News – Welcome to EPDP Official Website

ዕድል ሰበ ስልጣን ኤርትራ

                                                         ዕድል ሰበ ስልጣን ኤርትራ      ብሽፋ መ/ኑር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዕለት 8 ታሕሳስ 2018 ነባር ተጋዳላይ፡ መከላኸሊ ሚኒስተር፡ ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል ወዘተ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላልየ ላዕለዋይ ጽፍሒ መሰጋገርን ግዜያዊ መንግስቲን ህግዲፍ ኮይኑ ከገልገለ ዝጸንሐ ዘጋጠመ ሓደጋ ቅትለት ኣቶ…

ኩሉ ኩሉ ኢንሃድጉ ኖሱ ስመቱ ክሪት!!! ስመቱ ክሪት!!!…….ስመቱ ክሪት!!! ለጣ እንብሉ

 ኩሉ  ኩሉ ኢንሃድጉ  ኖሱ  ስመቱ  ክሪት!!! ስመቱ  ክሪት!!!…….ስመቱ  ክሪት!!! ለጣ እንብሉ።                                               ድግም        ሓይሳም  ዎሓይሳት  ቀርአት…

ኣብ ፖሊቲካ ከም ጲላጦስ ሕጹብ ኰንካ ክትረአ ምፍታን ኣይከኣልን ኢዩ

  ኣብ  ፖሊቲካ  ከም  ጲላጦስ  ሕጹብ  ኰንካ  ክትረአ  ምፍታን  ኣይከኣልን  ኢዩ                    ደሃይ      ፈላጣት ንትርጉም ፖሊቲካ ዝህብዎ  ትንተና   ይፈፈላለ  ኢዩ።  ገሊኦም   ፖሊቲካ   ዝብል ስነቃል  ብመሰረቱ ካብ  ቛንቛ…

ብሎኮታት በዚሑ መስጥሒ ቛንጣ ተሳኢኑ!!!!

ብሎኮታት  በዚሑ  መስጥሒ  ቛንጣ  ተሳኢኑ!!!!                  ብሽፋ  መ/ኑር  በሺር:— ዓንዳይ  ዓርከይ  ከመይ  ቀኒኻ? ዓንዳይ:—ኣንታ  በሺር  ዓርከይ  ከመይ  ኣለኻ  ኣይትበሎ   ኣብ  ገጹ  ራኣዮ  እንድዩ  ተባሂሉ  ቀደም    ሎሚ  ኸኣ  እዛ  ብሂል  እዚኣ  ዝያዳ  አኣናዊትን  ግብራዊትን  ኰይና  ኣጸቢቃ  በሪሃ  ኣላ። ደጊምስ  ክሳብ  ዝኾነ …

ርእሰ ዓንቀጽ – ብዛላምበሳ-መረብ ዘይሰለጠስ ብሑመራ!

ላም’ስ ብኢዳ ዝቀርባ ብእግራ ትሓክኽ ብዛላምበሳ-መረብ ዘይሰለጠስ ብሑመራ!   ርእሰ ዓንቀጽ ሰዲህኤ   ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝኣክል ብገዛእቲ ሓይሊ፡ ድሕሪ ነጻነት ከኣ ብሰንኪ ምሕደራ ምልካዊ ስርዓት ሰላም ተነፊግዎ፡ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ስደተኛን ተመጽዋቲ፡ ተጸባይ መቝነን መላኺ’ቲ ስርዓት ኮይኑ…

ፍግረ-መሬትን ፍግረ-ጒልበትን

 ፍግረ-መሬትን ፍግረ-ጒልበትን  ጥሪ 03/2019  ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ርሑስ ሓድሽ ዓመት! ንኹሉኹም ተቓለስቲ ብሓፈሻ ብፍላይ ክኣ ጀጋኑ ውፉያት ናይ ዜና ማዕከናትና ንኹልና ዘተኣናገድኩምና ብዙሕ ነመስግን። ከም ፍሉይ ኣጋጣሚ ድማ ርሑስ ሓድሽ ዝርግሐ ቲቪ ኣሰና (ATV) እንቛዕ ንኹልና ደስ በለና። ነቶም ለይትን…

ኣሳጕማይ ወሲኸሉ ዘብ ዘብ ገና ኣለኹ ገና ዘሎ ይተዓዘብ፡ ድማጻዊ ተኽለሚካኤል ገብሩ

الحدود الذي تم إفتتاحها بالغطرسة والتبجح

                                                                                   …

ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2018 ፣ናብዚ ሓድሽ ዓመት 2019 ክሰገር ዘይብሉ ሕማም ድሕረት

                                           ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2018  ፣ናብዚ ሓድሽ ዓመት 2019 ክሰገር ዘይብሉ ሕማም ድሕረት              ክብሮም ግረነት  ደምበ ተቓውሞ ህዝብን ሃገርን ከድሕን ፡ መጀመርያ ንገዛእ ርእሱ ካብ ኣውራጃውነት ክድሕንን ክነጽሕን ኣሎዎ ። ካብ ግዜ ቓልሲ ጀሚሩ ፣ ድሕሪ ነጻነት ከኣ…

ተሃዊኸን ትኽዕዎኦ ተመሊሰክን ትሓፍሶኦ

ተሃዊኸን  ትኽዕዎኦ  ተመሊሰክን  ትሓፍሶኦ!!!!                                               ደሃይ      ኣቦታትና  ዝገልጽዎም  ጥቅስታት ምስላታት ሓሳባት…….ወዘተ ብጣዕሚ  ክቡርን ዕዙዝን  መልእኽቲ ዘመሓላልፉ  ኢዮም።…

Powered by rss2html