መኣዝን

ምእዙዝነትን ሕብረተ-ሰብን! ብ Awet Mengsteab

ምእዙዝነትን ሕብረተ-ሰብን ብ Awet Mengsteab ''እቲ ፍታሕ እምበኣር ሓደ እዩ። ኣተግባሪ ንምድራቕ ምንጪ ምድራቕ እዩ።'' ንባህሪ ሕብረተ-ሰብ ኣመልክቱ ዝተገብረ ካልእ መጽናዕቲ ሒዘልኩም መጺአ ኣለኹ። ጀርመናውያን ስልጡናት ህዝቢ እዮም። ብሓደ ሂትለር ግን መራግእቲ ዘይብሉ ጌጋ ካብ ምፍጻም ዓዲ ኣይወዓሉን። ውልቀ-መለኽቲ ሸሓጢ መጎስ ኣለዎም። በዚ ሸሓጢ መጎስ ተሓጊዞም ብዙሓት ሰባት “ኣተግበርቲ እከያቶም” […]

“ቤተይ” እቲ ካልእ ደገፍ ንዓማጺ……! ብሽሻይ ገብረሃንስ  

                “ቤተይ”   እቲ ካልእ ደገፍ ንዓማጺን፡ ባጫ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን        ኣብ ኤርትራ ክውንነት ካብ ዝከሓድ ውሑድ ዓመታት ኣይሓለፈን። ኣብ ኤርትራ ሓቂ ካብ ዝከሓድ ውሑድ ግዜ ኣይሓለፈን። ኣብ ኤርትራ፡ ንቡር ህይወት ከመይ ከም ዝኾነ ካብ ዝርሳዕን ካብ ኣንደበት ናይ’ቲ ህዝቢ ካብ ዝስወርን […]

መሬት ትሕጃ ብዋጋ ሃገር ! ብዘካርያስ ገሪማ

                     መሬት ትሕጃ ብዋጋ ሃገር     ብዘካርያስ ገሪማ  ከመይ ዝመሰለ ዝደስከለ ኣእምሮን ዝሞተ ሕልናን ስለዘለኩም ኢኹም ንገዛእ መሬትኩም ብገንዘብኩም ካብ ጉሒላ ኽትገዝእዎ ዝተሰማማዕኩም፧ እቶም መስርሒ ቤት ዝኸውን ቦታ ኽወሃበኩም ነታ መሬታ ዝውረራ ዝነበረት ሃገር መሬት ኣኽፊልኩም ገንዘብ ከተለቅሕዋ ኽትብሉ […]

Powered by rss2html