Sinterklaas komt eraan!

Komende zaterdag, 25 november, komt Sint Nicolaas weer naar Delft. Vanaf 12.00 uur is de pakjesboot met daarin de Sint en zijn Pieten op het water te vinden.

Minder regels in APV

Er komen minder regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat bleek op 17 november in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Nieuwe AV-Delft

Zorgverzekeraar DSW en de gemeente sloten onlangs een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de AV-Delft.

Boze bewoners vinden gehoor

Bewoners van de 65 witte huizen in het Heilige Land hebben hun zorgen geuit over de plannen van Woonbron om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Open data voor iedereen

De gemeente Delft lanceert vandaag, 14 november, het Delftse open dataplatform. Iedereen kan gebruikmaken van door de gemeente beschikbaar gestelde informatie.

Raad stelt begroting 2018 vast

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag 9 november ingestemd met de programmabegroting 2018 – 2021.

Rode Loper voor binnenstadbezoeker

SCMD, Stichting Centrum Management Delft, heeft een plan gemaakt om ‘een rode loper’ uit te leggen voor bezoekers. De stad wordt nu hierover geraadpleegd.

De Staal in beeld

De Staalweg 1 krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn nu drie visies in beeld gebracht: Delft Made, De Staal en De Poort van Delft.

Voer voor discussie

In de drie raadscommissies werd de afgelopen week uitvoerig gediscussieerd over de begroting 2018-2021. Vanavond debatteert en besluit de gemeenteraad over de begroting.

Tour of the Enterprises

Op woensdag 29 november 2017 organiseren de TU Delft, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de gemeente Delft de Tour of the Enterprises. Studenten maken kennis met verschillende bedrijven in...

Keerpuntfestival: innoveren met zorg

Feniks After School heeft op het Keerpuntfestival voor professionals in de zorg de Innovatie Award gewonnen. De Week van de Psychiatrie en de doe-activiteit van Werkwaardig werden respectievelijk tweede en...

Half miljoen voor Prinsenhof

Museum Prinsenhof Delft is een van de winnaars van de tweejaarlijkse prijs van de Turing Foundation. Het museum krijgt de prijs voor de eerste Pieter de Hooch-tentoonstelling ooit in Nederland.

Houd de fietsendief!

Het college van Delft wil met een plan van aanpak een halt toeroepen aan de groei van het aantal fietsendiefstallen in Delft.

De Kracht van Delft: verbinding

Het ondernemersevenement De Kracht van Delft richt zich dit jaar op netwerken. Wie wordt dé Delftse ondernemer die structureel netwerkt met aantoonbaar succes? Dat wordt op 20 november tijdens de...

Delft wil aandelen houden

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten dat Delft nu niet de intentie heeft om de Eneco-aandelen te verkopen.

Proef met i-PGB krijgt vervolg

Delft gaat door met het Integraal Persoonsgebonden Budget (i-PGB). De proef met Woerden en de Belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo is goed bevallen.

Energiebewust ondernemen

Wilt u bewust omgaan met uw energieverbruik? Op 15 september kunt u deelnemen aan de gratis online cursus ‘ Energiebewust ondernemen’.

Museum groter en groener

Een publiekstrekker die jaarlijks 120.000 bezoekers trekt. Aan het Sint Agathaplein komt, als het aan het college ligt, een groen museumplein van internationale allure.

Powered by rss2html