Stemhulp nu online

Kiezers in Delft kunnen vanaf vandaag de stemhulp MijnStem voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart raadplegen. MijnStem Delft biedt met stellingen over gemeentelijke thema’s snel inzicht in partijstandpunten.

Visie leidt tot discussie

De ruimtelijk economische visie Delft 2030 zorgde in de commissie Economie, Financiën en Beleid voor veel positieve opmerkingen. Maar er waren ook kritische geluiden.

Proef met deelfietsen

Deelfietsaanbieder Mobike start, in samenwerking met de gemeente en TU Delft, half maart een proef met deelfietsen in Delft.

College maakt de balans op

Delft kreeg in 2014 een nieuw gemeentebestuur. Nu, bijna vier jaar later, heeft het college van B en W de eindbalans opgemaakt. Alle doelen die het zich had gesteld, zijn...

College bezoekt Voordijkshoorn

Het college van b&w bezoekt op dinsdag 6 maart de wijken Voordijkshoorn en Harnaschpolder. U kunt op deze dag mee-eten met het college en in gesprek gaan met burgemeester en...

Subsidie voor rijksmonumenten

Ieder jaar kunt u voor rijksmonumenten een zogenaamde instandhoudingssubsidie aanvragen. Dat kan van 1 februari tot 31 maart.

Proef met aanlichten Oostpoort

Op dinsdag 13 februari doet de gemeente een proef met het aanlichten van de Oostpoort. Tussen 20.00 en 21.00 uur worden verschillende mogelijkheden getest.

Plannen voor Nieuw Delft

Het college heeft de gemeenteraad laten weten hoe het zuidelijk deel van Nieuw Delft kan worden ingericht. Het gaat om het gebied ten zuiden van de Westlandseweg.

Referendumverordening aangescherpt

Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 februari ingestemd met een herziening van de Referendumverordening Delft.

Regio is dementievriendelijk

Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland en zorgverzekeraar DSW hebben het vignet ‘dementievriendelijke regio’ gekregen. Ze kregen het voor hun inspanningen voor mensen met dementie.

Raad over referendum

Vandaag, 1 februari, vergadert de gemeenteraad. Onder meer over het voorstel om de Referendumverordening Delft aan te passen.

Aftrap omgevingsvisie

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet verplicht gemeenten een omgevingsvisie op te stellen waarin zij haar visie op de toekomst van de stad geeft. De gemeente gaat...

Hart voor vrijwilligerswerk

Op 13 en 14 februari 2018 vinden de Delftse Dagen plaats. Het vrijwilligersevenement is in een nieuw jasje gestoken en heeft als thema ‘Hart voor vrijwilligerswerk’.

Delftenaren testen website

In de centrale hal van het stadskantoor vond onlangs een gebruikerstest plaats. Bezoekers werden gevraagd om het ontwerp voor het nieuwe www.delft.nl te testen.

Voorstelling over de oorlog

Op 4 mei vindt de locatievoorstelling ‘Lopen in de schaduw van de oorlog’ plaats. De VAK is hiervoor op zoek naar mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog jong waren en...

Vragen over duurzaamheid

De nota Bouwen aan een duurzaam Delft zorgde op 23 januari voor wisselende reacties in de commissie Ruimte en Verkeer.

Energiebewust ondernemen

Wilt u bewust omgaan met uw energieverbruik? Op 15 september kunt u deelnemen aan de gratis online cursus ‘ Energiebewust ondernemen’.

Schoonmaakactie uitgesteld

De jaarlijkse schoonmaakbeurt van de grachten aan de Oude Delft (tot en met de Kolk), Lange Geer, Koonmarkt en Voorstraat is uitgesteld. Door de intredende vorst deze en komende week...

Abtswoudsebrug even dicht

De Abtswoudsebrug in Delft is in het weekend van 24 en 25 februari afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Rotterdamseweg en de Hambrug en via de Engelsestraat.

De Groenste Delftenaar!

Sebastiaan Adamo is de Groenste Delftenaar van 2017. Met vijf andere Delftenaren liet hij zien wat hij doet aan energiebesparing, huisisolatie en meer.

Verkiezingen: 10 partijen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delft doen op 21 maart 2018 tien politieke partijen mee. Dit betekent dat er in Delft geen nieuwe partijen deelnemen die op dit moment niet in...

Help mee aan een veilige wijk

Woont u in Voorhof en wilt u meehelpen de wijk veiliger en prettiger leefbaar te maken? Op maandag 19 februari is er een voorlichtingsavond over de mogelijke oprichting van een...

Leden Fonds Delft 2040 benoemd

Het college van B & W heeft de vier externe leden van de investeringscommissie Fonds Delft 2040 benoemd. De leden zijn Francine Houben, Carl Berg, Carolien Gehrels en Karel Luyben.

Starten met energiestrategie

Wethouder Stephan Brandligt heeft vrijdag 9 februari als voorzitter van het Energienetwerk het startpamflet Regionale Energietransitie regio Rotterdam Den Haag mede ondertekend.

Meisje in de schijnwerper

Op maandag 26 februari 2018 start het Mauritshuis met Het Meisje in de schijnwerper: een diepgaand onderzoeksproject naar het Meisje met de parel (1665) van Johannes Vermeer.

Sociale ondernemers in kaart

Delft doet mee aan de MAEX, een website waar sociale ondernemers zich kunnen presenteren.

Aanpak jihadisme besproken

De commissie Economie, Financiën en Bestuur besprak op 18 januari de aanpak van het gewelddadig jihadisme door de gemeente.

Stanislas excellente school

Op de locatie Westplantsoen van het Stanislascollege is de vlag uit. De komende drie jaar mag de school zich ‘Excellent’ noemen.

Zo werkt bouwtoezicht in Delft

Hoe werkt het bouwtoezicht in de (Delftse) praktijk? Dat werd vorige week vrijdag toegelicht aan het Ministerie van BZK - op verschillende bouwlocaties.

Powered by rss2html