዘባህርሮ፡ ደም ኤርትራውያን ሰትዩ ገና ዘይጸገበ፡ ሰብ ኢልካ ክትጽውዖ ዘጸግም ፍጥረት እዩ።

Read More ...

St. Mary of Debre Sina: The Unseen “Lalibela” in Eritrea

Ethiopians and Eritreans are one people, said in Amharic the foreign minister and the president of the State of Eritrea to the Ethiopian people during their visit of Addis Ababa, in July, 2018. Isaias was feted as a hero and received traditional Ethiopian warrior outfits and a live camel: the emblem of his state. He also attended with fanfare the opening of the old Eritrean embassy. The irony is that these figures, who are the elite of the war for separation from Ethiopia, banned for years Amharic songs from bars and other recreation centers in Eritrea, and were tirelessly working to either diminish or erase the cultural and civilization legacy of not only Axum, Zagwe, but anything that followed it. When such a project seems daunting and impossible, a revisionist narrative of a civilization that predates Axum, had lately been in vogue. When attempts to re-write the ancient history of the region is difficult and hard to convince, they promote, advance and perpetuate the Italian colonial period, as their identity.

Read More ...

Eritrea: Unfiltered Notes: The Circular History of Abyssinia

If durable peace is the real objective, Abiy and Ethiopia cannot afford to ignore the pain of the Eritrean people, because they will have to face a betrayed and wounded population after Isaias is gone. Those wounds will heal too but why postpone progress by repeating bad history? Why invite a champion of poverty who delights in demolishing lives, homes and businesses in Eritrea, to a sugar factory opening ceremony in Ethiopia? Why all this at the expense of border demarcation? Are Ethiopians willing to accept a psychopath as their new emperor prolonging the bad memories of our past? By embracing Isaias so unconditionally, Abiy can only come out dirtier – retarding our joint future in the process.

Read More ...

ERISAT ቦኽሪ ፈነወ ጥቅምቲ 29, 2018

ERISAT ቦኽሪ ፈነወ ጥቅምቲ 29, 2018

Read More ...

ኣበባ ተስፋጊዮርጊስ፡ 'ማንታ ኣደ ስነ-ጽሑፍ ጸላም ኣፍሪቃ'

'ኣደ ስነጽሑፍ ኣፍሪቃ'?

ኣበባ፡ ኣብ 1966 ሓንቲ 'ዋይ ኣነ ደቀይ፡ ሰኣን ምምልካትዶ' ዘርእስታ ማሕበራዊት መጽሓፍ ንሕትመት ብምብቃዓ፡ ናይ መጀመርታ ኤርትራዊት ጸሓፊት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝኾነት'ዩ ዝንገረላ።

እታ "ኣደ ስነ ጽሑፍ ኣፍሪቃ" ተባሂላ እትጥቀስ ውርይቲ ናይጀርያዊት ደራሲት ፍሎራ ንዋፓ እውን ኣብ 1966 እያ ነታ 'ኢፉሩ' (Efuru) ዘርእስታ መጽሓፍ ንመጀመርታ ግዜ ብቋንቋ እንግሊዘኛ ደሪሳ።

ስለዚ ዋላ'ኳ ኣበባ ተስፋጌርጊስ ዝደረሰቶ መጽሓፍ ብኣፍሪቃዊ ቋንቋ ትግርኛ እንተኾነ፡ መዘና ፍሎራ ንዋፓ ብምዃና "ማንታ ኣደ ስነ ጽሑፍ ኣፍሪቃ" እንተበልናያ ኣይበዝሓን'ዩ። እኳ ድኣስ ብኣፍሪቃዊ ቋንቋ ምጽሓፋ ዝያዳ ናእዳ ይግባኣ ኢልካ ክምጎት ይከኣል ይኸውን።

Read More ...

''ቅዋምና ኣብ ግብሪ ክውዕል ንጽበ''

ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየት ኣበባ ተስፋገርግስ ካብተን ፈላሞት ደረስቲ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ። ካብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እሱራት ናይ ምፍታሕ፣ ቅዋም ክትግበር ትጠልብ።

Read More ...

Asmarino | Eritrea: Ogbai Ghebremedhin ኣብ ጽልግልግ ዝኣተወት ሃገርና፡ ካብ ኣፈርክቡ ዕርበት ነድሕና!!!

ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስ ኣብ ሜዳ ዝጠጅኦ መርዚ ኦርኒክ ዝሰመዮ ((መዝገብ መንነት) ንደቀባት ዘጥፍኣሉን: ንናይ መንነት ቅልውላው ዘሎዎም ዝሓቝፈሉን ምንባሩ ምንም ኣየስተውዓልናሉን። አረ ገሌናስ ንከላኸሉ ኔርና`ምበር! ዋላ ሕጂ እንተ ኾነስ? በቲ መሳርሒ`ቲ ገይሩ ኣብ ዙርያኡ ሰሪዑዎም ብዘሎ ሓበጀራያት ዕላማኡ ኣብ ፍጻሜ ኣብጺሑዎ እናሃለወ ተሰቊሩና ዲዩ? እንድዒ፡ ኣይመስለንን። ንሓቂ እናሃደምናላሞ ከመይ ኢሉ`ዩ ክስቆረና?!!! ኩሉ መደብ ጥፍኣትና ኣብ ጥርዙ ኣብጺሑ፡ ንኢትዮጵያ ከይዱ ንልኡላውነት ሃገር ከም ዕሸል ኣፍ ልቡ እናሃረመ ኣብ ዕዳጋ ምስ ኣውረደ፣ ስልጣኑ ንመራሒ ኢትዮጵያ ምስ ኣረከበ፣ ድሕሪኡ ናብ ስዑዳያ ከይዱ ሃገር መሬታን ባሕራን ኣብ ቍጽጽር ባዕዲ ምስ ኣእተወ፡፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ህዝቢ ብዓቕሙ ተንሲኡ ከይሰሃሎ ማዕጾ ዛላ ኣንበሳ ምስ እንዳ ኣባሓጎታቱ ተሳማሚኡ ምስ ኣኽፈተን፡ ተዓቢሱ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ ንመሬቱ ብጐርፊ ምሕዳግ ዘኸትሎ ሳዕቤን ከይሓሰበ፡ በሽሓት ናብ ኢትዮጵያ ጎሪፉ ፈቐዶ ጐላጕል ትግራይ ተበቲኑ ኣብ ቃልዕ ብዓጸቦ ከም ዝሳቐ ኮይኑ እናሃለወ፡ ድሕሪ`ዚ እንታይ ተረፈ?

Read More ...

Eritrea: A Travesty of Justice

The news that 160 nations’ representatives on 12 October 2018, voted for the state of Eritrea to become a member of the UN Human Rights Council must appall all who truly care about human rights and are working to see an end to abuses. Human Rights Concern-Eritrea (HRCE) regards this as a betrayal of the fundamental principles which the UN exists to uphold.

Read More ...

Asmarino | Eritrea: Abeba Tesfaghiorgis መልእኽቲ ናብ በብዓይነቱ ሰበ ስልጣን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ትርከባ፡

እቲ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ክጣበቅን፡ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ቆላሕታ ተገይሩለን፡ ትምህርተን ክቅጽላ፡ ተማሂረን ድማ፡ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስራሓታውትን መሪሕነታትን ክካፈላን ባይታ ከንጽፈለን ከባራትዔን ዝቆመ ማሕበር፡ እተን ማራሕቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነበራ ዝነበር ምሁራትን፡ ሰብ ተምክሮን፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብራ ዝነበራ ኤርትራውያን፡ ክኢላታት፡ ብዙሕ ዓይነታት ትምህርቲ ቀሲመን ዘመስከራ፡ ከምኡ’ውን ወጻእተኛታት፡ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ደቂኣንስትዮ ምዕበሌ ተገዳስነትን ተፈላጥነትን ዝነበረን - ከምቲ ብግብሪ ዝኣቱ ገንዘብ ኣይነበረ ገለ ኣይነበረ ጊዜ ገድሊ ምዃኑ’ዩ - ብጥራዩ ዘይኮነስ ብስርዓት ሰብ ደሞዝ ኮይነን፡ ክሰርሓ እንተተታባብዓ፡ ክንደይ ኮን ፍስሃ ወሰላም ምወረደ፡ ክንደይ ኮን ታሪኽን ምጸበቀ፡ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኤረትራውያን ብኣኽን ምኾራዕና እዚ ዘይብሃል መንፈሳዊ ዕግበት ምተሰማዓና፡ ከመይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዝማሃራን፡ ዝግብኤን ክብሪ ምስ ዝረኽባ ፡ ምዕባለ ሃገር፡ ብሕልፊ ከም ሃገርና ዝኣመሰለት ህዝባ ዉሕድ ባህርያዊ ጸጋታታ ድማ ብዙሕ ኣብ ሓጺር ጊዜ ድኽነትን ድንቁርናን ነበረያ ነበረ ኮይኑ፡ ፍትሕን፡ ሰላምን፡ ራህዋን ነጊሱ ኤኮኖሚያ ዓወት ክስዕብ ዘየጣራጥር ሰለ ዝኾነ።

Read More ...

A Silhouette of an Ethiopian Elite

 The picture above is rare and unique. After being hastily whisked in a Volkswagen, Haile Selassie spent his brief life isolated from his family, his royal courtiers, and all the trappings of power in 1974. This picture made by an anonymous photographer is very powerful in depicting the end of absolute rulers and the final fate of man.

Read More ...

Eritrea: Three Ministers Resign their Respective Posts and thousands of young Professionals leave the country

The three ministers who have requested to be relieved of their ministerial responsibilities are believed to be Mr Arefaine Berhe, minister of agriculture, Mr Semere Russom, Minister of education who was said to have in previous months been appointed ambassador to Ethiopia and the Minister of public works Mr Abraha Asfaha. It is to be remembered that last month the regime arrested the former minister of finance following his publication of a two-volume book criticising the regime.

Read More ...

Eritrea: Open letter to Member States of the United Nations General Assembly

What is certain and indeed obvious, is that the state of Eritrea has never “co-operated” with the “special procedures and mechanisms of the UN Human Rights Council”.  Eritrea has consistently refused to cooperate with the UN Human Rights special procedures, including the Special Rapporteur and its Commission of Inquiry. It has denied access to independent experts and investigators, boycotted debates on its human rights situation and launched attacks against human rights defenders, the Special Rapporteur, and COI members. The then-President of the Human Rights Council, Joachim Ruecker, denounced ‘various threats and acts of intimidation [carried out] in [the COI members’] hotel.’[1]

 

Read More ...